Azteekse en Romeinse tradities die ons nog steeds beïnvloeden

In zijn boek The Trouble With Christmas zette de schrijver Tom Flynn de conclusies uiteen waartoe hij na jaren van onderzoek in verband met Kerstmis was gekomen:

„Een groot aantal tradities die we nu met Kerstmis associëren zijn geworteld in voorchristelijke heidense religieuze tradities. Sommige hebben maatschappelijke, seksuele of kosmologische associaties die onderlegde, cultureel gevoelige moderne mensen ertoe zouden kunnen brengen de tradities te verwerpen zodra ze de oorsprong ervan beter zijn gaan begrijpen.” — Bladzijde 19.

Na een grote hoeveelheid ondersteunende inlichtingen verschaft te hebben, keert Flynn naar het uitgangspunt terug:

„Een van de grootste tegenstrijdigheden van Kerstmis is hoe weinig ervan werkelijk christelijk is. Wanneer we de voorchristelijke elementen eenmaal hebben verwijderd, is het merendeel van wat overblijft nachristelijk in plaats van authentiek christelijk van oorsprong.” — Bladzijde 155.

Kerstgebruiken — Zijn ze christelijk?

De kersttijd is aangebroken. Wat betekent dat voor u, uw gezin en uw vrienden? Gaat het om een geestelijk evenement of alleen maar om een feestelijke en vrolijke periode? Is het een tijd om over de geboorte van Jezus Christus na te denken of een periode waarin men zich niets van christelijke normen hoeft aan te trekken?

Houd bij een beschouwing van die vragen in gedachte dat de kersttradities in de streek waar u woont, kunnen afwijken.

In Mexico en andere Latijns-Amerikaanse landen wordt bijvoorbeeld zelfs een andere naam gebruikt. Zoals in de Grote Winkler Prins Encyclopedie wordt opgemerkt, is het woord Kerstmis „afgeleid van ’Christus-mis’”, terwijl La Navidad, zoals het kerstfeest in deze Latijns-Amerikaanse landen wordt genoemd, betrekking heeft op de geboorte van Christus.

Geboortedag en een geboortefeest op een andere dag

Vreemd is wel dat de beloofde Messias, de zoon van Jozef en Maria uit het geslacht van koning David geboren is op 17 oktober 4 VGT en dat men het volstrekt op 25 december wil vieren het geboortefeest van de god van het licht.

Als we kijken naar het weer zouden we niet de indruk krijgen dat wij het koudste seizoen van het jaar tegemoet gaan. We kunnen niet voorbijgaan aan de kortere dagen, die er ons aan herinneren dat we dichter bij de langste duisternis van het jaar komen.

Die duisternis maakt altijd angstige mensen en daarom keken ze in het verleden en nu nog steeds naar manieren om meer licht te krijgen. De duisternis was ook een tijd dat mensen dichter bij elkaar wensten te zijn, om zich veiliger te voelen, en om samen aangename dingen te doen die hun gedachten konden verzetten.

Medio december vierden de Romeinen feest, namelijk de Saturnalia welk voor vele latere generaties de basis vormde voor hun Winter feesten. Voor hen en voor vele mensen nu is het wat zij noemen ‘De tijd van het Jaar’ en ‘Christmas’ of ‘Kerstmis’. Van die viering werd bijvoorbeeld de uitgebreide feesten, het geven van geschenken, en het branden van kaarsen afgeleid.

Seizoenen, stormen, donkerte, donder en licht

LHS sunstones.jpg

De Winter zonnewende brengt meerdere heidense mensen samen om de terugkeer van het licht te vieren.

In andere culturen vinden we ook dat vele eeuwen voordat Jezus geboren werd de geboorte van het licht werd gevierd. De Rooms-Katholieke Kerk voelde zich niet verlegen veel tradities van heidense mensen die natuurelementen, zoals het licht en de de ‘keiringen’ van de stand van de maan en de zon en de verandering van het seizoen over te nemen. Zelfs de Israëlieten namen dergelijke natuurlijke elementen zoals de vier tekufot op in hun gebruiken (Teḳufat Nisan, Teḳufat Tammuz, Teḳufat Tishri en de Teḳufat Tebet), waarbij ook bijgeloof werd verbonden met die tekufot feest. Hai Gaon [Hai ben Sherira (of Hai geboren te Sherira (Gaon)], in de tiende eeuw, in antwoord op een vraag naar de prevalentie van de gewoonte in het “Westen” (dwz, ten westen van Babylon), gaf aan dat al het in het huis opgeborgen water in vaten in het eerste uur van de tekufah moest worden weggegooid in de overtuiging dat het water dan vergiftigd is, en als het gedronken werd zwelling van het lichaam, ziekte, en soms de dood zou veroorzaken, dat dit alleen volgde om dat het nieuwe seizoen kan worden begonnen met een toevoer van vers, zoet water.

Wanneer de zon Capricornus binnentreedt krijgt men het begin van de winter, of ” et ha-ḥoref “(strippen-tijd), wanneer de nacht de langste is van het jaar. Voor meerdere mensen was het de tijd dat iets moest worden gestript of onggedaan gemaakt worden. Met sommige dingen die gebeurd waren in het verleden moest komaf worden gemaakt. De slechte dingen moesten worden vergeten of afgelegd worden. Er werden dan voornemens gemaakt om het in de komende tijd het beter te doen. Die vermelding van betere voornemens zien wij in verscheidene landen nog opduiken met het voorlezen van een ‘Nieuwjaarsbrief‘. Na de invoering van de Gregoriaanse kalender in 1582 werd 1 januari aanvaard als nieuwjaarsdag in steeds meer landen in Europa en daarna in de wereld en werd het voorlezen van de nieuwjaarsbrief een Vlaamse traditie. ‘te zijn over met’ en nieuwe wegen weer kon worden genomen. Het was de tijd van een ‘draai’ of een wedergeboorte.

De Griekse oppergod Zeus (Jupiter bij de Romeinen), die heerste vanaf de berg Olympus, was in de Frygische en Thracische mythologie Sabazios de nomadische stormgod en vadergod. In de Indo-Europese talen zoals het Frygisch gaat het ‘-zios’ element in de naam terug op Dyeus, de gemeenschappelijke voorloper van ‘dios’, ‘deus’ (god) en ook van de naam Zeus.

Bij de ‘kering’ van de donkerste dagen naar terug lichter wordende dagen keek het volk uit naar de wedergeboorte van de zon en hoopte dat alles goed zou gaan. Daarom boden zij de rest van hun voedsel aan de goden van de natuur die er voor moesten zorgen dat in het komende jaar de gewassen veel vruchten zouden dragen en er goed weer zou zijn. Met hun offergaven, vuur maken (licht maken) en veel lawaai maken (vervangen door vuurwerk) wenste men de god van de donder (hemel en donder god Zeus) te verzoeken en hoopte men dat hij zich niet boos zou maken op hen. Het lawaai diende ook om de slechte geesten af te houden en zo het eigen huis te beveiligen. Voor hem werd ook een dag van verering genomen, namelijk de ‘zondag’ waarop mensen bijeenkwamen om Zeus of Jupiter (zoals zoon van Kronos ook genoemd werd) te vereren en offergaven te brengen.

Onder Constantijn (Constantinus) de Grote, die op de plaats van een tempel van Aphrodite de nieuwe Kerk van de Heilige Apostelen liet bouwen en de Heilig Grafkerk in Jeruzalem en de oude Sint-Pietersbasiliek te Rome stichtte,  gingen de kerkleiders akkoord om Jeshua‘s naam te veranderen (ter behoud van de vrede) naar ‘Issou‘ of ‘Heil Zeus‘ dat in het Nederlands eerst ‘Jesus‘ werd en  eind vorige eeuw ‘Jezus‘ werd. Zo kon de ‘leider’ van de christenen eveneens een godheid worden en samen vallen met de godenverheerlijking van de Romeinen. De Romeinse driegodheid werd gelijk gesteld met hun godheid die aldoende een Drie-eenheid werd. De beeltenis van oppergod Jupiter, gelijkgesteld met Jeshua/Yashua/Yahshuah/Yehoshuah voor יהושע die de naam Jezus kreeg ter verering van Zeus, kon nu door de marktkramers verder verkocht worden aan de Christenen die deze beeldjes dan ook in hun huizen opnamen.

In ruil voor de aanvaarding van de driegodheid voerde Constantijn verscheidene legislatieve maatregelen in met betrekking tot de joden: het werd hen verboden christelijke slaven te hebben of hun slaven te besnijden. Bekering van christenen tot het jodendom werd verboden. Bijeenkomsten voor religieuze diensten werden beperkt, maar het werd joden toegestaan jaarlijks Jeruzalem binnen te gaan op Tisja be’Aaw, waarop de verwoesting van  de Eerste Joodse Tempel (in 587 VGT door de Babyloniërs) als de Tweede Joodse Tempel in 70 GT (aan het einde van de Joodse Oorlog) wordt herdacht. Constantijn dwong van het eerste concilie van Nicaea ook een verbod af tegen het vieren van Pasen op de dag voor het joodse Pesach op 14 Nisan, zoals de quartodecimanen deden.

De luidruchtige activiteiten ter verering van de godheden die het lieten donderen en bliksemen en instonden voor het licht werden ook na het verval van het Romeinse rijk verder in ere gehouden.

Ook in Latijns-Amerika kunnen we zulke zeer luidruchtige feesten vinden. Voor veel mensen zijn de donkere nachten een goede gelegenheid om samen de ‘goede’ dingen naar boven te halen. Alle slechtheid moest weg naar beneden. Op 24 december was het grote moment om te kijken naar de volgende dag wanneer de godin van het licht zou terugkeren in het geval ze zich al bereid toonde haar goedheid te tonen na de gebaren van de mensen. Met al het licht en lawaai moest men de goedgezindheid van de godin van het licht oproepen.

Posada feesten

In de 16de eeuw nam de in Geeraardsbergen geboren Franciskaanse broeder Pedro de Gante ook gekend onder Pedro de Mura en Pieter van der Moere, de Spaanse gewoonte van de negen daagse viering Las Posadas mee naar zuid Amerika waar in Mexico het een nog steeds gehouden traditie is die verder vermengd werd met Azteekse elementen.

Pyrotechnische verlichting door lijnen van vuurwerk in 2007 Parrandas.

Ook in Cuba brachten Spaanse broeders in de 18e eeuw, onder leiding van ‘Vader Francisco Vigil de Quiñones’, de priester van de grote kathedraal van Remedios, de Parrandas, om volk te lokken naar hun kerken. Hij liet hen samenkomen om middernacht doorheen de week voor kerst waarbij hij groepen kinderen samenstelde en hen voorzag van potten, borden en lepels, zodat ze rond het dorp konden lopen terwijl zij lawaai maakten en verzen zongen.

Kinderen in Oaxaca, Mexico vieren Las Posadas door het breken van een traditionele stervormige Piñata.

Van 16 december tot 23 december in Latijns-Amerika worden acht Posada feesten gehouden en op de 24e, Nochebuena (De Goede of bij ons gekend als Heilige Nacht of Kerstavond) wordt gevierd, en gezinnen een inspanning leveren om samen te zijn voor een speciaal diner. Ook in West-Europa is deze gewoonte van een kerst maaltijd al lang een favoriete moment.

