Antizionisme is geen antisemitisme

Antizionisme is geen antisemitisme

 

Het kan niet genoeg herhaald worden:
antizionisme is geen antisemitisme.
Niet alle Joden zijn zionisten,
niet alle zionisten zijn Joden.

De fanatiekste zionisten vind je onder de Amerikaanse evangelische christenen, vaak de échte antisemieten.

Zionisme en antisemitisme Johan Depoortere

 

+

Voorgaande

Zionisme

Remedie tegen de ziekte van het nationalisme

Hamas en de Israëlische regering weer eens in conflict

++

Aanvullend

 1. Heeft er een Idoliseren van Israël plaats
 2. Christen en Joods Zionisme in het mei 2021 conflict (Our world)Christen en Joods Zionisme in het mei 2021 conflict (Some View on the World)
 3. Europees spilland en antisemitisme
 4. Kritiek op Israël wordt verpakt in antisemitisme (Our World)Kritiek op Israël wordt verpakt in antisemitisme (Some View on the world)

Zionisme

Zionisme

Wat vele mensen uit het oog verliezen dat Israel hoofdzakelijk wordt geregeerd door niet-gelovige Joden en ultra-orthodoxe Joden welke zich het recht toe eisen om tegen de geboden van God andermans goed eigen te maken.

Het is een grote misvatting om te denken dat als mensen tegen de wandaden van Israël reageren dat zij tegen de Joden zouden zijn. Men kan in hart en nieren zelfs een Jood of Jeshuaist zijn, maar die wandaden van de Israëlische regering afkeuren.

Israël mag door meerderen “een veilige haven voor Joden uit de hele wereld” genoemd worden, maar in werkelijkheid is dat niet echt zo. Er loopt er heel wat scheef. Ook onder de verschillende Joodse groeperingen of denominaties verloopt het niet altijd zo lekker. Tweestrijd, afgunst en argwaan zijn met het nationalisme van sommigen zeer grote stoorzenders in het welzijn van de Joodse gemeenschap.

Het is wel degelijk zo dat de natie Israël zich open wil stellen naar andere godsdiensten en deze vrij wil laten beleven. Maar dat betekent nog niet omdat christenen en moslims niet vervolgd worden vanuit de overheid dat deze niet te kampen zouden hebben met weerstand van bepaalde groepen.

De verwijzing door u naar Joel C. Rosenberg is een mooi voorbeeld hoe hij als evangelisch christen de ware christenen en Joden die in Jeshua geloven beschimpt. Hij als vroegere Jood heeft de ware God, Die Één is en niet drie, de rug toegekeerd en wenst anderen ook van de Ware God weg te voeren.

Rosenberg beweert wel dat hij buitengewoon belangrijke ontwikkelingen kan zien, waarbij hij de relaties tussen moslims en christenen ziet en tracht te verbeteren. Hij mocht dan wel in Egypte, Jordanië, de Verenigde Arabische Emiraten en Saoedi-Arabië pleitten voor meer religieuze vrijheden van christenen en andere religieuze minderheden, maar verklaard Jeshuaisten en niet-trinitarische Messianisten of Messiaansen als geen christenen en verwenst hen als des duivels. (Mensen zoals hij geloven zelfs in duivels en beweren zelfs dat die Joden die Jezus aannemen maar enkel in de God van Israël willen blijven geloven en Jezus dus niet als hun god willen nemen, dat dezen zullen branden in de hel.)

Zulke predikers zijn dus eerder een vloek dan een zegen voor de vrede in het hele gebied.

*

Te onthouden

 • Wereldwijd duizenden mensen gevangen gehouden omdat hun geloof niet strookt met wat algemeen gangbaar is in hun land. > rapport van organisatie Human Rights Without Frontiers (HRWF),

+

Voorgaande

Remedie tegen de ziekte van het nationalisme

Hamas en de Israëlische regering weer eens in conflict

++

Aanvullende lectuur

 1. Scheppers ster verbinding tussen hemel en aarde
 2. Niet zomaar een sinister spook van antisemitisme
 3. Joodse emigratie niet volgens de tijd van Nederlandse christenen
 4. Christen en Joods Zionisme in het mei 2021 conflict (Our world)Christen en Joods Zionisme in het mei 2021 conflict (Some View on the World)
 5. Avondklok en restrictie moeilijkheden
 6. Europees spilland en antisemitisme
 7. Heeft er een Idoliseren van Israël plaats
 8. Kritiek op Israël wordt verpakt in antisemitisme (Our World)Kritiek op Israël wordt verpakt in antisemitisme (Some View on the world)

 

+++

Gerelateerd

 1. Zionisme en antisemitisme
 2. Zionisme en anti-semitisme gaan hand in hand
 3. Corbyn, labour – antisemitisme en antizionisme
 4. Woorden hebben een betekenis
 5. Trump en het einde van het zionisme
 6. Abou Jahjah – De Winter – éénstrijd
 7. De wandelende Jood
 8. De 18 slechtste landen om een afwijkend geloof te hebben – Wereld – Knack
 9. Zionisme, Nasionalisme Arab dan Palestina

Quo Vadis

Zionisme is het (blijven) streven naar en behoud van een Joodse staat.

