Bijbel en Wetenschap: Schepping, intelligent design, evolutie (6) De Boodschap van de Bijbel zelf

Bijbel en Wetenschap: Schepping, intelligent design, evolutie (6) De Boodschap van de Bijbel zelf

Waar gaat het nu uiteindelijk om in deze discussie over ‘intelligent design’?

Enerzijds zijn er bijbelgetrouwe christenen, ervan overtuigd dat God bestaat en de wereld heeft geschapen: voor hen valt daar niet aan te tornen. Anderzijds zijn er wetenschappers, die op grond van onderzoek tot conclusies zijn gekomen waarvan zij terecht menen dat je daar niet zomaar aan voorbij kan gaan.

Met geen van beide standpunten is op zichzelf iets mis. Er is zelfs geen fundamentele reden waarom die met elkaar in conflict zouden moeten zijn. Maar de discussie is vervuild geraakt doordat hij aan beide kanten in handen viel van fundamentalisten, die er een ‘godsdienstoorlog’ van hebben gemaakt.

De essentiële denkfout

Aan christelijke zijde is de basisfout al ten tijde van de ‘Verlichting’ gemaakt, door goed bedoelende gelovigen die in hun optimisme meenden dat je nu een oude droom in vervulling kon doen gaan: het bestaan van God wetenschappelijk bewijzen. Maar dat kan zo niet, en dus lukte dat ook niet. Het opkomend atheïsme heeft die voorzet voor open doel vervolgens vol benut: als die gelovigen het met hen eens zijn dat alles wat waar is ook wetenschappelijk te bewijzen valt, en als zij er dan vervolgens niet in slagen dat bewijs te leveren, dan is daarmee afdoende ‘aangetoond’ dat God dus niet bestaat, als een soort ‘bewijs uit het ongerijmde’.

Het grondprincipe van geloof is echter:

“Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven” (Johannes 20:29).

De ware gelovige gelooft om heel andere redenen dan die waar het in deze discussie voortdurend om gaat. En de ‘gelovige’ die voor zijn geloof wetenschappelijke bewijzen nodig heeft, zit bij voorbaat al op het verkeerde spoor. Die bewijsvoering dient dan ook niet om het geloof van gelovigen te versterken, maar om ongelovigen ‘plat’ te krijgen. Omdat het christendom zo onnadenkend is geweest zelf de discussie op deze basis aan te gaan, is zij vervolgens met haar eigen argumenten afgeslacht. Zij heeft, als een Eva, de verleider in haar hof uitgenodigd in de hoogmoedige overtuiging het debat met hem wel te zullen winnen, en kan nu niet meer terugvallen op het, op zichzelf juiste, argument dat de basis van dit debat zelf om te beginnen al volledig verkeerd is.

Wat de Bijbel ons werkelijk wil vertellen

“Wie tot God komt, moet geloven dat Hij bestaat” (Hebr. 11;6, NBG-51).

Dat moet het uitgangspunt zijn, niet het resultaat. Als de Schrift keer op keer spreekt over de wonderen van de schepping, is dat niet om Gods bestaan te bewijzen, maar om Zijn grootheid te benadrukken.

Een kind van God gelooft al in Zijn bestaan, en ziet om zich heen de bewijzen, niet van dat bestaan, maar van die grootheid en majesteit, en van Gods zorg voor Zijn kinderen.
Wij zijn de Schrift echter gaan lezen als beoordelaars in plaats van als leerlingen. Wij willen daarin vinden hoe God bezig is geweest in de schepping en niet waarom Hij dat allemaal heeft gedaan. Het eerste hoofdstuk van de Schrift vertelt ons dat God de aarde niet alleen maar heeft geschapen, maar dat Hij die vervolgens ook stap voor stap heeft ingericht en bewoonbaar gemaakt voor de mens. Dat moet ons leren dat de mens niet maar een toevallig bijproduct van die schepping is, maar het doel ervan, en dat wij mensen Hem dus kennelijk ter harte gaan. Maar wij gebruiken dat hoofdstuk alleen om uit te vinden hoeveel tijd het Hem koste om de klus te klaren, en hoe oud de aarde dus is; om het antwoord op die vraag vervolgens te gebruiken om onze mede gelovigen de maat te nemen: of de rechtzinnigheid van hun geloof wel door onze beugel kan. En we leiden er theorieën uit af over de wereld van voor de zondeval, gebaseerd op het feit dat God die situatie ‘zeer goed’ heeft genoemd (Gen. 1:31). Wat er in feite op neer komt dat wij God het recht ontzeggen die situatie zo aan te duiden wanneer die niet zou hebben voldaan aan onze criteria voor ‘zeer goed’.