Gun u een ogenblik om enkele details uit Mexico te beschouwen. Hierdoor kunt u worden geholpen uw eigen mening over dit feest bij te schaven.

De posadas, „de drie koningen” en de nacimiento

Latijns-Amerika, geografisch

De festiviteiten beginnen op 16 december met de posadas. In het boek Mexico’s Feasts of Life wordt opgemerkt:

„Het is de tijd van de posadas, negen magische dagen vóór kerstavond, waarin de eenzame zwerftocht van Jozef en Maria in de stad Bethlehem en het ogenblik waarop ze uiteindelijk hartelijkheid en een onderkomen vonden, worden herdacht. Familie en vrienden komen ’s avonds bijeen om de dagen vóór de geboorte van Christus na te spelen.”

File:Piñata Animation.gifTraditiegetrouw draagt een groep mensen beeldjes van Maria en Jozef naar een huis en vraagt in een lied om onderdak, oftewel posada. De personen in het huis zingen bij wijze van antwoord, totdat het de bezoekers uiteindelijk wordt toegestaan binnen te komen. Dan begint een feestelijk samenzijn, waarbij sommigen — geblinddoekt en met een stok in de hand — om de beurt proberen de piñata, een grote versierde aardewerken pot die aan een koord hangt, kapot te slaan. Is de pot eenmaal gebroken, dan wordt de inhoud (snoep, fruit en dergelijke) door de feestvierders bijeengeraapt. Hierna breekt de tijd aan voor eten, drinken, muziek en dans. Van 16 tot en met 23 december worden acht posada-feestavonden gehouden. Op de 24ste wordt nochebuena (kerstavond) gevierd en doen gezinnen extra moeite om met z’n allen een speciale maaltijd te nuttigen.

The tradition in Spain and some Latin American...

The tradition in Spain and some Latin American countries is that the Three Wise Men are who bring gifts to children at Christmas. In recent years, as an assimilation of the Anglo-Saxon tradition of Santa Claus, they often appear at gift shops and shopping malls, where children have the opportunity to take a picture sitting on their knees and deliver the letter with their demands. (Photo credit: Wikipedia)

Het Driekoningenfeest, Jan Steen

Kort daarna volgt nieuwjaarsdag, waarop zeer luidruchtig feest wordt gevierd. Op de avond van 5 januari is het gebruikelijk dat de Tres Reyes Magos („drie koningen”) de kinderen speelgoed brengen. Het hoogtepunt wordt gevormd door een feest op 6 januari, waarop er een rosca de Reyes (ringvormige koek) wordt geserveerd. Als dit gebak wordt gegeten, zal iemand in zijn stuk een poppetje aantreffen dat de baby Jezus voorstelt. De vinder is verplicht op 2 februari een laatste feest te organiseren waarop hij of zij als gastheer of gastvrouw zal optreden. (Op sommige plaatsen gebruikt men drie poppetjes, die „de drie koningen” voorstellen.) Zoals u ziet, gaan de festiviteiten in verband met Kerstmis alsmaar door.

In deze periode neemt de nacimiento [Geboorte (leven) kerststal) een behoorlijk belangrijke plaats in. Wat is hierbij betrokken? Welnu, zowel op openbare plaatsen als in kerken en huizen worden taferelen opgebouwd met figuren (groot of klein) van aardewerk, hout of klei. Ze beelden Jozef en Maria af, knielend voor een kribbe waarin een pasgeboren baby ligt. Vaak zijn er herders, alsook Los Reyes Magos („de drie koningen”). De entourage is een stal, en er kunnen ook enkele dieren in voorkomen om het tafereel compleet te maken. De centrale figuur is echter de pasgeboren baby, in het Spaans el Niño Dios (de Kindgod) genoemd. Deze sleutelfiguur wordt meestal op kerstavond in de stal geplaatst.

De kerststaltradities nader bekeken

The Encyclopedia Americana zegt over de kerstviering zoals men die in de hele wereld algemeen kent:

„De meeste gebruiken die nu met Kerstmis verband houden, waren oorspronkelijk geen kerstgebruiken maar veeleer voorchristelijke en niet-christelijke gebruiken die door de christelijke kerk werden geassimileerd. De saturnaliën, een Romeins feest dat half december werd gevierd, verschaften het model voor een groot aantal van de met Kerstmis verband houdende festiviteiten. Aan deze viering zijn bijvoorbeeld de uitgebreide feestmaaltijden, het geven van geschenken en het branden van kaarsen ontleend.”

In Latijns-Amerika worden aan die fundamentele kerstgebruiken vaak nog extra gebruiken toegevoegd. ’Uit welke bron’, vraagt u zich misschien af. Eerlijk gezegd beseffen velen die zich aan de bijbel willen houden dat sommige gebruiken puur azteekse riten zijn. El Universal, een krant die in Mexico-Stad verschijnt, merkte op:

„Fraters van verschillende orden trokken voordeel van de omstandigheid dat festiviteiten van de indiaanse rituele kalender samenvielen met de katholieke liturgische kalender, en daarom maakten ze hier gebruik van om hun evangelisatie- en zendingswerk te ondersteunen. Ze vervingen de vieringen ter ere van de pre-Columbiaanse godheden door festiviteiten ter ere van christelijke godheden, introduceerden Europese feesten en activiteiten en trokken ook voordeel van de indiaanse festiviteiten, hetgeen in een cultureel syncretisme resulteerde dat tot authentiek Mexicaanse uitingen heeft geleid.”

Geboorte van een kindgod

The Encyclopedia Americana legt uit:

„Kerstspelen werden al vroeg een deel van de kerstviering . . . De Heilige Franciscus is er naar verluidt mee begonnen in de kerk een kerststal in te richten.”

Deze spelen waarin de geboorte van Christus werd uitgebeeld, werden in het begin van de kolonisatie van Mexico in de kerken opgevoerd. Ze werden door franciscaner monniken georganiseerd om de indianen over het kerstgebeuren te onderwijzen. Later werden de posadas populairder. Welke oorspronkelijke bedoeling er ook achter de posadas geschuild mag hebben, de manier waarop ze in deze tijd worden gehouden, spreekt voor zichzelf. Als u in deze periode in Mexico bent, kunt u zien of ervaren wat een schrijver voor El Universal in zijn commentaar speciaal belichtte:

„De posadas, die een manier vormden om ons aan de pelgrimage van Jezus’ ouders te herinneren toen ze naar een plaats zochten waar de Kindgod geboren kon worden, zijn in deze tijd louter dagen van dronkenschap, excessen, gulzigheid, zinloosheid en toenemende misdaad.”

De gedachte van de nacimiento is tijdens de kolonisatie van Mexico uit de oorspronkelijke opvoeringen in de kerken ontstaan. Sommigen zullen het idee misschien aantrekkelijk vinden, maar geeft het correct weer wat de bijbel zegt? Dat is een goede vraag. Toen de zogenoemde drie koningen — die in werkelijkheid astrologen waren — op bezoek kwamen, verbleven Jezus en zijn ouders niet langer in een stal. Er was tijd overheen gegaan en het gezin woonde in een huis. U zult het interessant vinden dit detail in het geïnspireerde verslag in Mattheüs 2:1, 11 op te merken. U kunt ook opmerken dat de bijbel niet zegt hoeveel astrologen er waren.

Nog een detail dat niet over het hoofd gezien mag worden: In de Mexicaanse nacimiento wordt de baby „de Kindgod” genoemd, met de gedachte dat hij God zelf was die als baby naar de aarde was gekomen. In de bijbel wordt Jezus echter voorgesteld als de Zoon van God die op aarde werd geboren; hij was niet dezelfde als of gelijk aan Jehovah, de almachtige God. Beschouw eens hoe de waarheid hierover wordt uiteengezet in Lukas 1:35; Johannes 3:16; 5:37; 14:1, 6, 9, 28; 17:1, 3; 20:17.

Jezus is niet God zelf maar de gezondene van God.

35 De engel gaf haar ten antwoord: „Heilige geest+ zal over u komen en kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook zal hetgeen wordt geboren, heilig,+ Gods Zoon, worden genoemd.+ (Lukas 1:35)

16 Want God heeft de wereld* zozeer liefgehad+ dat hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven,+ opdat een ieder die geloof+ oefent in hem, niet vernietigd zou worden,+ maar eeuwig leven zou hebben.+ 17 Want God heeft zijn Zoon niet naar de wereld uitgezonden opdat hij de wereld zou oordelen,+ maar opdat de wereld door bemiddeling van hem gered zou worden.+  (Johannes 3:16-17)

36 Het getuigenis echter dat ik heb, is groter dan dat van Joha̱nnes, want het zijn juist de werken die ik in opdracht van mijn Vader moet volbrengen, de werken zelf die ik doe,+ die getuigenis over mij afleggen dat de Vader mij heeft gezonden. 37 Ook de Vader zelf, die mij heeft gezonden, heeft getuigenis over mij afgelegd.+ GIJ hebt noch zijn stem ooit gehoord, noch zijn gedaante gezien;+ 38 en zijn woord hebt GIJ niet blijvend in U, omdat GIJ juist degene die hij gezonden heeft, niet gelooft.(Johannes 5:36-37)

14 „Laat UW hart niet verontrust worden.+ Oefent geloof in God,+ oefent ook geloof in mij.+ In het huis van mijn Vader zijn vele woningen.+ ….. Jezus zei tot hem: „Ik ben de weg+ en de waarheid+ en het leven.+ Niemand komt tot de Vader dan door bemiddeling van mij.+ …. Jezus zei tot hem: „Nu ben ik al zo’n lange tijd bij ulieden, en nog hebt gij mij niet leren kennen, Fili̱ppus? Wie mij heeft gezien, heeft [ook] de Vader gezien.+ Hoe kunt gij dan zeggen: ’Toon ons de Vader’?+ 10 Gelooft gij niet dat ik in eendracht met de Vader ben en de Vader in eendracht met mij is?+ De dingen die ik tot ulieden zeg, spreek ik niet uit mijzelf; maar de Vader, die in eendracht met mij blijft, doet zijn werken.+ 11 Gelooft mij, dat ik in eendracht met de Vader ben en de Vader in eendracht met mij is; of anders, gelooft op grond van de werken zelf.+ 12 Voorwaar, voorwaar, ik zeg U: Wie geloof oefent in mij, zal ook zelf de werken doen die ik doe; en hij zal grotere+ werken dan deze doen, omdat ik heenga naar de Vader.+ 13 En wat GIJ ook vraagt in mijn naam, dat zal ik doen, opdat de Vader in verband met de Zoon verheerlijkt moge worden.+ 14 Indien GIJ iets vraagt* in mijn naam, ik zal het doen. … 28 GIJ hebt gehoord dat ik tot U heb gezegd: Ik ga heen en ik kom tot U [terug]. Indien GIJ mij liefhadt, zoudt GIJ U verheugen dat ik heenga naar de Vader, want de Vader is groter+ dan ik. (Johannes 14:1, 6, 9-14, 28)

17 Deze dingen sprak Jezus, en terwijl hij zijn ogen naar de hemel opsloeg,+ zei hij: „Vader, het uur is gekomen; verheerlijk uw zoon, opdat uw zoon u verheerlijkt,+ gelijk gij hem autoriteit over alle vlees hebt gegeven,+ opdat hij, wat het gehele [aantal] betreft [van hen] die gij hem hebt gegeven,+ hun eeuwig leven moge geven.+ Dit betekent eeuwig leven,+ dat zij voortdurend kennis+ in zich opnemen van u,* de enige ware God,+ en van hem die gij hebt uitgezonden, Jezus Christus.+ Ik heb u op de aarde verheerlijkt,+ daar ik het werk heb voleindigd dat gij mij te doen hebt gegeven.+ En nu, Vader, verheerlijk mij naast uzelf met de heerlijkheid die ik naast u had voordat de wereld was.+ (Johannes 17:1-5)

17 Jezus zei tot haar: „Klem u niet langer aan mij vast. Want ik ben nog niet naar de Vader opgestegen. Maar ga naar mijn broeders+ en zeg hun: ’Ik stijg op naar mijn Vader+ en UW Vader en naar mijn God+ en UW God.’”+ 18 (Johannes 20:17).