Anti-zionisme is dus het verzet tegen de enige joodse staat.

Behalve de genoemde landen met een islamitische meerderheid, zijn praktische alle andere landen, incl Israel, seculier, geen enkele religie is dominant en er is godsdienstvrijheid. Godsdienstvrijheid is één van de fundamentele rechten van een mens en dus een mensenrecht die in veel landen ernstig geschonden wordt.

Joods en toch seculier?

In Israël heerstvrijheid van godsdienst voor iedere staatsburger. Alle geloofsovertuigingen zijn voor de wet gelijk en alle heilige plaatsen zijn onschendbaar.

“Over de godsdienstvrijheid in Israel merkt hij op: ‘De situatie is niet perfect, maar de huidige staat Israel is een hedendaags wonder. Israel is een veilige haven voor Joden uit de hele wereld. En het is het veiligste en meest vrije land in het Midden-Oosten, ongeacht welk geloof je hebt of niet hebt”

Godsdienstvrijheid in…

View original post 160 more words

Remedie tegen de ziekte van het nationalisme

Remedie tegen de ziekte van het nationalisme

Een vrijeschoolleerkracht die regelmatig blogt en wiens leven rijker werd gemaakt door Steiners antroposofie en het werken met de kinderen.

Pieter H.A.Witvliet haalt in één van zijn blogs de Haagse vrijeschool docent Willem Frederik Veltman aan.

Volgens die schrijvers is het belangrijk om het heden tracht te begrijpen en met een positieve gezindheid naar de toekomst toe wil leven, niet na te laten zich bezig te houden met het verleden.

Bij bepaalde aanhangers van uiterst rechtse partijen merken wij dat die leden meestal geen of onvoldoende kennis hebben over het verleden en over de volkeren waar zij zo tegenin gaan.

In heel wat landen zien wij dat er heel wat mensen zijn die zichzelf bedreigt voelen door anderen, zij het anders geaarden of andere etnieën.

Het nationalisme is overal ter wereld de aartsvijand van een werkelijke vooruitgang in de samenleving.

Op het einde van het artikel Vrijeschool – Bovenbouw – geschiedenis wordt de vraag gesteld:

En de remedie tegen de ziekte van het nationalisme?

 

*
Wanneer je je met volken van de wereld bezighoudt,
hun zielengesteldheid tracht aan te voelen,
hun geschiedenis en hun grote figuren leert kennen,
dan kan het niet anders of je gaat achting voor ze voelen.

Je kent hun goede, hun slechte kanten,
maar je leert inzien dat het volkskarakter soortgelijk is
aan datgene wat bij de individuele mens
– zowel psychisch als lichamelijk bezien –
zijn ‘omhulling’ is.
Je weet dat dit omhullende geen doel op zichzelf is
maar een dragend middel,
waardoor de individualiteit zich op aarde kan manifesteren.

De gedachte dat deze individualiteit in vele levens op aarde,
door alle rassen en volken heen gaat
om mens te worden in de mensheid
(de zo uiterst heilzame gedachte van reïncarnatie en karma),
zal volgens mij de nationalistische spoken op de vlucht jagen.

~ Willem Frederik Veltman.

 

Was it a year not to step on the toes?

Was it a year not to step on the toes?

Not a silent but (perhaps) less irritating year

Three years of Corona pandemic came along and except for China not many countries seem still to worry.

In Europe, something very different from a Coronavirus has caught our attention. The danger is that this virus could spread and kill many more people than Corona did.
It is about the Putin virus or Russian disease as Trump might start calling it.

Just as a lot of fake news came our way during the Trump era, a lot of work had to be done in recent years to ‘debunk’ those misleading or deceptive reports.
You might think that here on this site with the name “Stepping toes” would be the ideal place to strip such disseminated falsehoods or lie talk of credibility. People like to sell talking points, and in recent years it seemed to have become a sport to send as many falsehoods into the world as possible. But to counter the many false messages posted on social media, this site was actually not originally planned.

Last year may have reached the pinnacle of fake message spreading. It could not go on any longer. Something had to be done to restore honour to journalism and bring correct messages to the world.

Young people were increasingly reaching for their smartphones with all kinds of apps to follow Facebook and Instagram posts, as if they could get the very best news there. But correct messaging was far from there. Social media won out over the daily and weekly newspapers that lost out, raising the question of whether there was still a possibility of life for serious journalism.
While newspapers were under pressure and many wondered how to survive this resort to social media, blogs also came under fire. Google and WordPress thought no better of changing their systems. At Blogger, it made a lot of bloggers tired of the difficulties in the system and took refuge elsewhere. Thus, I too decided to take refuge in the WordPress that was familiar to me with the old editor, hoping that WordPress would not force everyone to have to use the hideous block editor (introduced in 2018) (because it is really totally impractical for free writing and design).

Converting all the Google sites to the new system took a lot of time, so there have been somewhat fewer articles on my WordPress sites over the last two years, except for this year at my newcomer.

It is for that newcomer that I would like to draw your attention today.

