Denominationalism exists because?

In this world we do see many religions and in each religion many divisions. This tells a lot about man.

In Christendom we may find Christianity with people who follow Biblical doctrines and on the other-side lots of people who do prefer to follow human doctrines. those following the false teachings of man make up the majority in Christendom. They made themselves a three-headed god and many often did made graven images of their god and bow down in front of those pictures or statues to pray for, though according God’s Word, the Bible this is an abomination in God’s eyes.

Already very soon after Jeshua (Jesus Christ) died false teachings came into the ‘Christian‘ system, like it previously also had done in the Judaic system.

Perhaps one can bring as an excuse that the way of man is not in himself, but we must know that each of us is responsible for his own actions and his own thinking and his reaction on it.

‘Hautain’ man= arrogantly superior and disdainful haughty man thinks him superior to God’s Word and dares to frighten people that they would not be able to understand the Bible without their teachings. They forget that God His Word is infallible and indestructible, saying everything it has to say in a way that all people can understand and can have enough information according to their capabilities.

It are those theologians and church-institutions who wanted to keep their power or get more power, who adapted their teachings for the best of their institutions. Often they overlooked that for one lie an other one had to be created to have their teaching ‘soundproof’.

File:Greekorthodoxchurch nl.jpg

All denominations have their own specific worship-houses or church-buildings. – Greek orthodox churches.

Denominationalism is a man-made concept which we really do not need. We do have to follow Christ who is the cornerstone of the Church of God and not of a church of men.
In that church of God we do have to become one with Christ like Jesus is one with the Father. And all should be as brethren and sisters in Christ, worshipping only One True God, the God of Jesus Who is the God of Abraham.

+++

Biblical Notes

By Ron Thomas

Why are there so many denominations? This is the question asked in a Bible study book called God’s Answers to Man’s Questions (p. 178). The answer given? “Each is probably like a variety of fruit and it takes many varieties to make an orchard. (Many spokes to make a wheel.) Christ’s desire is that the Church on earth should be clean, glorious and holy, Eph. 5:27. ‘That He might present it (the Church) to Himself a glorious Church, not having spot, or wrinkle, or any such thing; but that it (you and I) should be holy and without blemish.’”

This is all there is to his answer. Did he answer it? Yes, I suppose you can say he did. Is his answer adequate or, better yet, biblical? It is not. The Bible passage he referenced is certainly biblical, but it does not support the contention of the…

View original post 552 more words

Hulporganisaties van religieuze ondernemingen en vrijheid van denken

Opvallend bij hulporganisaties die gegrond zijn op kerkgemeenschappen is dat bij hun hulpverlening ook een uitgesproken zending wordt ondernomen waarbij aan de geholpenen godsdienstles wordt gegeven.

Zo kan men bijvoorbeeld een organisatie vinden in Argentinië waarbij iemand in  een Katholieke school voor inheemse jongeren in de hoge Andes godsdienst er een grote rol laat spelen en er het opleggen van een heel strenge moraal er hoger op de agenda laat staan dan ‘kritisch nadenken’. Ook al vinden de organisatoren dat

nou juist zo’n centraal punt in ons programma; zelf nadenken en je eigen mening vormen. {God, angst, planning en meer van die obstakels…..}

de katholieke schrijfster Christien Oudshoorn, die werkte als trainster op het gebied van Leiderschap en communicatie en in die hoedanigheid regelmatig naar Bolivia ging om daar jonge trainers op te leiden getuigt:

Het groepje docenten dat wij opleiden is relatief liberaal. Zij geven onder andere ook seksuele voorlichting aan de jongeren, al gaat datDSC00241 niet zonder slag en stoot. Ze stoppen er veel energie in om de verlegen jongeren op hun gemak te stellen en te stimuleren openlijk hun vragen en zorgen over seksualiteit te bespreken, maar laatst kwam een andere docente binnen tijdens de les om te zeggen dat je direct naar de hel gaat als je masturbeert en dat mensen die seks voor het huwelijk hebben geen goede Christenen zijn. En onder andere die docente had nu ook wat ‘suggesties’ voor ons leiderschapsprogramma.  {God, angst, planning en meer van die obstakels…..}

Men kan zich afvragen in welke mate kinderen die men tracht te helpen verder nog extra boodschappen moet geven en dan nog zeker moet gaan bang maken met allerlei verzinsels of bijbelse onwaarheden waar de ene of ander genootschap wel in gelooft.  Hoort een hulpverleningsorganisatie nog eens extra geestelijke vorming te geven terwijl deze al door de plaatselijke onderwijsinstellingen  gegeven wordt, indien deze al zouden bestaan.