Viering van Jezus geboorte en de drie koningen

In Latijns-Amerika is het idee van de kerstman vervangen door de drie koningen. Maar net als in veel andere landen, verstoppen veel ouders speelgoed in huis. Op de ochtend van 6 januari gaan de kinderen er dan naar op zoek, alsof de drie koningen het hebben gebracht. Dit is een lucratieve tijd voor speelgoedwinkeliers, en sommige hebben veel geld verdiend aan wat veel eerlijke mensen als slechts een illusie beschouwen. De mythe van de drie koningen verliest onder heel wat mensen, zelfs onder kleine kinderen, aan geloofwaardigheid. Sommigen mogen het weliswaar betreuren dat steeds minder mensen deze mythe geloven, maar wat kan men verwachten van een illusie die alleen maar in stand gehouden wordt ter wille van de traditie en het commerciële voordeel?

Kerstmis, of het geboortefeest, werd niet door de vroege christenen gevierd. Een encyclopedie zegt er het volgende over:

„In de eerste eeuwen van de christelijke kerk werd het feest niet gevierd, omdat het onder christenen in het algemeen gebruikelijk was de dood van opmerkelijke personen te vieren in plaats van hun geboorte.”

De bijbel brengt de viering van verjaardagen in verband met heidenen, niet met Gods ware aanbidders. (Mattheüs 14:6-10).

Dit wil natuurlijk niet zeggen dat het niet nuttig is de werkelijke gebeurtenissen in verband met de geboorte van de Zoon van God te weten te komen en in gedachte te houden. Het bijbelse feitenrelaas verschaft belangrijke verhelderende inlichtingen en lessen voor allen die willen doen wat God van hen verlangt.

De geboorte van Jezus volgens de bijbel

In de Evangeliën van Mattheüs en Lukas zult u betrouwbare inlichtingen over de geboorte van Jezus aantreffen. Ze tonen aan dat de engel Gabriël in de Galilese stad Nazareth een jonge ongehuwde vrouw, Maria genaamd, bezocht. Welke boodschap bracht hij?

„Zie! gij zult in uw schoot ontvangen en een zoon baren, en gij moet hem de naam Jezus geven. Deze zal groot zijn en de Zoon van de Allerhoogste worden genoemd; en Jehovah God zal hem de troon van zijn vader David geven, en hij zal voor eeuwig als koning over het huis van Jakob regeren en aan zijn koninkrijk zal geen einde zijn.” (Lukas 1:31-33).

Maria was erg verbaasd over deze boodschap. Omdat ze ongehuwd was, zei ze:

„Hoe zal dit geschieden, daar ik geen gemeenschap heb met een man?”

De engel antwoordde:

„Heilige geest zal over u komen en kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook zal hetgeen wordt geboren, heilig, Gods Zoon, worden genoemd.” Maria, die besefte dat dit Gods wil was, zei: „Zie! Jehovah’s slavin! Mij geschiede naar uw verklaring.” (Lukas 1:34-38).

Een engel vertelde Jozef over de wonderbare geboorte, opdat Jozef niet van Maria zou scheiden, zoals hij van plan was toen hij op de hoogte raakte van haar zwangerschap. Jozef was daarna bereid de verantwoordelijkheid op zich te nemen om voor de Zoon van God te zorgen.

18 De geboorte van Jezus Christus nu geschiedde aldus. Terwijl zijn moeder Mari̱a aan Jo̱zef ten huwelijk beloofd was,+ bleek zij voordat zij verenigd waren, zwanger te zijn door heilige geest.+ 19 Daar Jo̱zef, haar man, echter rechtvaardig was en haar niet in het openbaar tentoon wilde stellen,+ was hij van plan in het geheim van haar te scheiden.*+ 20 Doch nadat hij deze dingen had overdacht, zie! daar verscheen hem Jehovah’s* engel in een droom en zei: „Jo̱zef, zoon van Da̱vid, wees niet bevreesd Mari̱a, uw vrouw, mee naar huis te nemen, want dat wat in haar verwekt is, is door heilige geest.+ 21 Zij zal een zoon baren, en gij moet hem de naam Jezus*+ geven, want hij zal zijn volk+ van hun zonden+ redden.”+ 22 Dit alles is in werkelijkheid geschied opdat vervuld zou worden hetgeen Jehovah*+ door bemiddeling van zijn profeet had gesproken,+ toen hij zei: 23 „Ziet! De maagd*+ zal zwanger worden en een zoon baren, en zij zullen hem de naam Imma̱nuël*+ geven”, hetgeen vertaald betekent: „Met ons is God.”+

24 Toen ontwaakte Jo̱zef uit zijn slaap en deed zoals de engel van Jehovah* hem had voorgeschreven, en hij nam zijn vrouw mee naar huis. 25 Hij had echter geen gemeenschap+ met haar* totdat zij een zoon had gebaard;+ en hij gaf hem de naam Jezus.+ (Mattheüs 1:18-25).

Vervolgens werden Jozef en Maria, wegens een verordening van caesar Augustus, gedwongen Nazareth in Galilea te verlaten en naar Bethlehem in Judea, de stad van hun voorvaders, te gaan om zich te laten inschrijven.

„Terwijl zij daar waren, werden de dagen vervuld dat zij moest baren. En zij baarde haar zoon, de eerstgeborene, en bond hem in windsels van doeken en legde hem in een kribbe, omdat er in het gastverblijf geen plaats voor hen was.”  (Lukas 2:1-7).

Lukas 2:8-14 beschrijft wat er daarna gebeurde:

„Er waren in diezelfde landstreek ook herders, die buitenshuis verbleven en ’s nachts de wacht hielden over hun kudden. En plotseling stond Jehovah’s engel bij hen, en Jehovah’s heerlijkheid omscheen hen, en zij werden zeer bevreesd. Maar de engel zei tot hen: ’Vreest niet, want ziet! ik maak u goed nieuws bekend omtrent een grote vreugde, die heel het volk ten deel zal vallen, want heden is u in Davids stad een Redder geboren, die Christus de Heer is. En dit is een teken voor u: gij zult een baby vinden in windsels van doeken gebonden en liggend in een kribbe.’ En plotseling bevond zich bij de engel een menigte van de hemelse legerschare, die God loofde en zei: ’Glorie in de hoogste hoogten aan God, en op aarde vrede onder mensen van goede wil.’”

De astrologen

In Mattheüs’ verslag wordt vermeld dat er astrologen uit het oosten naar Jeruzalem kwamen om de plaats te zoeken waar de Koning van de joden geboren was. Koning Herodes had hier veel belangstelling voor — maar niet met goede bedoelingen.

„Hij zond hen naar Bethlehem en zei: ’Gaat, stelt een nauwkeurig onderzoek in naar het jonge kind, en wanneer gij het gevonden hebt, bericht het mij dan, opdat ook ik het hulde kan gaan brengen.’”

Toen de astrologen het jonge kind vonden,

„openden zij hun schatten en boden het geschenken aan: goud en geurige hars en mirre”.

Maar ze gingen niet terug naar Herodes.

’Hun was in een droom een goddelijke waarschuwing gegeven niet naar Herodes terug te keren.’

God gebruikte een engel om Jozef voor Herodes’ bedoelingen te waarschuwen. Jozef en Maria vluchtten daarop met hun zoon naar Egypte. Daarna, in een poging de nieuwe Koning uit de weg te ruimen, gaf de wrede koning Herodes opdracht jongens in het gebied van Bethlehem te doden. Welke jongens? Jongetjes van twee jaar oud en daaronder. (Mattheüs 2:1-16).

Wat kunnen we van het verslag leren?

De op bezoek zijnde astrologen — ongeacht hoeveel het er waren — aanbaden niet de ware God. De bijbelvertaling La Nueva Biblia Latinoamérica (uitgave van 1989) verklaart in een voetnoot:

„De magiërs waren geen koningen, maar waarzeggers en priesters van een heidense religie.”

Hun komst hield verband met hun kennis van de sterren, waaraan ze waren toegewijd. Als God hen naar het jonge kind had willen leiden, zouden ze naar de precieze plaats zijn gebracht zonder eerst naar Jeruzalem en Herodes’ paleis te hoeven gaan. Later kwam God tussenbeide om hun route te veranderen en zo het kind te beschermen.

In de kersttijd wordt dit verslag vaak in een mythische en romantische sfeer gehuld waardoor het belangrijkste feit wordt verdoezeld: dat deze baby werd geboren om een luisterrijke Koning te zijn, zoals aan Maria en de herders was bekendgemaakt. Nee, Jezus Christus is niet langer een baby, of zelfs een kind. Hij is de regerende Koning van Gods koninkrijk, dat zeer binnenkort alle regeringen die tegen Gods wil gekant zijn zal verwijderen en alle problemen van de mensheid zal oplossen. Dat is het Koninkrijk waar we in het Onze Vader om bidden. (Daniël 2:44; Mattheüs 6:9, 10).

Via de bekendmaking van de engelen aan de herders vernemen we dat de gelegenheid tot redding voor allen openstaat die bereid zijn naar de boodschap van het goede nieuws te luisteren. Degenen die Gods gunst verwerven, worden „mensen van goede wil”. Er zijn schitterende vooruitzichten op vrede in de hele wereld onder het koninkrijk van Jezus Christus, maar men moet bereid zijn Gods wil te doen. Is de kersttijd hier bevorderlijk voor en wordt dat verlangen in deze periode weerspiegeld? Veel oprechte mensen die overeenkomstig de bijbel willen leven, zijn van mening dat het antwoord duidelijk is.

10 Maar de engel zei tot hen: „Vreest niet, want ziet! ik maak U goed nieuws bekend omtrent een grote vreugde, die heel het volk ten deel zal vallen,+ 11 want heden is U in Da̱vids stad+ een Redder geboren,+ die Christus [de] Heer* is.*+ : 14 „Glorie in de hoogste hoogten+ aan God, en op aarde vrede+ onder mensen van goede wil.”*+ Lukas 2:10, 11, 14.

