Socratics and Anti-Socratics: The Status of Expertise

The disciplinary thinker systematizes and delivers received wisdom using institutionally sanctioned techniques. The critical free thinker asks incisive questions that identify the material shortcomings and paradoxes of received wisdom when it’s put into practice. The two constitute a single movement in thinking among a community. A disciplinary approach to understanding the world becomes mainstream and institutionalized, and critics show how those mainstream ideas have become inadequate to the world in which they practice. Yet for all its questions, Socratic philosophy leaves the most important inquiry hanging: Now what?

+

Anti-Socratic thinking grounds the legitimacy of expertise in disciplinary knowledge of the academy. Socratic thinking focusses on challenging that disciplinary legitimacy, on grounds that the subject matter expert misses important aspects of reality thanks to its concentration on a limited number of ways of knowing. The expert speaks with self-assured certainty, while the gadfly challenges the expert by identifying important aspects of life that the expert’s disciplinary lens misses. So Tuvel would be an expert, that expertise allowing her article to walk us through a variety of different ways to understand what a genuine transracial identity could be. Her critics would be the gadflies, interrogating the limits of Tuvel’s expertise, showing how her disciplinary approach misses aspects of transgender people’s lived reality that are critical to understanding the material possibilities of trans existence.

+

Anti-Socratic thinking grounds the legitimacy of expertise in disciplinary knowledge of the academy. Socratic thinking focusses on challenging that disciplinary legitimacy, on grounds that the subject matter expert misses important aspects of reality thanks to its concentration on a limited number of ways of knowing.

Find some answers on:

Beyond Socrates: The Philosopher as Creative Craftsperson, Adam Riggio

+

Frodeman, Robert. “Socratics and Anti-Socratics: The Status of Expertise.” Social Epistemology Review and Reply Collective 6, no. 5 (2017): 42-44.

+

In Defence of Transracialism

Socrates Carnelian Gem Imprint Rome, 1stBCE1stCE.

Socrates Carnelian Gem Imprint Rome, 1stBCE1stCE. (Photo credit: Wikipedia)

Advertisements

Kerkzijn in een ik-gerichte tijd

In onze kapitalistische maatschappij waar er geen plaats meer is voor God en gebod zullen de kerken het alsmaar moeilijker en moeilijker krijgen om op te botsen tegen de entertainment en materie liefhebbende wereld.

Door de vele (valse) menselijke leerstellingen hebben heel wat kerkgemeenschappen het moeilijk om dingen duidelijk uit te kunnen leggen of uit te klaren. De meerderheid van de kerkgemeenschappen zijn helemaal afgeweken van de Bijbelse waarheid en hebben zich een eigen godheid toegemeten waarvan zij afbeeldingen hebben gemaakt, ook al verzoekt de Schepper van hemel en aarde geen afbeeldingen te maken voor verheerlijking of aanbidding van Hem noch van andere goden.

Vandaag hebben de mensen die mensgod van vele christelijke geloofsgroepen opzij gezet om hun eigen hoogheid naar voor te schuiven. Velen achten zichzelf god en handelen er naar. Voor de meerderheid van de mensen draait het om het eigen ik en om de verwerven van heet eigen fortuin. In dat plaatje past die godmens Jezus niet, noch al die priesters die het hoge noorden blijkbaar niet weten te vinden en zowel zichzelf als anderen en de bijbel lijken tegen te spreken, wat voor nog eens extra verwarring zorgt.

Het mag positief te noemen zijn dat er hier en daar lichtpuntjes opsteken waarbij mensen toch hun ergernis over de hebzucht van de mens durven uiten. Hier en daar komen er toch ook al meer stemmen op om die verwaarloosde aarde terug onder de hoede te nemen en om meer te gaan denken aan anderen en vooral ook aan diegenen die na ons zullen komen.

Indien er terug zaden van wij-culturen geplant zijn geworden zullen wij met een hoopvol hart uitkijken naar hun ontwikkeling.

Of die wij culturen nog een open hart zullen hebben voor geloofsleven zal een andere zaak zijn.
Hoog tijd wordt het in ieder geval dat de Kerken weer hun ware gezicht zullen tonen en hun stem meer zullen laten horen, de taak opnemend die Jezus zijn volgelingen gegeven heeft, namelijk uit te gaan over de gehele wereld en het Goede Nieuws van het Koninkrijk van God te verkondigen.

Wij zullen mee op de uitkijk staan voor die goede Nieuws brengers.

*

Op te nemen

 • Dominee Ferdinand Bijzet maakt gehakt van de keuze van jongeren die geen belijdenis doen in de kerk, maar in een tuin (ND 30 augustus).

Waarom zou men speciaal naar een specifiek gebouw moeten gaan om God te aanbidden of om zijn geloof te belijden?

 • dilemma’s die de vrijgemaakte kerk van Zwolle-West ervaart (ND 27 augustus), gaan niet alleen over belijdenis doen in de kerk of in een tuin.
 • verkondiging waarin dilemma’s centraal staan
 • gemeenteleden die last hebben aangesproken te worden op bepaalde zaken
 • christenen die verantwoordelijk werk hebben, maar afspraken niet nakomen.
 • onder vrijgemaakten kerkbesef weggevaagd
 • kerken lijden onder verdeeldheid, marginalisering, relevantieverlies, zelfexpressiedrang van haar leden, ik-gerichte cultuur
 • (hyper)individualisme aan het voorbijgaan

