Wettisch tegenover wet

Is de Wet verboden terrein? Is de Wet prikkeldraad? Zijn wij ongehoorzaam om de Wet te gehoorzamen? Is de Wet afgedaan, afgeschaft? Is de Wet op slot voor gelovigen? Gaan wij verloren door Gods Sabbat te gehoorzamen?

Paulus zegt iets heel anders.

Zo is dan de Wet heilig, en het gebod is heilig en rechtvaardig en goed (Romeinen 7:12).

Dat zijn woorden van de apostel Paulus.

Hij zegt ook:dat de Wet geestelijk is (Romeinen 7:14).

Het is precies het omgekeerde van wat christenen denken!

In dit licht moeten wij de woorden van Paulus zien:

“wij zijn van de Wet ontslagen (Romeinen 7:6).

De waarheid is dat wij niet vrijgemaakt zijn van de tien geboden, maar

“wij zijn vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods” (Romeinen 8:2).

Christenen zijn ongehoorzaam door God niet te gehoorzamen.

De Thora is niet fout, WIJ zijn fout!!!

 

Wettisch

Paulus keerde zich tegen wetticisme. Dus niet tegen de wet. Waar in het  Nieuwe Verbond het woordje wet
staat vermeld, zul je in veel gevallen het woordje wettisch moeten lezen. In het boek Galaten lees je:

“Maar wanneer u door de Geest geleid wordt, bent u niet onderworpen aan de wet (Galaten 5:18).

Wij Joden… weten dat niemand als rechtvaardige wordt aangenomen door de wet na te leven, maar door het geloof in Jeshua de Gezalfde. Ook wij zijn tot geloof in Messias Jeshua gekomen om daardoor. en niet door de wet, rechtvaardig te worden, want niemand wordt rechtvaardig door de wet na te leven (Galaten 2:16).

Het feit dat de wet ons niet rechtvaardigt, betekent niet dat we de Torah naast ons neer kunnen leggen. Er zou een lichtje moeten gaan branden als je deze teksten legt naast de uitspraak van Jeshua, waar Hij zegt dat Hij niet is gekomen om de wet af te schaffen:

Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen… …. (Matteus 5:17-19)

Stellen wij door het geloof de wet buiten werking? Integendeel, wij bevestigen de wet juist (Romeinen 3:31)

Uit dit tekstgedeelte blijkt dat Jeshua de Torah niet afschaft. Integendeel. Het staat immers zwart op wit: Hij kwam niet om af te schaffen, maar om te vervullen.

Niet de wet wordt weggenomen, maar de sluier! (2 Kor. 3:14,16)

Als je teksten in de Bijbel tegenkomt, die inhoudelijk haaks staan op de woorden van Jeshua, dan mag je ervan uitgaan dat waarschijnlijk iets niet helemaal goed is gegaan bij het vertalen. Het Woord spreekt zichzelf niet tegen.

Paulus wees de toehoorders erop dat ze van de Torah (Psalm 119:105) geen lijst van wettische regeltjes moeten maken. Het in Galaten gebruikte Griekse erga nomou voor wet kan omschreven worden met werken der wet. Wij mensen hebben dikwijls een sterke neiging om Gods onderwijzingen vast te leggen als wet. Zodoende ontwikkelen we religie, traditie en liturgie. De weg naar wetticisme ligt dan wijd open.

Niet leven vanuit vrijheid, maar vanuit slavernij. We willen het heil liever verdienen. We willen ervoor zwoegen. Grote offers brengen. Het zit ons, calvinisten, in het bloed.

God dwingt ons niet in een beklemmende dwangbuis van een serie strenge regeltjes en wetten. Gods Torah is geschreven op de tafels van je hart. Dat zou tot gevolg moeten hebben, dat je ernaar verlangt om je te onderwerpen aan Gods onderwijzing. Je wordt daartoe gedrongen door de Geest van God.
– Martin Rozestraten
+++

Al-Fatiha [The Opening/De Opening] Süra 1:1-3 In the name of Allah the Merciful Lord Of The Creation

English: Sura Al-Fātiha from a Qur'an manuscri...

Sura Al-Fātiha from a Qur’an manuscript by Hattat Aziz Efendi. – Fatiha of Openingsgedeelte uit een Koranhandschrift van Hattat Aziz Efendi. (Photo credit: Wikipedia)

001.001 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
001.001 In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful.

001.002 الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
001.002 Praise be to Allah, the Cherisher and Sustainer of the worlds;

001.003 الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
001.003 Most Gracious, Most Merciful;

Al-Qur’an, 001.001-003 (Al-Fatiha [The Opening])

Text Copied from DivineIslam’s Qur’an Viewer software v2.913

 

In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful.(1:1)

All praise is due to Allah, the Lord of the Worlds.(1:2) / All praise is to Allah, the Lord Of The Creation.

The Beneficent, the Merciful.(1:3)

Bismi Al-Lahi Ar-Raĥmāni Ar-Raĥīmi [1.1] In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle. بِسْمِ ‌ال‍‍لَّهِ ‌ال‍رَّحْمَنِ ‌ال‍رَّح‍‍ِ‍ي‍‍مِ
Al-Ĥamdu Lillahi Rabbi Al-`Ālamīna [1.2] Alle lof zij Allah, de Heer der Werelden. الْحَمْدُ‌ لِلَّهِ ‌‍رَبِّ ‌الْعَالَم‍‍ِ‍ي‍‍نَ
Ar-Raĥmāni Ar-Raĥīmi [1.3] De Barmhartige, de Genadevolle. ال‍رَّحْمَنِ ‌ال‍رَّح‍‍ِ‍ي‍‍مِ

Translation from / Vertaling van: http://transliteration.org/quran/WebSite_CD/MixDutch/Fram2E.htm

 

In naam van den lankmoedigen en albarmhartigen God.(1:1)

Lof aan God, meester des heelals.(1:2)

Den lankmoedige, den albarmhartige.(1:3)

 • In de naam van Allah, de Erbarmer, de Meest Barmhartige.
 • Alle lof zij Allah, de Heer der Werelden.
 • De Erbarmer, de Meest Barmhartige.
Own Photograph

Allah, title of God as seen by man (Photo credit: Wikipedia)

The Quran opens with the indication it is willing to speak in the name of Allah/God (الله يهوه יהוה ) the Merciful to Whom praise has to be to Allah/God (الله يهوه יהוה ), the Lord of the Worlds. [(According to tradition Muslims think of: The world we can see: the world of the people and the worlds we can not see: the world of angels (paradise), and the world of the demons or Gjinn-people (hell).]

This part, the Fatiha (Opening) is the first sura (chapter) of the Qur’an and most common prayer of Islam.

De Koran opent met de kennisgeving dat het verlangt te spreken in de naam van Allah/God (الله يهوه יהוה ) de Heer van de werelden [volgens Moslim traditie heeft menhier ook bedacht dat er zichtbare en onzichtbare werelden ((‘Âlamin) zijn: de zichtbare wereld van het mensenvolk, de wereld van het engelenvolk (paradijs) en de wereld van het demonenvolk of Djinn (hel).]

Dit deel, de Fatiha of Opening is het eerste hoofdstuk (sura/surah) van de Koran alsook het meest gebruikte gebed in de Islam.

Allah – beginning with the name of – the Most Gracious, the Most Merciful.

In de naam van God de Barmhartige Erbarmer [Lofprijzing]
Lof aan God de Heer der wereldwezens

In de naam van Allah, de Erbarmer, de Meest Barmhartige

In the Quran the book starts with praise, says “with the name of” but does not really give the name. It only gives a title ‘Allah’ or ‘God’

Het Koranboek begint haar uiteenzetting met de lofprijzing en melding ‘In de naam van Allah’ maar geeft Zijn Naam niet prijs, doch enkel een titel ‘Allah’ ‘God’.

The Torah and Bible do give us God’s Name.

Torah en Bijbel geven ons God’s Naam.

Exo 6:2  And Elohim spoke to Mosheh and said to him, “I am יהוה.
Exo 6:3  “And I appeared to Aḇraham, to Yitsḥaq, and to Yaʽaqoḇ, as Ěl Shaddai. And by My Name, יהוה, was I not known to them?
Exo 6:4  “And I also established My covenant with them, to give them the land of Kenaʽan, the land of their sojournings, in which they have sojourned.
Exo 6:5  “And I have also heard the groaning of the children of Yisra’ĕl whom the Mitsrites are enslaving, and I have remembered My covenant.
Exo 6:6  “Say, therefore, to the children of Yisra’ĕl, ‘I am יהוה, and I shall bring you out from under the burdens of the Mitsrites, and shall deliver you from their enslaving, and shall redeem you with an outstretched arm, and with great judgments,
Exo 6:7  and shall take you as My people, and I shall be your Elohim. And you shall know that I am יהוה your Elohim who is bringing you out from under the burdens of the Mitsrites.
Exo 6:8  ‘And I shall bring you into the land which I swore to give to Aḇraham, to Yitsḥaq, and to Yaʽaqoḇ, to give it to you as an inheritance. I am יהוה.’ ”
(Exodus 6:2-8 The Scriptures 1998+)

“and I appeared unto Abraham, unto Isaac, and unto Jacob, as {1} God Almighty; but {2} by my name Jehovah I was not {3} known to them. {1) Heb [El Shaddai] 2) Or [as to] 3) Or [made known]}” (Exodus 6:3 ASV)

“but in very deed for this cause have I made thee to stand, to show thee my power, and that my name may be declared throughout all the earth.” (Exodus 9:16 ASV)

“The name of Jehovah is a strong tower; The righteous runneth into it, and {1} is safe. {1) Heb [is set on high]}” (Proverbs 18:10 ASV)

“And in that day shall ye say, Give thanks unto Jehovah, {1} call upon his name, declare his doings among the peoples, make mention that his name is exalted. {1) Or [proclaim his name]}” (Isaiah 12:4 ASV)

Exo 6:2-8 SVD  Exo 6:2  ثُمَّ قَالَ اللهُ لِمُوسَى: «انَا الرَّبُّ.
Exo 6:3  وَانَا ظَهَرْتُ لابْرَاهِيمَ وَاسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ بِانِّي الْالَهُ الْقَادِرُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ. وَامَّا بِاسْمِي «يَهْوَهْ» فَلَمْ اعْرَفْ عِنْدَهُمْ.
Exo 6:4  وَايْضا اقَمْتُ مَعَهُمْ عَهْدِي: انْ اعْطِيَهُمْ ارْضَ كَنْعَانَ ارْضَ غُرْبَتِهِمِ الَّتِي تَغَرَّبُوا فِيهَا.
Exo 6:5  وَانَا ايْضا قَدْ سَمِعْتُ انِينَ بَنِي اسْرَائِيلَ الَّذِينَ يَسْتَعْبِدُهُمُ الْمِصْرِيُّونَ وَتَذَكَّرْتُ عَهْدِي.
Exo 6:6  لِذَلِكَ قُلْ لِبَنِي اسْرَائِيلَ: انَا الرَّبُّ. وَانَا اخْرِجُكُمْ مِنْ تَحْتِ اثْقَالِ الْمِصْرِيِّينَ وَانْقِذُكُمْ مِنْ عُبُودِيَّتِهِمْ وَاخَلِّصُكُمْ بِذِرَاعٍ مَمْدُودَةٍ وَبِاحْكَامٍ عَظِيمَةٍ
Exo 6:7  وَاتَّخِذُكُمْ لِي شَعْبا وَاكُونُ لَكُمْ الَها. فَتَعْلَمُونَ انِّي انَا الرَّبُّ الَهُكُمُ الَّذِي يُخْرِجُكُمْ مِنْ تَحْتِ اثْقَالِ الْمِصْرِيِّينَ.
Exo 6:8  وَادْخِلُكُمْ الَى الارْضِ الَّتِي رَفَعْتُ يَدِي انْ اعْطِيَهَا لابْرَاهِيمَ وَاسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ. وَاعْطِيَكُمْ ايَّاهَا مِيرَاثا. انَا الرَّبُّ».

2  ثم كلم الله موسى وقال له انا الرب.
3  وانا ظهرت لابراهيم واسحق ويعقوب باني الاله القادر على كل شيء.واما باسمي يهوه فلم أعرف عندهم.
4  وايضا اقمت معهم عهدي ان اعطيهم ارض كنعان ارض غربتهم التي تغربوا فيها.
5  وانا ايضا قد سمعت أنين بني اسرائيل الذين يستعبدهم المصريون وتذكرت عهدي.
6  لذلك قل لبني اسرائيل انا الرب.وانا اخرجكم من تحت اثقال المصريين وانقذكم من عبوديتهم واخلصكم بذراع ممدودة وباحكام عظيمة.
7  واتخذكم لي شعبا واكون لكم الها.فتعلمون اني انا الرب الهكم الذي يخرجكم من تحت اثقال المصريين.
8  وادخلكم الى الارض التي رفعت يدي ان اعطيها لابراهيم واسحق ويعقوب.واعطيكم اياها ميراثا.انا الرب.

