Overdenking voor vandaag

Niets is eindig…
maar een overgang!


‘Wanneer gij door het water trekt, ben Ik met u, gaat gij door rivieren, zij zullen u niet wegspoelen, als gij door het vuur gaat, zult gij niet verteren en zal de vlam u niet verbranden. Want Ik, de Here, ben uw God, de Heilige Israëls, uw Verlosser, Ik geef Egypte, Ethiopie en Seba als losgeld in uw plaats.’
Jesaja 43:2-3

Advertisements

Socratics and Anti-Socratics: The Status of Expertise

The disciplinary thinker systematizes and delivers received wisdom using institutionally sanctioned techniques. The critical free thinker asks incisive questions that identify the material shortcomings and paradoxes of received wisdom when it’s put into practice. The two constitute a single movement in thinking among a community. A disciplinary approach to understanding the world becomes mainstream and institutionalized, and critics show how those mainstream ideas have become inadequate to the world in which they practice. Yet for all its questions, Socratic philosophy leaves the most important inquiry hanging: Now what?

+

Anti-Socratic thinking grounds the legitimacy of expertise in disciplinary knowledge of the academy. Socratic thinking focusses on challenging that disciplinary legitimacy, on grounds that the subject matter expert misses important aspects of reality thanks to its concentration on a limited number of ways of knowing. The expert speaks with self-assured certainty, while the gadfly challenges the expert by identifying important aspects of life that the expert’s disciplinary lens misses. So Tuvel would be an expert, that expertise allowing her article to walk us through a variety of different ways to understand what a genuine transracial identity could be. Her critics would be the gadflies, interrogating the limits of Tuvel’s expertise, showing how her disciplinary approach misses aspects of transgender people’s lived reality that are critical to understanding the material possibilities of trans existence.

+

Anti-Socratic thinking grounds the legitimacy of expertise in disciplinary knowledge of the academy. Socratic thinking focusses on challenging that disciplinary legitimacy, on grounds that the subject matter expert misses important aspects of reality thanks to its concentration on a limited number of ways of knowing.

Find some answers on:

Beyond Socrates: The Philosopher as Creative Craftsperson, Adam Riggio

+

Frodeman, Robert. “Socratics and Anti-Socratics: The Status of Expertise.” Social Epistemology Review and Reply Collective 6, no. 5 (2017): 42-44.

+

In Defence of Transracialism

Socrates Carnelian Gem Imprint Rome, 1stBCE1stCE.

Socrates Carnelian Gem Imprint Rome, 1stBCE1stCE. (Photo credit: Wikipedia)

Kerkzijn in een ik-gerichte tijd

In onze kapitalistische maatschappij waar er geen plaats meer is voor God en gebod zullen de kerken het alsmaar moeilijker en moeilijker krijgen om op te botsen tegen de entertainment en materie liefhebbende wereld.

Door de vele (valse) menselijke leerstellingen hebben heel wat kerkgemeenschappen het moeilijk om dingen duidelijk uit te kunnen leggen of uit te klaren. De meerderheid van de kerkgemeenschappen zijn helemaal afgeweken van de Bijbelse waarheid en hebben zich een eigen godheid toegemeten waarvan zij afbeeldingen hebben gemaakt, ook al verzoekt de Schepper van hemel en aarde geen afbeeldingen te maken voor verheerlijking of aanbidding van Hem noch van andere goden.

Vandaag hebben de mensen die mensgod van vele christelijke geloofsgroepen opzij gezet om hun eigen hoogheid naar voor te schuiven. Velen achten zichzelf god en handelen er naar. Voor de meerderheid van de mensen draait het om het eigen ik en om de verwerven van heet eigen fortuin. In dat plaatje past die godmens Jezus niet, noch al die priesters die het hoge noorden blijkbaar niet weten te vinden en zowel zichzelf als anderen en de bijbel lijken tegen te spreken, wat voor nog eens extra verwarring zorgt.

Het mag positief te noemen zijn dat er hier en daar lichtpuntjes opsteken waarbij mensen toch hun ergernis over de hebzucht van de mens durven uiten. Hier en daar komen er toch ook al meer stemmen op om die verwaarloosde aarde terug onder de hoede te nemen en om meer te gaan denken aan anderen en vooral ook aan diegenen die na ons zullen komen.

Indien er terug zaden van wij-culturen geplant zijn geworden zullen wij met een hoopvol hart uitkijken naar hun ontwikkeling.

Of die wij culturen nog een open hart zullen hebben voor geloofsleven zal een andere zaak zijn.
Hoog tijd wordt het in ieder geval dat de Kerken weer hun ware gezicht zullen tonen en hun stem meer zullen laten horen, de taak opnemend die Jezus zijn volgelingen gegeven heeft, namelijk uit te gaan over de gehele wereld en het Goede Nieuws van het Koninkrijk van God te verkondigen.

Wij zullen mee op de uitkijk staan voor die goede Nieuws brengers.

*

Op te nemen

 • Dominee Ferdinand Bijzet maakt gehakt van de keuze van jongeren die geen belijdenis doen in de kerk, maar in een tuin (ND 30 augustus).

Waarom zou men speciaal naar een specifiek gebouw moeten gaan om God te aanbidden of om zijn geloof te belijden?