++

Aanvullend

 1. Materialisme, “would be” leven en aspiraties #1
 2. Materialisme, “would be” leven en aspiraties #2
 3. Materialisme, “would be” leven en aspiraties #5
 4. Materialisme, “would be” leven en aspiraties #7
 5. Een Drievoudige God of simpelweg een éénvoudige God
 6. Hoe we denken schijnt door in hoe we handelen
 7. Fragiliteit en actie #3 Verleden en Vervolg
 8. Schoonheid van heiligheid
 9. Donkere periodes en het uitkijken naar vrede

+++

Verder aanverwante lectuur

 1. Lof offers
 2. Aanbidding – Dis die rede vir jou bestaan
 3. Heftig aan de wortels van de stamboom schudden… harder! deel 1/2
 4. Vinnig of Stadig?
 5. Preek: Psalm 2:10 Wees gewaarsku – ook oor godsdiens op skole
 6. Preek: Psalm 47 Alle volke moet die HERE prys
 7. Kerkelijk spreken in het licht van eenheid
 8. Schulderkenning en nieuw belijden als weg tot kerkelijke eenheid
 9. Stilzitten als je wordt geschoren.
 10. ‘Bijbelse’ vrouwelijke ambtsdragers. Gedachten bij het deputatenrapport GKv
 11. Korte samenvatting ‘Bijbelse’ vrouwelijke ambtsdragers. Verandert de GKv?

Matthijs Haak

Dominee Ferdinand Bijzet maakt gehakt van de keuze van jongeren die geen belijdenis doen in de kerk, maar in een tuin (ND 30 augustus). Op Twitter vond iemand het bespottelijk dat de kerkenraad als een knipmes buigt voor zo’n verzoek. Op dit soort reacties kon je wachten. Toch zitten die er flink naast. Want de dilemma’s die de vrijgemaakte kerk van Zwolle-West ervaart (ND 27 augustus), gaan niet alleen over belijdenis doen

View original post 530 more words

Seven Scriptural reasons the Holy Spirit cannot be a person

 1. First, because many things in the Scriptures are attributed to the Holy Spirit that cannot apply to a divine person. And many of them cannot apply to any person at all. Some examples are that the Holy Spirit is given by God (Acts 5:32; 1 Jn 4:13) either according to measure or without measure (Eph 4:7) that God pours it out and it is sent forth from Him (Acts 2:17, 33) that believers drink into it and are baptized with or into it (1 Cor 12:13; Mk 1:8; Acts 1:5) that it is given in double portions and distributed in parts (Heb 2:4; 2 Kng 2:9) that there are first-fruits of it (Rom 8:23) that it may all be taken away or that a portion may be taken away (Ps 51:12; Num 11:17, 25) that it can be quenched (1 Thes 5:19) and many similar things that can be found in the Scriptures.

  HOLY SPIRIT - FOIX

  Holy Spirit – Foix (Photo credit: Wikipedia)

 2. Second, because it is clearly stated that the Holy Spirit is given by God, and this is even claimed in places where it’s commonly believed to mean a divine person. But a divine person cannot be given or bestowed by anyone since one who is given or bestowed must be under the authority of another. In no way can this be said of a divine person that is the supreme God Himself.
 3. Third, because Christ said that “no one knows the Son but the Father, and no one knows the Father but the Son and those to whom the Son reveals Him.” (Mt 11:27) But if the Holy Spirit was a divine person, the Father wouldn’t be the only one to know the Son. And the Son wouldn’t be the only one to know the Father – if the Holy Spirit was God it wouldn’t need a revelation from anyone to know both.
 4. Fourth, because in several places such as John 5:17; 8:16; 14:21; 17:3 ; 1 John 1:3, 2:23; 2 John 3 and 9; Luke 9:26; Mark 12:32; 1 Timothy.5:21; and Revelation 3:5 where the Father and Son, occasionally angels, and even humans are mentioned, no notice is taken of the Holy Spirit. If it was a divine person “he” should be named equally with God and Christ, and even more so than angels or humans.
 5. Fifth, because in many places the Holy Spirit is called the Spirit of God, but that which is “of” God cannot be God. Thus, the Holy Spirit cannot be a divine person, for to be “of” God and to “be” God are two different things. In addition, the Holy Spirit is called the power or finger of God, which cannot be said of an equal person of the Deity – that is, of the supreme God Himself (Compare Luke 1:35; 24:49; and Matthew 12:28 with Luke 11:20)
 6. Sixth, because the Holy Spirit is said to be “of” God (1 Cor 2:12) and proceed “from” God (Jn 15:26) and unless it was of God, Paul couldn’t compare the Spirit of God with the spirit of man that is in man as he does when he says “for what man knows the things of a man but the spirit of man that is in him? Even so, no man knows the things of God but the Spirit of God.” Since the Holv Spirit is “of” (or from) God – and it has never been said the Father is “of” the Holy Spirit – it’s apparent the Holy Spirit is not a person of the Godhead. Also, it’s been clearly stated there’s only one person in the Godhead. (Deut 6:4; Mk 12:28-34; Is 43:10-11; 45:5; 1 Chr 17:20; Eph 4:6). Since this is none other than the Father, it should be evident that the Spirit, which certainly isn’t the Father, cannot be a divine person.
 7. Seventh, if the Holy Spirit was a person it would be God Himself, for the things attributed to it only apply to the divine essence. But since it’s already been shown that God is numerically one, He cannot be a plurality of persons, nor can the one numerical essence of God apply to many persons. Therefore, it’s clear the Holv Spirit cannot be a person of the Godhead.


It can also be said that if the Holy Spirit is a person, and that Christ was conceived by the Holy Spirit, it necessarily follows that Christ was the son of the Spirit, not the Father.

