Kerkzijn in een ik-gerichte tijd

In onze kapitalistische maatschappij waar er geen plaats meer is voor God en gebod zullen de kerken het alsmaar moeilijker en moeilijker krijgen om op te botsen tegen de entertainment en materie liefhebbende wereld.

Door de vele (valse) menselijke leerstellingen hebben heel wat kerkgemeenschappen het moeilijk om dingen duidelijk uit te kunnen leggen of uit te klaren. De meerderheid van de kerkgemeenschappen zijn helemaal afgeweken van de Bijbelse waarheid en hebben zich een eigen godheid toegemeten waarvan zij afbeeldingen hebben gemaakt, ook al verzoekt de Schepper van hemel en aarde geen afbeeldingen te maken voor verheerlijking of aanbidding van Hem noch van andere goden.

Vandaag hebben de mensen die mensgod van vele christelijke geloofsgroepen opzij gezet om hun eigen hoogheid naar voor te schuiven. Velen achten zichzelf god en handelen er naar. Voor de meerderheid van de mensen draait het om het eigen ik en om de verwerven van heet eigen fortuin. In dat plaatje past die godmens Jezus niet, noch al die priesters die het hoge noorden blijkbaar niet weten te vinden en zowel zichzelf als anderen en de bijbel lijken tegen te spreken, wat voor nog eens extra verwarring zorgt.

Het mag positief te noemen zijn dat er hier en daar lichtpuntjes opsteken waarbij mensen toch hun ergernis over de hebzucht van de mens durven uiten. Hier en daar komen er toch ook al meer stemmen op om die verwaarloosde aarde terug onder de hoede te nemen en om meer te gaan denken aan anderen en vooral ook aan diegenen die na ons zullen komen.

Indien er terug zaden van wij-culturen geplant zijn geworden zullen wij met een hoopvol hart uitkijken naar hun ontwikkeling.

Of die wij culturen nog een open hart zullen hebben voor geloofsleven zal een andere zaak zijn.
Hoog tijd wordt het in ieder geval dat de Kerken weer hun ware gezicht zullen tonen en hun stem meer zullen laten horen, de taak opnemend die Jezus zijn volgelingen gegeven heeft, namelijk uit te gaan over de gehele wereld en het Goede Nieuws van het Koninkrijk van God te verkondigen.

Wij zullen mee op de uitkijk staan voor die goede Nieuws brengers.

*

Op te nemen

 • Dominee Ferdinand Bijzet maakt gehakt van de keuze van jongeren die geen belijdenis doen in de kerk, maar in een tuin (ND 30 augustus).

Waarom zou men speciaal naar een specifiek gebouw moeten gaan om God te aanbidden of om zijn geloof te belijden?

 • dilemma’s die de vrijgemaakte kerk van Zwolle-West ervaart (ND 27 augustus), gaan niet alleen over belijdenis doen in de kerk of in een tuin.
 • verkondiging waarin dilemma’s centraal staan
 • gemeenteleden die last hebben aangesproken te worden op bepaalde zaken
 • christenen die verantwoordelijk werk hebben, maar afspraken niet nakomen.
 • onder vrijgemaakten kerkbesef weggevaagd
 • kerken lijden onder verdeeldheid, marginalisering, relevantieverlies, zelfexpressiedrang van haar leden, ik-gerichte cultuur
 • (hyper)individualisme aan het voorbijgaan

++

Aanvullend

 1. Materialisme, “would be” leven en aspiraties #1
 2. Materialisme, “would be” leven en aspiraties #2
 3. Materialisme, “would be” leven en aspiraties #5
 4. Materialisme, “would be” leven en aspiraties #7
 5. Een Drievoudige God of simpelweg een éénvoudige God
 6. Hoe we denken schijnt door in hoe we handelen
 7. Fragiliteit en actie #3 Verleden en Vervolg
 8. Schoonheid van heiligheid
 9. Donkere periodes en het uitkijken naar vrede

+++

Verder aanverwante lectuur

 1. Lof offers
 2. Aanbidding – Dis die rede vir jou bestaan
 3. Heftig aan de wortels van de stamboom schudden… harder! deel 1/2
 4. Vinnig of Stadig?
 5. Preek: Psalm 2:10 Wees gewaarsku – ook oor godsdiens op skole
 6. Preek: Psalm 47 Alle volke moet die HERE prys
 7. Kerkelijk spreken in het licht van eenheid
 8. Schulderkenning en nieuw belijden als weg tot kerkelijke eenheid
 9. Stilzitten als je wordt geschoren.
 10. ‘Bijbelse’ vrouwelijke ambtsdragers. Gedachten bij het deputatenrapport GKv
 11. Korte samenvatting ‘Bijbelse’ vrouwelijke ambtsdragers. Verandert de GKv?

Matthijs Haak

Dominee Ferdinand Bijzet maakt gehakt van de keuze van jongeren die geen belijdenis doen in de kerk, maar in een tuin (ND 30 augustus). Op Twitter vond iemand het bespottelijk dat de kerkenraad als een knipmes buigt voor zo’n verzoek. Op dit soort reacties kon je wachten. Toch zitten die er flink naast. Want de dilemma’s die de vrijgemaakte kerk van Zwolle-West ervaart (ND 27 augustus), gaan niet alleen over belijdenis doen

View original post 530 more words

Advertisements

Over de overbodigheid van een faculteit theologie

Betreft al de theologische scholen valt het telkens op dat bij die instellingen wel wordt verwacht dat men geloof stelt in hun god en meestal ook wel behoord tot hun geaffilieerde kerkgenootschap.

Anders en niet gelovigen hebben het in zulke instellingen zeer moeilijk om voor de examens te slagen en daar een graad te behalen.

Natuurlijk hebben zulke hogescholen een betekenis van bestaan voor het leren van geschiedkundige achtergronden van religies, filosofische en religieuze denkwijzen, maar om er te leren wie de Ware God is en hoe Hem te dienen zijn het niet de ideale instellingen.

Voor de Ware Enige God te leren gaat men best te rade bij de Grootste Gever van Het meest juiste antwoord biedende Woord, de Bijbel. Daarin kan men de beste opleiding verkrijgen om de enige Ware God te leren kennen om Hem op de juiste wijze te leren dienen.

Men heeft geen theologie opleiding nodig om de bijbel te kunnen verstaan of begrijpen en/of om een goed Christen te worden.

*

Ter herinnering

Dawkins at the University of Texas at Austin.

Dawkins at the University of Texas at Austin. (Photo credit: Wikipedia)

266px-maarten_boudry

Maarten Boudry profileert  zich als de Richard Dawkins van de lage landen => waarmee de autistische informaticus Malakh Ahavah hem bekritiseerd op zijn dogmatische houding als atheïstische evangelist tegenover religie.

Maarten Boudry = neptheoloog

zond tweet de wereld in, (in de Wetenschappelijke taal Engels):

 

“No self-respecting university should have a Faculty of Theology. Even a Faculty of Astrology would make more sense. At least stars exist.”

.

verschillende opvattingen, > Descartes twee bewijzen voor het bestaan van God, + Lacant onderbewuste structureren als een taal

.

Universiteit Leuven > geloof van student niet geëxamineerd

theologie-studenten niet met geloof bezig houden <= Theologie op academisch niveau = niet studie in geloof

theologiestudie = confrontatie met alle facetten die mens eigen zijn: filosofie, geschiedenis, psychologie, religie en geloof

niet enkel Moslim bezig met spirituele vragen >> Spiritualiteit hoort bij de mens

.

Malakh Ahavah heeft geleerd hoe Joden, Moslims + andere gelovigen hun religie & geloof beleven + relatie tussen deze religies

Als student theoloog vooral leren denken + geschiedenis van denken onder de loep genomen

.

Theologie = geen bijbelstudie, al kan bijbelstudie er wel een deel van uitmaken.