 • dilemma’s die de vrijgemaakte kerk van Zwolle-West ervaart (ND 27 augustus), gaan niet alleen over belijdenis doen in de kerk of in een tuin.
 • verkondiging waarin dilemma’s centraal staan
 • gemeenteleden die last hebben aangesproken te worden op bepaalde zaken
 • christenen die verantwoordelijk werk hebben, maar afspraken niet nakomen.
 • onder vrijgemaakten kerkbesef weggevaagd
 • kerken lijden onder verdeeldheid, marginalisering, relevantieverlies, zelfexpressiedrang van haar leden, ik-gerichte cultuur
 • (hyper)individualisme aan het voorbijgaan

++

Aanvullend

 1. Materialisme, “would be” leven en aspiraties #1
 2. Materialisme, “would be” leven en aspiraties #2
 3. Materialisme, “would be” leven en aspiraties #5
 4. Materialisme, “would be” leven en aspiraties #7
 5. Een Drievoudige God of simpelweg een éénvoudige God
 6. Hoe we denken schijnt door in hoe we handelen
 7. Fragiliteit en actie #3 Verleden en Vervolg
 8. Schoonheid van heiligheid
 9. Donkere periodes en het uitkijken naar vrede

+++

Verder aanverwante lectuur

 1. Lof offers
 2. Aanbidding – Dis die rede vir jou bestaan
 3. Heftig aan de wortels van de stamboom schudden… harder! deel 1/2
 4. Vinnig of Stadig?
 5. Preek: Psalm 2:10 Wees gewaarsku – ook oor godsdiens op skole
 6. Preek: Psalm 47 Alle volke moet die HERE prys
 7. Kerkelijk spreken in het licht van eenheid
 8. Schulderkenning en nieuw belijden als weg tot kerkelijke eenheid
 9. Stilzitten als je wordt geschoren.
 10. ‘Bijbelse’ vrouwelijke ambtsdragers. Gedachten bij het deputatenrapport GKv
 11. Korte samenvatting ‘Bijbelse’ vrouwelijke ambtsdragers. Verandert de GKv?

Matthijs Haak

Dominee Ferdinand Bijzet maakt gehakt van de keuze van jongeren die geen belijdenis doen in de kerk, maar in een tuin (ND 30 augustus). Op Twitter vond iemand het bespottelijk dat de kerkenraad als een knipmes buigt voor zo’n verzoek. Op dit soort reacties kon je wachten. Toch zitten die er flink naast. Want de dilemma’s die de vrijgemaakte kerk van Zwolle-West ervaart (ND 27 augustus), gaan niet alleen over belijdenis doen

View original post 530 more words

As there is a lot of division in Christendom there is too in Judaism

After a three week period of mourning during which the Jews remembered the series of events that led to the Babylonian conquest of Jerusalem and the destruction of God’s people’s first Temple on that date in the year 586 BCE. we still do not have any reason to be very happy.

The last few days we could take some time to remember also the year 70 CE when the Roman legions pushed through the crumbling defences of Jerusalem to desecrated and destroy the rebuilt second Temple, as they crushed a rebellion that shook the heart of the Empire and drove the Chosen people of God into exile, but also to remember many of the most painful moments Jews had to undergo in camps and pogroms.

Many lovers of God showed their faithfulness to the Most High Elohim. They did everything to join with brethren and sisters and feel united in the family of the Patriarch Abraham.

On Tisha b’Av, many Jews felt most keenly their sense of powerlessness and their feeling of separation from their spiritual centre in their ancestral homeland. It was the day on which we acknowledged the emotional and spiritual pain of God’s people‘s exile.

Today, no longer in exile, when there is such an opening to see the Holy Land becoming a reality, so many Jews having returned to the Eretz Ysrael or Land of Israel, it looks like there is even more division than in the previous times of worries.

There are some groups who consider it not necessary any more to remember all the evil that has happened to the Jewish people. Even in the light that many may see a brighter future we should know and keep remembering what happened in the past. Jews and real lovers of God should understand that despite the many setbacks the Chosen People underwent, their struggles, their real loses and deep suffering, the Jewish people, have overcome the obstacles fate has set before them.

The Fast of the Ninth of Av should in a way stay a day of mourning to commemorate the many tragedies that have befallen the Jewish people, many of which have occurred on the ninth of Av.  But in these times we also should open our eyes and receive a ‘slap in our face’ because there is something going on in this world by those who call themselves Jew. As in this world where we see many who call themselves ‘Christian‘ calling themselves names and fighting against each other, we can find also persons who call themselves Jew doing things against the Will of God, like creating hate between people or excluding people as if they are the pest.

Rabbi Ruth Adar, or the Coffee Shop Rabbi, has her eyes also open, seeing the division in the Jewish communities she also felt sick at heart this Tisha B’Av.

The people’s spirit might have gone in so many varied directions whereby some of them might have us wonder if they are not going away from the path laid in front of them by the Most High Elohim.

The Coffee Shop Rabbi writes

” The Jewish community is horribly divided. We are divided in many ways, and we poke many fingers at one another, scolding.

Some Haredim see the Kotel as their synagogue. From their point of view, whatever they need to do to maintain the sanctity of that place as they define sanctity is justified.

Some other Jews believe that the Kotel belongs to all Jews everywhere and because the Haredim have said and done ugly things, whatever they say about the Haredim is justified. {Sick and Tired}

The world has come to know so many different Judaic groups and various movements with very different ideas. Years ago between Jews there was a feeling, a sense, a rich swirl of emotion, a deep notion of Jewish communality. This is what the Talmud means when it says,

“all Jews are responsible one for the other” (Shavuot 39a).

But today it looks more that there is egotism and greed that has darkened the hearts of many Jews, not willing to be open for others. Perhaps today only a few (or more?) Jews are swimming upstream and striving for peace between all people living around Jerusalem, which in the end shall have to become the capital of the Holy Land, for all those who love and go for the Divine Creator. It was the wish of the Bore and it shall become so, whatever man wants to go against it.

In Israel there are Jews living who have put aside their faith in God and have become atheists calling other Jews to fight against the enemies of their state. In Israel as well as in other places around the world we also, strangely enough can find Jews who have taken a three-headed god as their god. Though they take Jesus (Jeshua) as their god, they clearly do not follow the teachings of that Nazarene rebbe who taught peace and tolerance. We can wonder if one may call such ‘Messianic Jews‘ really Jews. Opposite to them are real Messianic Jews, who stay faithful to the Jewish belief in One True God, the God of Israel, Jacob, Isaac, Jesus and his disciples, but have taken Jesus as the Messiah. But they are ‘shredded’ and hated by the trinitarian ‘Jews’ and ‘Christians’. By other Jews they are spoken of as traitors to the faith. Others speak about the Conservative Jews as the wrong believers, whilst others talk about the Reform, the Orthodox, Ultra-Orthodox Jews, the Liberal or other sorts of Jews, as if they are “monsters”.