2 En Elohim sprak tot Mosje {Mosheh/Mozes } en zei tegen hem: “Ik ben יהוה3{Jehovah }”En ik verscheen aan Aḇraham {Abraham }, Yitsḥaq {Isaak }, en Ya’aqob {Jakob }, als El Shaddai {De Ene Almachtige; De Enige Allerhoogste }. En bij mijn naam יהוה {Jehovah }, was ik niet bekend bij hen? 4 “En ik vestigde ook Mijn verbond met hen, om hen het land van Kena’an {Kanaän } te geven, het land van hun verblijven {oponthouden/ het land van hun oponthoud of van hun vreemdelingschappen }, waarin zij als vreemdeling hebben verkeerd. 5 “En ik heb ook het gekerm {weeklagen } gehoord van de kinderen van Yisra’ĕl {Israël } welke de Mitsrites {de Egyptenaren } tot slaaf namen, en ik heb aan Mijn verbond gedacht. 6 “Zeg dan ook, aan de kinderen van Yisra’ĕl {Israël }: ‘Ik ben יהוה {Jehovah }, en ik zal ulieden uitleiden van onder de lasten van de Mitsrites {Egyptenaren }, en zal je bevrijden van hun slavernij, en zal u verlossen door een uitgestrekte arm, en door grote gerichten {gerechtsuitspraken }, 7 en neemt u als Mijn volk, en ik zal uw Elohim zijn {Ik zal u tot een god zijn }. En gij zult weten, dat Ik ben יהוה {Jehovah } uw Elohim {de Eeuwige, uw God }, die je brengt van onder de lasten {last, lastdiensten } van de Mitsrites {Egyptenaren }. 8 ‘En ik zal u brengen naar het land dat Ik gezworen te geven aan Aḇraham {Abraham  }, Yitsḥaq {Isaak }, en Ya’aqob {Jakob }, om het te geven aan u als een erfenis. Ik ben {’Ik ben die ben’ Adonai } יהוה {Jehovah }. ‘” (Exodus 6:2-8 De Geschriften 1998+)

“Aan Abraham, aan Isaak en aan Jakob ben Ik verschenen als God Almachtig; mijn naam Jahwe heb Ik hun niet geopenbaard.” (Exodus 6:3 WV78)

“Maar Ik heb u in leven gelaten om u mijn kracht te laten zien en om mijn naam bekend te laten worden over heel de aarde.” (Exodus 9:16 WV78)

“De naam van Jahwe is een machtige toren: de rechtvaardige snelt erheen en is in veiligheid.” (Spreuken 18:10 WV78)

“Op die dag zult gij zeggen: Looft jahwe, roept zijn naam uit, maakt onder de volken zijn daden bekend, verkondigt zijn hoog verheven naam.” (Jesaja 12:4 WV78)

prophesied in the name of Allah

geprofeteerd in de naam van Allah

Jeremiah 26:9: (SVD)  لِمَاذَا تَنَبَّأْتَ بِاسْمِ الرَّبِّ قَائِلاً مِثْلَ شِيلُوهَ يَكُونُ هَذَا الْبَيْتُ وَهَذِهِ الْمَدِينَةُ تَكُونُ خَرِبَةً بِلاَ سَاكِنٍ؟] وَاجْتَمَعَ كُلُّ الشَّعْبِ

Why prophesied in the name of Allah, saying this house shall be like Shiloh, and this city shall be desolate, without an inhabitant? And all the people met

or: Why prophesied in the name of the Lord (Allah) shall be like Shiloh, saying this house and this city shall be desolate without Sakn.wagtma all the people on Jeremiah in the house of the Lord

(The Scriptures 1998+)  (9)  “Why have you prophesied in the Name of יהוה {Jehovah}, saying, ‘This house shall be like Shiloh, and this city be dried up, without an inhabitant’?” And all the people were gathered against Yirmeyahu in the House of יהוה {Jehovah}.

(De Geschriften 1998+)”Waarom hebt u geprofeteerd in de Naam van יהוה {Jehovah}, zeggende:Dit huis zal worden als Silo, en deze stad worden opgedroogd, zonder inwoner’?” En het ganse volk werd vergaderd tegen Yirmeyahu{Jeremias} in het Huis van יהוה {Jehovah}.

Colosians 3:17:  إِنْ كَانَ أَحَدٌ يُفْسِدُ هَيْكَلَ اللهِ فَسَيُفْسِدُهُ اللهُ لأَنَّ هَيْكَلَ اللهِ مُقَدَّسٌ الَّذِي أَنْتُمْ هُوَ.

(svd):  وَكُلُّ مَا عَمِلْتُمْ بِقَوْلٍ اوْ فِعْلٍ، فَاعْمَلُوا الْكُلَّ بِاسْمِ الرَّبِّ يَسُوعَ، شَاكِرِينَ اللهَ وَالآبَ بِهِ.

And whatever you are saying or doing, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to Allah {الله} and the Father by him.

(The Scriptures 1998+)  (17)  And whatever you do in word or deed, do all in the Name of the Master יהושע {Jeshua/Jesus}, giving thanks to Elohim the Father through Him.

(De Geschriften 1998+) En wat je ook doet in woord of daad, doet alles in de Naam van de Meester יהושע {Jeshua/Jezus}, dankzeggend aan Elohim de Vader langs hem.

Ephesians 1:17 (ASV): that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give unto you a spirit of wisdom and revelation in the knowledge of him;

Efeziërs 1:17 (WV78)  Ik smeek de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u de Geest te geven van wijsheid en openbaring om Hem waarachtig te kennen.

1 Corinthians 10:31  (ASV):  Whether therefore ye eat, or drink, or whatsoever ye do, do all to the glory of God.

1 Corinthiërs 10:31 (WV78):  Of gij dus eet of drinkt, of wat gij ook doet, doet alles ter ere Gods.

Ephesians 5:20 (ASV):   giving thanks always for all things in the name of our Lord Jesus Christ to {1 } God, even the Father; {1) Gr the God and Father }

Efeziërs 5:20 (WV78):  Zegt altijd voor alles dank aan God de Vader in de naam van onze Heer Jezus Christus.

 

All praise is to Allah, the Lord Of The Creation.

Alle lof is aan Allah, de Heer van de Schepping.

Allah/God is seen as the creator:

Isa 40:28  أَمَا عَرَفْتَ أَمْ لَمْ تَسْمَعْ؟ إِلَهُ الدَّهْرِ الرَّبُّ خَالِقُ أَطْرَافِ الأَرْضِ لاَ يَكِلُّ وَلاَ يَعْيَا. لَيْسَ عَنْ فَهْمِهِ فَحْصٌ.

28  أما عرفت ام لم تسمع.اله الدهر الرب خالق اطراف الارض لا يكل ولا يعيا ليس عن فهمه فحص.

“Remember also thy Creator in the days of thy youth, before the evil days come, and the years draw nigh, when thou shalt say, I have no pleasure in them;” (Ecclesiastes 12:1 ASV)

“Hast thou not known? hast thou not heard? {1} The everlasting God, Jehovah, the Creator of the ends of the earth, fainteth not, neither is weary; there is no searching of his understanding. {1) Or [Jehovah is an everlasting God, the Creator…he fainteth not etc]}” (Isaiah 40:28 ASV)

“I am Jehovah, your Holy One, the Creator of Israel, your King.” (Isaiah 43:15 ASV)

“Wherefore let them also that suffer according to the will of God commit their souls in well-doing unto a faithful Creator.” (1 Peter 4:19 ASV)

“Houd je schepper in ere zolang je nog jong bent, eer de kwade dagen komen en de jaren dat je zegt: het bevalt me niet meer.” (Prediker 12:1 WV78)

“Weet gij het niet of hebt gij het niet gehoord? Jahwe is een God van eeuwigheid, hij heeft de verste hoeken der aarde geschapen. Hij wordt niet moe noch uitgeput, zijn inzicht is niet te doorgronden.” (Jesaja 40:28 WV78)

“Ik ben Jahwe, uw Heilige, de Schepper van Israel, uw Koning.” (Jesaja 43:15 WV78)

“Daarom moeten ook zij die onschuldig te lijden hebben, omdat God het zo toelaat, hun ziel aan hun Schepper toevertrouwen door te doen wat goed is: Hij zal hen niet in de steek laten.” (1 Petrus 4:19 WV78)

 

English: This is one of the Names of Allah. It...

One of the titles of Allah, the Merciful. It means The Most Forgiving One. – Een van de vele tittelsdie Allah draagt: de Meest Vergevende of de Barmhartige (Photo credit: Wikipedia)

The Merciful Allah

De Genadevolle Allah

“ولكنه يعطي نعمة اعظم.لذلك يقول يقاوم الله المستكبرين واما المتواضعون فيعطيهم نعمة.” (يعقوب 4:6 (Arabic)

“لان الرب الهك اله رحيم لا يتركك ولا يهلكك ولا ينسى عهد آبائك الذي اقسم لهم عليه” (تثنية 4:31 Arabic)

“وأبوا الاستماع ولم يذكروا عجائبك التي صنعت معهم وصلّبوا رقابهم وعند تمردهم اقاموا رئيسا ليرجعوا الى عبوديتهم.وانت اله غفور وحنان ورحيم طويل الروح وكثير الرحمة فلم تتركهم.” (نحميا 9:17 Arabic)

“وبنو الغريب يبنون اسوارك وملوكهم يخدمونك.لاني بغضبي ضربتك وبرضواني رحمتك.” (اشعياء 60:10 Arabic)

“ها نحن نطوّب الصابرين.قد سمعتم بصبر ايوب ورأيتم عاقبة الرب.لان الرب كثير الرحمة ورأوف” (يعقوب 5:11 Arabic)

“فماذا ان كان الله وهو يريد ان يظهر غضبه ويبيّن قوته احتمل باناة كثيرة آنية غضب مهيأة للهلاك.” (رومية 9:22 Arabic)

“But he giveth {1} more grace. Wherefore [the scripture] saith, {2} God resisteth the proud, but giveth grace to the humble. {1) Gr [a greater grace] 2) Pr 3:34}” (James 4:6 ASV)

“for Jehovah thy God is a merciful God; he will not fail thee, neither destroy thee, nor forget the covenant of thy fathers which he sware unto them.” (Deuteronomy 4:31 ASV)

“and refused to obey, neither were mindful of thy wonders that thou didst among them, but hardened their neck, and in their rebellion appointed a captain to return to their bondage. But thou art {1} a God ready to pardon, gracious and merciful, slow to anger, and abundant in lovingkindness, and forsookest them not. {1) Heb [a God of forgivenesses]}” (Nehemiah 9:17 ASV)

“And foreigners shall build up thy walls, and their kings shall minister unto thee: for in my wrath I smote thee, but in my favor have I had mercy on thee.” (Isaiah 60:10 ASV)

“Behold, we call them blessed that endured: ye have heard of the {1} patience of Job, and have seen the end of the Lord, how that the Lord is full of pity, and merciful. {1) Or [endurance]}” (James 5:11 ASV)

“What if God, {1} willing to show his wrath, and to make his power known, endured with much longsuffering vessels of wrath fitted unto destruction: {1) Or [although willing]}” (Romans 9:22 ASV)

“Des te rijker is dan ook de genade die Hij ons geeft, volgens het woord van de Schrift: God weerstaat de hovaardigen, maar aan de nederigen geeft Hij genade.” (Jakobus 4:6 WV78)

“Want Jahwe uw God is een barmhartige God; Hij zal u niet aan uw lot overlaten, Hij wil uw ondergang niet en Hij zal het verbond niet vergeten dat Hij uw vaderen met een eed heeft bevestigd.” (Deuteronomium 4:31 WV78)

“Zij weigerden te luisteren en dachten niet meer aan de wonderen die Gij voor hen verricht had: Hardnekkig als ze waren stelden ze een leider aan en wilden ze terug naar de slavernij van Egypte. Maar Gij, God van vergeving, genadig en lankmoedig en groot in barmhartigheid, hebt hen niet aan hun lot overgelaten.” (Nehemia 9:17 WV78)

“Vreemdelingen zullen uw muren herbouwen, hun koningen staan u ten dienste; want al heb Ik u in mijn gramschap geslagen, in mijn welgevallen erbarm Ik Mij weer over u.” (Jesaja 60:10 WV78)

“wij prijzen hen gelukkig, omdat ze hebben standgehouden. Ge hebt ook gehoord van de standvastigheid van Job en ge weet hoe de Heer hem in het eind behandeld heeft, want Hij is rijk aan barmhartigheid en ontferming.” (Jakobus 5:11 WV78)

“En als God nu, om zijn toorn te tonen en zijn macht te doen kennen, de voorwerpen van die toorn, gereed voor de ondergang, met grote lankmoedigheid heeft verdragen,” (Romeinen 9:22 WV78)

English: This is one of the Names of Allah. It...

An other title of Allah. It means The Very Forgiving One. – Een andere titlel voor Allah: de Zeer Vergevende of de Meest Vergevende (Photo credit: Wikipedia)

+

Find the introduction to this series:

Public not informed enough about Jihad terrorism in Belgium

 Quran versus older Holy Writings of Divine Creator

Koran tegenover veel oudere Heilige Geschriften

++

Additional reading:

 1. Inspired Word
 2. Pluralis Majestatis in the Holy Scriptures
 3. Muslims should also Fear God
 4. Patriarch Abraham, Muslims, Christians and the son of God
 5. Teaching Holy Scriptures in Schools
 6. An Ex-Muslim’s Open Letter
 7. Not true or True Catholicism and True Islam
 8. Being Religious and Spiritual 2 Religiosity and spiritual life
 9. Being Religious and Spiritual 3 Philosophers, Avicennism and the spiritual
 10. Ian Barbour connecting science and religion
 11. Quran can convert to Christianity
 12. Facing disaster fatigue
 13. Pope Francis says Catholics must become evangelisers
 14. Chrislam
 15. Onze God ook deze van de moslims
 16. Rond God de Allerhoogste
 17. Moslims, Christenen en Gratis Heilige Boeken
 18. Ongelezen bestseller
 19. Boek der boeken, de Bijbel
 20. Mondelinge of schriftelijke overlevering en aantal auteurs
 21. Rellen en Oude Geschriften
 22. Wat betreft On religion and science
 23. De rol van de Vader en zijn Zoon
 24. Wat betreft Wees de beste…
 25. Sharia een kwaad voor Islam
 26. Is Islamfobie uitgevonden door fundamentalistische regimes
 27. De nacht is ver gevorderd 23 Studie 4 Nu actueel: Daad van geloof