Waar het echt om gaat

In de middeleeuwen was het een uitgemaakte zaak dat de aarde het middelpunt was van het heelal, want ‘dat stond duidelijk zo in de Bijbel’. En het was de christenheid volledig ontgaan dat de Schrift alleen spreekt van de aarde als het middelpunt van Gods doel met de schepping, en dat de vraag naar het fysieke middelpunt van het heelal daarvoor niet van belang is, en dat we het antwoord op die vraag daar dus ook niet kunnen vinden. In dat geval liggen de wetenschappelijke waarnemingen inmiddels echter zo duidelijk, dat de meeste van ons (hoewel niet allen!) daar intussen wel achter zijn. Maar het zou ons net zo duidelijk moeten zijn dat de beschrijving in Genesis 1 van de inrichting van die aarde (niet de schepping ervan) ons heel veel te vertellen heeft over Gods plan en doel met ons, en ook in dat geval helemaal niets over het fysieke proces. Maar op dat punt denken wij nog steeds middeleeuws, en dus gebruiken we dat hoofdstuk voor een totaal andere, volslagen onbijbelse, discussie.

De slotsom

Het wordt daarom hoog tijd terug te keren tot werkelijk bijbels denken.

“De hemel verhaalt van Gods majesteit, het uitspansel roemt het werk van zijn handen” aan hen die geloven (Ps 19:2),

om hun geloof te versterken. Maar het is geen wetenschappelijk bewijs voor Zijn bestaan, te gebruiken om anderen mee om de oren te slaan.

Genesis 1 maakt ons duidelijk dat

‘niets ons zal kunnen scheiden van de liefde van God’,

zoals ook het feit dat Hij,

‘toen wij nog zondaars waren’,

Zijn Zoon heeft gegeven om ons te verlossen uit de macht van de dood, ons daar nog verder van overtuigt. Maar het is niet bedoeld om ons een beschrijving te geven van Zijn werkweek, en al helemaal niet om er onze mede gelovigen de maat mee te nemen.

De middeleeuwen kenden felle discussies over de vraag hoeveel engelen konden dansen op de punt van een naald, maar niemands behoudenis heeft ooit afgehangen van het antwoord daarop. Zo zouden wij inderdaad moeten begrijpen dat deze schepping het resultaat is van een buitengewoon intelligent ontwerpplan, een plan bedoeld voor onze behoudenis. Maar dat zouden wij moeten koesteren als een kostbaar inzicht, ons door God geschonken om ons geloof te versterken, en om zo mogelijk te delen met anderen. Maar niet als een rechtvaardiging voor fundamentalistisch gedrag.

R.C.R.

+

Voorgaande

Schepping, intelligent design, evolutie – Ontstaan en ontwikkeling van het leven op aarde (1)

Schepping, intelligent design, evolutie – Ontstaan en ontwikkeling van het leven op aarde (2)

Schepping, intelligent design, evolutie (3) – Godsbewijzen van heidense filosofen en horlogemakers

Schepping, intelligent design, evolutie (4) Het ontstaan van het universum

Geloof en onderzoek: Schepping, intelligent design, evolutie (5) De atheïstische fundamentalist

Wetenschap en religie zijn met elkaar te rijmen

++

Aanvullende lectuur

 1. Grootste oorzaak van atheïsme in de wereld zijn de Christenen

Een meer dan Grote God om naar op zoek te gaan

God is zo groot, dat het de moeite waard is om het hele leven op zoek naar hem te gaan.