Some Jews act as if Jews of color don’t even exist.

Some Jews think other Jews don’t “look Jewish enough.”

Some Jews say Jews who became Jewish as adults aren’t really Jews. {Sick and Tired}

We can see that Judaism has become sick in the same bed as Christendom. There too has come such a shims that several groups claim the other group may not call themselves Jew. It has even come so far that Israel’s rabbinical authorities have compiled a blacklist of overseas rabbis whose authority they refuse to recognize when it comes to certifying the Jewishness of someone who wants to get married in Israel.

Image may contain: 2 people, beard

Israel’s Sephardi Chief Rabbi Yitzhak Yosef (L) and Ashkenazi Chief Rabbi David Lau. Moti Milrod – The Chief Rabbinate having released a list of foreign “kosher” rabbis whose conversions it recognizes and whose signatures it accepts on documents attesting to various aspects of personal status.

The Christian community and the Jewish community should remember

However, considering that the people during the Second Temple period were engaged in Torah study, observance of mitzvot, and acts of kindness, why was the Second Temple destroyed?

It was destroyed due to the fact that there was baseless hatred during that period. This comes to teach you that the sin of baseless hatred is equivalent to the three transgressions: Idol worship, forbidden sexual relations and bloodshed. – Yoma 9b {Sick and Tired}

+

Preceding article

Women their education and chances to become a parliamentary

++

Additional reading

 1. Converso Involvement in the Sabbatai Zevi Movement
 2. Difference between a Messianic Gentile, a Messianic Jew and a Christian
 3. The modern Messianic Jewish movement
 4. Today’s thought “Ability to circumcise your heart” (May 13)

+++

Further reading

 1. Synagogues and Sanctuary: It’s Time to Get Politicized
 2. On anti-Semitism, anti-Islam and fictitious alliances in U.S.
 3. UK’s chief rabbi: Labour ‘failed Jewish community’ with Livingstone suspension
 4. Happy Passover – Celebrate freedom
 5. The Insults Are No Accident
 6. Mimouna night in CSL
 7. Remembrance: Candle Lights For Fallen In Holocaust
 8. Canada’s oldest Jewish community welcomes new addition – a history museum
 9. Now Available: Wrestling in the Daylight 2.0!
 10. Cote Saint-Luc Rabbi represents Canada at Conference of Cardinals, Bishops and Rabbinic Leaders
 11. Israel must honor God or the Rule of Law is meaningless
 12. Jewish Security Funds In State Budget Leave Others Feeling Excluded
 13. New Holocaust museum will preserve lost Jewish identity and history in Thessaloniki
 14. Economic roots of Jewish persecutions in Medieval Europe
 15. B’nai Brith recognizes Cote Saint-Luc in fight against racism, anti-semtism, discrimination
 16. A Community for Secular Jews
 17. Marking the Boundaries
 18. The Real Wall Problem: When Will Diaspora Jews Fight For Palestinians?
 19. God-Optional Judaism
 20. Incredible speech in UN: “Where are your Jews?”
 21. What is Yom Yerushalayim and what does it consist of?
 22. #Navarra University listening to the GM of Spain Jewish Communities Council(#
 23. #Jews in #Zimbabwe
 24. Toledo: Sephardic Culture at the University
 25. Israeli Blacklist of US Rabbis Points to Widening Rift — The Rabbis Deemed ‘Kosher’ for Conversions by Israel’s Rabbinate: The Full List
 26. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid rechaza el Boicot contra Israel
 27. Macabiah: The Zionist Olympics
 28. Malaga will have more than two years with a museum devoted to Spanish Jewish thought.
 29. The invisible Jewish population of Udine
 30. “Qualitavely Jews are not a minority”
 31. Potential new location found for CSL synagogue
 32. The Small But Mighty Greek Jewish Community of Thessaloniki -The Forward
 33. Chechnya’s Jewish community is angry at Israel… but doesn’t seem to exist
 34. French Jews ‘will have to give up dual Israeli citizenship’ if Marine Le Pen wins presidential election

Certain Catholics claiming that the power of the priest is equal to that of Jesus Christ

Unbelievable what we encountered to day at some websites to which was reacted, by repeating it

The power of the priest is equal to that of Jesus Christ.

At the particular website (reacting to it) they also quote some text where it is said that

the priest, reaches up into heaven, and brings Christ down from his throne and places Him upon our alter to be offered up again as the victim for the sins of man. {Catholic Mass vs Biblical Salvation}

We never would think people could be so pretentious to think they have more power than Jesus and can bring him down form heaven.  Though it looks like the people writing at that website sincerely mean what they are writing. Even when they think Jesus is God they think they have so much power, not to say even more power, than their god, able to bring him down and to be equal to their god. They even go so far to consider it possible and righteous that their god would bow down for them.

The priest brings Christ down from heaven and renders him present on our alter as the eternal victim for the sins of man….not once, but a thousand times. Christ, the eternal omnipotent God, bows his head in humble obedience to the catholic priest. {Catholic Mass vs Biblical Salvation}

They even have no scruples to say

Lets compare this breathtaking scenario to what the bible says;

Who needeth daily, as those high priests, to offer up sacrifice, first for his own sins and then for the people, for this he did ONCE, when He offered up Himself. {Catholic Mass vs Biblical Salvation}

They do seem to miss the point that it was man, Jesus Christ, who offered himself up. they, who take Jesus as their God, do not seem to understand what it meant for Jesus not to do his own will, but to do the will of his heavenly Father, the God of Abraham, Who is a singular eternal Spirit.