+++

 • Allahi Allah Kiya Karo (merapoetics.com)
  Just like a sunrise can’t be denied
  Oh, just like the river will find the sea
  O Allah, You’re here and You’re always near
  And I know without a doubt
  That You always hear my prayer
 • Reinventing Church – Dutch Style (abnormalanabaptist.wordpress.com)
  In het midden van de nacht
  Heer fluister ik uw naam heel zacht
  Want u neemt mijn aan zoals ik ben
  U kent mij zoals niemand kent
  Ik ben bang Heer,
  want de nacht is kil en koud
  Zo benauwd,
  Ik hoor alleen maar stilte
 • None can withhold the Mercy of Allah (xeniagreekmuslimah.wordpress.com)
  Imam Ahmad recorded that Warrad, the freed slave of Al-Mughirah bin Shu`bah, said, “Mu`awiyah wrote to Al-Mughirah bin Shu`bah, saying, `Write for me what you heard from the Messenger of Allah .’
  +
  (There is no god (worthy of worship) except Allah alone, with no partner or associate. To Him be praise and dominion, and He is able to do all things. O Allah, there is none who can withhold what You give, and none can give what You withhold, and and good fortune and richness in anything cannot benefit one against Your will.)
 • Loving Allah & The Holy Prophet Salla Allahu ta’ala’alayhi wa sallam (madinasharif.wordpress.com)
  The Holy Prophet Salla Allahu ta’ala’alayhi wa sallam said, “Whoever possesses the following three qualities will have the sweetness of faith: (1). The one to whom Allah and His Apostle become dearer than anything else. (2). Who loves a person and he loves him only for Allah’s sake. (3). Who hates to revert to disbelief as he hates to be thrown into the fire.”
  +
  Islamic history is full of instances of the companions, leaving their homes and properties, abandoning their closest relatives – all out of love for Allah and His Apostle Salla Allahu ta’ala’alayhi wa sallam.
 • Diversity of the Seven Different Recitations of the Quran Does Not Change the Meanings (sughayyirah.wordpress.com)
  It is authentically reported from the Prophet (peace be upon him) that the Qur’an was divinely revealed in seven acceptable styles of recitations, i.e. seven Arab accents and dialects out of mercy and facilitating recitation. The recitations of the Qur’an have been transmitted by Tawatur (a significant number of reliable narrators whose agreement upon a lie is impossible). The consistency of the Qur’an confirms this. All the Qira’at of the Qur’an are based on revelation from Allah, the All-Wise, the Praiseworthy.Therefore, the diversity of Qira’at does not mean perversion, alteration, or ambiguity in the meanings of the Qur’an. Likewise, it does not imply contradiction or disorder in the objectives intended. In fact, each part of the Qur’an confirms and explains the other.
 • Through Surah al Kahf and Throughout our life! (yassarnalquran.wordpress.com)
  Every week the regular reader is reminded that everything in this world happens with the knowledge and permission of Allah. Without the Will of Allah, nothing happens!Muslims are enjoined to say MaaShaaAllah and InShaaAllah in their day to day life. When making a plan, say Inshaa’Allah. If Allah wills, it will happen. Upon witnessing something pleasant or unpleasant, say MaaShaa’Allah. What Allah willed, has happened/What Allah wills, will happen! If you say these phrases by truly understanding its meaning and significance, then you will definitely feel a kind of closeness with your Lord, with Whose help, support, knowledge and permission everything happens!
  +In a beautiful hadeeth narrated by Abu Hurairah (radhiyallahu anhu) and mentioned in Sahih Muslim, the Prophet Muhammad (sal-lal-laahu-alaihi-wa-sallam) said:“A strong believer is better and is more lovable to Allah than a weak believer, and there is good in everyone, (but) cherish that which gives you benefit (in the Hereafter) and seek help from Allah and do not lose heart, and if anything (in the form of trouble) comes to you, don’t say: If I had not done that, it would not have happened so and so, but say: Allah did that what He had ordained to do, for your ” if” opens the (gate) of the doings of Satan”. (Read the Arabic text here)
 • ‘Eid Al-Adha: Important Reminders (islamgreatreligion.wordpress.com)
  we too need to increase in our ibaadah in the first 10 days of Dhul Hijjah just as we do in the month of Ramadan.  Then, and only then, will we be able to enjoy the community celebration of ‘Eid al-Adha and truly give this blessed day the right and respect that it deserves.
  +
  Another sunnah is to say the takbeeratAllahu akbar, Allahu akbar, laa ilaaha illAllah, wa Allahu akbar, Allahu akbar, wa lillaah il-hamd (Allah is Most Great, Allah is most Great, there is no god but Allah, Allah is Most Great, Allah is Most Great, and to Allah be praise)” when coming out of one’s house to the prayer place and until the imam comes.
 • BREAKING: Muslims Shout “Praise Allah!” Surround OK Police Following Press Conference on Beheading (revolutionradio.org)
  Muslims shouting ‘Praise Allah’ surround Oklahoma cops after a press conference on the beheading in Oklahoma.
 • Who knows you better? (lionkingstress.wordpress.com)
  Many of us grow up thinking that no one knows us better than we know ourselves, because we alone experience our sadness and joy, our thoughts and feelings. But many of us forget that Allah is the one who gifts us those joyous moments, those thoughts and feelings, those sadness moments to ponder upon. We tend to forget that if Allah is powerful enough to create us and provide us with everything we have, then he is also the only One who understands what we truly need, what is best for us.
 • Wahi Manzoom by Seemab Akbarabadi (zjeddy.wordpress.com)
  Poet Seemab Akbarabadi translated the entire Holy Quran in beautiful Urdu poetry. It was published in one volume in India under title Wahi Manzoom.
  +Naam say Allah kay karta houn aaghaz (e bayan)
  Jo badha he rahm wala hai nihayat mehrbaa’n
  .
  (Ay nabi ham ko) qasam hai dhoop chadtay waqt ki
  Aur qasam hai raat ki jis waqt ho chayee huee
  .
  Tum ko chora hai Khuda nay aur na hai tum say qafa
  Aaqirat dunya say behtar hai tumhain (naam e Khuda.)

 

Quran versus older Holy Writings of Divine Creator

Non-Arabic speaking people

Life is very short and in it we get a lot of material to read. One of the more important books I got to read in my life were books which are considered by many as Holy Books.
One of those Holy Books I could not read in the original Arabic and had to trust several translations, which I read and compared with interest. Some of those translations were easy to read and follow, others were very difficult. But of all of them, some would say we may not read and follow those translations, because we only should read the original language: Arabic.

For me this would be very strange, because the people who say that also are sure their book is the Word of God. But when only people who can speak and understand Arabic would be able to read that Word of God, would this God not give the other people the chance to get to know His Word? Would a God of love withhold His Holy Word for people who have no knowledge of Arabic?

A Word of the Creator for all His creatures

Is there also not that God of gods Who tells the world that all people are created from a single man and a single woman, and made into races and tribes so that they should recognise one another. Is also not written in those Scriptures that in God’s eyes, the most honoured of those people are the ones most mindful of Him: God is all knowing, all aware. (Sura 49:13)?
Front of the Quran

Front of the Quran (Photo credit: Wikipedia)

When I remember the many times I read and reread the Quran/Koran I got the impression words from the Old Jewish and Christian writings were brought together and were once more explained, sometimes in a different order, but still telling the same. Was I wrong to get the impression that according to Quranic teaching, religious pluralism is vital for social order and progress? Was I wrong to have the impression that, in the same way Jesus spoke about agape love, and telling us that God wants to see people who have tolerance for others? Did the words of the prophet Muhammad also not tell about the attitude we should take unto others? Would the knowledge of the Quran also not provide the key to tolerance?

Celebrating difference

العربية: القرآن في متحف التاريخ الطبيعي في نيو...

العربية: القرآن في متحف التاريخ الطبيعي في نيويورك (Photo credit: Wikipedia)

Are there not a lot of teachers in Islam who teach us that the Quran celebrates the differences amongst humankind, and instructs not only one faith group, but all of humanity to do good deeds, remaining good manners and morals, and to live in peace with each other.
I in the previous years of reading (several times) the Quran, that those words repeatedly addressed humanity as a whole and told the world how we should behave, how we should try to form our own character, and how we should present ourselves to others. Several of the old Muslim school taught that the Quran directs people towards justice, moral and spiritual values, and addresses Muslims specifically when referring to acts of worship and Islamic law.

They also say that:
The Quranic message of variety and coexistence is the cornerstone of the Islamic principle for a just and harmonious society. Thus religious pluralism, according to the Quranic teaching, is vital for social order and progress, and provides the key to tolerance: “There is no compulsion in religion (2:256); “You have your religion and I have mine.” (109:6).

Set up against each other because of misunderstandings

Because of the difficulties by different Muslims, Jews and Christians and their attitude going wrong against each other, I found it important to compare the words from those three monotheist religions together under one loop of neutrality and to look at them from my Christian Christadelphian viewpoint.

Bibles using Lord instead of NameBringing these verses next to each other should give an idea of what is really written in those Holy Books: The Torah (The Law/Tawraat) also known as the Pentateuch, the Nevi’im or (Hebrew) Prophets, the (Aleph) Kethuvim or Hebrew Writings, (Bet-)Kethuvim or Messianic or Greek Writings (New Testament with its Gospels or Injeel/Injil, Apostolic Writings or Epistles and the Revelation of Saint John the apostle) and the much later written Quran, which is by many also considered to be the word of the “Lord of the Worlds”,

which Allah revealed to His Messenger Muhammad (peace and blessings of Allah be upon him), to bring mankind forth from darkness into light.

In case we can find the word of Allah, it is God, also in “the recitation” as presented, Who verbally revealed, to the prophet Muhammad in the 7°century CE, those words should be in unison and complementary with the previous words of the Divine Creator.

Not eliminating previous scriptures

Lots of people seem to forget that the Quran does not eliminate the previous writings, known as the Word of God. The book we often hear about in the news and where many of those terrorist shout about, namely the Quran (Quoran/Koran) confirms the Books which came before it, the Tawraat (Torah) and Injeel (Gospel).Many do not seem to understand the Quran is a witness over them, as Allah says

005.048 وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ
005.048 To thee We sent the Scripture in truth, confirming the scripture that came before it, and guarding it in safety: so judge between them by what Allah hath revealed, and follow not their vain desires, diverging from the Truth that hath come to thee. To each among you have we prescribed a law and an open way. If Allah had so willed, He would have made you a single people, but (His plan is) to test you in what He hath given you: so strive as in a race in all virtues. The goal of you all is to Allah; it is He that will show you the truth of the matters in which ye dispute;

Al-Qur’an, 005.048 (Al-Maeda [The Table, The Table Spread])

Text Copied from DivineIslam’s Qur’an Viewer software v2.913(English interpretation of the Quranic Verse):

Same or different god speaking

When it is the God of Moses speaking to the favoured prophet Abū al-Qāsim Muḥammad ibn ʿAbd Allāh ibn ʿAbd al-Muṭṭalib ibn Hāshim, considered to be the founder of the religion of Islam and accepted by Muslims throughout the world as the last of the prophets of God, about the Holy Book that Quran (Quran/Koran)) in truth should confirm those books that came before it and Muhaymin (trustworthy in highness and a witness) over it (old Scriptures).

According to Sahih al-Bukhari, the Quran was recited among Levantines and Iraqis, and discussed by Christians and Jews, before it was standardized. There are also some non-Muslim groups who view the Quran as holy, such as Baha’is and Druze. Unitarian Universalists may also seek inspiration from the Quran.

Being one of the most-reviled figures in the history of the West from the 7th century until quite recent times Muhamad has encountered also a lot of controversy, his life, deeds, and thoughts having been debated by followers and opponents over the centuries.

Because in the past those trying to bring faith unto others having used quite often a lot of aggression, there has come a fear on both sites for the other believer in the Divine Creator.

Followers of false prophets and false teachers

Flag of the Islamic Jihad Movement in Palestine. The organization’s banner leads from a verse in the Qur’an “And those who do jihad for Us, we shall guide them to our paths. And God is with those who do good.”

Today it even has become a bigger problem, having groups like those which foud inspiration in Osama bin Laden, Al-Qaida, Mujahideen, the Muslim Brotherhood, the Harakat al-Jihād or Palestinian Islamic Jihad (PIJ), Hezbollah, Harakat al-Jihad al-Islami,  Harkat-ul-Mujahideen- al-IslamiHamas, Boko Haram, Taliban, closer to us the Mirza Ghulam Ahmad movement, and other jihadists who claim their global jihad is grounded in Quranic “divine command ethics.” The leaders of those growing groups claim authority to interpret the religious text. Like we can find some Christians taking the Bible writings very literally and not taking the old language in mind, those Islamic preachers do the same with an almost literal reading of their sacred scripture. They are really convinced ‘they alone’ see the truth and others should have to follow them, who are following “pure Islam.

The “Pure Islam,” those teachers present, is a faith
“to please Allah Azzawajal by serving Islam within the means He has bestowed upon the world “Insha Allah””.
They say their guide is the Speech of Allah Azzawajal as it is contained in the Qur’an and their example is in the authentic Sunnah of Muhammad sallallaahu ‘alayhi wa sallam
“as practiced by the Sahaabah radiallaahu ‘anhum and the righteous servants of Allah Azzawajal who have followed in their noble footsteps.”

The Kafirs and kaffers

Many of them paid by the Saudi Sunnis consider lots of other Muslim groups as ‘Kafir’ (كافر) which would be similar to calling them “disbeliever”. In Dutch it means non-believer, non-Mohammedan, and its variant ‘kaffer‘, invective, which has the meaning of peasant, ragamuffin rascal, scoundrel; peasant bastard; jerk; bastard, boorish person; boor; uncouth; infidel.

I do believe that in order to understand the true, peaceful Islam, we also should read the Quran and by having knowledge of that book, we also should be more able to speak to those Muslim brothers about their Holy Writing and about the matters spoken off in the Holy Scriptures the Bible.

Gabble over non-understandable words

1° European verbcular language Quran 1647We must be conscious that the great majority of Muslims around the world today, do not speak Arabic, and they too like we have to depend on translations. The greatest danger is that many of those Muslims dare not to take a translation but recite Quran verses in Arabic without really knowing what they say, a little bit like some decennia ago in Europe in the Catholic Churches, the priest speaking in Latin, with the majority in church not knowing what he really was saying. This way the preacher can say anything and make them believe anything what their denomination wants them to believe. That is also what we see happening today with the different Muslim groups. I know families in my street who have children married to two different Islamic groups, each saying the other is totally wrong and a bad Muslim. But none of them is willing to discuss the matters or to look at a Dutch  Koran translation.

Speaking to each other

The followers of the prophet Jesus should take all opportunities to speak about their faith. They, in the growing Islamization of our world should let others see what Jesus preached and how he made the previous words of his heavenly Father clear. It is true Jesus did not write down his nor his Father‘s Words, but Muhammad left also the written recording of his messages to others. Both those prophets words should be compared with each other. Only by recognising what the other reads in his Holy Scriptures there can come an understanding but can also be shown where certain Muslim preachers go wrong and even go so far to teach matters contrary to the Quran.

Therefore to show people where certain Muslims went or go astray and to bring them back on the right path, plus to give both, non-believer, believer in One or a god, Jew, Christian and Muslim an idea of what is written and meant in certain scriptures, I shall present a comparison of the Quran and Bible and sometimes discuss the verses of both books.

As in Christendom there have been many human writers or theological scholars who brought ideas and schools. As in Christendom we can find many traditions in Islamic families and may find several books of traditional commentaries, to shed light on various passages. I also shall dare to have a look at them and invite Muslims and Christians to give their commentary or understanding on all those verses, traditional schooling and commentaries.

By looking at the Quran and the Bible, next to each other, Muslim and Christian can come to understanding each-other better, I do believe. But we all shall be able to come to see more clearly what makes the jihadists tick — and also perhaps understand what we can and must do to resist them.