The format of that new WordPress site is not really new, as the newcomer is actually a continuation of the former Blogspot sites “Christadelphian World” and “Our World“. The only difference now is actually a result of an easier form of writing and shaping for publishing or publishing articles. Because this is now much easier than Blogspot, I can now provide more articles at the same time.

As the title for the site, I chose “Some View on the World” or “Enige Kijk op de Wereld” because the site wants to give a view of what is happening in the world, while also giving more clarity on certain facts.
In the first year of its new form, it has been a bit of a search to find a way to leave enough time for my other Christian websites, while still being able to provide a balanced news overview that can be relied upon to be verified reporting and thus present accurate facts to the reader.

I believe I now know roughly how to tackle it for 2023 and hope that with my outline I can attract enough readers to further follow the links provided in the articles as well.

I do hope still to provide a day-to-day events review, and do hope people will find it useful.
I shall continue to try to offer ideas and context and depth, as well as information: a combination of clarity (the facts to help you understand the world) and imagination (the ideas you need to build a better one).

This better world that needs to be worked on is extremely important. We must realise that it is not ‘five to twelve’, but that the hands have long been moving in the wrong direction and that the earth is crying out loudly for support. For far too long, we have neglected the earth and been careless with its resources. Now we have to bear the consequences. Global warming is a fact, although many still do not want to acknowledge it. On “Some View on the World” we do want to pay attention to that earth which we have been given on loan by the Creator. Indeed, it is high time we took our responsibility and took steps to address that climate change.

We don’t particularly want to tread on toes on that “new site”, but we do want to regularly draw attention to those issues that really should get our attention.

In a way, I also hope to have caught your attention and made you warm to go and take a look at that news site (or online newspaper) and (who knows) subscribe there too to be kept informed of new articles.

Be welcome to “Some View on the World”.

++

Additional reading

 1. Lots of news demanding attention
 2. Texts, writers, accesibility and willingness
 3. Thoughts tinged with triviality
 4. For those who call the Brussels Airport attacks a fake or a conspiracy of the government
 5. At the closing hours of 2016 #2 Low but also highlights
 6. International Women’s Day 2019
 7. 2021 in review #1 the most startling point
 8. Conspiracy theories in plenty-fold
 9. Entering 2022 still Aiming for a society without exploitation or oppression
 10. Putin speaks plainly – and the West is speechless
 11. Written-down thoughts
 12. Eyes on pages and messages on social media
 13. Gossip and fake news, opposite fact checking and facts presenting
 14. Study Guide: Definition of Journalism
 15. Safeguarding freedom of expression
 16. Identifying Journalism
 17. News that’s fit to print
 18. Newspapers: Dying or Changing
 19. The End of Journalism
 20. Why social media presence matters in journalism
 21. Traditional News Turns into The Journalism We Know Now
 22. The First Great Information War 
 23. Lies for Likes
 24. The Ever-Evolving Industry of Journalism: its Quest to Survive in a Digital World
 25. How to save Journalism in 2022
 26. Mississippi journalists discuss the evolution of daily newspapers
 27. Newspapers: Dying or Changing
 28. Journalism under attack
 29. What do we know about the future of journalism?
 30. Looking for Free Blogs and blogging
 31. WordPress appears to have fallen off its best horse
 32. A Classic Editor versus Block Editor
 33. From old times and sites to new linkings
 34. Joseph Pulitzer’s Retirement Speech & The Traits of Journalism
 35. Change of name
 36. New Name a fact
 37. Newly added pages to Our World
 38. Our World on Blogger coming to its end
 39. My faith and hope
 40. Presenting views from different sources
 41. Weekly World Watch (WWW) looking at a few key developments that have happened during the past week
 42. Invitation to renew connection
 43. Invitation to the news platform that brings a view of the world

Was het een jaar om niet op de tenen te trappen?

Was het een jaar om niet op de tenen te trappen?

Geen stil maar (misschien) minder irritant jaar

Drie jaar heeft de hele wereld in de ban gelegen van een dodelijk virus dat niet te onderschatten bleek; Heel wat menselijke slachtoffers zijn er in die korte periode gevallen.

In Europa heeft heel wat anders dan een Corona virus onze aandacht getrokken. Het gevaar is dat dit huidige virus zou kunnen uitbreiden en nog veel meer dodelijke slachtoffers zou kunnen maken dan Corona deed.
Het gaat om het Poetin virus of ‘Russische ziekte’ zoals Trump het misschien zou kunnen gaan noemen zijn.

Net zoals er in het Trump-tijdperk veel nepnieuws onze kant op kwam, moest er de afgelopen jaren veel werk worden verzet om die misleidende of bedrieglijke berichten te ‘ontkrachten‘.
U zou kunnen denken dat hier op deze site met de naam “Stepping toes” of “Op de tenen trappen” de ideale plek zou zijn om zulke verspreide leugenpraat te ontdoen van geloofwaardigheid. Mensen verkopen graag praatjes, en de laatste jaren leek het wel een sport geworden om zoveel mogelijk onwaarheden de wereld in te sturen. Maar om de vele valse berichten die op sociale media geplaatst werden tegen te spreken was deze site eigenlijk oorspronkelijk niet gepland.