+

Voorgaande

Engelstalige versie / English version: Roman, Aztec and other rites still influencing us today

++

Aanvullende lectuur

 1. Atheïsme en feestdagen
 2. Kerstmis, Saturnalia en de geboorte van Jezus
 3. Voorspellingen van de Eniggeboren zoon
 4. Het begin van Jezus #1 Menselijke aspecten
 5. Het begin van Jezus #6 Beloften van innerlijke zegeningen
 6. Het begin van Jezus #11 Goddelijk verwezenlijkt en niet geïncarneerd
 7. Jezus van Nazareth #1 Jezus Geboorte
 8. Naamsverandering voor het behoud van vrede
 9. Voorwerpen rond de geboorte en dood van Jezus
 10. Kerstmis, Katholicisme en heidense feesten
 11. Kerst en wenslampions
 12. Kerstbomen
 13. Wees niet bang, er is goed nieuws want een redder is geboren
 14. Op zoek naar het kostbaarste kerstgeschenk
 15. Het grootste geschenk ons gegeven
 16. Een Groots Geschenk om te herinneren
 17. Rel om donkere Jezus
 18. Religieus aspect overslaand in Amerika
 19. Wat betreft Korte inhoud van lezingen: Bijgeloof en feesten
 20. December 2011 Nederlandstalige artikelen
 21. Zondag, zonnegodsdag en zonnepartnersdag
 22. Niet gebonden door labels maar vrij in Christus
 23. Politiek en macht eerste prioriteit #2 Arianisme, Nestorianisme en Monofysitisme
 24. Politiek en macht eerste prioriteit # 3 Verhoging van Maria en de Heilige Geest
 25. Een Naam voor een God #7 Jahwe(h) niet Hebreeuws
 26. Een Konijn dat Paaseiren legt
 27. Eieren leggende klokken en eieren verstoppende paashazen niets vandoen met Jezus opstanding
 28. Rond het Paasmaal
 29. 14 Nisan, de avond om Christus Zijn predikingswerk te herinneren
 30. Vrijdag 3 april 2015 een dag voor verenigde samenkomst ter herinnering
 31. Middeleeuws insigne Drie Koningen opgegraven
 32. Een man die de geschiedenis van het mensdom veranderde
 33. Lezen wat er staat geschreven
 34. Ongelovige Thomassen, Jezus en zijn God
 35. Onze Vader

+++

Verder interessante aanverwante lectuur

 1. Bijna wintertijd: lichtjes voor donkere dagen
 2. Winter is coming
 3. Is het al Kerstmis?
 4. adventskalenders
 5. Winter/Kerst Tag
 6. Baby & Feestdagen
 7. Over grotten, feest en tandengeklapper
 8. Kerstvakantie, Youtube | Positive Colourful❤
 9. Kerst wordt goud! vanNienke®
 10. Kerstinspiratie: Droomjurken
 11. Kerstkinderen
 12. Kerst spirit
 13. Een reisdag, Kerstmis én… de zoutvlakte-tour!
 14. Over opa’s ballen
 15. Kinderverhaal: Kerstontbijt
 16. De gehele wapenrusting van God (2015/12/15) African American Christmas?
 17. GML #4: Sinterkerst, marshmallows en Scrabble
 18. Dag 90 : Roodborstje met kerstmuts
 19. Dag 104 – Kerstmuis
 20. Mijn kerstmis
 21. Kerst met een glimlach
 22. De perfecte Kerstrui
 23. De Friezen zijn er klaar voor
 24. Gouda bij Kaarslicht
 25. Schilde Carolt
 26. ‘Een ongelofelijk verhaal’ als Kerstcadeau
 27. Sjezus!
 28. OOTD
 29. KW: Snowflakes on Silver Cove – Holly Martin – Een hartverwarmende kerstromance
 30. De vrouw die zich bij het zingen verschool achter de trompettist
 31. Muzieklijst der muzieklijsten,December style
 32. Relipop Christmas Top 50
 33. Christmas Countdown: de perfecte Kersttrui.
 34. Tweede Kerstdag.
 35. Fijne kerstplaatjes
 36. fotokes
 37. kerstkaarten!
 38. Brazilië inBeelden 091: Kerstsurprises in Guarulhos, SP (2006)
 39. Brazilië inBeelden 098: Tropische Kerstman in Rio de Janeiro, RJ (2006)
 40. DIY: superhysterische glitterkerstkrans
 41. Kerst en Nieuw jaar in India
 42. Sint Maarten of Drie Koningen
 43. Twelfth-night Pie (Driekoningentaart)
 44. Driekoningen en recept galette des rois
 45. Weemoed
 46. It’s beginning to look alot like christmas
 47. we’ve got a tree !!!!
 48. Nep of echt? That’s the question
 49. drukst
 50. De kerstman en zijn elfjes komen er aan!
 51. Nu kan jij ook jouw goede voornemens volhouden
 52. The Messiah
 53. The Messiah, een moderne Kerstvertelling
 54. December Daily 2015: geshopt!
 55. Video | Days during the Christmas season
 56. Happy Holidays!
 57. Christmas
 58. Christmas in da House
 59. The origin of…Christmas
 60. Let us adore (Adoremos).
 61. John Lewis Christmas Advert
 62. It’s beginning to look alot like christmas
 63. My Christmas wishlist 2015
 64. Three Kings’ Day
 65. Deutschunterricht: Weihnachtsteller

+++

Irminsul, dies natalis solis invicti, birthday of light, Christmas and Saturnalia

°°°

+

+

By 1890 all Americans voted to make 25 December, Christmas a legal holiday.

The old elph Claus, induced with supernatural powers, and his eight horned magical reindeer.
By 1880 Santa Claus was a very popularised folk hero.
(According to this video) Looking at conception of Elisabeth and Mary, possible birthday 1st day of Feast of tabernacles, September 25th or beginning October.

Many people use Christmas to perpetuate the myth of Santa Claus to their children. (A lie and deceivement to their children, who believe and trust their parents. Later people would wounder if other things the parents told them would be true or not like this Santa Claus and Easterbunny myths) It plants the seeds of doubt, creating disappointment and disillusion.

In schools the holidays are celebrated but no references to God or to Jesus may be made. All references to God must be omitted. They only may sing non-Scriptural songs.
“There is no Christian element in the holiday” the interviewed says.

Christians should live on a daily basis, remembering the son of God, born in Bethlehem; momentby moment dedication of their entire life to Jesus, then, and only then, they will be able to have victory over pagan influences and to have an impact on society, for the Only One God the Creator of heaven and earth.

°°°


*

“2 here is what ADONAI says: “don’t learn the way of the Goyim, don’t be frightened by astrological signs, even if the Goyim are afraid of them;
3 for the customs of the peoples are nothing. they cut down a tree in the forest; a craftsman works it with his axe;
4 they deck it with silver and gold. they fix it with hammer and nails, so that it won’t move.
5 like a scarecrow in a cucumber patch, it cannot speak. it has to be carried, because it cannot walk.
do not be afraid of it—it can do nothing bad; likewise it is unable to do anything good!”” (Jeremiah 10:2-5 CJB)

+

“18  “if the world hates you, understand that it hated me first. 19 if you belonged to the world, the world would have loved its own. but because you do not belong to the world—on the contrary, I have picked you out of the world—therefore the world hates you. 20 remember what I told you, ‘A slave is not greater than his master.’ if they persecuted me, they will persecute you too; if they kept my word, they will keep yours too. 21 but they will do all this to you on my account, because they don’t know the one who sent me. 22 “if I had not come and spoken to them, they wouldn’t be guilty of sin; but now, they have no excuse for their sin. 23 whoever hates me hates my father also.” (John 15:18-23 CJB)

“11  now I am no longer in the world. they are in the world, but I am coming to you. holy father, guard them by the power of your name, which you have given to me, so that they may be one, just as we are. 12 when I was with them, I guarded them by the power of your name, which you have given to me; yes, I kept watch over them; and not one of them was destroyed (except the one meant for destruction, so that the Tanakh might be fulfilled).
13 but now, I am coming to you; and I say these things while I am still in the world so that they may have my joy made complete in themselves.
14 “I have given them your word, and the world hated them, because they do not belong to the world—just as I myself do not belong to the world. 15 I don’t ask you to take them out of the world, but to protect them from the evil one. 16 they do not belong to the world, just as I do not belong to the world. 17  set them apart for holiness by means of the truth—your word is truth.” (John 17:11-17 CJB)

“4  you, children, are from god and have overcome the false prophets, because he who is in you is greater than he who is in the world.
5 they are from the world; therefore, they speak from the world’s viewpoint; and the world listens to them.
6 we are from god. whoever knows god listens to us; whoever is not from god doesn’t listen to us. this is how we distinguish the spirit of truth from the spirit of error.” (1 John 4:4-6 CJB)

“14 therefore fear ADONAI, and serve him truly and sincerely. put away the gods your ancestors served beyond the (Euphrates) river and in Egypt, and serve ADONAI! 15  if it seems bad to you to serve ADONAI, then choose today whom you are going to serve! will it be the gods your ancestors served beyond the river? or the gods of the Emori, in whose land you are living? as for me and my household, we will serve ADONAI {Jehovah}!” (Joshua 24:14-15 CJB)

*

Preceding article: Holidays, holy days and traditions

+

 1. The nativity story
 2. Religious Practices around the world
 3. The Trinity: paganism or Christianity?
 4. First Century of Christianity
 5. Hellenistic influences
 6. Not all christians are followers of a Greco-Roman culture
 7. Only One God
 8. Idolatry or idol worship
 9. Faith and works
 10. To mean, to think, outing your opinion, conviction, belief – Menen, mening, overtuiging, opinie, geloof
 11. Compromise and accomodation
 12. Catholicism, Anabaptism and Crisis of Christianity
 13. For those who have not the rudiments of an historical sense
 14. Discipleship way of life on the narrow way to everlasting life
 15. Hanukkahgiving or Thanksgivvukah
 16. Thanksgivukkah and Advent
 17. A season of gifts
 18. God’s Special Gift
 19. What Jesus sang
 20. Christmas customs – Are They Christian?
 21. Jesus begotten Son of God #1 Christmas and Christians
 22. Jesus begotten Son of God #2 Christmas and pagan rites
 23. The nativity story
 24. Christmas, Saturnalia and the birth of Jesus
 25. Christmas customs – Are They Christian?
 26. Speedy Christmas!
 27. Christmas trees
 28. Merry Christmas with the King of Kings
 29. What do you want for Christmas
 30. Ember and light the ransomed of Jehovah
 31. Sancta Claus is not God
 32. Wishing lanterns and Christmas

++

Additional reading:

 1. Pagan Roots? 5 Surprising Facts About Christmas
  Pagan, or non-Christian, traditions show up in this beloved winter holiday, a consequence of early church leaders melding Jesusnativity celebration with pre-existing midwinter festivals. Since then, Christmas traditions have warped over time, arriving at their current state a little more than a century ago.
  +
  As Christians spread their religion into Europe in the first centuries A.D., they ran into people living by a variety of local and regional religious creeds.
  Christian missionaries lumped all of these people together under the umbrella term “pagan,” said Philip Shaw, who researches early Germanic languages and Old English at Leicester University in the U.K. The term is related to the Latin word meaning “field,” Shaw told LiveScience. The lingual link makes sense, he said, because early European Christianity was an urban phenomenon, while paganism persisted longer in rustic areas.
  Early Christians wanted to convert pagans, Shaw said, but they were also fascinated by their traditions.
  “Christians of that period are quite interested in paganism,” he said. “It’s obviously something they think is a bad thing, but it’s also something they think is worth remembering. It’s what their ancestors did.” [In Photos: Early Christian Rome]
  Perhaps that’s why pagan traditions remained even as Christianity took hold. The Christmas tree is a 17th-century German invention, University of Bristol’s Hutton told LiveScience, but it clearly derives from the pagan practice of bringing greenery indoors to decorate in midwinter. The modern Santa Claus is a direct descendent of England’s Father Christmas, who was not originally a gift-giver. However, Father Christmas and his other European variations are modern incarnations of old pagan ideas about spirits who traveled the sky in midwinter, Hutton said.
  +
  With no Biblical directive to do so and no mention in the Gospels of the correct date, it wasn’t until the fourth century that church leaders in Rome embraced the holiday. At this time, Nissenbaum said, many people had turned to a belief the Church found heretical: That Jesus had never existed as a man, but as a sort of spiritual entity.
  “If you want to show that Jesus was a real human being just like every other human being, not just somebody who appeared like a hologram, then what better way to think of him being born in a normal, humble human way than to celebrate his birth?” Nissenbaum said. [Religious Mysteries: 8 Alleged Relics of Jesus]
  Midwinter festivals, with their pagan roots, were already widely celebrated, Nissenbaum said. And the date had a pleasing philosophical fit with festivals celebrating the lengthening days after the winter solstice (which fell on Dec. 21 this year). “O, how wonderfully acted Providence that on that day on which that Sun was born … Christ should be born,” one Cyprian text read.
 2. The Origin of Christmas
  The truth is that all of the customs of Christmas pre-date the birth of Jesus Christ, and a study of this would reveal that Christmas in our day is a collection of traditions and practices taken from many cultures and nations.
  The date of December 25th comes from Rome and was a celebration of the Italic god, Saturn, and the rebirth of the sun god.
  This was done long before the birth of Jesus.
  It was noted by the pre-Christian Romans and other pagans, that daylight began to increase after December 22nd, when they assumed that the sun god died.
  These ancients believed that the sun god rose from the dead three days later as the new-born and venerable sun.
  Thus, they figured that to be the reason for increasing daylight.
  This was a cause for much wild excitement and celebration. Gift giving and merriment filled the temples of ancient Rome, as sacred priests of Saturn, called dendrophori, carried wreaths of evergreen boughs in procession.
  In Germany, the evergreen tree was used in worship and celebration of the yule god, also in observance of the resurrected sun god.
  +
  A simple study of the tactics of the Romish Church reveals that in every case, the church absorbed the customs, traditions and general paganism of every tribe, culture and nation in their efforts to increase the number of people under their control.
  In short, the Romish church told all of these pagan cultures,”Bring your gods, goddesses, rituals and rites, and we will assign Christian sounding titles and names to them.

  When Martin Luther started the reformation on October 31st, 1517, and other reformers followed his lead, all of them took with them the paganism that was so firmly imbedded in Rome.
  These reformers left Christmas intact.
  In England, as the authorized Bible became available to the common people by the decree of King James the II in 1611, people began to discover the pagan roots of Christmas, which are clearly revealed in Scripture.
  The Puritans in England, and later in Massachusetts Colony, outlawed this holiday as witchcraft.
  Near the end of the nineteenth century, when other Bible versions began to appear, there was a revival of the celebration of Christmas.

  We are now seeing ever-increasing celebrating of Christmas or Yule, its true name, as we draw closer to the coming of our Lord Jesus Christ!
  In both witchcraft circles and contemporary Christian churches, the same things are going on.

 3. Is Christmas Pagan?
  There was, for example, a saturnal celebration around the time of Christmas that pagans celebrated, which was actually a temptation for Christians to participate in that had pagan content to it.  So the church changed the day that they celebrated the birth of Christ.  They used to celebrate it in the Spring.  But the church said, We can celebrate it any time we want.  Let’s celebrate it at the same time the pagans are celebrating their pagan festival.  It’ll act as a contrast to that pagan festival because our celebration is the birth of the God-man, Jesus Christ.  It has Biblical content.  Plus it will protect Christians from being wooed away by this other celebration to participate in what was a pagan celebration.
  +
  Circumcision was practiced by the Egyptians before it was practiced by the Jews.  It was a cultural practice which had some religious significance.  God captured the practice, gave it to Abraham, reinvested it with new meaning and it became a religious rite for Abraham to worship his creator.
  We think of circumcision as this really holy thing in the Old Testament associated with the covenant, which it was.  But it wasn’t that way originally.  By golly, it seems to me that if God can do such a thing–take a practice that had heathen content to it, save the practice, reinvest new information to it–then it certainly is okay for the church to do it.
  +
  Even Hanukkah, the Festival of Lights, wasn’t given by God in the Scriptures.  It’s something that they do to recollect a deliverance, a special deliverance, that God gave them during what we call the inter-testamental period, those 400 years between Malachi and Jesus.  Theirs is a festival that is commonplace now but which doesn’t have its source in a direct command in Scripture; but it does function like many of those other things that are in Scripture.  It reminds people year to year of God’s faithfulness and His goodness.
 4. The History of Christmas, simple to remember
  St. Mark’s, written about 65 CE – begins with the baptism of an adult Jesus.  This suggests that the earliest Christians lacked interest in or knowledge of Jesus’ birthdate.+

  Joseph A. Fitzmyer – Professor Emeritus of Biblical Studies at the Catholic University of America, member of the Pontifical Biblical Commission, and former president of the Catholic Biblical Association – writing in the Catholic Church’s official commentary on the New Testament {Addison G. Wright, Roland E. Murphy, Joseph A. Fitzmyer, “A History of Israel” in The Jerome Biblical Commentary, (Prentice Hall: Englewood Cliffs, NJ, 1990), p. 1247.}, writes about the date of Jesus’ birth, “Though the year [of Jesus birth is not reckoned with certainty, the birth did not occur in AD 1.  The Christian era, supposed to have its starting point in the year of Jesus birth, is based on a miscalculation introduced ca. 533 by Dionysius Exiguus.”

  +

  The DePascha Computus, an anonymous document believed to have been written in North Africa around 243 CE, placed Jesus birth on March 28.  Clement, a bishop of Alexandria (d. ca. 215 CE), thought Jesus was born on November 18.  Based on historical records, Fitzmyer guesses that Jesus birth occurred on September 11, 3 BCE.

  +

  In the 4th century CE, Christianity imported the Saturnalia festival hoping to take the pagan masses in with it.  Christian leaders succeeded in converting to Christianity large numbers of pagans by promising them that they could continue to celebrate the Saturnalia as Christians

  +

  The Reverend Increase Mather of Boston observed in 1687 that “the early Christians who  first observed the Nativity on December 25 did not do so thinking that Christ was born in that Month, but because the Heathens’ Saturnalia was at that time kept in Rome, and they were willing to have those Pagan Holidays metamorphosed into Christian ones.”{ Increase Mather, A Testimony against Several Prophane and Superstitious Customs, Now Practiced by Some in New England (London, 1687), p. 35.  See also Stephen Nissenbaum, The Battle for Christmas: A Cultural History of America’s Most Cherished Holiday, New York: Vintage Books, 1997, p. 4.}  Because of its known pagan origin, Christmas was banned by the Puritans and its observance was illegal in Massachusetts between 1659 and 1681.{Nissenbaum, p. 3.}  However, Christmas was and still is celebrated by most Christians.

  +

  Norse mythology recounts how the god Balder was killed using a mistletoe arrow by his rival god Hoder while fighting for the female Nanna.  Druid rituals use mistletoe to poison their human sacrificial victim. {Miles, p. 273.}  The Christian custom of “kissing under the mistletoe” is a later synthesis of the sexual license of Saturnalia with the Druidic sacrificial cult.{Miles, p. 274-5.}

 5. Christmas: Is it “Christian” or Pagan?
  “The cold of the night in Palestine between December and February is very piercing, and it was not customary for the shepherds of Judea to watch their flocks in the open fields later than about the end of October.” Hislop, A., The Two Babylons, Loiseaux Brothers, Neptune, N.J. pg 91.
  +
  If the winter was such a bad time in which to flee, it seems unlikely that the shepherds would be sleeping out in the fields while tending their sheep during that season.
  +
  Isis, the Egyptian title for the “queen of heaven,” gave birth to a son at this very time, about the time of the winter solstice. The term “Yule” is the Chaldee (Babylonian) name for “infant” or “little child.”
  This pagan festival not only commemorated the figurative birthday of the sun in the renewal of its course, but it also was celebrated (on December 24) among the Sabeans of Arabia, as the birthday of the “Lord Moon.”

In Babylon, where the sun (Baal) was the object of worship, Tammuz was considered the incarnation of the Sun.

“In the Hindu mythology, which is admitted to be essentially Babylonian, this comes out very distinctly. There, Surya, or the Sun, is represented as being incarnate, and born for the purpose of subduing the enemies of the gods, who without such a birth, could not have been subdued.” Ibid pg 96

There are many other Christmas counterparts of the Babylonian winter solstice festival, such as: 1) candles lighted on Christmas eve and used throughout the festival season were equally lighted by the Pagans on the eve of the festival of the Babylonian god, to do honor to him, 2) the Christmas tree was equally common in Pagan Rome and Pagan Egypt. In Egypt that tree was the palm tree; in Rome it was the fir. The tree denoted the Pagan Messiah.