In the hope to find a way were we can live in peace according to the Will of Allah, the Most High Almighty God, The Elohim Hashem Jehovah.

 

from Smithsonian :Folio from a Koran :9th-10th...

from Smithsonian :Folio from a Koran :9th-10th century :Abbasid dynasty :Ink and color on parchment :H: 22.5 W: 29.7 cm :Egypt :Purchase, F1929.71 The verses are from sura (chapter) 22, entitled al-Hadj (Pilgrimage) and include a discussion of the pilgrimage to Mecca. The Hadj is one of the five principal duties of every Muslim. (Photo credit: Wikipedia)

+

Find also to read:

 1. Creator and Blogger God 8 A Blog of a Book 2 Holy One making Scriptures Holy
 2. Corruption in our translations !
 3. Created to live in relation with God
 4. Being Religious and Spiritual 3 Philosophers, Avicennism and the spiritual
 5. Built on or Belonging to Jewish tradition #3 Of the earth or of God
 6. Built on or Belonging to Jewish tradition #4 Mozaic and Noachide laws
 7. Palestine, Israel, God’s people and democracy
 8. Mocking, Agitation and Religious Persecution
 9. Migrants to the West #1
 10. Migrants to the West #2
 11. Migrants to the West #3
 12. Migrants to the West #4
 13. Migrants to the West #5
 14. Migrants to the West #6
 15. Christian fundamentalism as dangerous as Muslim fundamentalism
 16. Public not informed enough about Jihad terrorism in Belgium
 17. Islamic State forcing the West to provide means for Kurdistan

++

Additional reading:

 1. Pentateuch
 2. Full text: bin Laden’s ‘letter to America’
 3. Fears as young Muslims ‘opt out’
 4. About Pure Islam
 5. New segiment – [Today’s Hadith . #1]
 6. Critique of Pure Islam

+++

Related articles

 • The Qur’an, The Bible, And The Islamic Dilemma (midnightwatcher.wordpress.com)
 • My religion Islam (ireport.cnn.com)
  Islam was founded by the Prophet Muhammad 1400 years ago, and establishes the continuity of God’s revelation which had descended upon earlier prophets such as Abraham, Moses, David and Jesus. Islam, in fact, requires its followers to believe in all earlier prophets and Scriptures. According to Islam all the great religions that preceded it were revealed by God to His chosen messengers.
  +
  There are sayings of Holy Prophet Mohammad regarding the coming of latter day Messiah who will try against the Unbelievers and will reestablish the glory of Islam. Ahmadiyya Muslim Community is the only Islamic organization who believes that the long-awaited messiah has come in the person of Mirza Ghulam Ahmad (1835-1908) of Qadian, India. Ahmad claimed to be the metaphorical second coming of Jesus of Nazareth and the divine guide, whose advent was also foretold by the Prophet of Islam,
 • Australia: Muslims Drive By Church, Threaten To “Kill The Christians” And Slaughter Their Children (midnightwatcher.wordpress.com)
  “A man claiming to be a member of the Islamic State (ISIS) walked into the front yard of St. Hurmiz Assyrian church, in Greenfield Park, Sydney, and shouted ‘come out you dogs, I will burn this church down in 1 explosion in 2 hours, just wait.’ According to witnesses, the man approached from a nearby shopping center. The police were called and the church provided them with video footage from security cameras. The man was arrested later in the day, but may be released for lack of stronger evidence. Church members were shaken. A women said she now fears to attend church because of the bombing threat.” Read more.
 • Turkey – Erdogan’s new Turkey to requires all students to study the Qur’an (asianews.it)
  Turkey’s newly elected President Recep Tayyip Erdogan, aided by his faithful new Prime Minister Ahmet Davutoglu, begins his term of office with a major overhaul of the country’s education system.Although adopted a year ago, the reform plan, which has largely gone unnoticed, begins this year and extends Islamic religious education to all school grades. Only religious high schools (Imam Hatip Lisesi) offered such an education as part of their training programme for the country’s Muslim clergy. At the same time, the reform extends compulsory schooling from Grade 8 to Grade 12.
  +Historically in fact, many Jews (and members of other ethnic groups and religions) chose to Turkify and Islamise their names and surnames out of sheer need for survival in view of the rules established following the founding of the Turkish Republic in 1923, based on the notion that Turkey was ethnically homogenous as a Turkish and Muslim nation.Following an outcry from world Jewish leaders, Turkish authorities suspended the measure in the case of Turkish Jews.However, many wonder about what will happen to the 200,000 Christian refugees from Syria who are at present in
 • Those who have memorized Quran are in high demand (stltoday.com)
  “Huffaz” is plural for “hafiz,” (pronounced HA-fizz) the Arabic term for someone who has memorized the Quran. In the Muslim world, it’s an honor of high respect akin to professor or scholar.
  +
  in countries like the United States, where Islam is young, huffaz have until recently been hard to come by. Many communities outsource the job during Ramadan.“Some parts of the world have a number of huffaz and other parts not so many,” said Ebrahim Moosa, a professor of religion and Islamic studies at Duke University. “In the U.S., there’s not a big supply of huffaz, so you have to get them from abroad.”Throughout the Muslim world, children begin to memorize the Quran early and even small, rural communities have a hafiz they can rely on during Ramadan. Similarly many large cities around the world have more huffaz than can be employed by their mosques during the holy month. Egypt, in particular, produces a number of highly respected huffaz, according to Moosa.
 • Killing Innocents (lionessblog.com)
  I often have times suggested that folks read the Qur’an in order to learn firsthand what Islam is and what motivates Muslims to kill innocents, those that do not abide in an “authentic” Muslim’s Qur’an based belief system. As I listened to Barack Obama claim that “ISIL is not Islamic – No religion condones the killing of innocents! ” I thought; the guy needs to read the Qur’an and understand the sequence of its numbered sura (verses) and what that means. I said something much less controlled as those who know me well might imagine, and I decided I must do this. I don’t want to do this, but I just can’t stand it anymore. I have a few similar things in the past, and as the fates would have it, I cannot find even one of them. I must save this…….
  +
  Islam means “submission.” Its root, salam, means peace, but not peace as you would think of it. It refers to peace that will prevail in the world once all mankind converts to Islam. Of course which major sect of Islam that will be, Sunni or Shiite, is still up for grabs. In that regard, there should be no doubt in any mind that the Sunni – Shiite struggle for Islamic supremacy is the major conflict in the Middle East. We see it manifested in Syria and now Iraq even while the Shiite Iraqis (with our help) try to paper over real Sunni grievances.
 • What is Islam and how can Christians respond (theaustralianopinion.blogspot.com)
  Christians and Jews are acknowledged as “people of the book,” although their failure to conform to the confession of Islam labels them as unbelievers. Following are several questions that Muslims have about Christianity.
 • but was later altered and corrupted (answering-islam.org)
  The Bible was completed 500 years before the Quran was
       revealed to Muhammad. If someone today wrote a book that
       contradicts a historical document written at the time of
       an event that took place in 1497 the person who wrote the
       second book would have to be able to prove the older
       document was false AND also prove its facts were true.

   

 • Obama You Are Correct “No Religion Condones Killing Of Innocents” BUT Islam’s Irrelegious UnHoly Quran Does With Fervor (ironicsurrealism.com)
  ISIS/ISIL’s “killing of innocents” and “slaughter of all who stand in its way” are Islamic acts of jihad in the purest form.Just ask Mo!
  +Final thought via Bosch Fawstin:

  If jihadists were actually “perverting a great religion”, Muslims would have been able to discredit them on Islamic grounds and they would have done so by now. The reason they can’t is because jihadists are acting according to the words of Allah, the Muslim God.

People Seeking for God 7 The Lord and lords

With purpose in the previous article People Seeking for God 6 Strategy we used a few times the words LORD and Lord. We can ask if everybody could clearly know about whom we where talking. When people read certain New Testaments in their language they can find often written ‘Lord’ or ‘lord’, but for sure it is not clear about whom it is been talking. Several people also use the title “Lord” to indicate God, but at the same time they use is it also to denote Jesus Christ (‘hail Zeus the Anointed”), whose name is really Jeshua in full Jehosjhua or Jehosjoea (“Salvation or Help from Jehovah”).

John Tenniel's "Our New 'First Lord' at S...

John Tenniel’s “Our New ‘First Lord’ at Sea” for the 13 October 1877 issue (Photo credit: Wikipedia)

Though the Most High Elohim is certainly the Master or owner of everything it may be very confusing to only keep calling Him”Lord”. In the Bible or Holy Scriptures we do find several times that there is somebody speaking who says about Himself He is the “Sovereign Lord Jehovah“. The “Sovran” or sovrin or supreme ruler or head and lord (lörd) master or feudal superior, the proprietor or owner and a dominant person. It could be a titled nobleman, a duke marquess, earl, viscount or baron, a peer. But than we face the other lord also, who could be by courtesy the son of a duke or marquis, or the eldest son of an earl.

Today many do take it when they speak about the ‘lord’, they mean Jesus but also God. so by always saying Lord they do not see the difference any-more about which lord is been spoken, either the Father or the son. In this instance also a special son, namely, the eldest of the New Covenant. Because after God had created the first Adam, that first son revolted against his Father, the Divine Creator, and God promised He would take care that an other son would come onto the earth to bring Salvation to all the descendants of the first Adam. The Divine Creator created an other human being to be the first of God His New Creation. That second and last Adam became as such the oldest son of the “Lord of the New Creation“. The second Adam as oldest son could as such be called “Lord” and was going to be called also “Lord of lords” by many, the master of many people who would be master of others or would be a ‘bishop’, a member of the House of Lords, a judge of the Court of Session and would be appointed by his Father in heaven as a mediator between God and man but also as the High Judge of this world, placed above all human judges this world would produce.

Title page of Parables

Title page of Parables (Photo credit: Wikipedia)

This second Adam as such would not be a lordling (a little lord) but the lordship appointed by the Most High Lord of the Universe. With his lord-ship that second Adam, would receive a state or condition of being a lord receiving the territory of a lord by his heavenly Father, Jehovah God.

People would come to speak about the Lord’s Prayer and the Lord’s Supper, having for the first speaking about the prayer Jesus gave to his followers to talk to his Father, Who also should be “Our Father” (Matthew 6:9-13). When talking about the Lord’s table people would speak about the communion table, where holy communion took and takes place, remembering Jesus Christ who took the bread, broke it and gave it to his disciples saying tit was the sign of the New Covenant. It is used for the table where people gather around to remember the one lord who gave his flesh, blood and his whole soul (his whole being) only willing to do the wish of his heavenly Father and not his will. (Luke 22:42).

This second Adam told all those around him, he did not come into this world to do his will, but to do the will of his Father, who is must more mightier than him, and without Him he could do nothing. We should not look to do just the will of this lord Jesus, but should seek to do the Will of the Father of Jesus (John 5:30). Jesus recognised Who was the Only One Rightful Lord or Master of everything. Without this Master of the Universe Jesus could do nothing. He was only a creation of that Divine Creator who was given the possibility to handle in the name of the Most High Elohim, “Lord of Lords”. He might have been the only begotten son of God, but in case God did not gave him the power he was just nothing or like anybody else.

Joh 5:19-32 The Scriptures 1998+  (19)  Therefore יהושע {Jeshua} responded and said to them, “Truly, truly, I say to you, the Son is able to do none at all by Himself, but only that which He sees the Father doing, because whatever He does, the Son also likewise does.  (20)  “For the Father loves the Son, and shows Him all that He Himself does. And greater works than these He is going to show Him, in order that you marvel.  (21)  “For as the Father raises the dead and makes alive, even so the Son makes alive whom He wishes.  (22)  “For the Father judges no one, but has given all the judgment to the Son,  (23)  that all should value the Son even as they value the Father. He who does not value the Son does not value the Father who sent Him.  (24)  “Truly, truly, I say to you, he who hears My word and believes in Him who sent Me possesses everlasting life, and does not come into judgment, but has passed from death into life.  (25)  “Truly, truly, I say to you, the hour is coming, and now is, when the dead shall hear the voice of the Son of Elohim. And those having heard shall live.  (26)  “For as the Father possesses life in Himself, so He gave also to the Son to possess life in Himself,  (27)  and He has given Him authority also to do judgment, because He is the Son of Aḏam.  (28)  “Do not marvel at this, because the hour is coming in which all those in the tombs shall hear His voice,  (29)  and shall come forth – those who have done good, to the resurrection of life, and those who have practised evil matters, to a resurrection of judgment.  (30)  “Of Myself I am unable to do any matter. As I hear, I judge, and My judgment is righteous, because I do not seek My own desire, but the desire of the Father who sent Me.  (31)  “If I bear witness of Myself, My witness is not true.  (32)  “There is another who bears witness of Me, and I know that the witness which He witnesses of Me is true.

Jesus could only become lord or judge by the allowance of his Father in heaven, to Whom he came to sit at His right hand to judge the living and the dead. Already early in time it was said Jehovah would raise up judges (Judges 2:16) but knowing that a man of flesh and blood would be the best person to know what is in the heart of an other person of flesh and blood, god has given the power to judge to His only begotten son, Jeshua (Jesus Christ). In that son people should be able to come to see Who God really was. Nobody would be able to bring an excuse because God had given His Word to the World in the Holy Writings brought into many different manuscripts by many men of the world who offered themselves to be men of God. The many promises made in hat Word became reality by the birth of that man Christ Jesus, and as such the Word became flesh (John 1:1-5)

Yah Chanan (John 1:1-3): In the beginning the Word having been and the Word having been unto God and God having been the Word he having been, in the beginning, unto God all through his hand became: and without him not even one being whatever became.  (Aramaic New Covenant;  ANCJ Released: 1996 Contents: New Testament Source Used: Exegeses Bibles (1996) Location: Tyndale House, Cambridge, United Kingdom)

It was the Most High Lord, Allah, the God or “Lord of heaven and earth“, Who took care that His Word could be brought to many, and that the world would come to understand the Word He provided. Jesus came to explain the Words of his Father, and made many things clear, which lots of people did not understand from the Hebrew Scriptures.

Father and Son's nameIn this man Jesus people got to see an important person and as such called him also ‘sir’ or ‘lord’, which we would do when we encounter a man by which we do have no relation or whom we want to give esteem. As such we should consider the title ‘lord’ given to Jeshua a title of respect or courtesy. Some wrongly consider it a title giving proof of the godhead or divinity of Jesus. But would they consider the lords of this world also than to be the God, though several of them may be called gods as well. Already in Scripture we do find such lords also receiving a title of being a ‘god’ but that did not make them The God. Many love to bring John 1:1 to say Jesus was God because they would love to see it that way. But the phrase gives us to understand that the writer wanted to have his book written like the Genesis of the Hebrew Scriptures, but now the Genesis of the New Covenant or the “New Testament” (hence the name of the assembly of the Greek books).