+++

Save

Save

malakhahavah

Steeds meer profileert Maarten Boudry zich als de Richard Dawkins van de lage landen, waarmee ik hem niet wil complementeren met zijn intellect, dat wil ik in het midden laten, maar wel wil bekritiseren op zijn dogmatische houding als atheïstische evangelist tegenover religie.

Maarten Boudry zal in het collectieve geheugen van de theologie altijd bekend staan als die neptheoloog die ooit brieven stuurde naar enkel conferenties, vol onzin, die ten zeerste door het theologisch establishment werden serieus genomen. Een “grap” waarmee hij nog steeds fel te koop loopt gezien zijn bijdrage onlangs in De Standaard.

Nu heeft hij het weer gedaan; onlangs zond hij een tweet de wereld in, uiteraard zoals het een goede wetenschapper betaamd in de Wetenschappelijke taal Engels, (of was het om meer lezers te trekken?): “No self-respecting university should have a Faculty of Theology. Even a Faculty of Astrology would make more sense. At least stars…

View original post 680 more words

Added commentary to the posting A Progressive Call to Arms

Added commentary to the posting A Progressive Call to Arms

1. Clarification

speaking at CPAC in Washington D.C. on Februar...

speaking at CPAC in Washington D.C. on February 10, 2011. (Photo credit: Wikipedia)

We love to clarify some expressions and make it clear what our thoughts are on the present subject of the Clinton-Trump matter.
It looks like the article A Progressive Call to Arms made some Hillary Clinton fans angry taking we are attacking her and in favour of Donald Trump. The other way round we also had reactions from people who found we attacked Donald Trump and where in favour of Hillary Clinton, gay marriages, paedophile acts, free sex, abortion a.o..

As editor of this site I noticed that out of the very good founded negative reactions, there where also ones where the accuser could not see the difference between what our writer wrote and what the writer of the reblog article wrote.

2. Ways of reaction

First of all, please do know that all who want to react on an article may do that straight onto the particular article and do not have to use the personal e-mail addresses of the authors of this site. All reactions shall be published as long as no abusive language is used, and for this above mentioned publication some heated minds used not such nice words, not to be presented in public. F- words and swearing can be censured and replaced by dots ….., but we would prefer not to have such words being used.

Normally we also do not like it when replies are given anonymously, and if so we shall answer them if we have the impression it is not spam or phishing. For those who become marked as Spam by the WordPress Spamfilter Askimet we do not bother to reply.

3. Concerning opinions of us and of the writers of the original blog article being reblogged by us

Please do find some words here to bring clarity on some reactions to us as well as on the article A Progressive Call to Arms presented.

On November 11 “No” reacted on the site of The independent thinker’s article A Progressive Call to Arms which seem some others might think the same of us.

You preach about love and acceptance, but you gloat about how happy you are that people who voted for Hillary are crying and upset about this election.

As editor of this site I noticed that out of the very good founded negative reactions, there where also ones where the accuser could not see the difference between what our writer wrote and what the writer of the reblog article wrote. Please always keep in mind that when we reblog an article and present the short overview of it, it does no have to offer our view, or we do not have to agree with everything what is written in the reblogged article.

4. Concerning the given links to other articles

We also want to make it clear that only the heading “Additional Reading” presents articles of which we mostly totally agree with, but when they have reblogs in it, the same applies like in this sites opinion, to present a view from someone else who does not have to have totally the same views as us.

Under the heading “Further related articles”, as the title indicates, we do want to give our readers a list of some interesting literature around the spoken off subject. Though that list may have contradicting articles in it. Because we do prefer to bring an objective overview of what is thought about the subject.

To be as objective as possible for all discussions we want to present different opinions. We do believe objectivity for selecting the articles is a necessity also to keep credibility and not to come over as biassed and brainwashing.

5. Our or/and my personal opinion

Hillary Rodham Clinton, January 2007

Hillary Rodham Clinton, January 2007 (Photo credit: Wikipedia)

It is not because we do not like it that Donald Trump became president-elect that we would not present articles in favour of him. From my point of view he can well be a very dangerous candidate, or not the one who would be stabilising the country, but more the opposite, could bring more division in the United states of America, what the heated debates already proof. For those who follow my personal blog (or My space) and “Our World” it is also no secret I admire the work Barack Obama and Hillary Clinton and if they would have read my opinions on different matters they also could know that Bernie Sanders would be some one whom I wanted in the running for president. Others break me off being a communist, though I would say to them I am more an Utopist who can live with social democrats.

6. Attacked from four sites

Funny though that, from the two sites we got criticism hating the particular person (Clinton and Trump) and people calling us names because we would be for abortion and other things they are against (homos). On the other hand we also got reactions from transgender who were not pleased with certain links we placed.
We understand that these might be people who are worried about their loved ones, worried about the future of their families, and their healthcare, and the state of their country. They also seem to give the impression to be worried about their rights, but then we do wonder if they are also worried about the rights of others. That is one facet we want to come up for, for all people their rights. Good people but also bad people have their rights … also criminals do have their rights (many seem to forget that, or not want to give them rights). But in the heated debate about the controversy around Trump-Clinton many seem to considers other citizens as criminals though they are not.

A lot of people also want to see the world in black and white and do forget that there are shades of grey. In a way have received remarks from the different camps to be in favour of the other camp might proof we were not so bad with our remarks, being somewhere in the middle, showing different aspects of one or the other group which should be under consideration.

7. LGBT, Transgender people versus Eunuchs and Androgynous persons and sexism

Violet Velvet has good reason to be upset with some writings in the articles we presented in our selection on the reblog A Progressive Call to Arms. Certainly when she looks at an article of Florence Selvan, who lives in Bangalore, India, who claims to like woman as a beautiful creation of God.

Though this Florece Selvan, writing “Perceptions” under Flo Sel on WordPress, when she writes over transgenders does have a weird look on such other creations of God. Where did she get it from to speak about eunuchs and having it about transgender people as if they are both the same, plus writing it in a very negative way?

The Kızlar Ağası, head of the black eunuchs of the Ottoman Imperial Harem. The title literally means “Chief of the Girls”.

Violet Velvet and others may not forget that though in their region there may not exist eunuchs any more, they still exist in the world. Though Florence Selvan and others should also know that transgenderism has nothing to do with eunuchs as such (except when you limit it to the idea of a man who has had his sexual organs removed, what some might do) or people taken away (like a castrate) deprived or losing the testes or external genitals, having made incapable of reproducing his species..

In this time and age people have to come aware that “Transgender persons” may include transsexuals, transgenderists (in one usage of the term, persons who gender-identify with the opposite sex but who choose not to undergo sex-reassignment surgery or hormone treatments), and androgynes (biologically or psychologically androgynous persons), among other groups. In its broader sense, transgender is closely related to the more-recent term genderqueer, which is self-applied by persons who are either transgender or who have no gender, a third (neither male nor female) gender, or a fluctuating gender, but which is a term which I would not prefer to use because they are not “queer“, though some of them might be eccentric, or unconventional. They might be odd in the eyes of many but have not to be unbalanced mentally and they too should have the right to live in our society.

LGBT publications, pride parades, and related events, such as this stage at Bologna Pride 2008 in Italy, increasingly drop the LGBT initialism instead of regularly adding new letters, and dealing with issues of placement of those letters within the new title.

Sel Flo wrote pehaps with good intention, under the heading “love Others”

There’s so much more to learn about eunuchs and LGBT, but for now, I choose not to ignore them but be nice to them whenever I get to see them and make them know their life is respected and valuable. {Love others – Transgenders}

but does not comprehends what a transgender really is and what such a person often has to endure. The same with several people in the United States being against those male and female people who find that they are not sitting in the right corps, and want to change that situation, transferring their (sexual) outlook. Though people who are feeling offended by her article should not take it so personal and perhaps better try to give that writer a better insight in transgenderism.

“No” in his/her reaction may think we are not in the knowledge

They’re worried about whether or not they could possibly be deported, or that they may die without access to health insurance. People who are afraid because of the racism and violence surrounding them, about what might happen to their children.

and asks

Are you pleased and proud when you read news stories today about little girls getting their pussies grabbed in school? People scrawling racist messages on people’s lockers in school, on the outside of buildings? Children being told by other children that now they’re going to “go back where they came from”? This is what makes you happy? This has made you smile for the last three days? Really?