“The mother of Adonis, the Sun God and great mediatorial divinity, was mystically said to have been changed into a tree, and when in that state to have brought forth her divine son. If the mother was a tree, the son must have been recognized as the ŒMan of the branch.” Ibid pg 97

 • Should we Celebrate Christmas?
  Sometimes tradition is acceptable and perhaps even pleasing in the sight of Yahweh. But other times it is not acceptable and can even be hated by Him
  The issue of traditions transgressing the commandment of Yahweh was a key teaching of Yahushua the Messiah:
  (NKJV) Matthew 15:1- Then the scribes and Pharisees who were from Jerusalem came to Yahushua, saying, “Why do Your disciples transgress the tradition of the elders? For they do not wash their hands when they eat bread.”
  +
  Messiah didn’t like the traditions of the Scribes and Pharisees because they transgressed Yahweh’s clear commandments. As I will share, Christmas is also transgressing the commandment of Yahweh in favor of tradition. But first, notice that He goes on to say:

  Matthew 15:7 –
  “Hypocrites! Well did Isaiah prophesy about you, saying:8 `These people draw near to Me with their mouth, And honor Me with [their] lips, But their heart is far from Me.9 And in vain they worship Me, Teaching as doctrines the commandments of men.’ “So a tradition can honor him with the lips, but actually be a vain thing that displeases Him. I have found that Christmas is honoring with the lips but it is actually a vain tradition that has essentially become a doctrine and commandment of men.
  It is a tradition and commandment of men because there is no verse in the bible that tells us that we are to celebrate the birth nor the resurrection of Yahushua the Messiah—let alone in a way that imitates paganism and idolatry!
  So yes, I do believe we must question these traditions that have been handed down to this generation even though few dare to. Many Christians speak against the Catholic traditions of Lent, Ash Wednesday, etc. but fail to recognize that the same types of pagan elements exist in the celebration of Christmas and Easter.
 • The History of Christmas and Its Pagan Origins
  English: large wooden Santa Claus and "no...

  large wooden Santa Claus and “north pole” at Santa Claus House, North Pole, Alaska (Photo credit: Wikipedia)

  Many people suffer from the misconception that Christmas is a Christian holiday. The earliest history of Christmas is composed of “pagan” (non-Christian) fertility rites and practices which predate Jesus by centuries. The truth is, in short, the real history of Christmas has nothing to do with Christianity. Many of the traditions which we hold dear, such as decorating Christmas trees, singing Christmas carols, and giving Christmas gifts, are rooted in the traditions of non-Christian religions.
  +
  In the Middle Ages, Christmas was a raucous, drunken celebration which resembled a carnival. Poor people would go on a Christmas“trick or treat” around the richer neighborhoods, causing them misery if they didn’t get what they wanted.
  +
  The Germans did not so much celebrate as honor the winter solstice. They believed that their god, Oden, flew through the sky at night passing judgment on his people. Generally, they would stay indoors during this season. When the Germanic people were converted to Christianity, their winter festival was naturally adopted as a celebration of the birth of Christ.
  +
  Contrary to popular belief, the tradition of cutting down a Christmas tree, bringing it into the home and decorating it is not pagan in origin, and did not appear until centuries after Christ’s broth. The Romans decorated their homes and temples with evergreen clippings, but allowed the trees to remain intact, often decorating live trees with religious icons.
  The Druids tied fruit to the branches of live trees, and baked cakes in the shape of fish, birds and other animals, to offer to their god, Woden. We also inherited the tradition of kissing under the mistletoe from the Druids. The Christmas tree tradition we currently practice had its origins in 16th century Western Germany. “Paradise trees” were cut down to commemorate the Feast of Adam and Eve, which took place on Christmas eve every year.
  +
  Christianity and pre-Christian pagan religion have a great deal in common. Various pagan religions shared the Christian practice of worshiping a god-man who could offer salvation in the form of heaven or condemnation in the form of hell. The concept that a son of God could be born of a mortal woman is seen in many different religions spanning the globe. These concepts are universal, except to those who are extremely divisive and have a tendency to pick nits.
  +
  Fortunately there are many ways to reconnect with the original purpose and meaning of Christmas. Small traditions, such as placing apples or cookies on the tree, or decorating a live tree instead of a cut one, are a good way to get in touch with the way that our ancestors celebrated Christmas. Respecting the planet and understanding its powers and its limitations are important. The pagans were aware of the changing seasons and found earth-centered and social ways to cope with them. They were aware and appreciative of the sun. They exchanged gifts, but their gift exchange was not commercialized. Instead the focus was on bringing good fortune. Giving gifts of fruit has been a common practice throughout history, and is still popular today.

 • A History of New Years
 • Christianity gone haywire, and going down
 • The Marketing Of Catholicism
 • One of the main concerns of the Church in the last 50 years – and I mean, even from good, orthodox priests and laymen – seems to be to make the message of Christianity attractive, or easy to digest, or such that it would appear an improvement in one’s quality of life.
  +
  Christianity isn’t a “fun option”, or a “better choice”; similarly, atheism or unrepentant grave sin are infinitely worse than “poor choices”. It is no surprise 50 years of trying to persuade people of this have brought us to the level where we are now.
  Christianity is, first and foremost, harsh. Harsh in the brutal commandments – not suggestions of “better choices” -, harsh in the consequences for those refusing to do so, harsh in the crystal-clear warning that no alternative ways are acceptable.
  +
  The call to submit our will to His good and perfect will – because God’s ways work for our happiness. A call to surrender our “rights” and all that we are to Jesus – through faithful membership of His Church.

+++

 • Oh Christmas Tree (notestoponder.wordpress.com)
  We deck the halls because Pagans used to bring greenery into their homes on  the shortest day of the year for the sun god to eat.  It was an “offering” to get well soon; a custom shared by ancient Druids, Romans and Greeks. Jesus could have been born in July for all we know but Dec. 25 was set to soothe uppity Pagans by coinciding with their solstice parties.
 • Chanukah (Hanukkah) / Christmas – Facts or Fabels? (hisimagenme.wordpress.com)
  Would Yeshua Himself celebrate Christmas if He walked the earth as human today? Not likely, at least not the way most do.What about Hanukkah?
  Yeshua likely grew up celebrating Hanukkah. It is one of the Jewish Holidays that goes way back. But to be clear it is the only holiday that God did not command to be celebrated. At least Biblically speaking. At least as far as we know. This is because the time period in which the origin of the holiday takes place between Malachi and Matthew or “old and new” testaments. He did indeed celebrate this holiday, and its not a far stretch to know why. As the Light of the World that gave the oil (Holy Spirit) to His church at a critical time in its history…we are the Menorah of Adonai. The above link does a beautiful job explaining this in more detail. It’s worth the time to “study to show thyself and test the Spirit” in search of Truth.
 • The Idol of Christmas (eternalchrist.wordpress.com)
  No, we are not the Grinch who stole Christmas; but Christians should understand the origins of this most hallowed celebration.
  +
  Santa Claus, Christmas trees, and Jingle Bells are born of the traditions of men, and detract from the birth of Messiah. Granted, Sinterklaas was a real person (Saint Nicholas of Myra); a 4th Century Christian bishop who gave generously to the poor.Everything else we know about Santa Claus is a creation of myth and fables. The Saint Nick who is worshiped today has become an idol of merchants and debtors; and is a sacrilege to the Nativity at Bethlehem.Christmas evolved from the winter festivals of Saturnalia (Rome) and Yule (German) from which we get the word Yuletide. These annual feasts celebrated pagan gods such as the white bearded Odin who supposedly rode his horse across the wintry skies of northern Europe delivering gifts to all the children.
 • The true reason for the season (sanchezjennifer926.wordpress.com)
  Christ will never be “the reason for the season” Jesus Christ was interjected into an already existing Pagan festival/feast and I’m here to shed a little light on an ongoing betrayal.
  +
  During the middle ages, the debased Mardi Gras atmosphere, of what was now known as “Christ’s mass” had reached a fevered pitch. Common practices included sex in the streets, rioting, murder, and a number of Druid Halloween like rituals. This blood drenched ritual got so out of hand, that by the year 1652 following the execution of King Charles I, “Christ’s mass” was finally outlawed.
 • YAHWEH’s Truth Behind The Pagan Holiday Christmas (simplylivingforyah.wordpress.com)
  Unbeknownst to the multitudes of Christians, and other religions, those celebrations are made by witches, warlocks, but mainly by Luciferians. I know you are thinking “why Luciferians”? So I’ll tell you why. Try to go over this a few times so you make sure it’s absolutely correct, and then once you do, “remember it”!The reason Luciferians celebrate it is because they know their god Satan has tricked most of the people that call themselves Christians into believing a lie, and that makes those people seen for who they are. “Weak in study and able to be told anything.” Today’s modern day believer is unequipped to do battle with Satan and that gives him an advantage over them.
  +
  These so called “church father’s” pre-existed the man who would continue in their efforts to malign the true doctrine that we were supposed to be taught. Instead Constantine, who was a wife murdering madman, and killed his very own children, found a way to align pagan worship (paganomics) with what was being called “Christianity.” It would allow pagans to bring some long time rituals into the church. “Easter” (Ishtar) The fertility goddess, whose name was originally “Asherah,” or “Astarte.” YAHWEH had the Asheran pole (may pole dancing) taken out of all HIS Tabernacles. “Churchianity brought it back with Easter.”
 • “Hark, the Herald Angels Sing” (allaboutarmstrongism.wordpress.com)
  Tonight, the Christmas tree – yes, the Christmas tree – (you’re responsible for your judging thoughts, Armstrong Adherents)  is brightly lit and shining in my home. Lights flashing sequentially, the beautiful colors light the living room in a warm, inviting glow. From speakers, St. Paul’s Cathedral is singing “Hark the Herald Angels sing” – a song proclaiming the birth of the most important Figure ever to walk the face of the Earth. The words echo beautifully throughout. It is absolutely wonderful.
 • The Twelve Mysteries of Christmas, Day 2 (lmwinborne.wordpress.com)
  Fact is, green has been used by many cultures as a symbol of life.  During harsh winters, evergreens were cut down and brought into houses as a symbol that life still existed despite the bleak conditions outside.  Romans hung holly wreaths on their doors and walls to welcome back the sun in the natalis solis invicti (birth of the invincible sun”) festival, which was celebrated on December 25 each year.  Red was added to symbolize the shed blood of Jesus.
  +
  The custom of using a pine to represent the Tree of Good and Evil spread from the church to the home, creating a tradition with the two colors.
 • Falling Back To The Wall – In Length And Wordiness (experientialpagan.wordpress.com)
   I’m (not really) sorry, Christians; you don’t have a patent on festive mid-winter celebrations.  In fact, if you all bothered to know as much about your Christian history as you think you know about pagan history, you would know it was your own Puritans who wanted to banish Christmas; not the secular humanists, thank you very much.At this time of year, I often wish I could master the patter of the professional auctioneer, so I could belt out “Merry Bodhi, Soyal, Dongzhi, Solstice, Yule, Kwanzaa, Malkh, Hanukkah, Christmas, Solis Invicti, Saturnalia, Yalda, Hogmanay, New Year’s!” 545237without it taking me five minutes to say it.  I hear the “defend Christmas” crowd go on about how it is our “culture” to be defended, but you know what?  America doesn’t have a culture.  Not really.  Capitalism is not cultured, religious bigotry is not cultured, consumerism and materialism are not cultured….but enough of my humanism, right?  IF Americans doing the loudest screaming had ANY bloody concept of “culture” they would know what all those holidays up there ARE, for starters…and then maybe we could have a rational talk about their ill-mannered insistence that nobody ever say “Happy Holidays” instead of “Merry Christmas!”
 • Should Christians Celebrate Christmas? (christianmotivations.weebly.com)
  Jewish people celebrate Christmas today, not because of Christ’s birthday, but because it is a popular tradition and part of our present-day culture. It’s as American as apple pie and hamburgers. And I observed Christmas for nearly 22 years of my life, until God opened my eyes to see the falseness of this pagan holiday.It’s not because I’m a Jew that I don’t celebrate Christmas now. That has nothing to do with it. Let me tell you the real reasons why I no longer observe this pagan holiday.
 • The Christmas Season in the Italian Language (becomingitalianwordbyword.typepad.com)
  To celebrate la stagione natalizia in Italy, I am dedicating this month’s blog posts to the sights, sounds, tastes, and traditions of Natale.  Buone feste! (Happy Holidays!)
  +
  the key dates in a season of celebrations:*December 6: La festa di San Nicola, patron saint of shepherds and of Bari–and the inspiration for the American “Santa Claus.”*December 8: La festa dell’Immacolata, the feast of the Immaculate Conception, a Catholic holy day honoring Mary, the virgin mother of Jesus. In Rome the Pope comes to the Piazza di Spagna to drop a garland of flowers around the statue of the Madonna. (Since she stands atop a high column, firemen on ladders do the actual placement.)*December 13: La festa di Santa Lucia, the festival of lights.