“In a beginning was the Word, and the Word was with the God, and a god was the Word.” (Emphatic Diaglott – interlineary side)

Many want to take the Word like Wisdom, which where personified in the writings to be really a person, but it was a description by which word was masculine and wisdom feminine, but not having like so many think a man god and a woman god, and therefore speaking of Elohim or the “Mighty Ones”, in the plural so more than one person. They forget that for higher persons always the Pluralis Majestatis was used. A singular person speaking with the term “we” but only appointing to himself as the higher placed one.

There where also may people in the world who tried to get people away from God and they did everything to obscure the Name of God and to confuse people. In the previous century, from the 1960ies onward they tried to erase the name of God from the Bible itself. Several new translations replaced the Name of God with the word Lord. At first they still used LORD and Lord, so that people still could see the difference between The God and the lord Jesus. Though for the trinitarians it was more useful to have not such distinction and to have people just to read ‘lord’  so that they could not see any more the difference between the Lord God and the Lord Jesus.

Those looking for God and wanting to get to know God better, their  quest was made more difficult. But if they still tried to listen what was rally written in the Books they still could find the Only One God. It would have not been so easy when they could have found the Name of the One God, wherever it was originally written. Bbut God protected His Word and everywhere in the world could have been found proper translations where the Name of God was till placed there where the Tetragammaton (according to the syllables) or the Name of God was really originally written.

We may be pleased to see a tendency of change, coming back into the world, more people finding it important again to use Bibles with the Name of God where it was in the original writings. Several Restored Names, Holy Name Bible or Sacred Names Bible and Hebrew Roots Bible translations could see the light around the turn of the previous century.

Jehova vs JehoshuaTo our shame lovers of God have to agree that in lots of the modern Bible translations including the later King James Bible versions, that our Heavenly Father’s personal name Jehovah/Yahweh has been taken out and replaced with titles and even names of pagan deities more than 10,000 times.
Literal translations were not much liked and lots of people were encouraged by their churches to read paraphrased Bile translations. Not many where eager to take a Bible translation close to the original language that was written thousands of years ago – the Bible as it was! The Old Testament from the original Hebrew manuscripts and the New Testament from the original Aramaic and Greek texts.

We should take it at heart that the Divine Creator wanted us to know Him and come into close realtionship with Him, having all the world for the many generations knowing His Name.

Exo 3:13-15 The Scriptures 1998+  (13)  And Mosheh said to Elohim, “See, when I come to the children of Yisra’ĕl and say to them, ‘The Elohim of your fathers has sent me to you,’ and they say to me, ‘What is His Name?’ what shall I say to them?”  (14)  And Elohim said to Mosheh, “I am that which I am.”1 And He said, “Thus you shall say to the children of Yisra’ĕll, ‘I am has sent me to you.’ ” Footnote: 1The Heḇrew text reads: ’eyeh ’asher ’eyeh, the word ’eyeh being derived from hayah which means to be, to exist, but the Aramaic text here in v. 14 reads: ayah ashar ayah. This is not His Name, but it is an explanation that leads up to the revelation of His Name in v. 15, namely: יהוה {Jehovah}.  (15)  And Elohim said further to Mosheh, “Thus you are to say to the children of Yisra’ĕl, ‘יהוה {Jehovvah} Elohim of your fathers, the Elohim of Aḇraham, the Elohim of Yitsḥaq, and the Elohim of Yaʽaqob, has sent me to you. This is My Name forever, and this is My remembrance to all generations.’

Looking at Exodus 20:7 concerning the use of the Divine Creator His Name, we should be warned not to make His Name worthless: “Lo tisah et Shem YHVH Eloheicha l’shav.”

Exo 20:7 The Scriptures 1998+  (7) “You do not bring1 the Name of יהוה {Jehovah} your Elohim to naught, for יהוה {Jehovah} does not leave the one unpunished who brings His Name to naught. {Footnote: 1Or lift up, or take}.

By withholding the proclamation of His Name, we may well be guilty of “making His Name worthless.”  Those who just use ‘Lord” do they not use lightly the name of the Adonai? Will Allah, the God of heaven and earth not leave those unpunished who uses His name lightly. Therefore it is important that we also show the outside world our relationship we do want to have with the Creator of heaven and earth.

In older American movies you might find children calling their father “sir”, but would you when you really love your father call him “sir” or “lord? Would you not speak to him by using the words “Father” and using His name when he himself asked you to call him by his name? God explained Who He was and is, and Who He wants to be know by the Whole world, and How important He does find it to have His name be hallowed. When we do know that our Father wants His Name to be praised and to be considered holy or set apart, would we than not place His Name apart and make it special?

By calling God “Lord” we are not making Him very special and do not use His Name but only a title, which also can be used by other people. The Name of God can not be used by other people in the same way. It is so special, so sacred, we also should give it an extra place and have others to know it.

The Torah and Tanach or Tanakh (‘Old’ Testament) clearly records how Hebraic Patriarchs and Prophets actually proclaimed and pronounced the Sacred Name as a Testimony to non-Jews and non-believers and how His followers will come to know His Name and call upon Him, using this Name!

When you keep using the title “LORD” or “Lord” you keep refraining from using the Sacred Name of God. by not using the name of the God of Adam, the God of Abraham, the God of Jacob, who was also the God of Jesus and the God of the apostles, you do not show the love for the Father of Christ, nor the love for the son of the Father who taught his followers the importance of the Name of God and learned them to pray that the Name of God shall be placed separate or be made holy.

As followers of Christ it is our task to do what Jesus demanded and to have the Name of his Father resound all over the world. We should go out into the world and get that Name sound everywhere where we can. We should not be afraid to use that Name, though it frightens a lot of people and lots of people shall let us know they do not like to hear that Name “Jehovah”. But we should not fear those human people but should more fear that “Jehovah” Himself, Who is the Most Mighty Lord over all lords.

Let us therefore be careful looking sincerely about whom is spoken and using the right person spoken of.

For example let us see in Acts 2 whose name we should call on.

Acts 2: 21 And it shall come to pass, that whosoever shall call on the name of the LORD,( Jehovah Joel 2:31,32 ) shall be saved.

Acts 2: 39 or the promise is unto you, and to your children, and to all that are afar off, even as many as the LORD,( Jehovah Joel 2:32 ) our God shall call.

“And thou shalt love Jehovah thy God with all thine heart, and with all thy soul, and with all thy might.”(Matthew 22:37; Mark 12:30; Luk 10:27 )

Let us declare the love of God by using His Name not in vain but with respect and holiness.

Calling on the Name JehovahThe substitution of the Names of יהוה (YHWH = Jehovah) and יהושע (Yehushua = Jeshua) by the names of the pagan deities of the nations has brought immeasurable harm. Such names as Lord, God, Jesus (hail Zeus), and Christ in no way represent the meaning of the Name revealed by the Most High to Moses and the ancient Hebrew leaders. By employing these names the people unknowingly turn the worship of יהוה (YHWH = Jehovah) into that of idols and actually ascribe the benevolent characteristics of the Mighty One of Israel to the pagan deities (Hosea 2:8).

When we are looking for God, seeking Him with an honest heart, we shall be able to find Him easier by using a Bible translation which uses His Name there where God has given His Name in His Word.

We should at all times use the proper titles and proper name of the God of gods, the “El-Shaddai”, “Eternal” or “Everliving One”, the Elohim Hashem Jehovah.

Preceding articles:

Corruption in our translations !

Finding God amid all the religious externals

Seeing or not seeing and willingness to find God

People Seeking for God 1 Looking for answers

People Seeking for God 2 Human interpretations

People Seeking for God 3 Laws and directions

People Seeking for God 4 Biblical terms

People Seeking for God 5 Bread of life

People Seeking for God 6 Strategy

*

Note:

For those who swear that only the King James Bible is the right translation they should consider very well wich version they are using and which version they think is the good translation. Most of those who claim we should only use the King James version do themselves not use the original King James version where Jehovah is used and a ‘v’ is presented by a ‘u’, plus using very old language. They very often use a later more ‘contemporary’ version where God His name is taken away and replaced with ‘Lord’

 Please do find The Divine Name Jehovah Restored 6972 Times in the divine Name King James Bible.

The Divine Name King James Bible is

the unrevised 1769 edition of the Authorized King James Version
with the wonderful restoration of God’s personal and unique name Jehovah in over 6970 rightful places.

We also would like to remind people that there is no singular organisation which has the sole right to use the Name of God.

It is a misconception that JWs have a monopoly on the name Jehovah. The Sacred Name Bible Movement is not affiliated with Jehovah’s Witnesses.

+

Please also do find to read:

 1. A God between many gods
 2. God of gods
 3. Attributes to God
 4. Only One God
 5. God is one
 6. Jehovah Yahweh Gods Name
 7. I am that I am Ehyeh-Asher-Ehyeh אהיה אשר אהיה
 8. God about His name “יהוה“
 9. יהוה , YHWH and Love: Four-letter words
 10. Another way looking at a language #5 Aramic, Hebrew and Greek
 11. Pluralis Majestatis in the Holy Scriptures
 12. The Bible and names in it
 13. Praise the God with His Name
 14. Praise the most High Jehovah God above all
 15. Jehovah Yahweh Gods Name (Video)
 16. The Divine name of the Creator (Video)
 17. Use of /Gebruik van Jehovah or/of Yahweh in Bible Translations/Bijbel vertalingen
 18. Lord or Yahuwah, Yeshua or Yahushua
 19. Jesus begotten Son of God #18 Believing in inhuman or human person
 20. Sitting at the right hand of God
 21. Hashem השם, Hebrew for “the Name”
 22. Titles of God beginning with the Aleph in Hebrew
 23. Trusting, Faith, calling and Ascribing to Jehovah #2 Calling upon the Name of God
 24. Trusting, Faith, Calling and Ascribing to Jehovah #13 Prayer #11 Name to be set apart
 25. The Trinity – the Truth
 26. Altered to fit a Trinityod of gods
 27. History of the acceptance of a three-in-one God
 28. I Will Cause Your Name To Be Remembered
 29. Without God no purpose, no goal, no hope
 30. Created to live in relation with God
 31. Nuturing a close relationship with God
 32. A remaining name
 33. No Other Name (But Jesus)
 34. Archeological Findings the name of God YHWH
 35. Accuracy, Word-for-Word Translation Preferred by most Bible Readers
 36. Some Restored Name Versions
 37. Holiness and expression of worship coming from inside
 38. Listening and Praying to the Father
 39. Thou shalt worship the Lord thy God
 40. Let us recognise how great God is
 41. Wishing to do the will of God
 42. Corruption in our translations !

++

Additional reading:

 1. The Divine Name
 2. Misuse of God’s name Jehovah => Jehovah Is Worthy of Honor
 3. Frequently Asked Questions about the the DNKJB.
 4. Is the DNKJB a real King James Bible?
 5. Why did the Divine Name Publishers choose the form Jehovah to be the name for the Tetragrammaton YHWH?
 6. Restored King James Version Bible Translation
 7. Christian clergyman defiling book which did not belong to him
+++

 

 • Who is God? (richlewis3.wordpress.com)
  El Shaddai means God Almighty, God of the mountains.
 • Sabbath Lord… (beardedhac.wordpress.com)
  Open our eyes to see You more clearly, open our minds to know You more deeply and open our spirits to worship You more sincerely.
 • When Fear comes Knocking (tricklesoftruth.wordpress.com)
  Where Rabshakeh and the king of Assyria failed was in counting the Lord God as like unto the gods of wood and stone.
  +
  There are times when we are faced with similar circumstances in our lives.  We face giants and situations that are far greater than we are in the natural.  They blaspheme or mock our God and expect that we should bow to them.  Our very lives or livelihood may be at stake.  What will we do?  Will we bow in fear to the enemies’ demands or will we throw ourselves before the Lord and plead our case before Him as Hezekiah did?
 • “The God of Of Salvation, The Lord Of Death” (settledinheaven.wordpress.com)
  The God that we can call our own, is “the God of salvation” or, in other words, He is “the Mighty One that controls the deliverance of His people.”  Here, once again we can see a physical and spiritual aspect to this text…
 • Carissimi; Today’s Mass: Monday Lent I (frjeromeosjv.wordpress.com)
  O almighty and eternal God, who hast dominion over both the living and the dead, and hast mercy on all whom Thou forekowest shall be Thine by faith and good works : we humbly beseech Thee that all for whom we have resolved to make supplication whether the present world still holds them in the flesh or the world to come has already received them out of the body, may, through the intercession of all Thy saints, obtain of Thy goodness and clemency pardon for all their sins. Through our Lord Jesus Christ, Who livest and reignest, with God the Father, in the unity of the Holy Ghost, one God For ever and ever.
 • In the article Holding Fast the Name of Jesus (jlue.wordpress.com) we can clearly see how easily the persons are mixed with each other when a person uses a bible translation with omitting the name of God, having it replaced with ‘Lord’.
  It is also not because salvation comes by a man that it means that that man is the Most High God. the text of the New testament speaks about calling on the Name of God and not on the name of Jesus:
  Rom 10:13 ToY+  Whoever calls on YHVH’s name will Live!
 • SIH’s Think On These Things: Ephesians 3:17a (settledinheaven.wordpress.com)
  Many times, the alignment of the believer’s desires to the will of God is an ongoing process.  As the believer grows in faith and knowledge of the Word, they find their heart (desires) gradually becoming more aligned with God’s will (1 Peter 2:1-3, Colossians 1:9-10)
 • A laborer for the LORD. (eunasp.wordpress.com)
  We are each blessed with a gift we could share with others, like singing, praying for others, preaching, evangelizing, acting, leadership….the gifts are many. There are people we could approach and strike up a conversation with and tell them about God and others are not so open to listening. Silently praying comes in handy in such a situation.
 • Lord (bloomlotus.wordpress.com)
  We are in awe of your blessings and your magic threads you tug and tie among us. We are striving, God, to make you proud and to grow into the best versions of ourselves for you.
 • Praise The Lord (phillipbrande.wordpress.com)
  When I was lost He found me, Before I needed Him, before I was enslaved, before I took my first breath, He  provided a way of salvation, a way of freedom through His Son Jesus.
 • Devotional 05.02.2014 (thelifeofastrangercalledme.wordpress.com)
  Jehovah, God of Heaven and Earth, Creator of the entire world, He alone is God! His powers are so great “very great, exceeding great; so great that it cannot be said, nor even conceived how great they are, what a display of wisdom, power, and goodness is in them; they are wonderful beyond expression and conception;

Enhanced by Zemanta

Being Religious and Spiritual 8 Spiritual, Mystic and not or well religious

Today lots of youngsters their understanding of their faith is the faith that was “once for all entrusted.” This makes that often the “spiritual but not religious” group can be the most difficult to work with, primarily because they believe they have found a personalized expression of faith. But their faith was not placed in a seed that could grow in fertilized ground.