By placing the link to the reblogged article and to the one on transgenders we did not want to hurt people, though we might have stepped on many toes (hence the name of this site).

The unknown reactor (who reacted on The independent thinker 2016 a progressive call to arms under the name “No”) like others who accused us for agreeing with the awful actions of Mr. Trump, should know that we detest such sexism from any person and do not find it acceptable in our civilised world. (In case they would have read our other articles that sexist attitude was one of the elements we put in the spotlight as one of the reasons not to vote for Trump.)

LGBT flagWe are totally against the sexist attitude to value one or an other person of one or another sex as less valuable. But as such we also demand people to accept people who changed their sex or who have same sex relationships, as long as they do not harm others with it. We also complained that too many American voters seem to think that all homophiles or male gay are paedophiles, and that certain people think or find it justified that males in higher functions just can do whatever they like with people from the other sex. Those Americans who think transgender are people who have a psychosexual disorder which creates for them  an obsession with children as sex objects and would have them to overt acts, including taking sexual explicit photographs, molesting children, and exposing one’s genitalia to children, have really no idea what transgenderism is and should be educated to understand such people.

Many also seem to overlook that those now having come in charge already passed laws making it legal for businesses to discriminate against members of the LBGT+ community and that Mike Pence passed laws discriminating against a woman’s right to choose.

8. More than one community targetted

Black Lives Matter die-in protesting alleged police brutality in Saint Paul, Minnesota, September 20, 2015

We also may not forget that Donald Trump has not limited his hate-speech to members of just one community. People may not think we would also be blind for several crimes done by people from the black community. We can understand the ex-schoolmaster who wrote

The problem is that certain segments of our society are in denial about some of the crimes committed in our country. For example, the Black Lives Matter supporters blame the police for the killing of a few black people some of whom had criminal records.  But they ignore the fact that the greatest killers of black people are other black people. In Chicago, the murder rate of black on black is greater than the casualties we suffered in Afghanistan. So why doesn’t the Black Lives Matter supporters focus on the greatest killer of young black men? {A Progressive Anti-Trump View Point With My Rebuttal}

kkkThough since Trump was chosen the extreme right parties and the KKK think they have again ground to stand up and to bring actions against coloured people. Just a few of the spate of racial incidents are given in the article The Great Divide Widens.

Even when there may have been blacks who voted for Trump they are warned that their votes do not matter. When in schools youngsters may find again on the toilet doors “Whites only,” “White America” and “Trump”, plus see everywhere slogans who should remind people to whom America (so called) belongs “#Go back to Africa” and “Make America great again,” the whole world should look in agony to that state which calls itself a free country. And for American Christians it should be reason enough to ring the alarm bell.

9. Rage against Jews, Marxists and communists

Camden41, the retired public school administrator who wrote

The inference here is the Nazis Party coming for the Socialists, etc. Well the word Nazis is an abbreviation for Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei.  The translation is National Socialist German Workers Party. Notice the second word is Socialist and the forth word is Workers. If you read about Germany from 1917 to 1920 there were a host of new political parties competing for power in German. Street battles were fought between competing left wing groups and between competing left and right wing groups. In 1919 two Jewish Marxists, Rosa Luxemburg and Karl Liebknecht, tried to overthrow the Weimar Government through violent revolution. It was brutally suppressed and Luxemburg and Liebknecht were executed. Because of this event and others, Hitler as a World War I soldier considered Marxists, Communists and Jews to be traitors.  This is what fueled his rage against them. {A Progressive Anti-Trump View Point With My Rebuttal}

He should know that the ideology of the Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei or NSDAP, the political party of the mass movement known as National Socialism was “own people first” and that their hate for Jews did not arose from the attempt to overthrow the Weimar Republic. The leadership of Adolf Hitler, brought a totalitarian regime in Germany in 1933 and its methods brought not only Europe but the whole world in turmoil until 1945 and even several years after World war II.

Some of us having remembrances of those years and we having been imprinted very much by our family how such attitude of mind could bring terror on a whole society, even having had family members also been victims of the camps, do know what agony such attitude of a dictator and of a swept away people can mean.

That we compare what is happening in America to that person is because we have felt it ourselves what happened so many years ago and saw how many people were blind or did not want to see it what was going on or what was going to happen.

The hate for the Jews had much deeper roots and in a bad economical situation in many countries those masters in finances always have been the easy target, because they mostly seemed to have it better than the poor locals.

Bijbelvorsers writing

In Europe we have seen the vitriol and hate spreading of Donald Trump and how he created division. As such we can understand people over there now are afraid of violence under a Trump presidency. {A Progressive Call to Arms}

is a general impression of many Europeans, but got the American reaction

What nonsense! You are either a victim of propaganda or ignorant of what is happening in this nation. {A Progressive Anti-Trump View Point With My Rebuttal}

It can well be w e do not know enough what is happening in the United States, but than that would come of not enough information or the wrong information reaching us. He writes

We have had a crime wave from illegal immigrants.  Murders, rapes, etc. in such numbers that many Americans voted for Trump to stop the violence and return our nation to law and order. Fueling the crimes are the drugs flowing over our unprotected open southern border.  Are you not aware that our Border Patrol police fully supported Trump?  Are you not aware that police forces throughout the US supported Trump?  Are you not aware that over 200 generals and admirals supported Trump? {A Progressive Anti-Trump View Point With My Rebuttal}

In case, like you say and like we know that many from the police-force voted for Trump, it also can mean that the U.S. of A. has become a police state, which should have us worrying as well.

That

Only the ignorant would associate the KKK with the Republicans. It was also Eisenhower, a Republican President, who used the law to enforce the integration of schools in the 1950s. {A Progressive Anti-Trump View Point With My Rebuttal}

is not taking into account, or even ignoring, that the weapon lobby and several racist groups and Neo-nazis as well as the Ku Klux Klan gave money to support the Republican Party candidate. In case police, other armed forces and KKK where so eager to vote for Trump that does tell a lot to us about the agenda of Trump in which those people could find themselves. for us in Europe even a more clear signal that we do have to be very careful about that person who became president elect recently.

10. Winners and losers

Obama-Biden Transition

Obama-Biden Transition (Photo credit: Wikipedia)

We accept that the American people have chosen and for a system (Electoral college) and for a person who by them could be nominated to be the next president of the United States of America. that we call all Americans to their senses and to respect the outcome of the voting, not going on the streets to fight for it, does not mean we agree how everything worked out or that we would stand behind one or the other without seriously taking into account what they want to accomplish and even more important How they want to accomplish something.

For the ones, like “No” who think we do not realize that the States has come into a difficult situation whereby many people are not just upset because their candidate lost, they should know we are very aware that their fear might be very legitimate and real. (They also should now that Trump never has been our candidate to become the president of such International important state.)

No writes

Most of these people just wanted to live in a place where they didn’t have to worry about being assaulted for their religion, or race, or gender. They do not deserve this condescension and smug attitude.

But than he totally goes wrong saying

They do not deserve to see people like yourself bragging about how they had this coming to them because they voted for Hillary, and this is their punishment.

We advised people not voting for Trump and if No would have read our material much better he would have seen that after Bernie Sanders was out we also advised his voters And republicans to go for the safety of the country and as such to voter for Hillary Clinton.

Many of these people, like myself, were Bernie supporters, trying to stop what they thought might be the end of their civil rights. They wanted to do the right thing. They wanted to see this country united in love, not in hate.

It makes me sick to see posts like your most recent one, gloating about people being upset with the election results. Have some empathy. Have some compassion for these people. They voted for a candidate that you didn’t like, but now many of them are suffering the consequences of seeing millions of racists emboldened because their candidate won. This is what you want? This fills you with joy?

For the record, as said above we have nothing at all against Hillary Clinton nor Bernie Sanders (we like him very much), and for the Republican lovers we have nothing against several party members and even could have found Carlson a good candidate.