  *December 24: La vigilia di Natale, the vigil or eve of Christmas.

  *December 25: Natale,  the “birthday” of Gesù bambino.

  *December 26: La festa di Santo Stefano, Saint Steven’s day.

  *December 31: La festa di San Silvestro, Saint Sylvester’s day or New Year’s Eve (la vigilia di Capodanno).

  *January 1: Il Capodanno, literally the top of the year.

  *January 6: L’Epifania (Epiphany), which marks the arrival of the Re Magi, the three wise men, who brought gifts to the infant Jesus from afar.

Holidays, holy days and traditions

, who was nominated as one of America’s Most Influential Small Business Experts of 2012 and was named as one of America’s Top 100 Thought Leaders, does find that we as leaders, role models, and parents, we must strive to utilize every opportunity available to us to reinforce the values and beliefs that we hold dear. In such an instance we do have to have some values to which we ourselves do keep. The traditions to which we do hold on should than have a meaning.

“Many holidays are becoming so commercialized that our proud traditions are in danger of becoming trivialized.”

Sonneberg says.

Today, we’re so profit-motivated that we expect retail employees to abandon their family dinners to return to their store in time for the sale. Or worse yet, their employers force them to supervise “midnight madness” sales extravaganzas, featuring over-caffeinated shoppers seeking that “dream buy.”

Many of us can’t even remember the true meaning of the holidays. Memorial Day has morphed from remembering our fallen soldiers to the unofficial beginning of summer. Labour Day’s role in recognizing the achievements of organized labour now just marks the end of summer and a return to school. Veterans Day is honoured as a day off from work.

Scrooge's third visitor, from Charles Dickens:...

That is the strange thing about it all, many do find they should have the day free of work, but do not know what the holiday is all about. They sometimes have a vague idea or do know what certain people do believe in but they themselves do not want to know about it. For example they know that certain Christians celebrate the resurrection of Jesus Christ on Easter, but they do not believe that person ever existed and they also do not believe in the God of Jesus or any god. though they would not want to loose the heathen celebration of the goddess of fertility Estra (hence Easter) or at the end of the year the pagan celebration Christmas, which is on the holy day of the goddess of light. Lots of Christians do want to keep onto that heathen celebration day, though they know it is not really the birth day of Jesus Christ (who was born on the 17th of October 4BCE) For them tradition is what counts, so all the figures which have nothing to do with the time Jesus was born and even which are an abomination in the eyes of the Divine Creator God, they do not want to loose. For them the Santa Claus is holy sacred. Do you know what Father Christmas, the Christmas tree and all the garlands have to do with the birth of the Messiah?

Halloween!!

Halloween!! (Photo credit: cafeconlecheporfavor)

Traditions have become a part of our live we would not like to change easily. Around Halloween I spoke with an English brother who did not mind all the celebrations around Halloween. For him it was just pure fun. It does not mean people are actually believing in supernatural spirits or ghosts. Lots of people like him, might simply view taking part in Halloween and similar celebrations as a way to have fun and teach their children to explore their imagination, creating all sorts of monsters. But why do they have to create ugly things, and not nice things? Why do they not want to see that many celebrations like Halloween have pagan origins and are deeply rooted in ancestor worship, but area also celebration which are of religious importance to several nature worshippers. A few streets further than mine lives a witch which still uses such days to worship the dead and to have contact with supposed spirits of the dead. (According to the Bible when a person comes to his or her end of his or her life, life goes out of that person and he or she can not do anything any-more because he or she will be dead and become dust like any other being, plant or animal.)

Belgium and England are not the only countries where the Wiccans keep to the ancient Celtic rituals, still call Halloween by the ancient name Samhain and consider it to be the most sacred night of the year.

“Christians ‘don’t realize it, but they’re celebrating our holiday with us. . . . We like it,’”

stated the newspaper USA Today when quoting a professed witch.

You may call it strange that Christians also do not mind ‘playing’ around and want to celebrate such days like Halloween which are in conflict with Bible teachings. The Bible warns:

“There must never be anyone among you who . . . practices divination, who is soothsayer, augur or sorcerer, who uses charms, consults ghosts or spirits, or calls up the dead.” (Deuteronomy 18:10, 11The Jerusalem Bible)

I do agree there are no  sons or daughters sacrificed in the fire, but the fires still symbolises such actions. I also do find the reactions very strange when the people burn the puppets ‘full of joy’. What is than the meaning of that action? Does it not show something which is hidden more inside them? Does it not present some hidden feelings or frustrations?

When God tells not to practice divination, sorcery, fortune-telling, witchery, casting spells, holding séances, or channeling with the dead, or having contact with such people doing so, why do those who call themselves Christian do not mind still doing that? Many do not mind to  dabble in the occult or traffic with mediums ‘just for fun”. But is it not hat of which the Bible warns us not to pollute our souls? (Leviticus 19:31)

““ ‘do not turn to spirit-mediums or sorcerers; don’t seek them out, to be defiled by them; I am ADONAI your god.” (Leviticus 19:31 CJB)

Lots of people do not mind intermingling with those people who keep on those heathen traditions and want to celebrate those original pagan celebrations. Is it then not  obvious what kind of life they prefer above the Godly life? Do they not want to get their own way all the time: repetitive, loveless, cheap sex; a stinking accumulation of mental and emotional garbage; frenzied and joyless grabs for happiness; trinket gods; magic-show religion; paranoid loneliness; cutthroat competition; all-consuming-yet-never-satisfied wants; a brutal temper; an impotence to love or be loved; divided homes and divided lives; small-minded and lopsided pursuits; the vicious habit of depersonalizing everyone into a rival; uncontrolled and uncontrollable addictions; ugly parodies of community. I could go on like the apostle Paul could go on. More than once he warned the people who wanted to be followers of Jesus, that the master rabbi demanded purity of the soul, allegiance to the Most High and loyalty to the man who did not want to do his own will but only the Will of his Father. So why do those Christians also not want to do the Will of the father of Jesus? Do they also forget that Jesus spoke many times about ‘being of this world’ or choosing for God, loving God, and what it really means? Though from the many parables we do know that is we want to use our freedom this way, we will not inherit God’s kingdom.

 “19 and it is perfectly evident what the old nature does. it expresses itself in sexual immorality, impurity and indecency; 20 involvement with the occult and with drugs; in feuding, fighting, becoming jealous and getting angry; in selfish ambition, factionalism, intrigue 21 and envy; in drunkenness, orgies and things like these. I warn you now as I have warned you before: those who do such things will have no share in the kingdom of god!” (Galatians 5:19-21 CJB)

These celebrations we have around the end of the year may not look harmful and may represent a critical piece of our culture. For many they may help form the structure and foundation of their families and their society.

Tradition contributes a sense of comfort and belonging. It brings families together and enables people to reconnect with friends.

says Sonnenberg who considers that those celebrations remind us that we are part of a history that defines our past,

shapes who we are today and who we are likely to become. Once we ignore the meaning of our traditions, we’re in danger of damaging the underpinning of our identity.

But we also should know that

Tradition provides a forum to showcase role models and celebrate the things that really matter in life.

So we should question “What does really matter”.

Tradition may serve as an avenue for creating lasting memories for our families and friends, but when you look at certain celebrations, the memory or reason why those holidays were created for is all gone.

St. Martin’s Day celebration with lampoons

Sinterklaas and Zwarte Piet – Saint Nicholas and Black Peter

Many minimise the lies been told about Saint Maarten (St. Martin’s Day), Saint Nicholas and Saint Claus, they bringing presents to the children, one on his black horse in the streets, the other with his white gray (or grey) running over the rooftops, his black servant going through the chimneys, and than the most magical with his reindeer flying from the North-pole through the sky, having his midgets going through the walls putting the many presents under the Christmas tree. How can a child trust its parents when they tell lies for the fun and to trick their children? Why do not tell them it is their present for this or that occasion?

Some of the stories people told their children, making them afraid of the ghosts or telling them when they would not behave they were going to be put in the sack of ‘Zwarte piet’ or ‘Black Peter’ did give them an experience which was not so much fun. Naturally the presents where much like as well as all the mysticism around those days.

It is also very easy to get caught up in the hubbub of the season of Christmas and the joy people should experience at such an occasion is often obscured by the stress they do experience. The Bible does encourage all of us to remember Jesus Christ, how he gave his life for many. It also encourages us to share the same love as Christ and to be liberal in giving, to help the needy, and to spend time with our families. It also teaches us how to be peaceable.

McClintock and Strong’s Cyclopedia states:

The observance of Christmas is not of divine appointment, nor is it of NT [New Testament] origin.

The Encyclopedia Americana says:

Saturnalia, a Roman feast celebrated in mid-December, provided the model for many of the merry-making customs of Christmas. From this celebration, for example, were derived the elaborate feasting, the giving of gifts, and the burning of candles.

The Encyclopædia Britannica notes that

all work and business were suspended” during Saturnalia.

*Description: Bilbao-Loiu airport, Biscay, Spa...

*Description: Bilbao-Loiu airport, Biscay, Spain. Olentzaro, Christmas tree, Santa Claus and elf. Photographer: Javier Mediavilla Ezquibela Date: January 6, 2005. (Photo credit: Wikipedia)

In Western Europe in the Winter we do have very dark days and could do with some extra lighting. It is also a period of some cold weather conditions where the wind and rain are not a nice thing to go for a walk. So it can be made much cosier with some extra light and fire in the house. Nothing against that. As such the decorations in the house and bringing a nice smelling spruce in the living room made it possible to have some extra colour and a nice smell in the room which had not so much ventilation as in Summer. But we know also that in the past Europeans decorated their homes with lights and evergreens of all kinds to celebrate the winter solstice and to combat evil spirits. {The Encyclopedia of Religion,}

Tree worship, common among the pagan Europeans, survived after their conversion to Christianity.” One of the ways in which tree worship survived is in the custom of “placing a Yule tree at an entrance or inside the house in the midwinter holidays.” {Encyclopædia Britannica}.

It is totally wrong to believe that those Christians who do not like to celebrate Christmas would not believe in Christ Jesus. They may not forget the early Christians never celebrated the birthday of Jesus. The only feast we should remember concerning Christ, is the day when he took the bread and wine as symbols of the instalment of  the New Covenant, on the 14th of Nisan,or celebrating Passover with a Memorial Meal (Memorial Day for many Christians worldwide.).

To think only then on the 25th of December to be generous or about peace on earth and goodwill toward men, would limit the message Christ had given to his followers. Because every day they should be messengers of peace.

“the person who blesses others will prosper; he who satisfies others will be satisfied himself.” (Proverbs 11:25 CJB)

“if possible, and to the extent that it depends on you, live in peace with all people.” (Romans 12:18 CJB)

Jesus commanded that we commemorate his death, not his birth.

“19 also, taking a piece of matzah, he made the b’rakhah, broke it, gave it to them and said, “this is my body, which is being given for you; do this in memory of me.” 20 he did the same with the cup after the meal, saying, “this cup is the new covenant, ratified by my blood, which is being poured out for you.” (Luke 22:19-20 CJB)

That action of Jesus, preparing himself for giving himself to the world, only willing to do the Will of his Father, should make us to form the right attitude, also willing to do the Will of Jesus his Father, the Only One God.

