Betreft: Op de tenen trappen

Ongerijmde uitspraken

Uit noodzaak om te kunnen reageren op ongerijmdheden besloten de Belgische Christadelphians onder leiding van Marcus Ampe zich lid te maken van Xanga, zodat zij eindelijk ook konden reageren op vele onwaarheden die op meerdere Xanga websites werden verkondigd.

2011/09/28 werd van start gegaan met het plaatsen van reacties, maar ook met het plaatsen van eigen teksten om bepaalde punten te verduidelijken. Van bij de aanvang waren wij er van bewust dat er niet veel artikels zouden geplaatst worden, omdat wij voldoende werk hadden met de hoofdwebsite en ecclesia site van de Belgische Christadelphians en met de toen nog bestaande Multiply sites Bijbelonderzoekers en Christadelphians, die nu samen zijn opgegaan in de Bloggersite Our world (oorspronkelijk: Christadelphian World)

Tegen de borst stoten

Stepping Toes Doel Nov. 14 12.51Regelmatig komt een mens wel eens borststotende situaties tegen. Als men rond zich heen kijkt valt het meer dan eens voor dat men geërgerd zich moet bedwingen om niet te reageren. Maar kan men zo maar alles laten gebeuren en zich in stilte wegsteken of zich laten wegcijferen? Moet men zo maar alles ondergaan en lijdend afwachten?

Wij denken niet dat het tot enig nut is om stil te zitten en een afwachtende houding aan te nemen. Ons inzien is het verkeerd om iets onverlet te laten. Men kan natuurlijk steeds de kat uit de boom kijken en geen slag doen tot een ander initiatieven neemt. In de wereld kunnen wij zo genoeg zien hoe mensen geen vinger voor iets in de as leggen. Tegenwoordig willen weinigen er nog een stap voor doen en hun hand in het vuur steken.

Het is makkelijk om geen strootje te verleggen en zo ook geen wind te doen opwaaien. Makkelijk is het om zich te onttrekken aan de mogelijkheden om bij te dragen of om verandering te eisen of zijn stem maar te laten horen bij anderen die daar niet mee gediend kunnen zijn of de meerderheid lijken te vormen. Indien iedereen denkt dat een ander het wel zal doen zal er niet snel iets veranderen. Er nooit aan toe komen iets te doen en genieten van het in mora zijn zal geen verandering in het leven brengen.

Afwimpelen

Sommigen wentelen het gebeuren graag op een hogere macht die zij God noemen en vinden dat men Gods water over Gods akker moet laten lopen, zonder daar tegen in te gaan. Maar gaat men daar werkelijk wel in tegen Gods Plan dat sowieso toch tot uitvoer zal komen, wat de mens ook maar doet.

Werkloos toe zien en nalatig zijn horen echter niet thuis in dat Plan van God. De Enige Ware God verwacht van Zijn Schepping dat zij niet werkloos toeziet. De éne God heeft van bij de aanvang de mens een opdracht gegeven om de wereld te beheren en liefde te vertonen voor Zijn scheppingswerk. Het is uit dat respect voor God Zijn positie, Zijn Werken en voor erkentelijkheid wat Hij voor ons gedaan heeft dat wij ons bereid verklaren in de pen te kruipen en ook de opdracht van Zijn zoon willen uitvoeren. De Joodse  Nazareen Jeshua, beter gekend als Jezus Christus heeft de boodschap van zijn Vader verduidelijkt en zijn volgelingen ook gevraagd bij het uitdragen van die boodschap Zijn Naam bekend te maken.

Opdracht tot handelen

English: Hall of The Christadelphians, Holmer Road

Christadelphian bijeenkomst plaats: Hall of The Christadelphians, Holmer Road (Photo credit: Wikipedia)

Christadelphians willen niet dat als de meester uit is dat het huis dood is en beseffen dat geloof zonder werken dood is. (Jakobus 2:17,26; Mattheus 7:21; Johannes 3:16; 6:27; Romeinen 4:4,13; 10:10; 14:23; Efeziërs 6:16; 1 Timotheüs 6:12) Datgene wat God verlangt van ons moet op de eerste plaats komen en daar van uit gaande horen wij in ons geloof de kracht vinden om uit te dragen en het Goede Nieuws te gaan verkondigen. Vanuit die opdracht nemen wij ook aan dat wij onze stem moeten laten horen.

Praatjes vullen geen gaatjes en eten en drinken is geen ambacht. Ons spreken zal dan ook niet zo maar een ‘tetteren’ of ‘chatten’ zijn, maar hoeft ook niet opgevangen worden als een geblaf. Datgene dat wij willen zeggen willen wij ook gerust staven en wij vinden het belangrijk om aan anderen te laten zien dat de Beste Gids die de mensheid is gegeven ook voor ons de meest uitstekende leidraad is, uit welke wij dan ook zullen durven aanhalen.

Onderzoek en Tijd

We hopen dat onze bezoekers niet te snel aanstoot zullen nemen aan onze artikelen en zichzelf ook de tijd zullen gunnen om er over na te denken en zaken verder te onderzoeken. Maar we weten dat bepaalde ideeën waaraan wij houden niet erg geliefd zijn bij anderen. Allereerst is er dat liefhebben en eren van maar één God, die wij willen aanspreken met Zijn eigen en heilige of apart geplaatste Naam. En die Naam is er een die veel mensen bang maakt.