But to say that those who vote for Hillary Clinton would be helping her with her criminal activities {Hillary is the only candidate with this record…} is to take short views. And to say because we advised to vote for the Democratic Party’s candidate Clinton does not mean we do not like many of Bernie Sanders his iedeas, which are more in line with my political thinking.

11. Time for additional parties in the United States of America

We are aware of the diversity within the Republic Party, also in the Democratic Party. We even would find it much better that several who are now still belonging to those parties would go out of those parties and create some new parties to give a better balance in the American politics, offering so much more choices for people to vote for, and having a better representation of the diversity in the population.

Do not think we are not aware of some other parties in the U.S.A. The liberals and Green party being the more usable acceptable political parties, but we also have seen the guy with his cowboy hat defending all the weapon carrying, and then also some girl (of which I forgot the parties name) who did not seem to live in a realistic political world. But please enlighten us and give an overview of all the political parities on which the American population can vote for a president, and tell us how the ones who have not enough money would be able ever to go for president candidate.

The retired public school administrator and history professor who taught Western Civilization, American Civil War, United States History, Economic History, Ancient & Medieval Foundations, American History Since 1945, commented

I can supply a list of people of different minorities who are Republicans and Republican supporters.  Also are you aware that Elbert Guillory who is a Louisiana State African-American politician switched from being a Democrat to a Republican two years ago?  When he was asked why he switched, he said, “I was tired of the same old false promises of helping my constituents by the Democrats.  My constituents are worse off today than 50 years ago.  The only thing the Democrats have done is given us a government plantation.”) {A Progressive Anti-Trump View Point With My Rebuttal}

It is also known and shown to Europeans that many Democrats after so many generations and years being for the one group went to the other camp wearing the Trump gadgets, proud to go for change. But is it not that many citizens just had to switch from the Democratic party to the Republicans because there was no other valuable alternative.

The U.S.A. like Great-Britain shall have to come to learn that countries in the present time may better be governed by more than two political parties. A legislative power vested in both the government and a chamber of parliament, Senate and a Chamber of Representatives, having a variety of parties making coalitions.

12. Workforce and Feeling for others

Camden 41 asks us

If Trump is so much a bigot why does he have so many minorities working for him even in executive positions {A Progressive Anti-Trump View Point With My Rebuttal}

In the lower echelons he used lots of people, he wants now to put out of the country, because they were cheap labour for him and he knew they would not protest, because then they would be nowhere. For the executive positions it would not surprise us that Mr. Trumps shall use any body as long as he or she is usable for him. It looks a person who is willing to go over corpses to get his goal. In the end it shall be a person who shall not show any compassion for anybody. At his campaign he showed already how he could make use of people and how he could abandon them.

For those who called us names and did find we do not have compassion for people, we want to assure them we just feel for others and try to have empathy with many.

If you truly cared about love and acceptance, and were a compassionate person, you would feel a sadness for these people, not happiness at their despair. {wrote No}

We are not at all

gleeful about the outcome of this election. {No}

Though No’s reaction may not be directed to us, but more to the writer of the reblogged article, I found it important to react to some of his words, because our readers coming to the reblogged article and coming to read further, should know clearly where we stand in all this, and what our opinion is.

13. Not spreading hate nor killing

We do not want spreading hate, but would like to shed light on the circumstances we all have to face. Only by open debate, willingness to listen to all parties involved, analysing all things said, and having the will to understand the way of thinking of the other, willing to show empathy, we shall be able to come to know more, to enrich one another and to come to live together in peace.

Not only racism is ingrained in several societies, also prejudice or partiality and short-sightedness create a lot of unnecessary problems in many countries and many societies. Everywhere people should come to understand that liberty and freedom can only be fully existing there where people are willing to respect the freedom and choices of others.

Progressives and Hillary supporters are hypocrites!  On the one hand they say kill fully formed babies but spare murders the death penalty.  They also support sparing animals from being killed for furs but kill babies. {A Progressive Anti-Trump View Point With My Rebuttal}

We, like many other Clinton supporters never said to kill fully formed babies. We are even not for abortion, but do defend those who would like to undergo an abortion.

In reaction to Make Religious Freedom Great Again I also expressed my self for myself and for my Christian community, saying that in a democracy, those who believe in the Most High Divine Creator should have full respect for their Maker as well as for the one God Who allows to be in charge of the nation.

Like Jesus taught his followers to have respect for the Caesar and the system which was ruling over them, we too should be humble and accept the vote of the majority. We also should know that real believers in God are the minority and that those who are children of God would have to follow their heart but also have to protect and come up for the weaker ones and for those who are at the marginal site of the society (tramps, transgender, psychopaths, criminals, the ill and poor). As Christians, i.e. following Jesus Christ we may not exclude any one, even not our worst enemy. For all people around us we should have an open hand, an open heart and a listening ear. For all around us we should be prepared to help and to be ready to come to be there for them.

Papapound and others, may think I would be ‘for’ abortion; Not at all.

We are against any necessary killing, be it plants, animals or people.

I am against abortion. But I do know that in certain cases choices can be made which we would not prefer. We always have to take into account the circumstances a person came into such situation, she has to make such a difficult choice … because do know often it is not such an easy choice. When a person is a victim of rape, who are we to going to decide that woman does not want any remembrance of her rapist facing her every day of her further life?
I know she could have taken the ‘morning after pill’, but that is by many also already considered ‘abortion’ or something ‘not to be done’. I my self would not like to see some needing or willing to take such a drug. Also a a contraceptive women do not have to use chemical medical drugs, but can use other preservatives or methods for not becoming pregnant (e.g. temperature methods). But in a society where there should be freedom of thought I should respect the choice of the other person. I have no right to decide over the body and/or mind of others. As such it is also not to me to judge those who are born in a body and afterwards do feel like it is not their body nor their personality. What right do have hetero’s to cast away gay, transgender and other people who are not like them and whom they often may not like?

The person going to lead the country should be there for all sorts of peoples and all sorts of men and women living in his nation. He should be the protective ‘father’ of all in the nation.

If a boy feels he is really a girl, wants to be recognised as a woman and finds in the medical world the solution to help him to get a body that feels like ‘her’, who I am or any body else, to forbid such a choice? The same for a girl who has the feeling she is a male being and wants to take part in the male activities as an equal?

God has given man talents and the medical profession is one of the higher goods God provided for man. In case the medical world can bring solutions for people who are not feeling right in their skin, why should they not have the free choice to get what they want with and for their body and mind?
Also those, who have part of their body male and part of it female, why should they stay excluded from a normal life in our present society? I do agree two centuries ago those people could only survive by acting in circuses and to be a rarity on fairs. Did we not come more civilised?
Have we no better feelings for such people who are confined in a tortured body and soul?

For homosexuals, transgender and other people, they should be able to go to places for care where there is no objection to their choice of being or against their longings, like having children and caring for a family. Many Christians in America seem to have lots of difficulties with that. Perhaps they better ask themselves what would Jesus do and what would Jesus expect me to do?

14. Political correctness and free choice

I am against a state pampering and overruling everything and everybody. Also the ‘overcorrection’ and absurdities like not allowing schools to use the word ‘mother’, ‘mom’, ‘mams’, dad’, papa’ is just absurd, the same as those who do not want that we use the word “zwarte piet” (black Pete) and may not have those helpers of Saint Nicolas have black painted faces.

But I also disagree with the state ruling that Catholic or Protestant hospitals have to do things against their faith. If people want to have something done to them of which we religious people would not agree to, they should have the right to go to other places where such things can be done to them. But for general state hospitals everybody from whatever religion or class should be helped in the way that person would love to be helped, and as such when an abortion is required in that state hospital or in any neutral clinic such people should receive help in this difficult matter.