 Robert Scott Thomson

++

Additional reading

 1. Only one God
 2. God is one
 3. God of gods

Faith coming by hearing and sent preacher gift from God

“Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God.” (Rom. 10:17)

The Apostle Paul in this verse tells us that no one can believe unless they hear. In the same context, he also says that no one can hear unless “a preacher” is “sent.” (vss. 14,15) Thus, without question the “sent preacher” is a gift from Yahweh, the Author of Salvation.

Faith can be considered a gift from Yahweh.

“We have knowledge of Yahweh, and this knowledge, which is granted us as a grace or favor, brings us to the place where we are enabled to exercise faith.”

Faith in a great measure rests upon knowledge. Knowledge reveals Yahweh’s character as our Great Savior, the Divine Revelation makes known to us certain facts respecting Yahweh’s purposes, and we see the purposes thus outlined to be in harmony with the character of Yahweh.

This enables one to believe the promises; and believing them, we are enabled to act upon them.

“This is faith. Our faith, while it is of ourselves in the sense that we must exercise it, is of Yahweh in the sense that He supplies the necessary elements from which that faith is to be compounded.”— What Pastor Russell Said, pp. 266,267

Everything received now, and which the world of humanity will receive in the next age, soon to come, is because of Yahweh’s Grace. Yahweh has given us opportunities to hear about Him through His Word and through those who have explained that Word to us.

And without our Redeemer Jesus, who is Yahweh’s appointed Representative, who Yahweh sent to us to show us the way to Him.

Thus, through Jesus Christ our Head we learn the Almighty Heavenly Father’s Character and come to know the true Savior.

Jesus always pointed us to his God and our God, his Father and our Father. Jesus did the will of Yahweh and willing because he loved his Almighty Creator and died to pay the price required as his part of salvation and we love him for his great sacrifice for our behalf, and not only ours, but the whole world of humanity.

Jesus covers us with his Sin Offering merit and without it, we would never be able to grow in the Grace our Heavenly Father so much wants us to have.

May we never lose our faith. It is faith that made us acceptable to Yahweh, and it is faith that insures our ultimate salvation.

“The just shall live by faith: but if any draw back, my soul shall have no pleasure in him. But we are not of them who draw back unto perdition; but of them that believe to the saving of the soul.”

Fight the good fight of faith, lay hold on eternal life, whereunto thou art also called, and hast professed a good profession before many witnesses.”

“This is the victory that overcometh the world, even our faith!”
(Heb. 10:38,39; 1 Tim. 6:12;
1 John 5:4)

John Harris (the Word of God is more precious than gold) HeChar

++

Additional reading

 1. Faith
 2. Faith and works
 3. Faith moving mountains

+++

Further reading

 1. The Sin Offering
 2. All That Jesus Is Before God, You Are
 3. Numbers 7
 4. Leviticus 9
 5. SOAP Journal – 02 February 2017 (Leviticus 4:16-18)
 6. 20 February 2017 Bible Reading
 7. Atonement as Liturgy: The Cross Re-examined
 8. Catrina’s Understanding of Leviticus 1-13

+++

A Father Who begat a son

Documents of the Christian Church 2nd Ed 1963 Henery Bettenson
(quotes from Arius and his followers)

“If, said he, the Father begat the Son, he that was begotten had a beginning of existence; hence it is clear that there was a [a time] when the son was not.”
“The Son of God is from what is not and there was [a time] when he was not; saying also that the Son of God, in virtue of his free will, is capable of evil and good, and calling him a creature and a work.”

The Rise of Christianity 1985 W.H.C. Frend

“If the Father begat the son, there must be when he was not. He could not therefore be coeternal with the Father.”[said by Arius]

Man’s Religions 1968 John B. Noss

Arius held that Christ, . . . was a created being; he was made like other creatures out of nothing, . . . The Son, he argued, had a beginning, while God was without beginning.”

The Church in History 1964 B. K. Kuiper

Arius püspök.jpg

The Christian priest of Alexandria, Egypt, Arius arguing for the supremacy of God the Father, and that the Son had a beginning as a true Firstborn

“The heathen believe in many gods. Arius thought that to believe that the Son is God as well as that the Father is God would mean that there are two Gods, and that therefore the Christians would be falling back into heathenism.”
Arius believed that Jesus Christ was born, that he had a beginning, he believed that Jesus Christ was the created Son, not the Creator, and for taking the Word of God literally he was excommunicated and anathematised. Starting with Nimrod in ancient Babylon until today man has stubbornly rebelled against the doctrine of one God.

Exodus 20:3 Thou shalt have no other gods before me.

Exodus 34:14a For thou shalt worship no other god:

The trinity is idolatry, it puts Jesus Christ as a god before God.

Forgers of the Word 1983 Victor Paul Wierwille

“To say Jesus Christ is God the Son is idolatry. To say Jesus is the Son of God is truth.”

Forgers of the Word 1983 Victor Paul Wierwille

“To say Jesus Christ is God the Son is idolatry. To say Jesus is the Son of God is truth.”

Man’s Religions John B. Noss 1968

“The doctrine of the trinity he [Michael Servetus] felt to be a Catholic perversion and himself to be a good New Testament Christian in combating it. . . According to his conception, a trinity composed of three distinct persons in one God is a rational impossibility;”

Saying that Jesus Christ is not God does not degrade Jesus Christ it merely sets things in their proper order so we can know God and worship Him in spirit and truth.

We can no longer be lulled to sleep by the bizarre, complex, confusing, ritualistic, mysterious Babylonian traditions of trinitarian doctrines. We must come back to God’s Word and worship the one true God- the Holy Father of Jesus Christ.