Though they themselves quote the Bible saying

But this MAN, after He had offered one sacrifice for the sins of man forever, sat down at the right hand of God forever. {Catholic Mass vs Biblical Salvation}

They do not seem to see nor understand that Jesus is now made higher than angels, having been lower than angels before, and now been taken up into the heavens to sit next to God and not in God His place, not having taken over from God but been authorised to act in the name of God, like he was authorised before here on earth.

They also seem to miss the point that

11But when Christ came as high priest of the good things that have come, He entered the greater and more perfect tabernacle not made by hands (that is, not of this creation).

They also seem to miss the point of Jeremiah writing down that this sent one from God was going to cleanse the world from all its iniquity by which man have sinned against the Most High Elohim, and that it is the Most High Divine Maker Who will pardon all their iniquities by which they have sinned against Him and by which they have transgressed against God. {Jeremiah 33:8}

It is incredible that those Catholic priests may think they are able to be equal to Christ who appeared as a high priest of the good things to come and entered through the greater and more perfect tabernacle, not made with hands, that is to say, not of this creation. {Hebrews 9:11}

 

They may think that in their temples or churches, made with human hands, they have a building from God, but they do forget The God does not like to see any graven images of Him nor other gods where people bow in front of them or which are worshipped.  How then can their church be a temple for or of God?

We do know they like their churches decorated with saints and so called religious pictures.

The richness of the atmosphere, packed as the building is, with imagery of biblical scenes and saints, both oil paintings and murals, together with vast amounts of gold and silver (in colour, but I suspect real metal too, in leaf form), and the music – taken together it overwhelmed me. {Being Catholic}

writes Struans.

They are proud to have a

Romanish practice of bringing down Christ from heaven to sacrifice him again and again in order to relieve those in attendance from their sins means the Romanish religion says that Christs sacrifice on Calvary wasn’t enough.

but do not seem to fully understand the implications of them not accepting that Jesus ransom offering would not be good enough for God and that they as priest can make such better offerings each time over and over again.

Though he considers that priests are also Christs who can equally forgive sins (forgetting that it was not Jesus who forgave sins but his heavenly Father). He further writes

Cultural conditioning did not stop Our Lord from doing anything during His incarnation on earth nor has the Holy Spirit moved the Church to change what Christ established in His male-only priesthood. That which was begun in the OT Church and perfected in His NT Church is the Will of the Father and instituted by Christ Himself. {The Male Priesthood: Culturally Conditioned?}

Philip Augustine writes

we, the Charity of Christ do not invent our own faith–which is what someone is doing with “I” statements. We receive it from God, and we do so through the Church that Christ founded. Many will reject this sentiment, but it is because just like the Hebrews in the desert calling to go back to Pharaoh, they prefer the chains of slavery–the chains of the world–rather than the liberation of the God the Father Almighty.

On which Jamie Carter reacts

Jesus chose twelve men, mostly from around the Galilee, mostly fisherman, though one was a tax collector and a doctor, I think. They were all Jewish. If you’re saying that because Jesus chose men that only men may serve as priests, then you need to remember that he chose Jewish Galileans who spoke with distinctive accents. If you’re saying it’s not necessary that priests be Jewish Galileans with accents, then I’d agree that it’s not necessary that they be men either.

Grandpa Zeke finds

to insist that the priesthood is limited to males, as the Catholic Church does, is not limiting the power of God’s word and is possible to implement, no matter the ethnicity or language of the priest.

God himself differentiates between men and women, in Genesis 2 for instance. It might be worth a re-read of Gen 2 in light of this discussion. This does not demean women, it merely faces the reality, both physically and spiritual, that God created men and women equally in His image, but different. (We are not all clones of each other, every individual human being is different and still a child of God made in his image.)

But the priests also made in the image of God may not consider themselves to be Christs nor to be equal to Christ and most of all certainly not to be equal to God.

The Three Ages of the Interior Life - Volume 2 - Reverend Reginald Garrigou-Lagrange O.P._html_57ca4d8e

 

++

Additional reading

 1. When not seeing or not finding a biblically sound church
 2. Which Christian sect is the only true Christian church?
 3. Not everyone in the churches of Christ are “ungodly”
 4. Church has to grow through witness, not by proselytism
 5. Hello America and atheists
 6. Engaging the enemy

+++

Further reading

 1. Who Is Melchizedek | Bible Question
 2. Jesus Christ’s High Priesthood was of the Order of Melchizedek
 3. Gospel Doctrine 2017 – Lesson 25: Priesthood: “The Power of Godliness”
 4. Responses to Jesus Christ’s High Priesthood
 5. What is your vocation?
 6. “Lord Jesus, Grant Us More Priests!” – Homily by Fr. Nathan
 7. Ordinations, or the lack thereof – an update
 8. Ordinations: Good men so happy to be of service to the Holy Family
 9. Are All Christians Priests? The Biblical Evidence for Priests Separate from the Laity
 10. Jesus & triple-taps on a priest’s day off
 11. Catholic Priest By the Side of Congressman Scalise
 12. Ye Shall Have Power – Moroni 2:2
 13. The Branch — Zechariah 6.
 14. A Friar Life: Fr. Joe
 15. original therapy
 16. Abram and Lot Part
 17. What a difference a year makes…
 18. Priestly Ordination of Deacon Dennis
 19. Prophets have Melchizedek Priesthood
 20. Lines of Authority
 21. Jesus Overthrows a Corrupt Priesthood
 22. This Catholic priest’s Glock 19 target practice: Rope swinging video
 23. A Royal Priesthood?
 24. Saturday Sermon and a Special Mass
 25. Bruce R. McConkie Explains The Revelation On The Priesthood
 26. What Will Endure?
 27. Men Raised Up
 28. “The Latin Mass Has Made Me a Better Priest.”
 29. Healings, Heroes, and Heartaches
 30. Baptist Church Problems with Race
 31. Congratulations to Newly Ordained Priests
 32. 7 7 7 – Summorum Pontificum: the 10th anniversary in Lourdes. “Just wear dental guards, Father George!”
 33. A Heroic Priesthood 
 34. BBC’s #Broken: 5 things it revealed about Christianity and Faith
 35. The search for shephers: Challenges
 36. Voices and Faith of Women
 37. Women and the Priesthood
 38. She’s my vicar
 39. Sustaining Church Leaders
 40. Famous Exorcist Fr. Gabriele Amorth on How ‘Smoke’ of the Devil Entered the Church