Vorig jaar mocht wel het toppunt van de valse berichten verspreiding bereikt worden. Het kon niet meer op. Er moest wel iets ondernomen worden om de journalistiek weer eer aan te doen en juiste berichten in de wereld aan te prijzen.

De jongeren grepen de laatste alsmaar meer naar hun smartphone met allerlei apps, om daar Facebook en Instagram berichten te volgen, alsof zij daar het allerbeste nieuws konden verkrijgen. Maar juiste berichtgeving was daar ver te zoeken. De sociale media wonnen het van de dag en weekbladen die het onderspit moesten delven, waarbij de vraag rees of er nog levensmogelijkheid was voor ernstige journalistiek.
Terwijl de kranten onder druk stonden en velen zich afvroegen hoe zij die toevlucht naar de sociale media konden overleven, kwamen ook de blogs onder vuur te liggen. Google en WordPress vonden het niet beter om hun systeem te veranderen. Bij Blogger maakte dat heel wat bloggers de moeilijkheden in het systeem beu werden en elders hun toevlucht gingen zoeken. Zo besloot ook ik mijn toevlucht naar het mij vertrouwde WordPress met de oude editor te grijpen, in de hoop dat WordPress niet iedereen zou verplichten de afgrijselijke block editor (in 2018 ingevoerd) te moeten gebruiken (want die is echt totaal onpraktisch voor het vrij schrijven en ontwerpen).

Om al de Google sites om te zetten naar het nieuwe systeem heeft heel wat tijd gevergd, waardoor er op mijn WordPress sites de laatste twee jaar wat minder artikels zijn verschenen, behalve dan dit jaar bij mijn nieuwkomer.

Het is voor die nieuwkomer dat ik graag vandaag uw aandacht vraag.

De opzet van die nieuwe WordPress site is niet echt nieuw, want de nieuwkomer is eigenlijk een voortzetting van de vroegere Blogspot sites “Christadelphian World” en “Our World“. Het enige verschil nu is eigenlijk een gevolg van een gemakkelijker vorm van schrijven en vorm geven voor het uitgeven of publiceren van artikelen. Doordat dit nu veel gemakkelijk gaat dan bij Blogspot kan ik nu op eenzelfde tijd meer artikelen voorzien.

Als titel voor de site heb ik gekozen voor “Enige Kijk op de wereld” of “Some View on the World” omdat de site een zicht wil geven van wat er in de wereld gebeurt, waarbij het ook meer klaarheid wil geven bij bepaalde feiten. Het eerste jaar van haar nieuwe vorm is het nog zo wat zoeken geweest om tot een mogelijkheid te komen dat ik nog genoeg tijd over houd voor mijn andere Christelijke websites, terwijl er toch een gebalanceerd nieuwsoverzicht kan gegeven worden van waar men op aan kan dat het geverifieerde berichtgeving is en dus juiste feiten aan de lezer wil voor leggen.

Ik geloof dat ik nu ongeveer weet hoe het voor 2023 aan te pakken en hoop dat ik met mijn opzet voldoende lezers kan aantrekken om verder ook de in de artikelen aangebrachte linken te volgen.

Ik hoop nog steeds een overzicht te geven van de dagelijkse gebeurtenissen, en hoop dat mensen het nuttig zullen vinden. Ik zal blijven proberen ideeën en context en diepgang te bieden, naast informatie: een combinatie van duidelijkheid (de feiten om u te helpen de wereld te begrijpen) en verbeelding (de ideeën die u nodig hebt om een betere wereld te bouwen).

Die betere wereld waar aan moet gewerkt worden is van uitermate groot belang. Wij moeten beseffen dat het niet ‘vijf voor twaalf” is, maar dat de wijzers al lang in de verkeerde richting zijn gegaan en dat de aarde hard schreeuwt om ondersteuning. Al veel te lang hebben wij de aarde verwaarloosd en zijn wij onvoorzichtig gaan omspringen met de bronnen van die aarde. Nu moeten wij daarvan de gevolgen dragen. De opwarming van de aarde is een feit, al willen velen dat nog altijd niet erkennen. Op “Some View on the World” willen wij wel aandacht schenken aan die aarde die wij van de Schepper in leen hebben gekregen. Het wordt namelijk hoogtijd dat wij onze verantwoordelijkheid nemen en stappen ondernemen om die klimaatverandering aan te pakken.

Wij willen niet bepaald op de tenen gaan trappen op die “nieuwe site”, maar willen wel regelmatig aandacht vragen voor die zaken die werkelijk onze aandacht zouden moeten krijgen.

In zekere zin hoop ik ook uw aandacht te hebben kennen trekken en u warm te kunnen maken om op die nieuwssite een kijkje te gaan nemen en (wie weet) u ook daar in te schrijven om op de hoogte gehouden te worden van nieuwe artikelen.

Wees van harte welkom op “Some View on the World”.