Andrey Davidson

+

Preceding articles

People Seeking for God 2 Human interpretations

People Seeking for God 3 Laws and directions

People Seeking for God 4 Biblical terms

Christianity without the Trinity

Being Religious and Spiritual 5 Gnostic influences

Roman, Aztec and other rites still influencing us today

Application of old pagan concept of trinity

The imaginational war against Christmas

Entrance of a king to question our position #1 Coming in the Name of the Lord

Entrance of a king to question our position #2 Who do we want to see and to be

Joseph Priestley To the Point

++

Additional articles

 1. Blindness in the Christian world
 2. Vision blurred by cumulative burden of divisions
 3. Does there have to be a Holy Trinity Mystery
 4. Finding and Understanding Words and Meanings
 5. Creator and Blogger God 7 A Blog of a Book 1 Believing the Blogger
 6. Genesis 1:26 God said “Let us make”
 7. Have no other gods besides Me
 8. Written and translated by different men over thousands of years
 9. A god who gave his people commandments and laws he knew they never could keep to it
 10. For those who believe Jesus is God
 11. For Getting to know Jesus
 12. Objects around the birth and death of Jesus
 13. The Son can do nothing of his own accord
 14. Nazarene Commentary Matthew 3:13-17 – Jesus Declared God’s Son at His Baptism
 15. Nazarene Commentary Matthew 4:5-7 – A Temptation to Test God
 16. God son king and his subjects
 17. Authority given to him To give eternal life
 18. Americans really thinking the Messiah Christ had an English name
 19. Focussing on the man Jesus and the relationship with God
 20. It happened on May 2 295
 21. 1691 years ago on June the 20th in 325
 22. A Triple God or simply a rather simple One God
 23. Problems correspondents have with the Trinity Doctrine
 24. 19° century London and Unitarians
 25. Afraid to see the man of the heavens opened
 26. Minimizing the power of God’s Force the Holy Spirit
 27. Jewish and Christian traditions of elders
 28. Renewed Catholic-Jewish relations still with a blemish
 29. Immanuel looking at Jewish and Christian visions
 30. Do you purpose that your mouth will not transgress
 31. Solstice, Saturnalia and Christmas-stress
 32. Responses to Radical Muslims and Radical Christians
 33. What is the truth asked also Pontius Pilate
 34. In Defense of the truth
 35. Forbidden Fruit in the Midst of the Garden 4
 36. More Mexicans start questioning Catholic doctrine and the concept of the Trinity
 37. President of the Unitarian Universalist Association of Congregations considers of undoing the Unitarian idea

+++

Related articles

 1. Jesus’ Incarnation: Created or Divine?
 2. Phil Pringle peddles Word of Faith & Arian heresy: “God spoke Christ into creation before anything else”
 3. Ignatius and Submission According to the Flesh
 4. Mini Episode 3: The Nicene Creed
 5. #341 – A History of the Catholic Church – The Presbyter Of Alexandria
 6. #342 – A History Catholic of the Catholic Church – The First Ecumenical Council
 7. #343 – A History of the Catholic Church – The Nicene Creed
 8. #351 – A History of the Catholic Church – Nicenes and Eusebians
 9. #352 – A History of the Catholic Church – Anathematizations and Glorifications
 10. Today in Church History: May 20
 11. Konsili Nicea: Yesus Diangkat Menjadi Tuhan
 12. Athanasius and the dodgy worship leader
 13. Celebrate Christmas If You A Real G
 14. Episode 5: Arius
 15. Ep10: Is Jesus Fully Man?
 16. Vision of Peter of Alexandria
 17. Patriarchy Preachers Teach that Jesus Is a Lesser God
 18. Embrace the Mystery: Does all of theology “make sense”
 19. Heresies – Arianism
 20. Does It Really Matter What We Believe?
 21. The Fullness of Time
 22. Sectarianism in the church
 23. TDISH: Scientist and Heretic
 24. Servetus, Socinus and Sola Scriptura
 25. Punching Above His Weight
 26. Feast of Sebastian Castellio (March 20)

+++

Application of old pagan concept of trinity

Many who believe in the trinity are surprised to learn that the idea of divine beings existing as trinities or triads long predated Christianity. Yet the evidence is abundantly documented. So let us have a look at some of the evidence.

Marie Sinclair, Countess of Caithness, in her 1876 book Old Truths in a New Light, states,

“It is generally, although erroneously, supposed that the doctrine of the Trinity is of Christian origin. Nearly every nation of antiquity possessed a similar doctrine. [The early Catholic theologian] St. Jerome testifies unequivocally, ‘All the ancient nations believed in the Trinity’.” — (p. 382)

Notice how the following quotes document belief in a divine trinity in many regions and religions of the ancient world.

Sumeria

Ur III Sumerian cuneiform for An or Anu, the earliest attested Sky Father deity. In Sumerian religion, he was also “King of the Gods“, “Lord of the Constellations, Spirits and Demons”, and “Supreme Ruler of the Kingdom of Heaven”, where Anu himself wandered the highest Heavenly Regions.

“The universe was divided into three regions each of which became the domain of a god. Anu‘s share was the sky. The earth was given to Enlil. Ea became the ruler of the waters. Together they constituted the triad of the Great Gods.” — (The Larousse Encyclopedia of Mythology, 1994, pp. 54, 55)

Babylonia

“The ancient Babylonians recognised the doctrine of a trinity, or three persons in one god— as appears from a composite god with three heads forming part of their mythology, and the use of the equilateral triangle, also, as an emblem of such trinity in unity.” — (Thomas Dennis Rock, The Mystical Woman and the Cities of the Nations, 1867, pp. 22, 23)

India

Purana or “ancient, old” Manuscript

“The Puranas, one of the Hindoo Bibles of more than 3,000 years ago, contain the following passage:

‘O ye three Lords! know that I recognise only one God. Inform me, therefore, which of you is the true divinity, that I may address to him alone my adorations.’