The same for the uniforms in schools. I totally disagree with states who (like the Belgian government) forbid in state schools that children wear any religious symbol. That goes in against the freedom of choice and against the respect of man himself and of his religious choice. In a state or provincial school each pupil should be free to wear any religious symbol, be it a cross, a fish, a David star, a yarmulke, a headscarf, a long dress, cloths which cover arms and legs, decent shorts or trousers. But when a Muslim wants to go to a Christian school he or she can not complain about the uniform he or she has to wear and has to go swimming with both sexes in the same swimming pool (though I can accept they can demand separate clothing rooms for male and females). It is their free choice to go to whatever denominational or non-denominational school. When somebody goes to a Bible-school he or she can not complain that before classes start there is been read from the Bible and been said prayers and that even at times they have it about a three-headed god. Those who only want to worship The Only One True God (like me) should make their choice in such a way that the children are brought up in a Christian, Jewish or Islam way, respecting that Oneness of God.

Having religious/and/or ethic or liberal education an obligated subject, all schools in Belgium are obligated to offer 5 main religious denominations plus ethics or morals. I do know in the United States of America they still do not have such a provision, mainly because conservative Christians would be against such a system, but also one may find such education is not at all the task of the governement and that should be something each individual family should have to decide for themselves. But then this would create that children do not know about the other religions. Like in our country all children have to learn about the other religions and about the other philosophies, as such avoiding that the citizens would grow up with wrong ideas about the other religion, something which we can clearly see in the United states. In the U.S.A. lots of Americans have a totally wrong concept of the other Christian denominations and, even worse, about the other religious groups, in particular the Islam. Because in the States at school nobody was obliged to read the Bible nor the Quran they can not openly properly discuss with each other and see where certain groups claim things which are not written in those holy Scriptures.

15. Freedom and Knowledge safeguard for the future

Featured Image -- 7136Only knowledge can safeguard the future of a state and not like we can see the bad evolution now of many states (even the Belgian state) trying to keep their youngsters dumb and not thinking for themselves. A really dangerous evolution. (As a teacher I myself had the last ten years of my career, to lower the level of the courses each subsequent year and had to see the degradation of the bachelor, Licences and Masters degrees, not only until I retired, but saw it continuing and schools aiming for better evaluation marks and more people coming out with so called high cyphers but less knowledge.)

The freedom spoken off in the constitution of France, America and some other countries based on the French revolution was made to guarantee each individual’s freedom. Each citizen of a state should have the right to make his or her own choices concerning the own body and concerning himself or herself. If we want to belief in One True God, that should be our right. If we want to worship that Maker of the Universe, that should be our right. But others who want to worship a tri-une god, trees, planets or do find such things rubbish should have the right to worship those or not to worship anything.

Also for what people want to eat, all should have the freedom to eat and drink whatever they want, like for all things, as long they do not hinder other persons with it. If you want to eat pork meat or blood, that is your full right, but if a Jew, Christian, or Muslim does not want to eat pork that should be his or her right too, and nobody may force him or her to do so. The same for people like me, who prefer to eat more vegetables and prefer to eat natural non-tampered foods, we should have the right and the possibility to have vegetarian or vegan or kosher or halal meals. Also me not wanting to eat blood or having contributed blood, should be in the liberty not to have a blood-transfusion.

It looks like such allowances to others seems to be something very difficult to cope with by North Americans. When I hear certain Christians talk about the amendments and their freedom, they often only think about their own denomination and their own particular choices. A great example is the use of weapons. How can it be that a Christian would carry or would use weapons and even teach their children to use guns? Though those so called Christians living in the United states of America call it their inexorable law.

16. Right to kill or to wear weapons

The papist and editor of the WordPress blog The Good News in the reactions on his article Make Religious Freedom Great Again writes

“Carrying” a gun is NOT the issue in America. Of course hunting is not the issue. If caught killing in wanton waste, there are high fines. If it continues, you go to jail. We have laws for all your concerns. Not sure where you are getting your data on gun use and waste in America. {comment on the carrying of guns}

America has a different cultural heritage and Constitution than other cultures. I don’t believe that there is no hunting in Belgium. There is lots of hunting in America. Hunting is a big sport. That is the main purpose for the love of guns. Also it puts meat on the table (I eat meat–I used to be a vegetarian). Are guns used irresponsibly–every day. I put that mostly to lack of guidance from elders and the welfare state. {Good news now WordPress 2016/11/11/ Make religious freedom great again/#comment-3443}

In Belgium, like in other countries in Europe we do have hunting under strict laws, but that does not comprehend having people carrying weapons just like that or for their own defence.

In Belgium people also do eat meat of untamed animals or venison, brought on the table because there where hunters killing those animals. But those in charge of the hunt have to go through a selection and have to pass the exams for hunting. But when they are Christians they too should keep in mind what God expects from us how to treat the things we want to eat. We may not kill animals nor plants just for pleasure and may not waste food, as such only do it out of necessity and for necessity (e.g. keeping a balance).

But such weapon-carrying should never be for carrying it as a defence weapon or to use against human beings, and that is what many Christian Americans learn. In Europe we have seen lots of examples where the target when practising is a figure of a human being. We also hear enough of innocent killings in schools, because youngsters could have access easily to such deathly tools.

Christians always should promote life and should be ready for those who have problems concerning life matters. Anti-conception is also part of such life matters, to avoid worse decisions. Every civilised country should make it that there should be no reason to discuss abortion. The same every country should protect its citizens that no accidents or no crimes can be done by dangerous tools, like all sorts of guns.

Why should a citizens being able to buy war guns, or even pistols (which are not much use for hunting I think), but also why would people have to be allowed to wear certain knifes when they are not working on the field or in the wild or on hunt?
Certain knifes can well be accepted in certain occasions but not in others, the same for certain rifles.

But as Christians we should not carry guns at all. Even if you want to eat wild flesh, the hunting can be done by others, let them do it. Plants, animals, human beings are all creatures of God we should respect. We may not tamper with our food and may not spill or kill living things unnecessary or for fun.

All those American Christians should remember that

“Freedom means not limiting the freedom of others”

and that they themselves should also always keep to the teachings they so call promote. So often we hear Americans shouting to “Love the Lord” and saying that they are Christian and that others should become Christians.  As such they and we, as Christians, should promote Life (and not death by the use of weapons or by medical tools) and should promote peace and respectfulness for all around us, even when they are not of the same opinion like us.

17. Conclusion

calltoarms7All are welcome to react on certain situations and certain sayings. Such reactions should always happen in a civilised way. What we see and hear happening in the United States of America, protestors not happy that Trump became the president elect, protesting in a violent way never can receive our approval. But certain sayings and action of that political figure who in the coming four years has to lead an enormous nation can’t receive our approbation either. Also us giving our fiat for one way of thinking does not have to mean we exclude all other ways of thinking of the counterpart.

Life is never build up on only two colours black and white. Luckily there may be lots of variations in shades and in colours but also in opinions. Having different opinions on different subjects can only enrich our society and make us to think continuously about those matters discussed. Together we all should construct a society where as many people as possible can live in peace.

People need to find ways to live with each other in a situation that can be pleasant for all parties involved. They should look for ways to be united, not divided.

I thank all people who took the time to read this article and who are willing to take time to read our other articles. I am also very grateful for those readers like papapound and camden41 who were willing to spend time in reading our material and to comment on it, at their own sites (though pity Camden 41 did not make our replies public on his site).