““father, if you are willing, take this cup away from me; still, let not my will but yours be done.”” (Luke 22:42 CJB)

We should take time this holiday season to think about that and to meditate what we want to do, following human traditions and doing the same thing what people would love most, or following the Biblical instructions about how to behave, whom and what to associate with, either being part of the world or part of Christ.

+

Please do find ‘s article: Tradition: The True Meaning of Holidays

Preceding articles:

Hanukkahgiving or Thanksgivvukah

Thanksgivukkah and Advent

++

English: A Christmas Tree at Home

English: A Christmas Tree at Home (Photo credit: Wikipedia)

 

Find also to read:

 1. A season of gifts
 2. God’s Special Gift
 3. What Jesus sang
 4. Christmas customs – Are They Christian?
 5. Jesus begotten Son of God #1 Christmas and Christians
 6. Jesus begotten Son of God #2 Christmas and pagan rites
 7. The nativity story
 8. Christmas, Saturnalia and the birth of Jesus
 9. Christmas customs – Are They Christian?
 10. Speedy Christmas!
 11. Christmas trees
 12. Merry Christmas with the King of Kings
 13. What do you want for Christmas
 14. Ember and light the ransomed of Jehovah
 15. Sancta Claus is not God
 16. Wishing lanterns and Christmas
 17. Self-development, self-control, meditation, beliefs and spirituality
 18. Timely Growth
 19. Idolatry or idol worship
 20. Halloween custom of the nations
 21. 11 November, a day to remember #1 Until Industrialisation
 22. 11 November, a day to remember #2 From the Industrialisation
 23. Victims and Seekers of Peace
 24. 1 -15 Nisan
 25. Deliverance and establishement of a theocracy
 26. Day of remembrance coming near
 27. 14 Nisan a day to remember #1 Inception
 28. 14 Nisan a day to remember #2 Time of Jesus
 29. 14 Nisan a day to remember #3 Before the Passover-feast
 30. 14 Nisan a day to remember #4 A Lamb slain
 31. 14 Nisan a day to remember #5 The Day to celebrate
 32. 14-15 Nisan and Easter
 33. Around the feast of Unleavened Bread
 34. Seven days of Passover
 35. Jesus memorial
 36. Bread and Wine
 37. Ransom for all
 38. High Holidays not only for Israel
 39. Observance of a day to Remember
 40. Is it wise to annul the Pentecostweekend
 41. Festival of Freedom and persecutions
 42. Casual Christians
 43. Life and attitude of a Christian
 44. Not bounded by labels but liberated in Christ
 45. I Only hope we find GOD again before it is too late !

Additional reading:

 1. From a midwinter celebration to a Christian feast
 2. Is Christmas Christian?
 3. The Christ – Mass Lie
 4. By Jove! It’s Christmas: Did the First Christian Roman Emperor
 5. Appropriate the Pagan Festival of Saturnalia to Celebrate the Birth of Christ? Matt Salusbury Weighs the Evidence
 6. The Life Mag: 12 Days of Christmas – Secret Code along the Roman Road
 7. The Real Story of Christmas
 8. What Does the Catholic Church Teach About Christmas and the Holy Days?
 9. Have nothing to do with Godless Myths and old wives’ tales
 10. Christmas Customs–Are They Christian? – Jehovah’s Witnesses Official Web Site
 11. Has Christmas Lost Christ? – Jehovah’s Witnesses Official Web Site
 12. The Christmas Spirit All Year Round? – Jehovah’s Witnesses Official Web Site
 13. Take Your Stand for True Worship – Jehovah’s Witnesses Official Web Site
 14. Christmas is a lie
 15. We are Christians and are not celebrating Christmas
 16. The Un-Christmas Club
 17. The Plain truth about Christmas

+++

http://belgianbiblestudents.wordpress.com/tag/Easter/

 • Origins of Holidays (xntricproductions.wordpress.com)
  Holidays originally Holy days are celebrated to pay honor to a certain time of the year, a certain day or days that are Holy or important and have meaning to the people celebrating.
  +
  With this mixing of cultures we also have, in many cases, mixing of religions, beliefs, customs and traditions. This has been happening for centuries all over the world. As people travel from place to place and settle in new areas sometimes by choice, sometimes by force or out of necessity, our traditions, customs, beliefs are brought with us. We introduce what is ours to the new place where we settle and we are introduced to what is customary to others. So even customs, traditions and religions can become intermingled. Only the very devout remember and continue to teach what is theirs and theirs alone.
  +
  In the Bible God warns his people numerous times throughout the Bible to remain separate from the people of the lands they would inhabit. God warns all of his people not to adopt the traditions of pagan people and not to honor him the way that pagans honor their gods.In other religions people worship and honor their gods and holy times of the year according to their beliefs and practices. Pagans do not worship God or include Christ in their celebrations however their celebrations are nearly identical to ours.
  In fact pagan religions as celebrated by pagans today have remained pretty much the same since they started thousands of years ago. Some pagans do put their own twist on it or start their own new family traditions just as Christians do but the foundation of their beliefs remain intact. So why do so many non- Christians celebrate Christmas and Easter?
 • About Christmas (myrarsenriquez.wordpress.com)
  Christmastime, as it is often called, is in the winter of the Northern Hemisphere, at a time when there were already ancient festivals. Some of the traditions that are used for Christmas are older than Christmas, or come from other non-Christian traditions such as Yule. Modern traditions of Christmas often focus on the giving of gifts. The season for retail stores to sell gifts, food, greeting cards, Christmas trees, and decorations begins the day about a month before Christmas Day.
 • Christmas is a Pagan Holiday (bblessedtoday.net)
  Don’t get upset and defensive with your excuses and arguments on how Christmas is about Jesus and the reason for the season and saying that I am just a party pooper that is putting a dent in your family traditions. Do some research on your own and see for yourself where Christmas came from and what are its real origins. Sometimes the only way we really change ourselves is to see things from our own eyes, to read things on our own, to observe with new information to see if it is truly wrong to celebrate Christmas.
 • Christians and Halloween (fredfies.wordpress.com)
  Consider What Halloween Celebrates (can we celebrate that?)  I am amazed that earlier and earlier superstores are geared up for October 31.  As soon as the last school supply is sold, the Halloween decorations appear.  In August? Really?  But here they come…skeletons, tombs, witches, death and gore fill the aisles of the store.  Of course, you can dress as something as harmless as an M&M, but it is clear that the celebration is of the “dark elements” of this world.  Consider what the Bible says,
 • How Holy are the Holidays? (mypentecostalreformation.wordpress.com)
  Thanksgiving, Christmas, and New Years day, are all days we consider as part of “the holidays”. As a kid I would count the days ’till thanksgiving. Waking up early and smelling the turkey and all the seasonings along with it.
  +
  Christmas was the next holiday to be enjoyed. This day had a major count down, to when Santa came to bring me gifts. I had gotten honor roll all school year-long, and I wanted my rewards. As the days drew near to the big day, presents appeared under our Faux Christmas tree.
  +
  The purpose of these gatherings were to be around family while we wait for the new year. New Year’s Eve represents survival, new starts, clean slates, perseverance, and gym memberships.
 • Why Christmas? (mymindyourplan.wordpress.com)
  Every year we set up our Christmas trees, decorate them and our houses, get a day or two off work, spend half our year’s wages on presents and spend the days we have free with our families. Kids are excited for Santa Claus, adults are excited….for their time off work. Why is it we do this?
  +
  Sol Invictus was a Roman sun god that was worshiped during the festival Dies Natalis Solis Invicti, or “Birthday of the Unconquered Sun” which was celebrated on the 25th December.
  +
  The truth about Christmas is that there is no real Biblical reason for us to be celebrating the birth of Jesus. I say this, the Bible gives us no command to do so but, rather, to celebrate His death, resurrection, ascension and exaltation. So why is it we celebrate it, and in some ways more so than His death at Easter?
 • Traditions (polandec.wordpress.com)
  Some of Polish traditions are firmly rooted in Catholicism, a predominant religion in Poland, while others spring from various pagan rites. Nowadays, any pagan elements still present in the culture take the form of fun festivals and shows.
  +
  Christmas Eve (Wigilia), an evening preceding Christmas Day, is traditionally celebrated with a festive Christmas supper. It’s a very special occasion, when families prepare 12 types of meatless dishes – one for each of the 12 apostles. On this day Christmas tree is also decorated so that Santa Claus can bring Christmas gifts.
 • Stolen Holidays and Entitled Pagans (mapletreedruidry.wordpress.com)
  ontrary to popular Neo-Pagan believe (yes, I have been guilty of holding onto this in the past), the Celtic conversion was rather peaceful, despite the objection of the priestly Druid class.  This was a culture tired of the centuries of Blood Wars, and were quite happy to accept peace and love at first.  The Norse accepted Jesus as another war god.  New Holidays were adopted.  Old holidays were blended.  I’m not saying it was seamless, or without any conflict.  But it was much more of a sharing of culture than a stealing of holidays.  Yesterday was the first day of Hannukah.  I made latkes for dinner.  Does this mean that I “stole” it from the Jews?  Of course not!  I was celebrating in solidarity.
  +
  No one owns the copyright on having a god with a birthday on December 25th.  As fun as it is to “keep Saturn in Saturnalia” and “keep Han in Hannukah”, there are dozens of gods with birthdays this time of year. Mithra, Dionysus, Saturn, and possibly even Aengus, Lugh and Taliesin
 • Pagans, Sinterklass, and Jesus (parttimeyp.wordpress.com)
  Mid-winter celebrations had a long history even before Jesus walked on the Earth. People celebrated around the solstice because the days were starting to grow longer. Scandinavians burnt a Yule log believing that each sparks represented a new pig or calf that would be born. Many Europeans would slaughter most of their cattle so they wouldn’t have to feed them, which lead to large feasts. The Germans had a celebration honoring Odin, many people choose to stay inside during this time because it was believed that Odin made nighttime flights observing people and deciding who would prosper and who would die in the coming year. (That sounds strangely familiar doesn’t it?)
 • Halloween is Satanist Christmas (govtslaves.info)
  The Satanic Bible ranks Halloween as one of the two most important festivals on its calendar, which may explain why it’s now being promoted as a ‘fun’ festival
  Behind the playful facade, Halloween celebrates perversion, which is the real meaning of the occult. It is a ”religious indoctrination into Druid paganism, witchcraft, and Satanism.”
 • Halloween, should Christians stay away or is it ok to celebrate?
  When we consider the history of Halloween (a Christian perspective), it may seem as if the modern holiday has gotten out of hand. After all, doesn’t Halloween glorify evil? Is it right to send our children out as devils and vampires? Should we emphasize the saints, whose nearly forgotten feast day is the reason for Halloween? Hallow is the same word for “holy” that we find in the Lord’s Prayer, and e’en is a contraction of “evening.” The word Halloween itself is a shortened form of “All Hallows Eve,” the day before All Saints Day. This holiday, properly understood and celebrated with all of its fun trappings, can be a way for us to deepen our understanding of faith.