The three gods, Brahma, Vishnu, and Siva [or Shiva], becoming manifest to him, replied,

‘Learn, O devotee, that there is no real distinction between us. What to you appears such is only the semblance. The single being appears under three forms by the acts of creation, preservation, and destruction, but he is one.’

Hence the triangle was adopted by all the ancient nations as a symbol of the Deity … Three was considered among all the pagan nations as the chief of the mystical numbers, because, as Aristotle remarks, it contains within itself a beginning, a middle, and an end. Hence we find it designating some of the attributes of almost all the pagan gods.” (Sinclair, pp. 382, 383)

Greece

“In the Fourth Century B.C. Aristotle wrote:

‘All things are three, and thrice is all: and let us use this number in the worship of the gods; for, as the Pythagoreans say, everything and all things are bounded by threes, for the end, the middle and the beginning have this number in everything, and these compose the number of the Trinity’.” — (Arthur Weigall, Paganism in Our Christianity, 1928, pp. 197, 198)

Egypt

“The Hymn to Amun decreed that

Re-Horakhty.svg

Re, also spelled Ra or Pra, in ancient Egyptian religion, god of the sun and one of the creator gods, who rose from the ocean of chaos on the primeval hill, creating himself and then in turn engendering eight other gods.

‘No god came into being before him (Amun)’

and that

‘All gods are three: Amun, Re and Ptah, and there is no second to them. Hidden is his name as Amon, he is Re in face, and his body is Ptah.’

… This is a statement of trinity, the three chief gods of Egypt subsumed into one of them, Amon. Clearly, the concept of organic unity within plurality got an extraordinary boost with this formulation. Theologically, in a crude form it came strikingly close to the later Christian form of plural Trinitarian monotheism.” — (Simson Najovits, Egypt, Trunk of the Tree, Vol. 2, 2004, pp. 83, 84)

Other areas

Many other areas had their own divine trinities.

In Greece they were Zeus, Poseidon and Adonis. The Phoenicians worshipped Ulomus, Ulosuros and Eliun. Rome worshipped Jupiter, Mars and Venus. In Germanic nations they were called Wodan, Thor and Fricco. Regarding the Celts, one source states,

“The ancient heathen deities of the pagan Irish, Criosan, Biosena, and Seeva, or Sheeva, are doubtless the Creeshna [Krishna], Veeshnu [Vishnu], [or the all-inclusive] Brahma, and Seeva [Shiva], of the Hindoos.” — (Thomas Maurice, The History of Hindostan, Vol. 2, 1798, p. 171)

Arthur Edward Pearse Brome Weigall, English Egyptologist, stage designer, journalist and author, at the Temple of Edfu, before 1913

The deception is beautifully seen by the astonishing admission of Arthur Weigall who himself is a Trinitarian. Egyptologist Arthur Weigall summed up the influence of ancient beliefs on the adoption of the trinity doctrine by the Catholic Church in the following excerpt from his book:

“It must not be forgotten that Jesus Christ never mentioned such a phenomenon [the Trinity], and nowhere in the New Testament does the word ‘Trinity’ appear. The idea was only adopted by the Church three hundred years after the death of our Lord; and the origin of the conception is entirely pagan …
The ancient Egyptians, whose influence on early religious thought was profound, usually arranged their gods or goddesses in trinities: there was the trinity of Osiris, Isis, and Horus, the trinity of Amen, Mut, and Khonsu, the trinity of Khnum, Satis, and Anukis, and so forth …
The early Christians, however, did not at first think of applying the idea to their own faith. They paid their devotions to God the Father and to Jesus Christ, the Son of God, and they recognised the mysterious and undefined existence of the Holy Spirit; but there was no thought of these three being an actual Trinity, co-equal and united in One …The application of this old pagan conception of a Trinity to Christian theology was made possible by the recognition of the Holy Spirit as the required third ‘Person,’ co-equal with the other ‘Persons’…The idea of the Spirit being co-equal with God was not generally recognised until the second half of the Fourth Century A.D… . In the year 381 the Council of Constantinople added to the earlier Nicene Creed a description of the Holy Spirit as

‘the Lord, and giver of life, who proceedeth from the Father, who with the Father and Son together is worshipped and glorified.’

Andrey Davidson, Kingdom of God – Arius’ non-trinitarian Christian  theology

(Arian Church Facebook Group)

Christian Doctrine of the Trinity

+

Preceding

Roman, Aztec and other rites still influencing us today

Christianity without the Trinity

Next: A Father Who begat a son

++

Additional reading

 1. Tri-union gods and Pagan, Christian, Muslim and Jewish views on the Creator God
 2. Looking for answers on the question Is there a God #1 Many gods
 3. A Triple God or simply a rather simple One God
 4. Trinity matter
 5. Trinity – History
 6. How did the Trinity Doctrine Develop
 7. History of the acceptance of a three-in-one God
 8. Altered to fit a Trinity
 9. The Trinity – the truth
 10. Trinitarian philosophy
 11. Does there have to be a Holy Trinity?
 12. Problems correspondents have with the Trinity Doctrine
 13. How do trinitarians equate divine nature
 14. The Great Trinity debate
 15. Newton not believing in the Holy Trinity
 16. Inspired Word
 17. The habitual misreading of John 1 and the ‘Word being God’ #1
 18. The habitual misreading of John 1 and the ‘Word being God’ #2
 19. Who Is Jesus? God, or unique Man?
 20. Jesus the “God-Man”: Really?
 21. The saviour Jesus his godly side
 22. The saviour Jesus his human side
 23. Omniscient God opposite a not knowing Jesus
 24. Jesus Christ being dispatched as the Figurehead of a Religion
 25. The Christ, the anointed of God
 26. Challenging claim
 27. Challenging claim 1 Whose word
 28. Challenging claim 4 Inspired by God 3 Self-consistent Word of God
 29. Deity manifested in Messiah
 30. Germanic mythological influences up to today’s Christmas celebrations
 31. Problems correspondents have with the Trinity Doctrine