 

++

Aanverwante artikelen

 1. Woorden in de Wereld (Christadelphian World – Our World)Woorden in de Wereld (Some View on the World)
 2. Na de leugendaad de terreurdaad
 3. Krantje?
 4. Blijf geïnformeerd
 5. Neergeschreven gedachten
 6. Blog uitgestorven beestje of toch nog behorend tot nieuwe media
 7. De journalist, een bedreigde soort?
 8. ‘Journalistiek gaat niet over waarheid. Schaf die term liever af’ (Trouw, 13/08/2022)
 9. De toekomst van de onafhankelijke journalistiek… en wie gaat dat betalen?
 10. Al of niet gratis nieuwsvoorziening
 11. Gratis kan dat wel of is Crowdfunding een oplossing voor ernstige journalistiek of nieuwsverspreiding
 12. Burgerjournalistiek
 13. Onafhankelijke onderzoeksjournalistiek is nodig. En mogelijk
 14. De toekomst van de journalistiek
 15. Goede journalistiek hoeft niet te verdwijnen of opzij geduwd te worden door sociale media
 16. Is er wel belang voor persoverzichten – of Krijgt frustratie mij klein
 17. The New York Times en de journalistiek: de waarheid is …
 18. Nieuwe naam een feit
 19. Uitnodiging tot vernieuwde aansluiting
 20. Uitnodiging tot het nieuwsplatform dat een kijk brengt op de wereld
 21. Mijn geloof en hoop
 22. Betrachting
 23. Het eerste half jaar van een Kijk op de wereld op WordPress
 24. “Enige Kijk op de wereld” om kerk te doen groeien door getuigenis

Turkey splinters Nato unity with veto against Finland and Sweden

Turkey splinters Nato unity with veto against Finland and Sweden

Event

Turkey has broken Nato unity on Finland and Sweden’s push to join the alliance, blocking an initial vote on accession after President Erdogan demanded that the two countries hand over dozens of Turkish exiles he accused of “terrorism”. The veto came hours after Jens Stoltenberg, the Nato secretary-general, hailed a historic moment for western security following the submission of Sweden and Finland’s formal applications.

“This is a good day at a critical moment for our security. We all agree that we must stand together, and we all agree that this is an historic moment which we must seize. Every nation has the right to choose its own path.”

Nato ambassadors had met with the aim of swiftly processing the applications and to head off any Russian plans to undermine the security of the Nordic countries. The Turkish government’s opposition put a stop to the initial vote, according to reports from Nato headquarters in Brussels.

Comment

This week Finland and Sweden both formerly applied to join Nato – the military alliance that is designed to protect all nations in it from hostile states ie Russia.
Russia has reacted swiftly to this. Russia’s gas giant Gazprom confirmed it had completely halted all gas exports to Finland at 04:00 GMT on Saturday. This is the latest escalation of an energy payments row with the West. Turkey has said it will veto Finland and Sweden being able to join Nato. Most analysts don’t believe Turkey will be able to do this indefinitely though. Whatever the outcome we know that Turkey is allied to Russia when Putin finally decides to invade Israel.

Thargamosids.JPG

Togarmah – figure in the “table of nations” in Genesis 10, the list of descendants of Noah that represents the peoples known to the ancient Hebrews. – Thargamos and his sons. The order of the figures from left to right is: Movakan, Bardos, Kartlos, Hayk, Lekos, Thargamos, Caucas, Egros. An opening folio of the Georgian Chronicles (Vakhtangiseuli redaction), 1700s.

Ezekiel speaks of Togarmah which covers much of modern day Turkey as one of the nations allied to Russia. We see Turkey on the fringe of the Nato alliance. It could end up leaving. The pieces are falling into place.

Gomer, and all his bands; the house of Togarmah [Turkey] of the north quarters, and all his bands: and many people with thee.  Be thou prepared, and prepare for thyself, thou, and all thy company that are assembled unto thee, and be thou a guard unto them. (Ezekiel 38:6-7)

Andy Walton

Find the Weekly World Watch: 15-21 May 2022

+

Preceding

PM warns Vladimir Putin against ‘tragic mistake’ as tensions rise with Ukraine

Moscow lists demands for defusing Ukraine tensions

Putin lays out his demands in Turkish phone call

++

Additional reading

 1. Anno 2022, In which way is neutrality tenable
 2. Looking at a “Man from the North” endangering the world
 3. The biggest ground offensive in Europe since World War II
 4. Ukraine and Estonia taking further steps to intensify bilateral cooperation
 5. Ukraine war is veering fast towards a big power conflict
 6. Pledges to send more military assistance to Ukraine and Russian warnings
 7. Selection from The Week: 2022 3rd week of March
 8. The Independent’s look at the third week of March 2022
 9. The Guardian’s view on Ukraine for the first half of April 2022
 10. The Telegraph’s Weekly view 2022 May 7-13
 11. The Guardian’s view on the world 3rd week of May 2022
 12. The Telegraph’s Weekly view 2022 May 14-20

Food crisis looms as landmines litter Ukraine farmer’s fields

Food crisis looms as landmines litter Ukraine farmer’s fields

The Times, May 2, 2022

Event

Ukraine, one of the most fertile and productive countries in the world, has been known historically as the “bread basket of Europe”. Now it is facing a complex and unprecedented agricultural crisis, in which landmines are only one of numerous interlinked problems. The United Nations estimates this year’s harvest will be 20 per cent lower than normal; others predict the reduction will be as much as 30 per cent. Not only will this have a serious effect on the ability of Ukraine to feed itself — but also on people across the world, who depend, without even being aware of it, on Ukrainian wheat, Ukrainian corn, and Ukrainian sunflower seeds go into the flour, bread and cooking oil that feed people across the world. World food prices were rising anyway, and the invasion has accelerated this. The global food price index issued by the United Nations Food and Agriculture Organisation recently made its biggest jump since it was established in 1990, thanks to all-time record prices for vegetable oils, cereals and meat.