Mensen zijn makkelijk op hun tenen getrapt als ze horen van wie we houden en waar wij voor staan.

Beseffende dat wij in een bijzondere tijd van de geschiedenis zijn beland waarbij de teerling al is geworpen, is het belangrijker om onze liefde te delen met de hele wereld, zoals onze Meester leraar Jezus / Jesjoea, Jeshua de Messias deed. De man waarop zijn tittel van Christos of Christus zich velen zich beroepen willen wij ook alle eer aan doen en hem erkennen in de ware glorie die hij verdient. Hem willen wij ook volgen op deze aarde en aan iedereen kenbaar maken wie zijn vader is, die ook onze Vader kan zijn. Die Nazareense Jood verkondigde het goede nieuws van het komende Koninkrijk van God en wilde dat al zijn volgelingen uit gingen in de wereld om dat Evangelion van goede tijdingen te brengen.

ChristadelphiansChurchBrisbane

Christus Jezus zal naar de aarde terugkeren om er te regeren in het Koninkrijk van God. Christadelphians willen dit aan anderen laten weten en de boodschap van het Goede Nieuws wereldwijd verkondigen. – Brisbane (Photo credit: Wikipedia)

Je zou kunnen zeggen dat niemand ruzie kan maken met zulk goed nieuws dat Jezus van Nazareth bracht, maar tijdens zijn leven verzetten velen zich al tegen zijn persoon en boodschap. Als ook nam de wereld geen genoegen met de volgelingen van Jezus die de wereld rond gingen en braken met de tradities.

Handen uit de mouwen

Met dit platform willen wij de handen uit de mouwen steken en zijn wij niet verlegen om de hand aan de ploeg te slaan en vele gronden om te ploegen. In onze pogingen om te ontmantelen of te ontrafelen kunnen wij wel eens op de tenen trappen of mensen tegen de borst stoten. Wij willen zeker niet met opzet iemand beledigen of iemand iets miszeggen. Maar als er op een eksteroog wordt getrapt willen wij die wonden bloot leggen en aantonen dat er een oorzaak voor dat pijnlijk gezwel is dat kan geheeld worden.

Als men op zijn staart getrapt voelt of ook als wij ons beledigd achten, willen wij kansen geven om het grieven naar voor te brengen. Niet met een tegenbelediging zullen wij in offensief gaan en wij zullen geen insultaties uitroepen noch een vergoeding vragen, doch wel een weerwoord vragen en geven.

Dit platform zal dan ook iedereen de kans willen geven om zijn zeg te doen, met die gedachte dat alles ordentelijk kan verlopen met besef dat ieders mening moet gerespecteerd worden. Er mogen veel haken en ogen in een zaak zijn, maar dat kan het juist boeiend maken om ze hier voor te leggen.

Graag drukken wij de hoop uit dat wij hier in de toekomst, ook al kunnen het tegen de borst stotende situaties zijn, dingen kunnen voor leggen om er bij na te denken en om ze tot inzicht laten werken om naar verbetering in ons en het leven van anderen te brengen.

+

Feiten:

Vindt meer over de mensen achter de oprichting van deze site:

 1. Belgische Christadelphians
 2. Wie, wat, hoe Christadelphians
 3. Broers en broeders
 4. Wie zijn de Christadelphians
 5. Broeders in Christus of Christadelphians – Waar staan zij voor
 6. Christen mensen met ons geloof

°°°

Ook al mogen wij hier wel eens op de tenen trappen van sommigen,
is het niet onze bedoeling om te kwetsen.
Wij hopen dat wij een boodschap van vrede mogen uit dragen
en dat wij nog meerderen kunnen verleiden om samen voor die vredesboodschap op te komen.
Vindt nog meerdere schrijvers voor vrede bij Bloggers for peace.

bloggers-for-piece-badge

++

Lees ook als achtergrond:

 1. Belachelijk of eerder sterke persoonlijkheid
 2. Hermeneutiek om uit te dragen #9 Fundamentalisme
 3. Jezus volgen en zijn woorden in ons laten doordringen
 4. Wat is de zin van dit leven
 5. Lijden bedekt door Zoenoffer
 6. God is positief
 7. Goddelijke redenen hoger dan de onze
 8. Gods hoop en onze hoop
 9. Ware religie
 10. Geloof voor God aanvaardbaar
 11. Geloof in slechts één God
 12. Christus toebehorenden
 13. Christelijk leven
 14. Kruis opnemen
 15. Uitdaging van Bijbels Christendom
 16. Lijden, waarom God het toelaat
 17. Waarom laat God het kwade toe
 18. Menselijke natuur
 19. Verwachtingen naar de mens toe en de mens zijn verkeerde keuze
 20. Persoonlijke verantwoordelijkheid
 21. Opdracht voor Christen
 22. Opdracht tot getuigenis
 23. Uitvaren

+++

5 thoughts on “Betreft: Op de tenen trappen

 1. Pingback: Bijbelvorsers uitkijkend om meerdere lezers te bereiken | Bijbelvorser = Bible Researcher

 2. Pingback: Een verzameling van verscheidene schrijvers | Stepping Toes

 3. Pingback: From guestwriters

 4. Pingback: Openingswoord voor Nederlandstaligen | From guestwriters

 5. Pingback: Was het een jaar om niet op de tenen te trappen? | Stepping Toes

You are welcome to react - U bent welkom om een reactie te geven

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.