+++

Further reading

 1. Is God comprised of three persons, or is He just one person?
 2. Questions for those who believe in the Trinity
 3. Trinity And Pagan Influence
 4. The Trinity: paganism or Christianity?
 5. Trinity in the Bible
 6. Shiva, the destroyer yet the preserver
 7. Universe according to Pythagoras – pt. 1 – Tetractys
 8. A Note on ‘Biblical’ Simplicity
 9. 1 John 5:7 And Matthew 28:19 – Fabricated Trinity Verses
 10. What is God’s Glory and Why does it Matter?
 11. Ethno-nationalism and the Christian Trinity
 12. In the Newness of Prepositions
 13. Labyrinth of the Week #2: Trinity Lutheran Church
 14. Oneness Pentecostalism and Their False Doctrine of Modalism
 15. ALiF Quotes: “Plurality of One is Duality and Plurality of Two is Trinity; everything else is their derivatives.”
 16. Embrace the Mystery: Does all of theology “make sense”
 17. The Trinity Dogma and the Worship of Angels
 18. The Lord Jesus Christ and The Divine Trinity
 19. A Glimpse of the Trinity
 20. What is the Trinity?
 21. The Trinity: It’s Not That Hard to Believe.
 22. Easy Way To Know God’s Will
 23. Trinity, logically described
 24. Trinity, Part II
 25. ​Unity of the Blessed Trinity
 26. (Study) Jesus Is God
 27. A Quick Stop at The Shack
 28. Random Submission
 29. Testament 26: His word is our bond
 30. Islam and the Doctrine of the Trinity
 31. Robert Wells Needs Help Responding to Muslims on Blogging Theology
 32. The Hospitality of Abraham: The Liturgical Witness
 33. Hays on Mark’s Jesus: The God Who “Walks By” On the Water
 34. A Dove, 3, 7, and Creation
 35. Irenaeus: Salvation is the work of the Trinity
 36. Do Not Be Anxious to Be Modern In Theology
 37.  Testament 24: how to receive grace and mercy 
 38. Virgin Birth (Symbolism, Mythology, and Mystery)
 39. Is Jesus a lesser God?
 40. No One Knows the Father Except the Son: H.R. Mackintosh on the Radical Exclusivity of Revelation in Christ
 41. Delighting in the Trinity
 42. The Good God
 43. The Curious Christian
 44. Misquoted Verses #1: Judge Not
 45. Let’s Get Lost: Mapping Religion in the 21st Century
 46. The Most Shocking Thing Ever Uttered

+++

Save

Save

Infinite payment of sin by the son of God

Screenshot_2016-07-25-17-56-07(1)

Jesus, the only way to God

Jeanie Shepard says she has dedicated her life to serving God, and being an example of the love of Christ. As a passionate Bible teacher, committed to inspiring and encouraging people to live their best lives now, to face their fears, and to grow stronger in the holy things of God, she believes that no other religion teaches the depth or seriousness of sin and its consequences.

We are afraid we can not agree with that, because in this world of many religious groups we can find more than one religion where the followers look at good and evil. After man came to get knowledge of good and evil that knowledge went from one to an other generation and even non-religious people thought about people going bad, what in Christendom is called sinning.

she also writes

No other religion offers the infinite payment of sin that only Christ could provide. {The Only Way}

Sculpture - head of Jesus Christ

Sculpture – head of Jesus Christ (Photo credit: Wikipedia)

When she means “Christ” the Kristos or Messiah delivering people she is again missing the promise to and the believe of the Jews, and in some aspect also the Muslims. Jews and Muslims look also to the Messiah. In the Islam it is also taught that Ishi/Jesus will come back and that at his return he shall come to judge the living and the dead. For the Jews, they too wait for their Messiah to come, though for them, we do agree, they look (perhaps) for an other person than we and Jeanie Shepard are looking for. Many of them shall be surprised to find out that rabbi Jeshua is really that promised one from God.

With the writer of JSM Grow in God’s Word we too believe we should look to that Christ, though her idea of that Christ is not the biblical view nor our view. She considers that Christ to be God having come to the earth and having done as if he died, because God can not die and is an eternal Spirit. Though she says to

believe we are saved by God’s grace through faith in the person and work of Jesus Christ. {The Only Way}

she contradict in a certain way what she says, because she does not seem to accept the personality Jesus Christ. This is a general problem with a lot of people who call themselves Christian. Instead of accepting the words of Jesus Christ and the Words of his heavenly Father they prefer to believe the human doctrines and to make Jesus into their god.
Such idea undermines the position of Jesus Christ, the man who is called by the Word of God to be the son of man and the son of God.

We all should know that God is bigger than anything that we go through; but that He is also greater than Jesus. Rabbi Jeshua knew very well his position and never claimed to be God, but made it very clear where he was standing, not able to do anything without God.