+++

Plaatsing van Jezus door zogenaamd Bijbelstudie webruimte

Op“Biblespace- Uw Bijbelstudie – Uw Redding” wordt er helemaal geen plaats gelaten om over te gaan tot ernstige Bijbelstudie, doordat enkel stellingen geponeerd worden waarbij lezers niet kunnen op reageren. (Op 23 juni 2017 is er op die website namelijk geen reactie mogelijk bij de artikelen.)

Zo kan men wel verwensingen of negatieve kritiek vinden op anderen maar laat men geen kritiek op zichzelf toe, of laat men die geschoffeerde groepen niet aan het woord. De andersdenkenden die hun denken met onjuiste informatie worden besproken kunnen geen weerlegging voor leggen.

Algemeen vindt men zo vele trinitarische groepen die totaal geen openheid willen vertonen of zich zo willen opstellen dat anders denkenden kunnen reageren. Het zijn juist die trinitarische groeperingen die doen wat zij anderen verwijten.

Vandaag wil men alle godsdiensten centraliseren en dan controleren, een voorbereiding van de komende antichrist. {Wat betekent Jezus voor u?}

De schrijver van dat artikel geeft aan dat hij wil spreken over de goddelijkheid van Jezus, en schrijft dat

bijna tweeduizend jaar zijn er kinderen Gods die Jezus zijn trouw gebleven, en Hem niet hebben verraden.  {Wat betekent Jezus voor u?}

Hij vergeet dat hij zoals vele andere trinitariërs juist die man van Nazareth heeft verraden en nog veel erger dat hij juist met zijn geloofsgemeenschap de daad van Jezus geminimaliseerd heeft tot een zich belachelijk makende godheid die de ene na de andere leugen verkondigt.

De artikel schrijver poneert

Vandaag wil het volk Jezus niet meer aanvaarden voor wat Jezus is :

de Zoon van God, en goddelijk ! {Wat betekent Jezus voor u?}

Met de vinger op de zere plek vergeten vele het verschil te zien tussen ‘goddelijk’ zijn en ‘god zijn’ alsook ‘de God zijn’. Zij zien ook over het hoofd hoe er in de Bijbel over meerdere goden wordt gesproken maar ook duidelijk wordt gemaakt dat wij als mensen slechts één Ware God mogen aanbidden, en dat er in het Rijk van God slechts plaats is voor één Enige God die slecht één is, en geen veelvoud van goden is (twee, drie of meerdere).

Voor vele mensen vandaag is Jezus slechts een profeet, als vele anderen. Voor kinderen wordt Hij verborgen als t ware. Welke ouders spreken er nog over Jezus tegen hun kinderen ? Kinderen weten wel veel van superman, maar wie Jezus is moet hun nog duidelijk gemaakt worden. Jezus is God ! God is mens geworden ! {Wat betekent Jezus voor u?}

schrijft dat bovengenoemde blog, waarbij het totaal in gaat tegen de Bijbelse leer, die het zegt te verkondigen en te bestuderen.

Volgens de Schrift is Jezus wel degelijk een profeet, ook al geeft dat blog de indruk dat hij dat niet zou zijn. Het was de Allerhoogste Goddelijke Macht die Zijn gezondene en Zijn eigen eniggeboren geliefde zoon gebruikte om Zijn Woorden kenbaar te maken .

“die te gast moet zijn in de hemel tot aan de tijden van het herstel van alle dingen waarvan God heeft gesproken door de mond van zijn heilige profeten sinds eeuwig;” (Handelingen 3:21 NB)

In die zoon van mensen moeten wij geloof stellen, alsook moeten wij het Geestelijk Wezen, De Allerhoogste Godheid (die geen Driegodheid is)geloven die Jezus gezonden heeft en hem als Zijn zoon erkend heeft.

“zij zal een zoon baren en jij zult als zijn naam uitroepen: Jezus!- \@de Heer redt;\@ want hij zal zijn gemeente redden van hun zonden!” (Mattheüs 1:21 NB)

“en zie, een stem uit de hemel die zegt: dit is mijn zoon, de geliefde, in wie ik een welbehagen heb!” (Mattheüs 3:17 NB)

“wanneer ze u in deze stad vervolgen: vlucht naar de andere; want het is zeker, zeg ik u, ge zult niet het einde bereiken met de steden van Israël voordat de mensenzoon komt!” (Mattheüs 10:23 NB)

“want zoals ‘Jona drie dagen en drie nachten in de schoot van het zeemonster is geweest’, zó zal de mensenzoon drie dagen en drie nachten zijn in het hart van de aarde;” (Mattheüs 12:40 NB)

“Want zozeer heeft God de wereld liefgehad dat hij de Zoon, de eniggeborene, gegeven heeft,- opdat ieder die in hem gelooft niet verloren zal gaan maar eeuwig leven mag hebben.” (Johannes 3:16 NB)

“vast en zeker is het, zeg ik u, dat wie mijn spreken hoort en gelooft in wie mij uitstuurt, eeuwig leven heeft en niet in het oordeel komt; nee, hij is overgegaan uit de dood naar het leven;” (Johannes 5:24 NB)

“Als Jezus dit alles heeft uitgesproken heft hij zijn ogen ten hemel en zegt: Vader, het uur is gekomen; verheerlijk uw Zoon, opdat uw Zoon ú mag verheerlijken,” (Johannes 17:1 NB)

“zoals geschiedde in de dagen van Noach, zó zal het ook zijn in de dagen van de mensenzoon:” (Lukas 17:26 NB)

“En ik zag, en zie: een witte wolk, en op de wolk was gezeten iemand als een mensenzoon, met op zijn hoofd een gouden kroon en in zijn hand een scherpe sikkel.” (Openbaring 14:14 NB)

God heeft geen welbehagen in zichzelf maar in Zijn zoon, die Hij geautoriseerd heeft in Zijn Naam te handelen en ook heeft aangesteld als Zijn hogepriester en als bemiddelaar tussen Hem en de mens.