Comment

The impact on food availability and food prices due to the war in Ukraine cannot be underestimated. Middle East and African nations rely heavily on Ukraine for wheat and corn. 60% of Lebanon’s wheat supply just prior to the war was being shipped in from Ukraine. Lebanon has only one month of wheat reserves remaining. Egypt (with over 100 million people to feed) is the world’s largest importer of wheat. 85% of all Egypt’s wheat come from just 2 places – Ukraine and Russia – who are both at war. The Arab Spring (a series of of anti government protests) which began in 2010 is put down to unrest caused by food shortages and increasing food prices. It resulted in regime changes in Tunisia, Egypt and Libya. Jesus says there will be famine (food shortage)…

Then said he unto them, Nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom:  And great earthquakes shall be in divers places, and famines, and pestilences; and fearful sights and great signs shall there be from heaven. (Luke 21:10-11)

Events in Ukraine could cause a manmade famine. The word famine means “scarcity of harvest” which is happening in Ukraine…

Andy Walton,

Weekly World Watch > Download this week’s WWW

 

++

Additional reading

 1. Some highlights of the invasion of Ukraine March 9-16
 2. Ukraine from 2022 March 16-20
 3. Grain shortages affect international markets
 4. Mix of strong demand and limited supply igniting inflation
 5. Northern Hemisphere time of Spring & War in Ukraine
 6. Composted reads for the 3rd week of May 2022

+++

Related

 1. UN agency in talks with Bharat on procuring wheat to offset global shortages
 2. Ukraine has a plan to start exporting its wheat again—but there’s a huge catch
 3. NZ Farmers Face Global Wheat Shortage
 4. Ukraine’s Vast Wealth of Natural Resources | Russia’s Lone Fossil Fuel Industry
 5. War in Ukraine contributes to rising wheat prices around the world
 6. Russia is stealing Ukraine’s grain and trying to sell it to other countries
 7. India bans wheat exports
 8. India Bans Most Wheat Exports, Adding to Fears of Global Food Insecurity
 9. Grain War
 10. Explained: How wheat export ban will impact domestic prices in India?
 11. Weekly Analysis: Wheat
 12. Wheat Crisis: Wheat prices increased in international market
 13. Wheat price soars to the daily limit as India bans exports to make sure they have enough for themselves, angering G7 ministers
 14. India’s wheat export ban is another reality check for its lofty soft power goals
 15. Top wheat producer states of India in 2022
 16. The export bans driving up food prices around the world
 17. Govt OKs exporting wheat registered with customs prior to ban
 18. Wheat yield decreased by 3 per cent compared to last year
 19. Wheat prices surge 50pc in Kandahar this season
 20. MoF strictly bans export of wheat
 21. High Demand And Low Supply of Wheat Amidst Ban
 22. Paperwork

Anti-Semitism: Dramatic rise in 2021, Israeli report says

Anti-Semitism: Dramatic rise in 2021, Israeli report says

BBC, April 22 + Audit of antisemitic incidents

Event

The number of anti-Semitic incidents around the world dramatically increased last year, a study by Tel Aviv University has found. The report identifies the US, Canada, the UK, Germany and Australia as among countries where there was a sharp rise. This was fueled by radical left- and right-wing political movements and incitement on social media, it says. The report’s release coincides with Israel’s Holocaust Remembrance Day, which begins on Wednesday night. Known in Israel as Yom HaShoah, the day commemorates the six million Jews murdered by Nazi Germany across Europe during World War Two. The Anti-Semitism Worldwide Report 2021, by the Center for the Study of Contemporary European Jewry at Tel Aviv University’s Faculty of Humanities, is based on the analysis of dozens of studies from around the world, as well as information from law enforcement bodies, media and and Jewish organisations.

Comment

In these very last days we can expect anti-Semitism to increase. The Jews are often blamed for world crises. They are blamed for financial collapse, for conflict, for making the Covid19 virus etc etc. Social networks spread conspiracy theories about the Jews and this spreading of lies incites hatred. In the kingdom though it will be the exact opposite. We are told in Zechariah that 10 men will take hold of the skirt of one Jew and say

“We will go with you: for we have heard that God is with you.”

Mankind will finally realise in the kingdom that the words of Jesus himself were true – that

“salvation is of the Jews.”

Through baptism we become adopted Jews as we are ”covered” in Christ who was a Jew and also God’s son. We are then related to the promises to Abraham….