Christians should take those words of Jesus at heart. They should believe that Jesus, the sent one from God, his heavenly Father works in him and still works today. Christians should understand Jesus his position, being under God, even not able to do anything of himself. Jesus like all the people who saw the miracles could see what God the Father did. It is this God of Abraham Who authorised rabbi Jeshua, Christ Jesus, to do all these things. For all that Jesus does is done by the Power of God.

Because of God having given the authority to speak and act in His Name, this son does together with the Elohim Hashem Jehovah out of love for mankind.  Everything Jesus did was out of love for God Whose Will he wanted to do, and not his own will (which he would have done when he is God). First Jesus was lower than angels, but after his ransom offering he was made higher, though God always stays the Most High.

This Most High Eternal God is the Father Who loves His only begotten beloved Son and shows him all the things that He does, and He will show him greater works than these that we may marvel. For as the Father raises up the dead and gives them life; even so God His son gives life unto whom he will. Therefore we should take heed and look at this sent one from God who may judge the living and the dead and is at the moment seated at the right hand of God (and not on God‘s throne) to be a mediator between God and man.  For the Father judges no man but has committed all judgement unto the son that everyone should honour the son, even as they honour the Father.

We should take the Words of God, given in the Holy Scriptures very serious. In the New Testament we are warned that he that does not honour the son does not honour the Father Who has sent him, plus that believe in him is important for man’s salvation.

Jesus also warns the people around him that those who hear his words and believes Him (Jehovah God) that sent him (Jesus Christ, the Messiah) has eternal life and shall not come into judgement but has passed from death unto life. But you could also read this as an implication that the ones who do not want to believe God and Jesus their words shall not pass from death to life and shall not be able to enter the small gate of the Kingdom of God.

First of all we should have to look up to the One Who sent Jesus, secondly we should look at the one sent by God.  For as the Father has life in Himself, so has He given to the son to have life in himself and has also given him power and authority to execute judgement because Jeshua (Jesus Christ) is Son of man and the son of God in whom we should put our hope.

“17  But Jesus answered them, “My Father worketh hitherto, and I work.”
18 Therefor the Jews sought the more to kill Him, because He not only had broken the Sabbath, but said also that God was His Father, making Himself equal with God.

19 Then answered Jesus and said unto them, “Verily, verily I say unto you, the Son can do nothing of Himself, but what He seeth the Father do; for what things soever He doeth, these also doeth the Son likewise. 20 For the Father loveth the Son and showeth Him all things that He Himself doeth; and He will show Him greater works than these, that ye may marvel. 21 For as the Father raiseth up the dead and quickeneth them, even so the Son quickeneth whom He will. 22 For the Father judgeth no man, but hath committed all judgment unto the Son, 23 that all men should honor the Son, even as they honor the Father. He that honoreth not the Son honoreth not the Father who hath sent Him.

24 Verily, verily I say unto you, he that heareth My Word and believeth in Him that sent Me, hath everlasting life and shall not come into condemnation, but is passed from death unto life. 25 “Verily, verily I say unto you, the hour is coming and now is, when the dead shall hear the voice of the Son of God; and they that hear shall live. 26 For as the Father hath life in Himself, so hath He given to the Son to have life in Himself, 27 and hath given Him authority to execute judgment also, because He is the Son of Man. 28 Marvel not at this; for the hour is coming in which all that are in the graves shall hear His voice 29 and shall come forth—they that have done good, unto the resurrection of life, and they that have done evil, unto the resurrection of damnation. 30 “I can of Mine own self do nothing. As I hear, I judge; and My judgment is just, because I seek not Mine own will, but the will of the Father who hath sent Me.

31  If I bear witness of Myself, My witness is not true. 32 There is Another that beareth witness of Me, and I know that the witness which He witnesseth of Me is true. 33 “Ye sent unto John, and he bore witness unto the truth. 34 But I receive not testimony from man, but these things I say, that ye might be saved. 35 He was a burning and a shining light, and ye were willing for a season to rejoice in his light. 36 But I have greater witness than that of John; for the works which the Father hath given Me to finish, the same works that I do, bear witness of Me that the Father hath sent Me.” (John 5:17-36 KJ21)

We may not let our mind being filled with false human thoughts, but should listen to the Word God has given us. We may also not let our heart be troubled, neither let it be afraid, by wondering what others might think if we do not follow the mainstream or do not take part in the many human traditions.

The Bible teaches that there is no other way to salvation, but through Christ. Jesus is the way to God and the path to eternal salvation for those who believe in him. No one comes to the Father except through the son, and Jesus is the only begotten son of the Father. He is the only acceptable sacrifice by which man’s sins are forgiven.

“”For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life.” (John 3:16 KJ21)

“For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord.” (Romans 6:23 KJ21)

All people should come to hear what Jesus has taught. He left the earth but he shall come again unto us. Those who accepted Jesus for what or who he is and love him, there can be rejoicement because they know and believe that Jesus went unto the Father, and not to himself or to take back his place as God; for his Father is greater than himself (Jesus Christ). Christians also should tell others about this son of man who is the son of God, and not a god-son, that the world may know that Jesus does not love himself but loves the Father; and as the Father gave him commandment, even so does Jeshua (Jesus Christ).

 “27 “Peace I leave with you; My peace I give unto you, not as the world giveth, give I unto you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid.