“Jezus komt naderbij en spreekt tot hen; hij zegt: mij is gegeven alle gezag in hemel en op aarde;” (Mattheüs 28:18 NB)

“en heeft hij hem volmacht gegeven om een beoordeling te doen omdat hij de mensenzoon is!-” (Johannes 5:27 NB)

“Hierom, heilige broeders-en-zusters, een hemelse roeping deelachtig, houdt steeds voor ogen de apostel en hogepriester van onze belijdenis: Jezus,” (Hebreeën 3:1 NB)

jezus op het water

Wij mogen ons geen verkeerde held nemen maar moeten opkijken naar onze voorloper, die door God ook aangesteld is als hogepriester, zodat wij geen andere hoge priesters meer nodig hebben. God kan onmogelijk priester voor zich zelf zijn en zulke positie zou helemaal geen nut hebben. Als priester zou Hij niet voor de mens kunnen optreden noch bemiddelen, want een persoon kan onmogelijk met zichzelf bemiddelen, tenzij hij schizofreen is, wat de trinitariërs van Jezus maken een schizofreen iemand die een bepaald ogenblik alles zou weten en een ander ogenblik beweert dingen niet te weten en zegt dat het niet aan hem gelegen is maar aan een ander, die hij dan weer zelf zou zijn (volgens de trinitariërs).

“waar als voorloper voor ons Jezus is binnengekomen, toen hij ‘naar de ordening van Melchisedek’ hogepriester werd tot in de eeuwigheid.” (Hebreeën 6:20 NB)

“Want God is één, één is ook de middelaar tussen God en mensen: een mens, Christus Jezus,” (1 Timotheüs 2:5 NB)

“en tot Jezus, middelaar van een nieuw verbond, en tot bloed ter besprenkeling dat sterker spreekt dan dat van Abel.” (Hebreeën 12:24 NB)

Wanneer men Jezus tot God neemt ontneemt men hem zijn waarlijke positie en verlaagt men de waarde van zijn offergave. Namelijk zijn er velen die beweren dat Jezus God moet zijn omdat zij geloven dat geen enkele mens bekwam is om datgene te doen wat Jezus deed. Dat is totaal Jezus onderschatten. Ofwel is het de foutieve denkwijze dat God zulk een wrede God zou zijn dat Hij de mensen regels heeft gegeven waaraan de mens zich niet zou kunnen houden en dat Hij daarom moest doen of Hij Zich zou opofferen voor de mens met zijn waandoodsvoorstelling. Zij vergeten dat zulk een schouwspel met God die deed alsof Hij stierf, want God kan niet sterven, een absurde komedie zou zijn die niets op lost en voor de mens ook geen enkel positief vooruitzicht geeft, daar er dan geen hoop in de verrijzenis van een mens kan bestaan omdat God geen mens is maar een Geestelijk Wezen en geen mens ons is voorgegaan uit de dood.

In het geval Jezus God zou zijn is de wereld niets met die schijnvoorstelling van een Onsterfelijk Wezen dat doet alsof het dood gaat en dan uit die dood zou op staan. Verder geeft het de indruk dat die Godheid een verschrikkelijk monster, of wrede God, moet zijn omdat Hij dan na die toneelvoorstelling nog steeds zo vele miljoenen mensen enorm laat afzien. Dagelijks sterven nog vele duizenden aan hongersnood en wegens geweld dat hen ten onrechte wordt aangedaan en de onrechtdoeners blijken nog steeds enorm te genieten van hun daden en van hun rijkelijk leven terwijl anderen alle moeite hebben om in hun armoede te overleven.

De Allerhoogste God is gelukkig geen wreedaardig wezen maar een God van liefde. In Hém berust nog een grotere liefde dan de agapè liefde. Gods liefde overstijgt deze van enig mens, zelfs die van de Nazarener Jood die bereid was God Zijn Wil te doen, niettegenstaande dat dat zijn leven zou kosten aan de martelpaal.

Eigenaardig genoeg wordt in het aangehaalde artikel geschreven en zelfs onderlijnt terwijl men het zelf niet gelooft:

Petrus was niet de eerste Paus zoals men wil laten geloven, maar de context maakt duidelijk dat Jezus zijn gemeente bouwt op mensen die weten en erkennen dat Jezus de zoon van God is. Om dit te kunnen aanvaarden is er een operatie gebeurt aan de mens. Dan kan God op ieder zulk mens zijn gemeente bouwen ! Er waren dan nog geen denominaties en soorten van christenen ! {Wat betekent Jezus voor u?}

Wij moeten beseffen dat er zeer vele kerken of kerkgenootschappen zijn. De wereld is bezaaid met allerlei soorten religies en allerlei soorten gebedshuizen, tempels, synagogen, kerken of moskeeën, waar men allerlei leerstellingen op na houdt. Maar ware gelovigen die als navolgers van de rabbijn Jeshua of Jezus Christus, door het leven willen gaan, moeten het wijze besluit nemen om alle leringen die niet met die van Jezus overeenstemmen opzij te schuiven.

Jezus, zoals elke Jood, geloofde slechts in één Ware God, de God van Israël. Die God van Abraham was en is een enkelvoudige God en geen onderdeel van een Drie-eenheid of Drievuldigheid.