23 Thus saith the LORD of hosts; In those days it shall come to pass, that ten men shall take hold out of all languages of the nations, even shall take hold of the skirt of him that is a Jew, saying, We will go with you: for we have heard that God is with you. (Zechariah 8:23)

Andy Walton

Weekly World Watch

+

Preceding

Objective views and not closing eyes for certain sayings

++

Additional reading

 1. January 27 – 70 years ago Not an end yet to genocide
 2. What is Fascism and who are today’s Fascists?
 3. Is it really true that Anti-Semitism will never be tolerated?
 4. The fight against anti-Semitism is also a fight for a democratic, value-based Europe
 5. Hamas the modern Philistines
 6. ….a powerful way to put the universe on notice….
 7. Seeds from the world creating division and separation from God
 8. By the commemoration of the liberation of the Auschwitz-Birkenau camp #2 Holocaust deniers and twisters of the truth (Our World) = By the commemoration of the liberation of the Auschwitz-Birkenau camp #2 Holocaust deniers and twisters of the truth (View on the World)
 9. Auschwitz survivors providing a warning of rising anti-Semitism and exclusion of free thinking
 10. A Secret of our Enemy :Inter-Ethnic Fault Lines Among the Jews (Full Article)
 11. Growing anti-Semitism possible sign of certain times
 12. Signs of the times – “An object of scorn and ridicule”
 13. Signs of the Times – War and anti-Semitism
 14. Signs of the times – “Anti-Semitism on the increase”
 15. Protest against Tzahal concert in Antwerp
 16. Jews the next scapegoat for Donald Trump
 17. The American clouds of Anti-Semitism (Our World) = The American clouds of Anti-Semitism (View on the World)
 18. Donald Trump after declining numbers of people victimised for their religion managed to increase the numbers again
 19. Incidents of hate have become commonplace in the U.S.A. anno 2017
 20. What to do in the Face of Global Anti-semitism
 21. Apocalyptic Extremism: No Longer a Laughing Matter
 22. The Rise of Anti-Seminism
 23. Dr. Miller looking at Jews in France
 24. Anti-Semitic pressure driving Jews out of Europe
 25. Jews In France Ponder Whether To Stay Or To Leave
 26. Quiz questions, views, left- and right-wing anti-Semitism
 27. Many members of Jewish community wondering if they are still welcome in Poland
 28. French rabbis of the suburbs confront anti-Semitism
 29. a Call to stop the growing anti-Semitism
 30. Numbers 10:10 Make Your Rejoicing Heard
 31. Trusting present youngsters who are not necessary evil
 32. The danger of having less than 25 000 Jews in Belgium
 33. Historian Deborah Lipstadt Assesses the New Anti-Semitism
 34. Anti-Semitism in Austria 2018 study results
 35. Trump’s rhetoric is infusing a culture of Anti-Semitism
 36. A new decade, To open the eyes to get a right view
 37. Month of freedom and liberty with Independence Day or Deceived day
 38. the Soup will not be eaten as hot as it is served
 39. Perhaps Anti-Semitism for lots of people isn’t always easy to see
 40. Aalst Carnaval 2020 a further anti-Jewish demonstration
 41. Aalst Carnival and Unia analyses reports
 42. Anti-Semitism in the United States
 43. Passover 7 days of meditation opening a way to conversion
 44. Looking at 2021 in a nutshell
 45. Is it time for UK Jews to pack the bags?
 46. This fighting world, Zionism and Israel #6
 47. A convinced voice to debunk false allegationsIn Every Generation: The Return of Anti-Semitism – Pesah Day 1, 5779Intermarriage and Protecting the state of the Jewish and/or Jeshuaist familyPublic reaction demanded against increase in anti-Semitic hate crimes
 48. A vibrant and inclusive movement within the American Jewish community

+++

Related

 1. Jewish Liberal Newspaper, June 10, 1921
 2. Issue 27, June 10, 1921 Highlights
 3. Uneasy with John’s bias against ‘the Jews’ in an age of religious pluralism? Here are a couple of ways to deal with it
 4. Why Putin’s ‘denazification’ claim is a ‘total distortion of Ukraine’s reality’
 5. It’s Anti-Semitism Stupid!
 6. (ADL) Anti-Semitism Algorithm
 7. Don’t Let Me Downplay
 8. Hawkins County Sen. Frank Niceley responds to anti-Semitism claims
 9. ‘This Is Not … Danville.’ East Bay Community Responds to Anti-Semitic Flyers
 10. Group reports record tally of antisemitic incidents in 2021
 11. Report: Illinois Ranks Among Midwestern States With Highest Total Number of Anti-Semitic Incidents in 2021
 12. ADL: Reports of Antisemitic Incidents in US Hit Record High in 2021
 13. The Gilad Atzmon and David Rovics Antisemitism Controversy, Explained
 14. Colorado ranks 8th in antisemitic incidents audit
 15. Anti-Semitic incidents rise 27% in California in 2021 and are nearly triple what they were in 2015
 16. Antisemitic incidents rose dramatically in 2021, alarming new report shows
 17. Tel Aviv University – Antisemitism Peaked Globally in 2021
 18. Thoughts on Yom HaShoah in 2022
 19. Yom Hashoah 5782- 2022
 20. Yom Hashoah 2022 (by the News that matter)
 21. Yom HaShoah When the IDF fought the Nazi war machine.
 22. Yom HaShoah 2022
 23. Heroism and Hope: How Israelis Honor Those Who Perished While Also Celebrating Heroes…Inspiring!
 24. Yom Hashoah – Holocaust Remembrance Day 4/28/22
 25. Yom HaShoah 5782 – In Memory of
 26. Yom HaShoah, Holocaust Remembrance Day At Fort Ontario May 1
 27. Parashat Kedoshim 5782: Judaism and the Golden Rule
 28. Will There Be Another Holocaust? | Amir Tsarfati • Behold Israel
 29. Antisemitic flyers found in Corte Madera
 30. Immigration and the Free-Floating Morality of the Philosophers
 31. Looking back and looking into the future: Holocaust Remembrance Day
 32. Increase in Anti-Semitism Worldwide
 33. Over 160 state municipal leaders join fight against antisemitism at Lappin forum
 34. Lavrov compares Ukraine’s Zelensky to Hitler with antisemitic ‘Jewish blood’ trope
 35. Russia’s FM Sergei Lavrov Claims Hitler Was A Jew, Sparking Sharp Criticism From Israel
 36. Hedges: Stand with Alice Walker — Anti-Zionism is not Anti-Semitism (Video)
 37. Liberation Is Jewish History. Let’s Make It Our Future, Too.
 38. Labour councillor suspended from party after ‘sharing Holocaust denial article’