28  Ye have heard how I said unto you, ‘I go away and come again unto you.’ If ye loved Me, ye would rejoice because I said, ‘I go unto the Father,’ for My Father is greater than I. 29 And now I have told you before it come to pass, that when it is come to pass, ye might believe. 30 “Hereafter I will not talk much with you, for the prince of this world cometh, and hath nothing in Me. 31 But that the world may know that I love the Father, as the Father gave Me commandment, even so I do. Arise, let us go hence.” (John 14:27-31 KJ21)

When you believe those things, then you should be able to accept and believe that

Through Jesus everyone who believes is set free from every sin; (Acts 13:38-39; 1st John 2:12). Sin has a penalty that must be paid, if not through the shed blood of Jesus finish work on the cross,

not that

the only other option is the eternal torment in hell’s unquenchable fire. {The Only Way}

because by dying all payment is given for the sins done. God does not want any other payment and tells us that when we die it is finished.

Though we may not forget that

To receive the free gift of eternal salvation, we must look to Jesus alone. We must place our trust in the finished work of the cross as our payment for sin and in his resurrection.

Salvation is available only through faith in Jesus Christ. Salvation is found in no one else, for there is no other name under heaven given to men by which we must be saved; (Acts 4:12).

+

Preceding articles

Irminsul, dies natalis solis invicti, birthday of light, Christmas and Saturnalia

Entrance of a king to question our position #2 Who do we want to see and to be

Marriage of Jesus 2 Standard writings about Jesus

Marriage of Jesus 8 Wife of Yahweh

Marriage of Jesus 10 Old and New Covenant

Jerusalem and a son’s kingdom

++

Additional reading:

 1. Do you believe in One god
 2. Sinning because being a sinner
 3. God of gods
 4. Attributes to God
 5. Jehovah God Almighty greater than all gods
 6. The very very beginning 2 The Word and words
 7. Jesus begotten Son of God #6 Anointed Son of God, Adam and Abraham
 8. Jesus begotten Son of God #9 Two millennia ago conceived or begotten
 9. Jesus begotten Son of God #10 Coming down spirit or flesh seed of Eve
 10. Jesus begotten Son of God #11 Existence and Genesis Raising up
 11. Jesus begotten Son of God #12 Son of God
 12. Jesus begotten Son of God #13 Pre-existence excluding virginal birth of the Only One Transposed
 13. Jesus begotten Son of God #15 Son of God Originating in Mary
 14. Jesus begotten Son of God #16 Prophet to be heard
 15. Jesus begotten Son of God #17 Adam, Eve, Mary and Christianity’s central figure
 16. Jesus begotten Son of God #19 Compromising fact
 17. Jesus begotten Son of God #20 Before and After
 18. Nazarene Commentary Matthew 3:13-17 – Jesus Declared God’s Son at His Baptism
 19. The meek one riding on an ass
 20. For the Will of Him who is greater than Jesus
 21. In the death of Christ, the son of God, is glorification
 22. Forbidden Fruit in the Midst of the Garden 4
 23. God has not destined us for wrath
 24. Trusting, Faith, Calling and Ascribing to Jehovah #18 Fulfilment
 25. Believing what Jesus says
 26. Follower of Jesus part of a cult or a Christian
 27. Preparing for the Kingdom
 28. Blindness in the Christian world
 29. If we, in our prosperity, neglect religious instruction and authority
 30. For those who believe Jesus is God
 31. For Getting to know Jesus
 32. That everyone may honour the Son and sent one from God
 33. Blinkered minds
 34. Philippians 1 – 2
 35. After darkness a moment of life renewal
 36. As Christ’s slaves doing the Will of God in gratitude

+++

Further reading

 1. Trying to explain Sin
 2. Sins are destructive.
 3. Sinning less will not save you from hell
 4. Sinning has consequences!
 5. Commentary for Nitzavim
 6. You Have Eternal Life
 7. Failing as a Christian
 8. “Looking For Jesus” – “Dead Works”
 9. (Part 2) Can A Christian Lose Their Salvation?
 10. When salvation comes: context
 11. October 24 – Jesus And Me
 12. 31st Sunday of the Year – The Lord comes to seek and save what was lost
 13. Daily Bread – Take Heed
 14. Don’t Wait!
 15. Sermon Recording- We’re Off to See the Wizard (Psalm 115; Exodus 20)
 16. Justified!
 17. Instantly Healed, Saved and Baptized
 18. Professing But Not Born Again
 19. Reblog: Professing But not Born Again
 20. To Be A True Christian Will Cost You
 21. 5 Dangers For Young Men
 22. A New Life of Righteousness
 23. The Power to Change
 24. A Psalm of Praise . . . .
 25. Grace
 26. saved to serve
 27. Finding Strength
 28. Truth; a Treasure to share…
 29. Lighthouse
 30. Let a man receive the truths of the doctrines of the Grace of God and he will say, “God has saved me”
 31. Time…
 32. Oct 22, 2016 Stay at the Ready, Soon you’ll see Him coming in the clouds, I will shake the Heavens and the Earth, Many are still stubborn and proud to ask Jesus to forgive them, They will find out the hard way but it will be TOO LATE, Repent while you’re still on Planet Earth
 33. Breathe in, out!
 34. Not Sure
 35. The Reckoning
 36. October 21, 2016 – cannot enter
 37. God, the Word of God, and humanity. Also, iPhones. (Reading Athanasius)
 38. Knowing and Understanding the Times!
 39. It’s All About Him!
 40. Salvation – He [Jesus] entered Jericho and was passing through it
 41. Day 294 Covered By The Robe Of Righteousness 
 42. Blind trust in rumors will cause you to lose God’s salvation of the last days
 43. He’s Calling Out
 44. From Lost to Found
 45. Day 12: Are you ready?
 46. How Vulnerability Can Bring Us Beyond Ourselves
 47. The Wheels are Turning
 48. Meditations on TULIP, Part three
 49. Who I Am, Alone
 50. Heaven’s Delight
 51. The Deification of Man
 52. Prosperity or Poverty–God’s Opinion

+++