– Teresa van Avila (1515-1582), Spaanse mystica tijdens de katholieke Reformatie van de 16e en 17e eeuwse Spanje.

 

English version / Engelse versie > A more than Great God to look for

+++

 • Object Of His Love (devog.wordpress.com)
  Some times we just need to be reminded. We get so busy, so crazy, so wrapped up in our own world we forget; we forget about God. And then in His mercy, He lets us come across a passage like the one today and it calls us back to what is real, back to Him and His love for us. The author reminds us that even though God made all of the universe and everything in it, He choose you and I to be the object of His love. The God of gods, Lord of lords, the Great God, mighty and awesome, chose you and I to be the object of His love.
 • God Is Forever Faithful (birdchirp.wordpress.com)
  Whatever battles we may be facing in life we know that God loves us much more than we can ever imagine, and He is always faithful to come to our assistance.
 • God’s Voice (grabauheritage.com)
  It may be that many people who wish to hear God’s voice, have rejected the truth of the Great Flood.  If one rejects the Great Flood, he or she might be deaf to the majestic and powerful voice of God.

  In rejecting or ignoring the truth in the Holy Bible, there is much in life that cannot be revealed to us.

  Spend time in His Word, listen to His voice.  “Yes, the Lord sits as King forever.” Psalm 29:10b

 • Praise Him (mylordmyfriend.com)
  We can never Praise God enough, here are a few reasons to Praise Him more.

  The God that loves us is Great, Praise Him:

  Psalm 48 verse1: “Great is The Lord and greatly to be Praised”.

  The God that loves us calls us to Him, Praise Him.

  Psalm 100 verse 4: “Enter His gates with thanksgiving and His courts with Praise. Give thanks to Him and Praise His Name.”

  Great is The Lord discover it for ourselves, Praise Him:

  Exodus 15 verse 2: “Th Lord is my strength and my song; He has become my salvation. This is my God, and I will Praise Him, my father’s God, and I will exalt Him.”

 • Have Faith (butchdean.wordpress.com)
  Even if the Scriptures are preached for earthly gain or whatever wrong reason, they will still have their effect.

  Even if a near death account is falsified, if it causes even one person to think about the possibility of heaven…of God; then read on.

 • Speak Lord: Raise the lowly (livingeucharist.wordpress.com)
  We are countless, seeming passing, and so regularly treated so poorly by our own kind. Yet God loves and cares and tends us in our brokenness.
 • 15. Daily Bible Verse (12160.info)
  For the grace of God has appeared that offers salvation to all people. It teaches us to say “No” to ungodliness and worldly passions, and to live self-controlled, upright and godly lives in this present age
 • Object Of His Love (achristianmeditation.wordpress.com)
  Some times we just need to be reminded. We get so busy, so crazy, so wrapped up in our own world we forget; we forget about God.
  +
  The God of gods, Lord of lords, the Great God, mighty and awesome, chose you and I to be the object of His love. To truly know this and believe it, changes everything.
  +Dear Lord God Almighty. I thank You for choosing me to be an object of Your love. Forgive me for taking that for granted. I come to You now and surrender my life to You, for You are the mighty and awesome God, worthy of all my praise and devotion.
  Amen
 • Judges 13 (asorensen.wordpress.com)
  We tend to quickly forget God when things are going well and we get self-absorbed and fail to keep God in His rightful place, as Lord of our lives.
  +
  God enabled a woman who was barren to become pregnant, spoke to her and her husband of the plan, and then enabled a son to be born.  He was a special boy and God blessed him as he grew and the Spirit became part of him.  God is preparing to do some great things through Samson.
 • Work for God by Andrew and Vanessa Roebert (christianmotivations.weebly.com)
  Let’s put God first in all we do and say.
  – Don’t be half-hearted in your approach to life.