This painting is on display at the Kunsthistor...

Religious men and their actions because of their faith- Painting is on display at the Kunsthistorisches Museum (Museum of Art History) in Vienna, Austria (site). (Photo credit: Wikipedia)

Church should bring in the fertilisation for its members to grow, be it slow but strong.

Much has been made about the growth of “nones” in the past few years, the group who consistently checks “none” on surveys about religious faith. As with all surveys, how questions are shaped determines how good the data is. If a question is multiple choice, the answers must fit within the parameters of the possible responses. For example: What is your faith? a. Christian b. Buddhism c. Islam d. Judaism e. Hindu f. none.

Clearly, that’s a poor question. It assumes the five major faiths are the primary conduits for the transmission of religious frameworks. While I believe that is largely true, there are other factors at work culturally right now. What does none or spiritual but not religious really mean?

writes a teacher of a Teaching World Religions summer term. {Spiritual but not Religious, or A Disconnect on the Faith Divide}

In such courses about world religions or religion tous-court, you can see that lots of people want to restrict their idea about their god on others. They may say

I just believe in God

But then we should ask which God? Most people do take only a story from the four Gospels, one that is canonized by Church Councils, propagated by ministers and missionaries, and communicated to them through Christian denominational speakers. They are brought up with the religious concepts of their family idea and than they believe that their story is just one wherein they simply believe in God.

Vermeer The Allegory of the Faith

Vermeer The Allegory of the Faith (Photo credit: Wikipedia)

The radical individualism and consumerism in our culture makes a personalized faith seem perfectly normal. In Belgium, which is considered to be a Roman Catholic Country (though only 6% of the population still go sometimes to mass whilst 25% of the population visits the mosque very regularly), when you would ask what they believe and whom they think Jesus or God is, you would find very individual interpretations of the person Jesus, which some Catholics say is the son of God and do not believe he is God, though the godhead of Jesus is part of the Trinitarian dogma of the Catholic Church. But most Belgians want to believe their own thing and do not bother what the church may say. Lots call themselves Catholic or Christian (meaning the same for them) but do not follow the rules of the Pope and their church, not bothering to use preservatives or having abortions, having sexual relations than the own ‘regular’ partner, etc. Their religious life is standing far away from a spiritual life and from church life. The church is mostly only used to have a child baptism, a first and second communion, a wedding service and a funeral. That is what church stands for in Belgium, when they are not talking about all the abuses in that church.

According to some

All the new Christian categories — Christ follower, Jesus follower, follower of the Way (hell, just pick one)—are all concepts that are used intentionally to avoid the unhappy conclusion that the follower is really a Christian, but a Christian who doesn’t like the Christian tradition or church or some doctrine. Better to own the word Christian than have me interrogate you only to discover that you are actually a Christian. At that point, I think you’re dishonest, disingenuous, ignorant, narcissistic, or confused. None of those are good. {Spiritual but not Religious, or A Disconnect on the Faith Divide}

Wherever you may look you shall see that many of your spiritual but not religious acquaintances have no genuine framework for their faith. Lots of the people who say they are religious or spiritual, are mostly enjoying some trend which is popular at the moment, and go from one fling into the other, but never stick to one ‘faith‘ for a long time.

The writer of The Parish believes that it’s a completely self-serving construct that allows them to believe, in the words of Christian Smith,

“God loves me and wants me to be happy.”

What that requires is no commitment to a larger tradition, and a radical internalizing of metaphysical assumptions, all of which are exempt from criticism.

Do you pray? Yes. Do you attend worship services? No. Do you have a sacred text? No. Will you go to heaven? Yes. What will it be like? It will be what I make it. How do you know there is a God? I just do. What’s he or she like? He loves me. He’s kind and forgiving and gracious. Why should he be those things and not angry, vengeful and capricious? He’s not. How can you know this? What tradition taught you this? I have no tradition. I just know this. I’m not a religious person, just spiritual.

Faith

Faith (Photo credit: sspantherss)

Often when you will present students of religion or people on the street and you

talk about all the Saturnalia and pagan syncretism you like, talk about substituting one pagan holiday for a Christian one, talk about borrowed symbols and commercialism, talk all you want about it; at its core, theologically (for Christians), Christmas is the coming of Messiah, and therefore, a religious high, holy day. It’s a celebration day, much like Easter (another holiday about which I’m weary of hearing stories of syncretism. One thing is clear, however it started, the Christian narrative won.), not a fast day like Good Friday. It is, by my estimation, the second most important day on the church calendar, following Easter, of course. {Christian Identity, or Can Baby Jesus Get Some Love?}

The great church institutions by the years have mixed their theology with philosophical and pagan teachings so that that more became  “great pagan institutions” which allegedly “pickle” children’s brains by pouring “paganism” into them. We can see a society in decline where parents do not to set any more good religious examples for their children. It is time they will concern themselves with their offspring’s spiritual state, and again “plead God’s promises” to their children. We should long to do well by our children and grandchildren, striving to raise them well and encouraging other parents to do the same.  Parents should come to teach their children spirituality again. That spirituality must also include empathy, humanity, and critical thinking. Piety without these elements can devolve into fanaticism, with unsettling results.

Lots of people may know that lots of elements in their celebrations are from pagan celebrations, but they do not want to change their similar manner of celebrating what they want to place on that day the heathen use for their celebration. It does not matter for them that Jesus was a Jew who is not born on the 25th of December (Christmas-day); It is just a lovely time for them to be together and have everybody having a good time, giving each other presents and enjoying some nice food. Why should they change the tradition of their forefathers? And why should churches abandon such a festivals when those are the few occasions that they can get some people in their churches and get some more money in the till?

Almost all American and European forms of Christianity are first cultural, traditional and secondly theological. In the capitalist countries the people are more concerned with their material wealth than their spiritual wealth. Europeans like

Americans are largely shaped by consumerism, individualism, and materialism, the three idols of the market that serve to make all of us mini-narcissists. {Christian Identity, or Can Baby Jesus Get Some Love?}

They want to enjoy their life with good food and lovely goods for their enjoyment. Fairy tales and mythical stories, ‘little lies for fun’ seem to be harmless for them and to create the mysterious atmosphere which attracts them and their children. The unknown and mysterious has always been an attraction.

The Knights of Columbus exhibiting their group identity in American society

In the United States some Christians do not want to know about the ‘unknown’ and do think the bible has to be take literally on all fronts. Their creationist and revisionist education might leave children ill-prepared to integrate into American society, and failed to grasp that some children might reject their fundamentalist upbringing altogether. For this reason it is important that God-loving people make it clear how we do have to interpret and follow the Bible. God loving people should be challenging historical revisionism. By remembering that history encompasses many narratives, not just one. By demanding accuracy in home school curricula. By reaching out to current and former home-schoolers and making accurate information available to them. And finally, by educating ourselves on the past and recognizing its impact on the present. Home-schooling and schooling at the church (Sunday school, Bible Study or Children’s Bible class) are powerful, useful tools. It represents a democratic approach to educational progress, innovation, and creativity. It allows a child’s learning environment to be tailored to individual and personal needs. When home-schooling or Sunday-school is done responsibly, it can be amazing. We should oppose irresponsible home-schooling or church training, where the educational method is used to create or hide abuse, isolation, and neglect, and where the child is not educated to go and search, to explore the world and to explore the Bible. They should train the children to read and study the Bible thoroughly and to go deeper into their own soul, learning them to meditate about everything they learn, be it in their daily school or at the church. The trainees at the church should make sure that social contact outside of church, family, and the home-school umbrella group is provided so that children do get to know the outside world and are aware of the world its ideas and way of living. Only by growing up in a church which is open to what is happening in the world the children would not become what we can call socially retarded to use the pedagogical technical term.

In certain developed countries we see a growing tendency to protect church life and to get the children away from what is really happening in the world. The religious sheltering of such a childhood in recent years has come more extreme and miserable by greater institutions and international homeschool conglomerate cults. Those groups not only present childish stories in which all do have to believe and activities everybody has to follow with the right dress-code, otherwise they are considered to be against the group. More attention is given to the outside appearance of the persons gathering than on the inner spirit. Often it is all about the creationist teaching and opposing scientists, not willing to see archaeologist their findings, which are all considered as contra-actions of the evil world.

They often try to drive home to their ‘trainees’ (typically 16-18 years old) that no matter what adversity or difficulty they are facing, either physical, mental, or spiritual, all they need to do is cry out to God and He will get them through it. But they forget that we did have received the responsibility to become resourceful fellows who should try to grow from the understanding of the Scriptural knowledge and use it in their daily life. To be able to stand strong in that daily life there should be a good relationship with the Supreme Being.

Most people are not interested in a good relation with their god, but with themselves. It has become already very difficult to build up a good relationship with one partner in this world which can be seen and touched. So who would try to have a good relationship with somebody who can not be seen nor touched, and who nobody has ever seen, or when it is Jesus who is already long ‘dead and forgotten’?

Dr. Tom Kennedy does find that correct religion, like bones, provides the proper structure for spirituality.  Spirituality grows in distorted ways without religion.

Imagine reaching over and grabbing the child’s head.  Then imagine lifting up the skeleton out of the imaginary child.  What would happen?  Spirituality would collapse to the floor. {Can You Be Spiritual and Not Religious?}

Religion, like bones, also provides much of the immune system for spirituality.

It helps to fight toxic influences that may corrupt one’s spirituality.  Two of the most toxic influences are the individual’s own selfishness and the willingness to let other people control one’s spirituality.  Of course, if religion itself becomes corrupt, one’s spirituality also becomes corrupt. {Can You Be Spiritual and Not Religious?}

Like the religion can be corrupted we should know that spirituality is not always so ‘clean’ as it may seem.

Many people think of spirituality as perfect and incorruptible.  Unfortunately, that is not true.  Non-religious spirituality emphasizes special experiences, something you feel.  If there are no feelings to this kind of spirituality, people would not pursue it. I have heard of many strange experiences that were labeled ‘spiritual’ just because there was a burst of pleasant feeling involved. {Can You Be Spiritual and Not Religious?}

03.365 (02.08.2009) Faith

Faith in words from a Book of books (Photo credit: hannahclark)

Religion in the Bible is a catalyst for our relationship with God, to Whom we have to bring a spirit which is pure and not hiding things for God Who sees everything, so that would be useless to hide something for Him. Our state of mind we do have to build ourselves. Others may help us but they can not do it for us or make it work for us. We ourselves our responsible for the way we want to think and the way we want to use the knowledge we receive by the years.

Jesus died on the wooden stake to make God’s religion and spirituality alive, dynamic and interactive with each other. He opened the way for humankind to come directly to the Creator God. Today Jesus sits at the right hand of God to be the mediator between God and man. by the brothers and sisters in the church we should be exhorted therefore, first of all, that supplications, prayers, intercessions, thanksgivings, be made not only for ourselves but for all men. We should know we live in a world where there are kings, presidents and members of parliament who have to make decisions for the community. So we better also pray for them that they may make the right decisions. Yes we should have our thoughts also at all that are in high place and pray for them and for that we may lead a tranquil and quiet life in all godliness and gravity.
Each of us should look to find in himself or herself the way to become acceptable in the eyes of God. He that provided the human Saviour, who could understand his fellow man, who wanted that all men should be saved, and will come to the knowledge of the truth.  For there is one God, one mediator also between God and men, himself man, Christ Jesus,  who gave himself a ransom for all; the testimony to be borne in its own times;  where-unto several people like the apostles and religious men were and are appointed a preacher and a teacher of the Gentiles or those who are not in the faith in Christ Jesus, in faith and truth.

” I Beseech you, therefore, first of all to offer to God, petitions, prayers, supplications, and thanksgiving for all men,  (2)  For kings and for all in authority; that we may live a quiet and peaceable life, in all purity and Godliness.  (3)  For this is good and acceptable in the sight of God our Saviour:  (4)  Who desires all men to be saved and to return to the knowledge of the truth.  (5)  For there is one God, and one mediator between God and men, the man Christ Jesus;  (6)  Who gave himself a ransom for all, a testimony which came in due time.  (7)  For that testimony I was appointed a preacher and an apostle; I tell the truth and I lie not; and I became the teacher of the Gentiles in a true faith.  (8)  I wish, therefore, that men pray everywhere, lifting up their holy hands, without anger and doubting thoughts.” (1Ti 2:1-8 Lamsa NT)

Religion, Catholic Community

Religion, Catholic Community having prayers and meditation together at a meeting (Photo credit: Parker Knight)

Lifting up the hands or going in prayer can be done on our own. But to come to a good prayer we better also do come close to ourselves. Be it also becoming in a more concrete relationship the world can offer. Away from the materialisation of things we can come in a transcendent form.

Where Transcendentalists assert their natural right to an individual relationship with God, defined only by one’s own will and a communing with nature, Puritans “sought both individual and corporate conformity to the teaching of the Bible, with moral purity pursued both down to the smallest detail, as well as ecclesiastical purity to the highest level. They believed that man existed for the glory of God, that his first concern in life was to do God’s Will and so to receive future happiness”. Puritans were largely responsible for amendments that mandated public education inspired by their belief that children could only conform properly to biblical and legal tenants if they could read them for themselves.

To come to the Truth, each person has to make the free choice to study the matter. Without reading the Bible and without the will to think about what is written a person shall not come to the Truth. No matter how he may be active in doing things for his church, how religious he  or she may look for the outsiders, when their is no burning spirit in the soul of that person, no willingness to go deep in him or herself, there shall not come an opening to the real faith Jesus had in front of his eyes.

Jesus was also brought up in a world full of traditions. He was a boy living in a Jewish cult and learned from the Torah, which was his guide. He looked at the different religious groups and dared to question them. He looked at the way they interpreted the Holy Scriptures, how they lived their faith and how they were are were not prepared to go into the mystics of faith.