Marcus  Ampe
Founder and editor of Stepping Toes and From Guestwriters

Peace Love Write

+

Preceding articles

Islamophobia Must be Fought and Defeated

Stand Up

God Isn’t a Republican

American Christianity no longer resembles its Founder

A Progressive Call to Arms

++

Additional articles

 1. Mass Media’s Deception Causing Division
 2. American Senate ignoring many voices and tears of their own people
 3. The twist of politics and expression
 4. Where is the USA wanting to go with the freedom of their people
 5. Walls,colours, multiculturalism, money to flow, Carson, Trump and consorts
 6. Coming closer to the end of 2015 and the end for Donald Trump as presidential candidate
 7. Looking at an American nightmare
 8. Fearmongering succeeded and got the bugaboo a victory
 9. Blinded crying blue murder having being made afraid by a bugaboo
 10. Some quotes Americans should remember when going to the ballot office
 11. When so desperate to hold onto power
 12. The clean sweeper of the whole caboodle
 13. A strong and wise fighter who keeps believing in America
 14. Brexit No. 2 Blow-up
 15. Voted against their system
 16. Nigel Farage called Donald Trump’s victory ‘bigger than Brexit’
 17. A philosophical error which rejects the body as part of the human person
 18. About lions and babies
 19. Youngsters, parents and the search to root in life
 20. Westboro Baptist Church and Catholic Truth against Nelson Mandela
 21. Always a choice
 22. Human relations 2013
 23. 2014 Culture
 24. 2014 Human Rights
 25. 2015 Human rights
 26. From Guestwriters 2015 in review
 27. Same sex realtionships and Open attitude mirroring Jesus
 28. Tony Campolo Calls for Full Inclusion of LGBT Into the Church
 29. Cincinnati outlaws quoting the Bible
 30. Study says highlighting gender leads to stereotypes
 31. Roman Catholic Church in the United States of America at war
 32. The Catholic synod on the family and abortion
 33. Two synods and life in the church community
 34. Need to Embrace People Where They Are
 35. Belonging to or being judged by
 36. Trump et al.— The Global Storm
 37. A strong and wise fighter who keeps believing in America

+++

Further related articles

 1. “Reality” and the Trump Election: Social Desirability and The Donald
 2. President Trump. Why the surprise??
 3. Trump v. Clinton
 4. Trump and the hidden racism inside us
 5. The New Balance Of Power In The Wake Of A Potentially Unstable US President
 6. America’s #1 Thug Said WHAT???
 7. The World According to President Trump
 8. A Liar in the Oval Office Could Threaten the World’s Order
 9. How the Electoral College skews our perceptions
 10. Here’s How Campaigns Would Work If We Abolished the Electoral College
 11. Hillary Clinton encourages supporters in first public remarks since conceding election
 12. Political Perfection. Ronald Reagan, Margaret Thatcher, Donald Trump, Theresa May
 13. Donald Trump meeting with old nemesis Nikki Haley about cabinet positions
 14. Jon Stewart: Donald Trump Is A ‘Repudiation Of Republicans’
 15. Why Trump? To The Intelligentsia From The Flyover Zone
 16. what the church is supposed to do now #ElectionAftermath
 17. Bernie Sanders: Trump Must Dump Steve Bannon — ‘President Can’t Have Racist At His Side’
 18. Donald Trump Is Threatening To Cut All Federal Funding To “Sanctuary Cities”
 19. A Response to Piers Morgan’s Daily Mail Article: ‘Memo to millennials, that awful feeling you’ve got is called losing. It happens. If you want to know how to win, stop whinging for a bit and learn some lessons from Trump’
 20. Moving forward
 21. You Didn’t Get Punk’d
 22. John Stewart says “nobody asked Donald Trump what makes America great”
 23. Glavin: TrumpWorld – The global order we all grew up with is finished, period
 24. This is Our Country
 25. Bernie Sanders Wants Donald Trump to Apologize
 26. One Race-Humanity
 27. Racism Did Not Elect Donald Trump
 28. Remembering The Dead – TDoR
 29. In Development: Web Site Aggregating Legal Resources for Transgender People
 30. DIY transitioning; this time its personal
 31. Now What?
 32. Transgendered Deserve Equality, Rights
 33. Dear healthcare provider
 34. 16 Officers Unlawfully Detain Black Trans Woman
 35. Bathroom Bans
 36. Baptized Out Of Tradition
 37. Celebrating Trans Lives
 38. We Need to Be United, Not Divided
 39. California Teachers Offered “Anti-Hate, Trump Teaching Plan” To “Empower Students”
 40. On gestures, meaningless and otherwise
 41. Gender Roles and Binaries in Julianna Baggott’s Pure (Deanne B. and Laura M.)
 42. It is vital we talk about the welfare of trans kids
 43. Week One in Trump’s America
 44. #NotMyPresident
 45. The Curse of the Alpha Female
 46. Donald Trump Tells Supporters to Stop Hate Crimes: Don’t Give Him Any Credit
 47. To the people calling us babies and telling us to grow up because our candidate didn’t win:
 48. The Truth About Why There is Rampant Disaffection
 49. San Francisco Teacher Defends Lesson Plan Calling Trump Racist, Sexist
 50. White Supremacists Have Control of our Elected Offices, our Militia, Police, Guns, Christian Congregations, and the Media, . . . but we shouldn’t be alarmed.
 51. One Week Since The Election
 52. “I do it for all the little girls”
 53. Why the Left is to blame for Donald Trump
 54. How am I supposed to be Thankful right now?
 55. We’ve Become Desensitised to Racism
 56. Street harassment, and silence
 57. The persecution of women isn’t just about ‘everyday sexism’; it’s life or death
 58. Against normalizing Trump and his ways
 59. Lauren Heuser: Clinton did lots wrong, but simple sexism remains a major reason why she lost to Trump
 60. A Handy Guide to De-Bunking Mansplaining and Sexist Pub Shouting Matches (Thanks for the Feminist Fuel Mr Trump)
 61. in re: “trump won because leftist political correctness inspired terrifying backlash”
 62. It’s Donald Duck!
 63. Love Trumps Hate
 64. Trumpocalypse?
 65. Media’s Role in the US Election
 66. Donald Trump, the Medicaid Monster, and Entitlement “Cuts”
 67. We shall be governed no better than we deserve…
 68. Break Up the Democratic Party by Michael Hudson
 69. The Kids Are Alright, Trump and Sitting On a Man
 70. California Teachers Offered “Anti-Hate, Trump Teaching Plan” To “Empower Students”
 71. Don’t Let Clinton’s ‘Basket of Deplorables’ Divide the Office
 72. Is it Right to Boycott Ivanka Trump’s brand because of her father’s misconduct towards women?
 73. This Isn’t About JUST Race
 74. We Need to Be United, Not Divided

Save

Save

A Progressive Call to Arms

A Progressive Call to Arms

The United States of America having shaken Europe as well with an unexpected outcome, should waken up all those who have been dormant or did not speak up yet, to protect those around them who are in the minority, or who are poor, or who are sick or who have an other colour of skin, or who think differently ….

*

To remember

It could well be that we can see in states that one comes for those who are not in line, like

First they came for the Socialists,

Then they came for the Trade Unionists, and for the Jews, and then for others until it was the turn to come for you

Martin Friedrich Gustav Emil Niemöller

and than it will be too late to remember the words of the German anti-Nazi theologian and Lutheran pastor Martin Niemöller, founder of the Confessing Church (Bekennende Kirche) and a president of the World Council of Churches.

Not only coloured people expressed their fear. People who were born in a body they did not felt the right body and had gone on the trajectory difficult path to change their looks now felt pushed in a bizarre corner.

Some felt

“it will become open season on people like me.”

*

Indiana, a state which is anything but safe for people who are different > birthplace of the KKK.

In Europe we have seen the vitriol and hate spreading of Donald Trump and how he created division. as such we cna udnerstand people over there now are afraid of violence under a Trump presidency.

seen the rallies + heard the hate-speech.

Mike Pence as governor passed laws making it legal for businesses to discriminate against members of the LBGT- community +  passed laws discriminating against woman’s right to choose.

We worked tirelessly to get a Pathway to Citizenship referendum passed, but our representatives would hide in their offices and refuse to meet with us.

Donald Trump not limited his hate-speech to members of just one community >made hateful comments + threats to members of Hispanic community, Blacks, Jews, women, Muslims + differently-abled.

*

 • bigots of all varieties feel emboldened by his ignorance + subsequent rise to power.
 • school-yard bullies + cowards of all stripes feel that hate = acceptable + rewarded.

 

It is our job to speak out when and where we see discrimination.

> compassion + activism.