Ook heeft men de plaatselijke instellingen die al of niet organisaties van buiten af zich moeten laten inmengen met hun acties of onderricht en opvoeding of opvoedingsbegeleiding.

Meermaals ziet men dat de hulpverleners de docenten die het programma geven voor een ingewikkelde strategische uitdaging staan, waarbij zij al of niet veel of geen begrip kunnen opbrengen en/of krijgen, zonder al te veel af te wijken van hun eigen pad.

Van de christelijke organisaties horen wij meestal dat zij niet om God heen kunnen om hun programma te kunnen waar maken. Daarbij moeten wij dan wel de vraag stellen, wat eigenlijk hun programma zou moeten zijn?! Is de hulpverlening slechts een excuus voor hun om hun eigen godsgedachte aan anderen op te dringen? In hoe verre willen zij werkelijk hulp verlenen om mensen een menswaardig bestaan te geven zonder hun eigen gedachte goed te willen op dringen?

Vreemd genoeg zegt de katholieke schrijfster dat die God wel degelijk een plaatsje in het programma moeten krijgen,

omdat we het hier anders simpelweg niet kunnen aanbieden en het wel heel belangrijk is voor deze jongeren om getraind te worden. Aan de andere kant moeten we ook niet te veel ruimte geven aan ‘jan en alleman’ om het programma aan te passen, want dan wordt de situatie onwerkbaar voor de trainers en leren jongeren nog niet om zelf hun eigen mening te vormen. {God, angst, planning en meer van die obstakels…..}

Voor hen die vanuit een of andere religieuze organisatie gestuurd worden naar een hulpgebied kan het soms als een tegenstrijdig krachtenveld aan voelen. Diegenen die naar het veld gestuurd worden moeten ontzettend goed weten wat ze wil en waar ze heen gaan en dat moeten zij de hele tijd uitdragen om bijvoorbeeld fondsen bij elkaar te kunnen krijgen.

Tegelijkertijd zijn de omstandigheden ‘in het veld’ zo verschillend en onvoorspelbaar dat je enorm flexibel en steeds bereid moet zijn om ideeën juist los te laten en je plannen aan te passen. Elke dag is het weer balanceren tussen ‘aansluiten bij de ander’ en tegelijkertijd ‘vasthouden aan mijn eigen waarden en intuitie’ en dat is ongelofelijk leuk, frustrerend, leerzaam, verwarrend en bijzonder. {God, angst, planning en meer van die obstakels…..}

Dat bijzondere en ook de kennis van te weten dat men er nodige hulp kan aanbieden moet enorm motiverend zijn om aan de slag te gaan. Maar tevens kan het voor sommigen ook wel eens frustraties oproepen omdat sommige elementen in conflict kunnen geraken, namelijk bepaalde ethische en religieuze kwesties met de wijze waarop daar geleefd wordt en met de conflicten war mee men moet omgaan.

L W van de Wege respondeert ook:

Ik ben al erg lang betrokken bij Argentinie. Mijn conclusie is dat Argentinie het zal moeten hebben van “Civil Society”. In dat licht bezien is het werk wat jullie doen erg belangrijk. Het moeilijkste lijkt me een formule te ontwikkelen die aansluit bij het ritme en het tempo van het land zelf.
Ik weet hoe moeilijk en ontmoedigend het dikwijls is om iets te realiseren in Argentinië.
Anderzijds is het een enorme uitdaging en als je alleen al een formule weet te ontwikkelen doe je iets geweldigs.

Bij de hulpverlening is het belangrijk dat men diegenen die men komt helpen ook meer zelfvertrouwen in eigen kunnen geeft en dat er niet plotseling een dienstverlening is die even plotseling verdwijnt zonder enig verder contact. Er moet verder opvolging blijven geschieden.

Met een actieve begeleiding kunnen  jongeren in een uitzichtloze situatie weer gaan geloven in een betere toekomst, en in zichzelf.

In welke mate willen die organisaties die hulp gaan verlenen deze mensen tot wie zij komen, vrij laten in hun eigen denken?

Moeten religie en ontwikkelingssamenwerking volledig worden gescheiden?