In most spiritual traditions, mysticism lies at the heart of spirituality. ‘‘Mysticism’’ refers to transcendent, contemplative experiences that enhance spiritual understanding. Mystical experiences can occur during intentional practices designed to create openings for transcendent experiences, such as Christian contemplative prayer, Zen meditation, movement or dance meditation or Sufi dance; or they can occur in the process of living a lifestyle that is conducive to transcendent experiences, as in contemplative gardening. In either case, contemplative or transcendent knowing is associated with spiritual experience.

‘‘Transcendence’’ refers to contemplative knowing that occurs outside the boundaries of verbal thought (Wilber). Although transcendence can refer to increasingly abstract thought, contemplative transcendence involves transcending thought itself. Mystical experiences of transcendence can be brought into thought, but they do not originate in thought or sensory perception.

The spiritual person can become a transcendental person, going into mystical contemplative experiences. He either may become religious with it or stay out of religion. But this kind of spirituality, set apart from religion would be weak and might be directionless, or worse, narcissistic.  Jesus wanted us to have a vibrant faith that focuses on his Father and he wants us to use the teachings of the Bible to shape both our religion and our spiritual interactions with him and God. Our spirit has to become connected intimately with Jesus, God but also with our brethren and sisters in the community, plus feeling a love for the full creation of the Supreme Being, Jehovah God. This includes a good relationship with the animals, plants and all sorts of people, no matter which religion they may belong to. A good Christian should be a good follower of Christ, sharing the same love Jesus had for all people, no matter what they had done or how they felt about him. Jesus loved also his enemies, so we should do likewise.

Our religious and spiritual practices should focus on that relationship with creation. The spiritual practices should not merely be productive in a narrow sense but should be disciplined, creative and committed. The regularity of a spiritual discipline like meditation may give shape to what may otherwise be a fragmented life. as such it can enrich the religious life. Over time meditation may facilitate a growing freedom from destructive energies that inhibit healthy relationships. Such a growth in inner freedom makes us more available and effective as compassionate presences in the world.

As the great traditions emphasise, spirituality is actually concerned with cultivating a “spiritual life” rather than simply with undertaking practices isolated from commitment. It offers a “value-added” factor to personal and professional lives. So, for example, in a variety of social contexts spirituality is believed to add two vital things.

 • First, it saves us from being purely results-orientated. Thus, in health care it offers more than a medicalised, cure-focused model and in education it suggests that a holistic approach to intellectual, moral and social development is as vital as acquiring employable skills.
 • Second, spirituality expands ethical behaviour by moving it beyond right or wrong actions to a question of identity – we are to be ethical people rather than simply to “do” ethical things. Character formation and the cultivation of virtue then become central concerns.

Current evidence suggests a growing diversity of new forms of spirituality as well as creative reinventions of the great traditions. The language of spirituality continues to expand into ever more professional and social worlds – for example urban planning and architecture, the corporate world, sport and law. Most strikingly there are recent signs of its emergence in two contexts that have been especially open to public criticism – commerce and politics. Equally, the Internet is increasingly used to expand access to spiritual wisdom. So, on current evidence, spirituality appears to be less of a fad than an instinctive desire to find a deeper level of values to live by. As such, it seems likely not only to survive but to develop further into many new forms. {Is spirituality a passing trend?}

Church HDR

Church HDR (Photo credit: I_am_Allan)

The church community should not be afraid of those people who also want to be spiritual people. Every religious person in a way should be a spiritual person. Faith without works is dead. Each person believing in Jesus should know he should undertake efforts to understand those teachings, knowing the Torah and following the commandments of Christ and the commandments of God. Each follower of Christ should not only go out in the world on his own, no he should make efforts to meet regularly with other like minded people, considering them as his brothers and sisters in Christ. Gathering together they should ‘make church‘ and be united in the religion of the Body of Christ. In that Body or Church they should undertake actions, like reading the Bible, exhorting each other and Breaking bread with each other. This would mean they are have do do religious actions and to be religious in the tradition of the faith of Christ Jesus. But without their pure heart they would not be honest to the others in that community. So first of all each individual has to purify himself or herself, to which she or he can use meditation or spiritual exercise.

Religion and spirituality are complementary and should go together, uniting each of us in the name of Christ.

Bible School, USA

Christadelphian Bible school meeting.
United brethren and sisters in Christ.

+

Preceding articles:

Being Religious and Spiritual 1 Immateriality and Spiritual experience

Being Religious and Spiritual 2 Religiosity and spiritual life

Being Religious and Spiritual 3 Philosophers, Avicennism and the spiritual

Being Religious and Spiritual 4 Philosophical, religious and spiritual people

Being Religious and Spiritual 5 Gnostic influences

Being Religious and Spiritual 6 Romantici, utopists and transcendentalists

Being Religious and Spiritual 7 Transcendence to become one

Next: Points to remember of philosophy versus spirituality and religion

++

Find also to read:

 1. Human nature
 2. “Who is The Most High” ? Who is thee Eternal? Who is Yehovah? Who is God?
 3. Only One God
 4. God’s design in the creation of theworld
 5. God Helper and Deliverer
 6. Gods hope and our hope
 7. God’s Will for Us – Gods Wil voor ons 
 8. Gods hope and our hope
 9. God’s measure not our measure
 10. God’s promises
 11. Gods Salvation
 12. Full authority belongs to God
 13. Preexistence in the Divine purpose and Trinity
 14. Jesus Messiah
 15. Servant of his Father
 16. Incomplete without the mind of God
 17. Our relationship with God, Jesus and each other
 18. Faith
 19. A Living Faith #1 Substance of things hoped for
 20. A Living Faith #3 Faith put into action
 21. A Living Faith #4 Effort
 22. Faith antithesis of rationality
 23. Faith is a pipeline
 24. Faith is knowing there is an ocean because you have seen a brook.
 25. Are religious and secular ethicists climbing the same mountain
 26. Caricaturing and disapproving sceptics, religious critics and figured out ethics
 27. Theology without spirituality sterile academic exercise
 28. To mean, to think, outing your opinion, conviction, belief – Menen, mening, overtuiging, opinie, geloof
 29. Self-development, self-control, meditation, beliefs and spirituality
 30. Fellowship
 31. United people under Christ
 32. Parts of the body of Christ
 33. What part of the Body am I?
 34. Communion and day of worship
 35. Church sent into the world
 36. Pulpit reserved for the pastor
 37. Teach children the Bible
 38. Everything that is done in the world is done by hope
 39. Christmas customs – Are They Christian?
 40. Holidays, holy days and traditions
 41. Peter Cottontail and a Bunny laying Eastereggs
 42. Fr Paddy Byrne finds First communions and confirmations should be delayed
 43. Are Science and the Bible Compatible?
 44. The Soul confronted with Death
 45. Is there an Immortal soul
 46. The Soul not a ghost
 47. Immortality, eternality – onsterfelijkheid, eeuwigheid
 48. Dying or not
 49. What happens when we die?
 50. Dead and after
 51. Destination of righteous

+++

Additional reading:

 1. Spiritual but not Religious, or A Disconnect on the Faith Divide
 2. Is spirituality a passing trend?
 3. Christian Identity, or Can Baby Jesus Get Some Love?
 4. Rewriting History — The History of America Mega-Conference: Part Three, “Religious Liberalism” And Those Magnificent Mathers
 5. Rewriting History — History of America Mega-Conference: Part Eight, Closing Thoughts
 6. Can You Be Spiritual and Not Religious?
 7. Let The Children Come ~ Teach Them About God
 8. Let The Children Come ~ Teach Them God’s Word « An Imperfect Life
 9. Let The Children Come ~ Be An Example « An Imperfect Life
 10. Let The Children Come ~ Pray for Them

+++

 • I am Spiritual but not Religious (passionistpartners.com)
  “I am spiritual but not religious.” This is the mantra voiced by a number of people, Catholics included. It means that such people savor the inner qualities of their faith in Jesus Christ but not the outer framework in which those qualities are contained.

  They respond warmly to the Christmas scene of Mary and Joseph kneeling close to Jesus as a newborn infant. They may resonate with the teaching of Jesus on the beatitudes, describing the poor in spirit, the meek, the merciful, the peacemakers. They may treasure His words on loving one another as he has loved us.

  But when it comes to graphically depicting these sentiments in ritual, music, art, architecture, vestments, ceremonies, processions, incense—this is a different story. They find such a discrepancy between thoughts and feelings, and the attempt at giving tangible expression to them fails miserably in the opinion of some people. The sermons are boring, the collection is scandalous, the singing is outdated, the prayers formulaic and out of touch with people’s needs and desires.

 • The one religion that’s not part of my spiritual quest (roguepriest.net)
  Jesus is central in one out of 16 or five out of 43 major religions practiced in the world today. (In the first list I’m excluding “no religion,” “new religions” and “other” for my count, and in the second list I’m pointing to Christianity, Christian Science, Jehova’s Witnesses, Mormonism, and Rastafari.) By that count less than 6 – 11% of religions consider Christ important. With nods from Baha’i, Islam and Unitarianism, the figure rises to a max of 25%.
  Likewise, the majority of people in the world today do not follow any branch of Christianity.
  Yet the teachings of Christ loom large.
 • Religions and Spirituality (allowinglove.wordpress.com)
  diverse ethnicities and faiths from Passaic County gathered for one hour at Pa… SPARTA, NJ
 • Picking fights over religion and the separation of church and state (santamariatimes.com)
  how this kind of free-floating rage differs from Bible-beating preachers who blame earthquakes and tornadoes on other people’s sexual sins escapes me. The main characteristic of the fundamentalist mind is an inability to refrain from expressing contempt for beliefs different from one’s own — whether one’s spiritual example is Pat Robertson or Christopher Hitchens.
 • Spiritual Well-Being (casapalmera.com)
  piritual well-being is an integral part of mental, emotional and physical health. It is considered to be a primary coping resource on the journey of recovery and healing. This healing takes place in drug treatment centers, eating disorder residential programs and at trauma recovery. Spiritual well-being can be associated with a specific religion but does not have to be. This practice is merely one’s own journey to discover things of importance in life as well as one’s place among them. It can be practiced in numerous ways, with its main purpose being to find purpose and meaning in life. Spirituality and faith provide an opportunity to detach from circumstances and observe life with clarity and integrity. Spirituality can either be positive or negative. Spiritual well-being is a state is which the positive aspects of spirituality are shown. How the effects of spiritual well-being impact you is greatly determined by each individual.
 • My journey of faith (brynsthoughtsonfaith.wordpress.com)
  What might have happened if I was baptized into the Church of England, for instance? Would my faith have been stronger as a teenager? Would I have still gone down the route to the Catholic Church, given the opportunity?My early upbringing was, as such, not massively religious one way or the other. We did not go to Church (Anglican or Catholic) on Sunday, so as not to sway me one way or the other.
  From what I remember, my Primary School was Church of England in all but name, we had Assembly every morning, sang hymns and when Christmas and Easter came, we would sing in the local Anglican Church, St. Nicholas.
 • Obama Spiritual Advisor: President Very Religious (peacemoonbeam.typepad.com)
  President Obama’s spiritual adviser says the leader of the free world is more religious than most people think.
 • Enriching Your Spirituality: Famous Christian Quotes (quotes.answers.com)
  A poignant quote can have a profound effect. The simple truths contained in only a few lines have the power to inspire, calm, and encourage someone in need. This is especially true for Christian quotes. Whether you are struggling to find God’s purpose in your life or seeking comfort in a time a duress, these famous Christian quotes offer great help in times of need.
 • 10 Religious Quotes to Make You Think (quotes.answers.com)
  It seems that no matter what breakthroughs science makes in explaining the world, people will always have a need for spirituality and religion. Indeed, it seems that the only area with satisfying answers for many tough questions is religion. These religious quotes are collected from thinkers, writers, and lay people from a wide range of religious faiths and creeds. What they all have in common is that they are guaranteed to make you think.
 • Religious Rites: An Overview of Christian Funeral Services (christianity.answers.com)
  Regardless of your religious persuasion, a funeral service is one of the more somber rites that you might attend. In the Christian faith, even though death is seen as a passage to eternal life, saying goodbye to a loved one is very sad. This article details the common elements of most Christian burial services.

 

Being Religious and Spiritual 2 Religiosity and spiritual life

Eurobarometer Poll 2005 Percentage of those wh...Religion, religiosity and spirituality are not the same. Many people use the three words as synonyms and see no difference between them. Religiosity has to do with the quality of being ‘religiose‘ or being extremely, obtrusively, pious, sanctimoniously or even sentimentally religious, but in its broadest sense it also used to indicate the sort of activity a person is willing to take on for that what he believes.  It is about the numerous aspects of religious activity a person is willing to undertake, his dedication for that belief or religious doctrine. Another term that would work equally well, though less often used, is religiousness for the person’s belief in a god, the God of gods or in gods and their observance of associated activities.

With the choice of a religion comes the preparedness to follow certain teachings of that religion and to follow a sociocultural program for developing spiritually and for bringing spiritual realizations into everyday life according to the teachings or doctrines of that religion. In that movement about certain teachings concerning the individual and his environment the person shall want to become part of that religion and as such would want to take certain attitudes and do certain exercises in that faith. doing those readings, meditations and exercises for the mind, the person shall use ‘‘spirituality’’ to refer to his or her inner experiences that arise from trying to put such programs into practice.

Folk religiosity and faith

Folk religiosity and faith (Photo credit: AlmaGamil_Philippines)

Through the ages lots of people tried to find ways to come to a higher ecstasy or to get into raptures. Their actions in their faith should bring them “Spirituality” bringing them in exaltation a sense of transcendence, sacrality, and ultimacy, making them ready to bring praise, tribute, worship, acclaimglory, blessing, homage, reverence, magnification, apotheosis, glorification, acclamation, panegyric, idolization, extolment, lionization, laudation, in elation, delight, joy, excitement, inspiration, ecstasy, stimulation, with exhilaration, jubilation, exultation, joyousness. Their religious actions want to trigger the ‘becoming more’ going beyond or exceeding the Self. To do this, encoded signs and symbols may be the means by which experiences not only are generated but are described, even recognized and labelled, as religious. The many religions, the world is rich, have always relied upon several symbolic forms for breaking outside of the profane world. In most religions the believers try to come into an other stadium of life and of feeling. They even try to come in an other or alternative reality known only through its ecstatic qualities and interpretive frames.

Even within contemporary, more secular social settings, research suggests that those persons most involved in their religious traditions are more likely to report having strong religious experiences (Yamane and Polzer 1994, pp. 1–25).