Velen die voor het Drie-eenheidsdenken zwichten denken dat Jezus omdat hij zieken genas en zonden vergaf wel God moest zijn omdat alleen God dat kan doen. Zij zien over het hoofd dat het niet Jezus was die al die mensen liet zien of hun kreupelheid ongedaan maakte, of mensen uit de dood deed op staan of zonden vergaf. Jezus verzocht zijn hemelse Vader om dat te doen. Het was steeds God die de handelingen van Jezus Christus en Jezus zijn woorden tot werkelijkheid liet komen. Jezus had van God de autoriteit gekregen om in Gods Naam te spreken en handelen, maar zonder God kon Jezus niets.

“17  Maar hij heeft hun geantwoord: mijn Vader werkt ononderbroken en zo werk ik ook! 18 Daardoor zijn toen de Judeeërs eens te meer zijn dood gaan zoeken, omdat hij niet alleen de sabbat ontbond maar ook God zijn eigen Vader noemde,- zo zichzelf gelijkmakend aan God. 19 Toen heeft Jezus geantwoord en tot hen gezegd: vast en zeker is het, zeg ik u: de zoon kan niet zomaar uit zichzelf iets maken of hij moet het de vader zien maken want al wat díe maakt, evenzo maakt ook de zoon;” (Johannes 5:17-19 NB)

De houders van de website Biblespace- Uw Bijbelstudie – Uw Redding zouden beter in acht nemen wat zij zelf schrijven

Wie Jezus niet als de Zoon van God aanneemt is een antichrist ! {Wat betekent Jezus voor u?}

Iedereen moet beseffen dat vandaag de dag het belangrijk is om te geloven wie Jezus is en om hem als de Weg naar God te volgen. Iedereen moet zoals Jezus elf besefte weten dat God veel groter is dan Jezus. Wij moeten allen onder Jezus Christus komen die zelf ook onder God staat, aan wie Jezus op het einde na onderwerping aan hem ook alles aan zijn hemelse vader zal overdragen.

“ge hebt gehoord dat ík u heb gezegd: ik ga heen én kom naar u toe; als ge me liefhadt zoudt ge verheugd zijn dat ik naar de Vader ga, omdat de Vader groter is dan ik;” (Johannes 14:28 NB)

“Maar wel wil ik dat ge weet dat de Christus het hoofd is van elke man, de man het hoofd van de vrouw en God het hoofd van de Christus.” (1 Corinthiërs 11:3 NB)

“Maar wanneer alles aan hem onderworpen is, dán zal ook de Zoon zelf zich onderwerpen aan hem die alles aan hem heeft onderworpen, opdat het zal zijn: God alles in allen!” (1 Corinthiërs 15:28 NB)

Laat niemand vergeten hoe wij onder Christus Jezus één moeten worden zoals Jezus één is met zijn Goddelijke Vader, en hoe wij de Zoon moeten erkennen voor wie hij is en voor wat hij gedaan heeft. De wereld moet weten dat diegene die God niet gelooft en geen acht slaat op Zijn woorden en op de woorden van Zijn zoon de Vader niet tot zich zal krijgen en geen aanspraak zal kunnen maken op rechtvaardiging door het offer van Gods zoon. Erkenning van de zoon als de Weg naar God is essentieel voor een waardig geloofsleven.

“ieder die de Zoon verloochent heeft ook de Vader niet; wie de Zoon belijdt heeft ook de Vader.” (1 Johannes 2:23 NB)

Wij wensen onze lezers ook te waarschuwen voor die websites die het vertikken om de lezers ook aan het woord te laten. Indien er geen mogelijkheid is op een website die een blog voorziet, om reacties te geven, of als een blog de bedenkingen van anderen verzwijgt of niet publiceerbaar maakt, moet men steeds argwanend zijn. Trouwens moet men altijd op de hoede zijn voor de ontkenners van het zoonschap van Jezus. Steeds moet men ook elke site (ook onze publicaties) onderwerpen aan een vergelijking met de Heilige Schrift, de Bijbel, het enige onfeilbare Woord.

Blijf steeds onder ogen zien dat het belangrijk is om te doen wat, en de weg uit te gaan die, God voor legt aan de wereld. Jezus is de Weg en hem moeten wij volgen. Hem moeten wij erkennen als de eniggeboren zoon van God dankzij wie wij onder de genadegave van God vallen.

+

Voorgaand

Jezus zoon van David, zoon van Abraham en zoon van God

Azteekse en Romeinse tradities die ons nog steeds beïnvloeden

El Shaddai Die verscheen voor Abraham

Bijbel, zwaard van de Geest in de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God om tot een volkomen mens te komen