‘Desperate’ Vladimir Putin may use tactical nuclear weapons, warns CIA chief

‘Desperate’ Vladimir Putin may use tactical nuclear weapons, warns CIA chief

The Times, April 16

Russia’s setbacks could prompt President Putin to use tactical nuclear weapons, William Burns, the CIA director, has said. Moscow has a stockpile of about 2,000 tactical nuclear weapons, also known as low-yield or battlefield munitions, that can be deployed by air, sea or artillery. These are generally less potent than the bomb the US dropped on Hiroshima in 1945 and the more powerful strategic weapons would not be used on a contested battlefield.

“Given the potential desperation of President Putin and the Russian leadership, given the setbacks that they’ve faced so far, militarily, none of us can take lightly the threat posed by a potential resort to tactical nuclear weapons or low-yield nuclear weapons,”

Burns, 66, said during a speech at Georgia Tech university in Atlanta.

“I know President Biden is deeply concerned about avoiding a Third World War, about avoiding a threshold in which, you know, nuclear conflict becomes possible,”

said Burns, who was the ambassador to Moscow between 2005 and 2008.

Comment

Albert Einstein once said that he did not know what weapons would be used in World War 3, but World War 4 would be fought with sticks and stones. We don’t know what weapons will be used but there is a high possibility that nuclear weapons could be used.

When pushed into a corner and with nothing to lose a leader like Putin could push the button. Russian state TV said a few weeks ago

“Why do we need a world if Russia is not in it?”

They would countenance destroying the earth if Russia could not exist.

Jesus said “no flesh” (no creature) would survive if God did not intervene in sending Jesus…

For then shall be great tribulation, such as was not since the beginning of the world to this time, no, nor ever shall be.  And except those days should be shortened, there should no flesh be saved: but for the elect’s sake those days shall be shortened. (Matthew 24:21-22)

Andy Walton

Weekly World Watch

++

Additional reading

Pledges to send more military assistance to Ukraine and Russian warnings

UN suspends Russia from human rights body over atrocities in Ukraine

UN suspends Russia from human rights body over atrocities in Ukraine

Event:

UN General Assembly hall.jpg

United Nations (UN) General Assembly hall at the UN Headquarters, New York City, 2006

The United Nations general assembly has voted to suspend Russia from the human rights council after images of atrocities apparently showing civilians left dead in the streets with their hands bound emerged following Russian troops’ withdrawal from around Kyiv. The call for Russia’s removal from the UN’s top human rights body was led by the United States, which concluded that Russian forces had committed war crimes. In a vote yesterday it gained the support of 93 countries. They were urged on by Sergiy Kyslytsya, Ukraine’s ambassador, who told diplomats that “pressing ‘no’ means pulling the trigger, and means a red dot on the [voting] screen, red as the blood of the innocent lives lost”. Russia had said it would consider a yes vote an unfriendly act that would affect its bilateral relations with those countries. President Biden said he applauded the “overwhelming vote.”

WWW Comment

Russia has become a pariah state and is being ostracised by the majority of nations in the world. It is hard to see how Russia comes back from this. Such is the violence and horror that Putin’s soldiers have carried out there is no chance he will ever be welcome in the institutions the world has created. But this makes Putin even more dangerous. Many analysts say he will resort to ever greater levels of atrocity. Isolated, angry but surrounded only by people who agree with his every word Putin will look to avenge his humiliation in Ukraine. Daniel 8 says that Putin (latter day Antiochus Epiphanes the original king of the north) will “cause a shocking amount of destruction”. Another version says he will “cause astounding devastation.” The AV says “he shall destroy wonderfully.”

Putin will not be cowed by events turning against him in Ukraine – he will destroy more.

At the end of their rule, when their sin is at its height, a fierce king, a master of intrigue, will rise to power. He will become very strong, but not by his own power. He will cause a shocking amount of destruction and succeed in everything he does. (Daniel 8:23-24 NLT)

Andy Walton

> Find the Weekly World Watch to download.