>  help cause of equality => make world better place

 

+

Preceding article

Islamophobia Must be Fought and Defeated

Stand Up

God Isn’t a Republican

American Christianity no longer resembles its Founder

 

++

Additional articles

 1. 150 Years after the 13th Amendment
 2. Walls,colours, multiculturalism, money to flow, Carson, Trump and consorts
 3. Scepticals of the Bible
 4. Refugee crisis, terrorist attacks and created fear
 5. Coming closer to the end of 2015 and the end for Donald Trump as presidential candidate
 6. Looking at an American nightmare
 7. Fearmongering succeeded and got the bugaboo a victory
 8. Blinded crying blue murder having being made afraid by a bugaboo
 9. Some quotes Americans should remember when going to the ballot office
 10. When so desperate to hold onto power
 11. The clean sweeper of the whole caboodle
 12. A strong and wise fighter who keeps believing in America
 13. Brexit No. 2 Blow-up
 14. Voted against their system
 15. Nigel Farage called Donald Trump’s victory ‘bigger than Brexit’
 16. Stand Up

+++

Further related

 1. Anti-Trump protesters march amid tear gas, flash grenades
 2. We Are Better Than This
 3. Left Wing Conspiracy
 4. Protesters Take Anti-Trump Message to His Doorstep, and Plan Next Move
 5. Left Wing Conspiracy
 6. Op-ed: The supposed ‘party of family values’ is overlooking major flaws in its candidate
 7. Death and Taxes: A Road Trip, A Funeral, and Election Results
 8. The Left and transgender: “work with trans people, not against them”?
 9. Donald Trump Walked Through Dressing Rooms of Underage Miss Teen USA Contestants — Dating, Fitness, Celeb Gossip & Everything College | CC
 10. Can A Boy Wear Skirts To School?
 11. Transgenderism is a ‘Superstitious Belief’ says Princeton Professor
 12. “Playing Russian Roulette With The History Of The Country…” *Open Thread*
 13. A WTF At The BBQ
 14. Reflections from the Wrong Side of History
 15. What’s the real danger?
 16. “Another Terri Schiavo Moment”: Are Republicans Falling Into A Democratic Trap On Transgender Bathrooms?
 17. Gender Neutral Bathrooms: not a safety concern
 18. New Bathroom sign — Vermont Loon Watch
 19. ICE to Open Special Transgender Housing Facility in Texas
 20. Transgenders rights? Just say no! Protect the rights of straight people to their privacy.
 21. New words for gender confusion. A Limerick.
 22. The Left’s Latest “War on Women” *Open Thread*
 23. Taboo Subjects vs Society?
 24. Transgenders
 25. School adopts gender-neutral homecoming court, so there might be no ‘king’ or ‘queen’ – The Washington Post
 26. Leave Gays and Trans People Alone
 27. Transgender Issues Reach Toy Store Shelves
 28. Department of “Justice” has used YOUR Tax Money to Develop this Video on how Law Enforcement Should Interact with Cross Dressers…
 29. US Department of Defense Ends Ban On Transgenders In Military
 30. Transgender Numbers
 31. Longing For Human Company 
 32. Dear Donald
 33. Judgment
 34. Trans Awareness : Importance
 35. The Re-Education of Their America
 36. Dear White Privileged
 37. How this affects me
 38. 10 tips for the media on how to be a better Trans ally
 39. Fleeing To Canada
 40. Caring for Yourself as You Parent After a Trump Election
 41. There is Light in the Dark: #TransLawHelp Connects Lawyers With Trans Individuals
 42. A Reference of Trump & Pence’s Statements on LGBTQ+ Issues
 43. The Ideology of the Anti-Gay Movement Is an Ideology of Inconsistency and Hypocrisy
 44. Donald Trump is President!!
 45. Today I learned that my fellow Americans hate me, my body, and my friends
 46. Make America a great Horror again!
 47. 2016 Post Election Prayer
 48. How the Gender Binary Affects So Much of Catholic Thinking
 49. Trumpland: white women, why, and where to now
 50. What the hell did we just do?
 51. Why America?
 52. Post Election: Daring to Hope?
 53. Is Trump bad for trans people?
 54. Day 1 of President of hate.
 55. Jordan Peterson: The right to be politically incorrect

+++

 

Save

theindependentthinker2016

First they came for the Socialists, and I did not speak out—
Because I was not a Socialist.

Then they came for the Trade Unionists, and I did not speak out—
Because I was not a Trade Unionist.

Then they came for the Jews, and I did not speak out—
Because I was not a Jew.

Then they came for me—and there was no one left to speak for me.

-Martin Niemoller

RUSSIA-GAY-RIGHTS-DEMO

A friend of mine stopped by my house recently.

She was scared.

My friend was born male, but now identifies as female.

She said…

“I’ve only recently began to be able to walk down the street. I fear that if Donald Trump becomes president, then it will become open season on people like me.”

Our house is a safe haven in the middle of Indiana, a state which is anything but safe for people who are different.

There…

View original post 1,218 more words

God Isn’t a Republican

U.S. Supreme Court building.

U.S. Supreme Court building. (Photo credit: Wikipedia)

Man has always to be very careful not to trap in the marauder’s poisoned snare. Living in this world he may not be off the world but has to stand strong in his faith and always keep human dignity.

Knowing we are weak we must trust on the Most High and make sure that we do stay living according to the Will and the Law of the Most High Divine Creator, being sure that once His son shall govern here on earth at the only best governement, the Kingdom of Christ, being part of the Kingdom of God.

*

To remember

God =/=

 1. face of any political organization
 2. ministry, face of mega churches or popular religious leaders
 3. not Democrat or Republican, liberal or conservative

+

God =/=  enclosed within stained glass or marble.

 

God doesn’t mock women, poor, disabled, condemn people

God forgives

+

Stop the idolatry => Stand up for peace, protection, human dignity, freedom and healing for all Americans before and after the election no matter who wins.

++

Additional reading

 1. Coming closer to the end of 2015 and the end for Donald Trump as presidential candidate
 2. Walls,colours, multiculturalism, money to flow, Carson, Trump and consorts
 3. When so desperate to hold onto power
 4. Are United States of America citizens going to show their senses
 5. Brexit No. 2 Blow-up
 6. Nigel Farage called Donald Trump’s victory ‘bigger than Brexit’
 7. Trump et al.— The Global Storm
 8. Jews the next scapegoat for Donald Trump
 9. The American clouds of Anti-Semitism
 10. Blinded crying blue murder having being made afraid by a bugaboo
 11. Trump brand of migrant demonization #1
 12. Children of Men
 13. Kingdom of God what will it be like

+++

Save

Tammy Mezera

God is not the face of any political organization

or ministry no matter how seemingly pious

He is not Democrat or Republican, the liberal or conservative

He doesn’t sit on the US Supreme Court as a Justice

or as the President of a nation

God is not the face of mega churches or popular religious leaders

He isn’t enclosed within in stained glass or marble.

That is all idolatry.

Who thinks he can elect a savior of a nation, the world?

God doesn’t need a vote to be Sovereign.

He doesn’t mock women, the poor, the disabled
Rather, He holds them up in His care and protects them.

God doesn’t condemn people, He forgives them and stands against those who do condemn.

God doesn’t save me to put my faith in politics or religious bodies

But he does humble me, correct me and gives me the strength to say that…

View original post 367 more words

Islamophobia Must be Fought and Defeated

Today after lots of mud throwing in a heated and polarizing campaign — widely regarded as the ugliest in recent history— Americans shall have to make up their mind which way their country shall go and stand in the international global universe. Their choice for the 45th president of the United States between the two main candidates, the political experienced Democrat Hillary Clinton and the business man and bugaboo Republican Donald Trump.
American citizens either to bring the first woman to serve in the Oval Office or give the world the oldest person — at age 70 — elected to the office.