Is dat wenselijk? Is dat überhaupt wel mogelijk?
Hoe moeten ontwikkelingsactoren zich verhouden ten aanzien van andere religieuze actoren? Moeten seculiere organisaties het beleven van religie en het opbloeien van religieuze organisaties in ontwikkelingslanden mogelijk maken of net tegenwerken?

Dit zal deel uitmaken van een debat dat in Brussel zal gehouden worden op donderdag 1 oktober 2015 in Espace Jacquemotte, Hoogstraat 139, 1000 Brussel. (De ingang vindt u rechts naast de ingang van het hoofdkantoor van de BTC.)

+

Mogelijks kan u meer over zulk een hulpverlening en Christien Oudshoorn vernemen via Stichting Che Amigo welke beweert mens en gemeenschap in beweging te brengen. Zij zijn ervan overtuigd dat educatie de meest effectieve manier is om duurzame ontwikkeling te bereiken. Daarom heeft Che Amigo een trainingsprogramma genaamd ´Leiderschap in je Community´ ontwikkeld, dat zij op dit moment in verschillende gemeenschappen in Argentinië en Bolivia aanbieden. www.cheamigo.nl

++

> Is er een noodzaak religie en ontwikkelingssamenwerking volledig te scheiden

> Ontwikkelingsdebat | 1 oktober 2015

+++

Een discussiepunt: samenwerking of niet van religieuze organisaties en ontwikkeling en hulporganisaties

Nederlands: Vergadering Vaste Commissie voor O...

Vergadering Vaste Commissie voor Ontwikkelingssamenwerking over nota EG-beleid en ontwikkelingssamenwerking, (Photo credit: Wikipedia)

Het is een hekel punt en er worden veel vragen gesteld. Daarom is het geen slecht initiatief om er in het openbaar eens een debat over te houden.

In veel religieuze groeperingen is hulpverlening ingebouwd en wordt het bijstaan van anderen, zij het medegelovigen of anders gelovigen als een menselijke taak aanschouwd maar ook dikwijls als een elementaire zaak van geloofsuiting.

Doch moeten wij vaststellen dat meermaals religies een hinderpaal vormden of zelfs als oorzaak van de problemen werden voorgesteld.

Beroepskrachten in de ontwikkelingssamenwerking en eenieder die regelmatig met ontwikkelingssamenwerking in aanraking komt wordt uitgenodigd om hier van gedachten te wisselen. De voertaal van dit Ontwikkelingsdebat zal in het Nederlands zijn.

Het zal plaats vinden te Brussel, op donderdag 1 oktober 2015 tussen 17u30 en 19u30 waarna aansluitend nog kan nagepraat worden bij een broodje en een drankje.

> Is er een noodzaak religie en ontwikkelingssamenwerking volledig te scheiden

Deelnemen is gratis, maar inschrijven is nodig.

+++

The Importance of the Prophetic

Humankind is given the words of God and is free to accept them or to reject them. But they shall have to bear the consequences of their choice.
Having sent His son to the world, who came to make everything clear, man should have no excuses any more. By the Grace of God Jeshua’s offering was accepted to liberated all from death, but those who would not accept the Most High would have no opportunity any more if they also reject the offering of God’s son.

We now have the words of many prophets and should take them at heart. Those, in modern times, who still do find reason to object those words and all the happenings from the past would better look into their own heart to feel their inner being and react better on that.

++

Find also to read:

  1. Summerholiday season time to read the Bible
  2. Holiday making and dreaming
  3. Home-stayers and their to do list
  4. Genre – Playing by the Rules
  5. The Need to Understand Genre
  6. Get into the habit of dealing with God about everything
  7. Great things, Voice of God and terrors
  8. Hatred and hostility against God
  9. Arguments about believe and About Christianity versus Atheism

+++

The Road

head-of-prophet-1905 “Head of a Prophet” by Mikhail Vrubel

This is an excerpt from a post published on the blog Grace and Truth:

The Importance of the Prophetic

The prophet represents God. He goes forth from the presence of God and speaks what God has given him to speak. The prophet speaks the Word of God in the power of the Holy Spirit. It is not just speaking the Word, it is speaking it forth in the power of an anointing borne out of intimacy with Jesus Himself. The prophet is the ambassador of Christ in this world, and so the prophet and his message are inextricably linked. A true prophet cannot be separated from the message he brings.

We see this with Ezekiel. God had a message for Israel and He had His prophet to act out what he was proclaiming to Israel. He had to lie down for a certain…

View original post 1,043 more words