++

Vindt ook om te lezen

 1. God die Almachtige Geest die geen mens kan zien
 2. De Almachtige God der goden, groter dan en hoog verheven boven alle goden
 3. Is God een Drie-eenheid
 4. Heilige-drievuldigheid of drie-eenheid
 5. Bijbel, Gods Woord ingegeven nuttig tot lering, tot bestraffing, tot verbetering en tot onderwijzing
 6. Gods vergeten Woord 19 Geopenbaarde Woord 4 Het ware licht
 7. Gods wil dat alle soorten van mensen worden gered
 8. De verkeerde held
 9. Het begin van Jezus #1 Menselijke aspecten
 10. Het begin van Jezus #7 Een Nieuwe Adam, zoon van Abraham
 11. Het begin van Jezus #8 Beloofde Gezalfde zoon van God
 12. Het begin van Jezus #11 Goddelijk verwezenlijkt en niet geïncarneerd
 13. Het begin van Jezus #13 Een te komen mens
 14. De Verlosser 1 Senior en junior
 15. 2020 jaar geleden werd de weg geopend
 16. Verwaarloosde geboortedag en sterfplaats 1 Rabbijn Jeshua en Romeinse weerstand
 17. Wie is Jezus volgens Prof. Buzzard
 18. Een koning die zijn onderdanen wetten oplegt waarvan hij weet dat zij zich er nooit aan kunnen houden
 19. De god zoon, koning en zijn onderdanen
 20. De Gezalfde en de eerste dag van de feestperiode van Ongezuurde Broden
 21. Voor de Wil van Hem die groter is dan Jezus
 22. Belangrijkste weekend van het jaar 2016
 23. Gevangenneming en terechtstelling van Christus Jezus
 24. Jezus vindt de dood op Golgota op voorbereidingsdag
 25. Offers van mensen onvolkomen tegenover het volmaakte slachtoffer door God te leveren 1
 26. Offers van mensen onvolkomen tegenover het volmaakte slachtoffer door God te leveren 2
 27. Na de sabbat na Pesach, de verrijzenis van Jezus Christus
 28. Hellenistische invloeden
 29. Politiek en macht eerste prioriteit #2 Arianisme, Nestorianisme en Monofysitisme
 30. Politiek en macht eerste prioriteit # 3 Verhoging van Maria en de Heilige Geest
 31. Filosofen, theologen en ogen naar de ware kennisgever van bestaan van God
 32. Denkers in de maatschappij
 33. Doctrine van de Drievuldigheid
 34. Filippenzen 1 – 2
 35. Tekenen te herkennen in Tijden der Laatste dagen
 36. Broeders en Zusters in Christus door de eeuwen heen. #5 Apologeten
 37. Broeders en Zusters in Christus door de eeuwen heen. #6 Constantijn de Grote
 38. Vele kerken
 39. Christenen
 40. Bedenkingen: Gods eigen Volk
 41. Heeft Bijbel voor de mens van vandaag nog betekenis
 42. Zomertijd ideaal op met Bijbellezing aan te vangen #1Bestseller aller tijden

+++

Een gemeente van volkeren

In Genesis 28:3  komen wij het woord lhq qahal tegen dat de Naardense Bijbel vertaald als een “vergadering van volkeren”.

“God de Almachtige zal je zegenen, hij zal je vruchtbaar en talrijk maken; worden zul je tot een vergadering van volkeren!(-)” (Genesis 28:3 NB)

“God, de Ontzagwekkende, moge je zegenen, je vruchtbaar maken en je veel nakomelingen geven, zodat er een groot aantal volken uit je voortkomt.” (Genesis 28:3 NBV)

Als wij naar de Hebreeuwse bron tekst kijken zien wij in het Nederlands

“Moge El Shadai [de Almachtige G’d] je zegenen en je vruchtbaar maken en talrijk, zodat je uitgroeit tot een grote menigte volken.”

De Willibrord-vertaling gebruikt hier evenals de Canisius en NBG-vertaling de Nederlandse woorden “menigte volken” voor het Hebreeuwse ,ymi lhq q’hal amim.

De Statenvertaling gaat voor een hoop volken wat zou beduiden op meerdere volkeren, zoals de meerdere volkeren in Onderwijzer.

“En God almachtig zegene u, en make u vruchtbaar, en vermenigvuldige u, dat gij tot een hoop volken wordt.” (Genesis 28:3 STV)

“En God, de Almachtige, zal u zegenen en vruchtbaar maken en u vermeerderen, zodat gij worden zult tot eene verzameling van volkeren.” (Genesis 28:3 Onderwijzer_Pentateuch)

Donkey riding on the Beach, c.1898-1900

Enkele mensen samen die gemeenschap vormen. Gezellig samen ezel rijden op het strand, c.1898-1900 (Foto credit: Wikipedia)

Zoals in de Joodse Dasberg-vertaling kunnen wij denken aan een “gemeenschap van volkeren” en waarbij wordt aangegeven dat hier sprake is van een aantal volken die iets gemeenschappelijks zouden hebben.

Als wij dan naar het woord hdi eda kijken dat wij voor het eerst aantreffen in de Exodus (12:3) waar Jehovah Mozes en Aäron de opdracht geeft:

“richt het woord tot heel Israëls samenkomst en zeg: op de tiende na deze nieuwemaan zullen ze zich nemen ieder een lam voor een vaderhuis, een lam per huis;” (Exodus 12:3 NB)

“Spreekt tot de gehele vergadering van Israel als volgt: op de tiende van deze maand zal ieder voor zich een stuk kleinvee nemen, familiesgewijs, een stuk kleinvee per gezin.” (Exodus 12:3 NBG51)

“Zeg tegen de hele gemeenschap van Israël: “Op de tiende van deze maand moet elke familie een lam of een bokje uitkiezen, elk gezin één.” (Exodus 12:3 NBV)

“Spreekt tot de gehele gemeente Israëls als volgt: op den tiende van deze maand zullen zij zich ieder nemen een lam voor ieder vadershuis, een lam voor ieder huis.” (Exodus 12:3 Onderwijzer_Pentateuch)

“Spreekt tot de gansche gemeente van Israël: op den tienden dezer maand neme ieder huisgezin voor zich één lam.” (Exodus 12:3 Obbink)

Hier is er dan sprake van een groep mensen die samen één geheel of één gemeenschap vormen. De “gehele vergadering van Israël ” voor het Hebreeuwse lar>y tdi9lk kol edat Yis’ra’el in het Nederlands weergeven als “de gehele vergadering van Israël” ofwel “de ganse vergadering van Israël” of zoals de Nieuwe Bijbelvertaling en de Willibrordvertaling die kiezen beiden voor “gemeenschap” en de Dasberg-vertaling “gemeente”, mogen wij er van uit gaan dat het om een groep mensen gat die zich verenigd voelen als gemeenschap of in tot een woongroep of gemeente behoren. Maar wij moeten uitkijken dat wij niet gaan denken dat dit de ganse bevolking zou bedoelen. Eerder moeten wij het verstaan als een groep of deel van de gehele gemeenschap die samen wel verbonden zijn, door bijvoorbeeld hun denken en handelen en zo een communiteit vormen.

+

Lees meer hier over in De Gemeente aan huis

++