Donald Trump in February 2009

Donald Trump in February 2009 (Photo credit: Wikipedia)

Though they should best think very well before voting. Considering if that person who raised his voice so much and gesticulated a lot whilst saying not much about economy, politics or social improvement, would be the man to lead their international important nation.
The businessman and former reality-TV star capitalized on a strong anti-establishment mood within the party. His often inflammatory remarks — such as proposing a ban on Muslims — seemed to inspire supporters, who rallied around his political in-correctness and outsider status. Though not only Muslims were in the picture. Often enough he accused the Jews also of being cause of problems. And all the people who tried to come to his land of honey which will not welcome those looking for a better life. For sure he want all foreigners and those who do not fit in the system out of the country, best behind walls, making it nearly impossible to enter the country of white Caucasians.

After easily capturing his party’s nomination, what nobody in Europe thought for possible, Trump faced off against the opponent he has taken to calling “crooked Hillary.”

His followers stayed blind for his changing moods and changing ideas, plus could never believe or did not want to know about the many worse scandals around their ‘god’, including a series of negative comments about women. Notably, in October a hot-mic video from 2005 surfaced in which he told an entertainment reporter that “when you’re a star…you can do anything,” including grabbing women by the genitals.
As November 8 neared, Trump repeatedly alleged that the election was rigged and the media were particularly biased against him.

Against this background, more than 120 million Americans are expected to head to the ballot booth, with the presidential winner needing to claim 270 electoral votes.

We can only hope the American shall be wise enough to vote for some one who is sane and stable enough to lead the country and to have enough diplomacy to co-operate and discuss with other states all over the world, whatever their political or religious background may be, and keeping peace between all sort of peoples living now in the United states of America.

*

To remember

an Iraqi-American > came to the U.S. as a boy after President George H.W. Bush’s call to the Shia to revolt against Saddam in the aftermath of Desert Storm, which was ruthlessly suppressed by Saddam as Bush and company did nothing.

served as interpreter attached to 101st Airborne in Iraq in 2004

Ben Carson made anti-Muslim comments back in September of 2015 during presidential primary season > Islamophobia

many Muslim-Americans served the U.S.A. with distinction

nationalistic bigotry – Islamophobia – threatens the heart of nation

forgetting enemy within America = ignorance, hatred, fear, aggression

spreading fear + bigotry = way to national insanity.

Islamophobia, like all other irrational fears, must be fought + defeated.

 

+

Find also to read:

Coming closer to the end of 2015 and the end for Donald Trump as presidential candidate

Walls,colours, multiculturalism, money to flow, Carson, Trump and consorts

Are United States of America citizens going to show their senses

When so desperate to hold onto power

Some quotes Americans should remember when going to the ballot office

+++

Bracing Views

W.J. Astore

When I was a lieutenant colonel on active duty, I supervised an officer in the U.S. Air Force who was (and is) an Iraqi-American. He came to the U.S. as a boy after President George H.W. Bush’s call to the Shia to revolt against Saddam in the aftermath of Desert Storm, which was ruthlessly suppressed by Saddam as Bush and company did nothing.

As an Iraqi-American in uniform, he served as an interpreter attached to the 101st Airborne in Iraq in 2004, if memory serves–dangerous times indeed for U.S. troops in Iraq.

He wrote to me, rightly outraged, after Ben Carson made his anti-Muslim comments back in September of 2015 during the presidential primary season. It made him so sad, so angry, as a U.S. Air Force veteran and as a Muslim-American to hear such ignorance, such bias, such Islamophobia. And it made me angry as well.

So many…

View original post 273 more words

Word-Verbum-Logos-Ereyga

For getting to know what has gone wrong in the world and how we fit in this time system and could be able to change something we do have to go back to the beginning of beginnings. The Bereshith tells us how from nothing and chaos came order, just by the impeccable Word, the Voice in the Void. It was that Divine Word that resounded and brought everything into being.

The famous Greek word logos — “word, speech, a...

The famous Greek word logos — “word, speech, argument, ratio, etc.” Deutsch: Das berühmte griechische Wort logos — „Wort, Rede, Argument, Berechnung usw.“ (Photo credit: Wikipedia)

Later having become created in the image of God we too got the allowance to have the breath of us making sound and forming words. Every time we do speak we should remember that, in whatever language we communicate we have the seeds of God, for this Word gave birth to languages in humankind. For that reason we should also be very weary how we use our words and take heed that they are in accordance with the Will of God, following His Words.

Let us cherish the living seed

*

To remember

 • Mystic(al) Word = WORD > in Greek sense of Logos or Λόγος,
 • Latin ‘Verbum’, Greek ‘Λόγος’ + Somali ‘Ereyga’, = bit like Russian Roulette with translator
 • Reference to the ‘One’ with God and who is God as the Word is only discovered in the prologue of the Fourth Gospel which from the very beginning is immediate in stating that this Word was not just born today!

“Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος” (RP Byzantine Majority Text 2005)3

This Word was here in the Beginning, if God has a beginning.

 • we need to speak or write or Sign to live + learn
 • Each time we abuse Words = using them for illegitimate reasons = abuse God
 • tripping off the tongue > God used as a weapon to cow those in our public and private margins to boost our own righteousness, inverting God, returning His sacred words to the Word as we rewrite our own.

We use it to express ourselves through speech, to record our experiences or to invent and tell stories in writing. But before all that begins, before a word leaves our lips or a pen hits the page, we use language in our heads.{Where do words come from? Do they really mean anything? + Where do words come from? Do they really mean anything?}

Saussure points to the fact that onomatopoeias for the same sound vary greatly from language to language, and speakers are often conditioned by their language to perceive certain sounds as beautiful. (What words do English speakers find beautiful?)

 

+

Preceding article

Marriage of Jesus 8 Wife of Yahweh

++

Additional reading

 1. Different principle about the origin and beginning of everything
 2. Creation purpose and warranty
 3. The Word being a quality or aspect of God Himself
 4. Finding and Understanding Words and MeaningsMissional hermeneutics 2/5
 5. The 1st Adam in the Hebrew Scriptures #3 With his partner
 6. Forbidden Fruit in the Midst of the Garden 1
 7. Forbidden Fruit in the Midst of the Garden 2
 8. Forbidden Fruit in the Midst of the Garden 4
 9. Around pre-existence of Christ
 10. Jesus begotten Son of God #9 Two millennia ago conceived or begotten
 11. Nazarene Commentary Luke 3:1, 2 – Factual Data
 12. Looking for the perceptible or the latent or what needed for us
 13. Archaeology and the Bible researcher 1/4

+++

Further reading

 1. The Word
 2. And God Said, “Let there be . . .”
 3. “The Word Made Flesh”: On Doing Theology Afresh
 4. Manna and The Word
 5. The Only Point…
 6. Forever With Us!
 7. Daily Prayer for October 25, 2016
 8. Truth; a Treasure to share…
 9. God thundered
 10. Redemption
 11. The treasure of late night ramblings 
 12. the basic importance of words
 13. The Word: Job 38
 14. The Word of the LORD came to me….
 15. Speak Words of Life
 16. Making the Word
 17. Logical Logos
 18. Colonel Tim Collins’ pre-Iraq invasion speech: to teach or not to teach?
 19. Pressed

+++

Save

Re-theologizing

bible_image-e14073615241801

Firstly-advertising the Word Project   “Somali Bible   Ka dooro buuga ee afka-somaliga:”

1 Bilowgii waxaa jiray Ereyga, Ereyguna wuxuu la jiray Ilaah, Ereyguna wuxuu ahaa Ilaah. (John 1:1 Somali Bible)

This post is born of Code Mystic,Worded and Chosen by Kosmogonic which I re-pressed here yesterday.

The Mystic(al) Word that sprang to my mind is the very word WORD, especially in the Greek sense of Logos or Λόγος, because the poetry presented by kosmogonic consisted of such beautiful word strings I was set upon a search of the Word in other voices.

I settled for the Latin ‘Verbum’, Greek ‘Λόγος’ and Somali ‘Ereyga’, why Somali? A bit like Russian Roulette with the translator, once I had found it I googled it and quickly found the Bible project.

Reference to the ‘One’ with God and who is God as the Word is only discovered in the prologue of…

View original post 529 more words