To come to full or real spirituality the person has to give himself or herself to the faith which she want to follow and take on its traditions, demanding not only the will to come to an interior life or religious discipline but also to undertake social action, making ethical choices, family commitments, friendship, to live and work according that faith and to make choices for the way to live and in politics.

Whilst ‘Religion’ is a human invention that centers on specific rituals and a set of stories that outline a basic moral code and belief system, ‘spirituality’ is a natural reaction on feeling and the way people do behave. Spirituality relates to the spirit or essential essence of humanity. People who say they are spiritual are working to grow and better this inner force. Religious people are generally spiritual people as well, but spiritual people do not necessarily have to be religious. They may work to attain a heightened spirituality through alternative methods. Religions often, but not necessarily, have a hierarchy of initiates, bringing those further into the inner circle, leading the rituals for the general populace. Their rituals may look or seem spiritual but often can be performed on automatic pilot leaving the spiritual out.
English: Graph of timelines for major religions

Graph of timelines for major religions (Photo credit: Wikipedia)

Some people may be very religious but not exactly spiritual, not interested to dig deep in themselves. Some religious people are not so much interested in doing the things themselves, but just want to follow set regulations and handlings done in the religious community. They for example just want to sit down in church and be passive, looking and hearing what is going on, with sometimes even having the mind strolling of to somewhere else. Whilst the religion may be brought on by their parents or their environment where they grew up to get spiritual they have to undertake themselves the action to be willing to enter the spirituality which stems from their inner soul, and not from the hierarchy of their religion, their pastors or priests, but is dependent on their will to search in themselves, to look for the very essence of their own being. The spirited approach or spirituality like the religion may come form influences of different sources, where the parents, in first instance or the most important one, and from driving forces in the life of the person, like a God Almighty.

Some think spirituality can be achieved only through the use of every moral quality in its proper place and on its proper occasion. Moral shall influence the way of thinking and the background of material shall give possibilities to think about those theories, values and attitudes. Because being bounded to the natural state of our being in the universe, our ‘natural state of man’ has a very strong relationship with his moral and spiritual states, so much so that even a person’s manner of eating and drinking affects his moral and spiritual states. If the natural state of a person is subjected to the control of the directions of divine law it becomes his moral state and deeply affects his spirituality, as is said that whatever falls into a salt mine is converted into salt. That is why several Holy Scriptures like the Torah, the Bible and the Qur’an have laid stress on physical and psychical cleanliness and postures, and their regulation in relation to all worship and inner purity and spiritual humility.
According to the Bible the first essential quality of a spiritually perfect man is that his relationship should be correct and right both with his Creator God and man, his fellow-creatures. Both relationships should be right and correct which can only retrieved by having righteous conduct, seeking good influences, safeguarding oneself against conduct which is likely to harm the relationships.
The division of ‘morals’ is to be found also in religious faith and in religious life. It is important, therefore, to be clear about religious faith and religious life. There are people who equate religious life with moral life and think they are the same. To them to be religious is to be moral and to be moral is to be religious. This is incorrect and confusing.In religious life ‘morality’ and ‘spirituality’ may be the cornerstones. A man of good moral character may be just moral and be not necessarily religious. He may be a good man but not a perfect man. His moral part is all right, but not his spiritual part. We as human beings should come into ‘a being’ or ‘a creation’ where moral, spirituality and religion are in balance in a correct relationship with the other creatures and with the Creator.

Religious views generally have a great impact on a person’s lifestyle and differing views can cause conflict in relationships. In history we have seen enough examples where the religion was used to come in conflict with other members of the creation. An atheist may be incredibly uncomfortable if their significant other wanted to attend religious services and continue prayers every day. Likewise, a person who is used to being involved in religious practices may feel like something is wrong with them if their boyfriend or girlfriend doesn’t want to come with them to their Holy books study or other religious gatherings.
Icon-religion

Many religions cause difficulties in a family or in a community. – Icon-religion (Photo credit: Wikipedia)

The religion may become a stumbling block in a family whilst the spirituality may have the family grow, because it can be independent from the religion. In a family religion can really become a hot mess of opinions, beliefs and arguments. Whereas, spirituality is life affirming. Even atheist can be a spiritual human being. Spirituality is a way of life. It is the only way to conquer ignorance. the spirituality is looking to get out of spiritual blindness which may cause enough foolishness, benightedness, unenlightenment. Spirituality may take the person beyond his first thought limits and bring him or her out of mental darkness. It is understanding that we all are part of a whole. The realm of spirituality is mystical and mysterious. When we look at the world with an attitude of wonder and awe, we become aware that the world is filled with spiritual life. Part of spirituality is being willing to admit that something is beyond our comprehension. With our materialistic attitude and ego-tripping of today, many having a high quality ore it is difficult for them to come to the science in understanding the world, trying to find answers they may never find. When we look at the universe and into our own hearts and see that which we don’t understand, we know that we have touched that which is unknowable and holy. To come to the acceptance of nullity is the most difficult part of spirituality. Only by willing to see  the futility of our self, accepting that insignificance we shall be able to become really spiritual. though we may be religious it can well be that we are not at all spiritual.

+

Preceding article: Being Religious and Spiritual 1 Immateriality and Spiritual experience

Next: Being Religious and Spiritual 3 Philosophers, Avicennism and the spiritual

Read also:

 1. Faith
 2. Living in faith
 3. Self-development, self-control, meditation, beliefs and spirituality
 4. Religion and spirituality
 5. Trusting, Faith, Calling and Ascribing to Jehovah #6 Prayer #4 Attitude
 6. Our relationship with God, Jesus and each other
 7. The truth is very plain to see and God can be clearly seen
 8. Without God no purpose, no goal, no hope
 9. Theology without spirituality sterile academic exercise
 10. How should we react against the world
 11. Our relationship with God, Jesus and each other
 12. Observing the commandments and becoming doers of the Word
 13. A philosophical error which rejects the body as part of the human person
 14. Childish or reasonable ways
 15. Words to push and pull
 16. To mean, to think, outing your opinion, conviction, belief – Menen, mening, overtuiging, opinie, geloof
 17. The ultimate measure of a man is not where he stands
 18. If we, in our prosperity, neglect religious instruction and authority
 19. Can we not do what Jesus did?
 20. Making church
 21. Church sent into the world
 22. Your life the sum total of all your choices
 23. A Living Faith #2 State of your faith
 24. True riches
 25. If you have integrity
 26. Happiness is like manna
 27. Happiness an inner state
 28. Poetry of Peace

+++

Additional reading:

 1. A Soul Wrapped in Vanity
 2. Identify With Your Soul by Ram Dass
 3. Relationship with God

+++

religiosity-cover-test-2

religiosity-cover-test-2 (Photo credit: jeffmikels)

 • The Rise of Religion Might Be All About Sex (alternet.org)
  A study suggests religion might have arisen to protect certain reproductive strategies, like long-term partnership.
 • Is There Still a Place for Religion? (virtuoussociety.com)
  Sociologists juxtapose the low religiosity of countries in Northern Europe with their low rates of crime and poverty. Unbelievers in America remark that religious people are over-represented in US prisons—and under-represented among its scientists and thinkers. In the opinion of many researchers, the statistical landscape of religion is bleak.
  +
  the US states with the lowest incarceration rates have the lowest levels of religiosity. But when controlling for race, income and other social factors by way of regression methods, Stark finds that religion is actually negatively correlated with violent crime.
  +
  To the extent that social scientists have neglected rigorous analysis in favor of more agreeable correlations, they must re-evaluate their assumptions, and paint their portrait of religious society in finer strokes, and from a wider palette. They will likely find that faith does not cast a shadow on modernity, but rather lights its way.
 • Texas A&M professor blends neuroscience, religion in new course (believervsnonbelievers.wordpress.com)
  In the apparent conflict between science and religion, many are turning to the field of neuroscience to weigh in on debates like whether the Book of Revelation was based on an inspired dream, like Paul said it was, or a simple neurological process.
  +
  With more than 50 years of research and teaching experience across the entire spectrum of neuroscience, Klemm admits that his emphasis is on neuroscience, because, as he says it, “I’m not a preacher,” but he wants the students to take their own religious beliefs and try to make the connection with what he teaches them about neuroscience.
  +
  Religionists hold that humans have free will and are accountable for their beliefs and choices, while scientific experiments have led scientists to believe that free will is an illusion.
 • Supplementary Materials on Spirituality and Religion (chermercado.wordpress.com)
  For those who want to expand their understanding of the topic and Spirituality and Religion, you may refer to the following links below. I’ve provided some points of reflection that should help you re-think things though you may not necessarily agree with them.
  +
  Some Thoughts about the Integration of Spirituality and Religion
  The tendency of people who claim to be Spiritual but not religious is to treat faith as if it were a buffet: cherry-picking only the good parts and leaving the rest behind (as explained by the meme above). It’s convenient and satisfying but it doesn’t capture the essence of real faith.
  +
  Faith is a matter of reciprocity because it is a two-way street.
  +
  In summary, if your aim is to develop a personal but life-giving spirituality, it needs a check-in balance system to make sure it does just that. This check-in balance is easily provided by organized religion.
  +
  The Value of Community in Christian Spirituality
  To relate with the Church, then, is to concretely relate with Jesus, who is God afterall. If you find yourself having a difficult time dealing with the Church’s imperfection, that’s insight in itself into how it might be like for God to be dealing with each and everyone of us. To relate with others (the Church), then, is to get to know more how God relates with us and how He has to deal with our petty problems and imperfections.
 • Religion Vs. Spiritual (etsuwmst.wordpress.com)
  Many people religious background comes from what their parents instill in them but once they reach a certain age is where they find their true calling as to what they think and feel is right. Realistically most people just conform into whatever is most common to them.
  +
  Religion is organized; it’s more of a physical thing. Like something imaginable as far as seeing or feeling. Religion is instituted by man. In a religion there are many gods, although they are serving the same purpose. Just like there are many beliefs in religion. Where a spiritual person does not have an organized way about being spiritual, it is all within yourself. It’s more of being spiritual than something being physical.
 • Religiosity Raises Risk Among Sex Offenders, Clergy More Dangerous Than Other Groups (atheistrev.com)
  Male clergy accused of sex crimes were found to be more dangerous in some important ways than matched non-clergy offenders (Langevin, Curnoe, & Bain, 2000). And religiosity was positively associated with the number of convictions for sex crimes and the number of victims among convicted male sex offenders (Eshuys & Smallbone, 2006). It was also inversely related to the age of the victims (i.e., more religious offenders tended to victimize younger children).Parents place clergy on pedestals due to their presumed connection to some sort of “god,” and they teach their children to do the same. They lower their guard because the pastor wouldn’t possibly do things like that. Clergy are often viewed as morally superior to the rest of us, and the same goes for highly religious non-clergy. They are given the benefit of the doubt again and again. We couldn’t possibly question behavior that would never be tolerated in other contexts. And this continues despite evidence that clergy and highly religious persons may actually be more dangerous to our children.
 • Who is religious? (suryanarayanarajumd.wordpress.com)
  Common man understands religion by belonging to certain religion or belief system, he follows the pattern followed by crowd, mob by going to temple on certain dates, enjoys the entertainment involved in it.But religiosity is an inner science, “doing” is relevent to outer but “non-doing” is the key to inner exploration which does not mean laziness but it demands heightened awareness. With heightened awareness you touch a point from which you witness the seemingly opposite things are complimentary both in the outer and the inner.
  +

  First when you are not doing bodily or mentally which include thinking, concentration, contemplation, when all activity caeses “you simply are”, “just be”.
  +
  develop the skill of watching self activity which is nothing but self-inquiry.As you go on watching self activity from your center of being, thought process slows down, there is radical change in self-activity and one fine day self stops functioning when it is not required. Mind is not enemy but because of lack of awareness in functining of daily activities at present it is dictating our way of life. Mind means past plus future. But life is in the present.
  +

  The whole education makes the human mind conditioned to trust only in objects which he can dissect their basic constituents.

  The problem arises when when one tries to analyze the subject in the same way. An average mans thinks of Self in an objective way.

  But the nature of subjectivity is that it cannot be observed. That which is observable is not your subject.

  Meditation, watchfulness is the key to explore the inner. With watchfulness a distance is created between the watcher and the mind.

  As watchfulness crystallizes the distance becomes longer and longer. Soon the mind is so far away you can hardly feel that it exists.

 • Spirituality is the world around us (realmof13.wordpress.com)
  God and spirituality are pretty controversial subjects in this day and age.  I myself have run the full circle of beliefs, not really wandering, but falling into the next one based of experiences and changes of perception.  I have never been the biggest fan of organized religion, but I have recognized the good it does for those who participate with good intention in their hearts.
 • Religious vs. Spiritual (reginayflorence.wordpress.com)
  Many people study different types of religions. It says “ the fact that many of the negative things which people attribute to religions are features of some forms of some religions(usually Judaism, Christianity, and Islam), but not of other religions (like Taoism or Buddhism).” We are stating that being spiritual is expressing our religion. By worshiping our spirit it shows that our religion is more than that. It is a way of getting deeper with him(God). It bring a deeper meaning to us when we believe.
 • Relying on Religion (creativesolblog.wordpress.com)
  Many conversations concerning the topic of religion get quite personal, emotional and out of hand fairly fast. This is the case so often that common etiquette generally recommends that one avoids the subject all together (especially at the dinner table).

Picture Bible and other software also for you

Christadelphian World 11 Nov 2013Do you have a lot of Bibles and enjoy reading a variety of Bible translations? Perhaps you make already use of one of our free or payable Bible software Programs. (Those who dowloaded our free OnlineBible program do not forget to ask your extra free modules to your ecclesia, our ecclesia or to Christadelphian World by Marcus Ampe)

Some of us in Belgium do prefer the Importantia Online Bible instead of our own Library (previously in Librinox) in the Logos Bible Platform, which is more difficult to work with and works out to be expensive for several trinitarian and non-christadelphian publications. (Though many are also free of charge for baptised Christadelphians.)

Online Bible Software is a tool originally form Canada and North America, used worldwide to study the Bible via desktop computers. From its early beginning in 1987 it was “ministry” based also by Importantia in Holland, and since 1995 many titles have been freely accessed by those downloading from the www.onlinebible.org website. These free downloads consists of a basic pack in different languages and additional downloads. The website experiences over 5000 downloads every month. The company in charge of making and distributing the program asks for contributors who will help fund the costs for www.olb-downloads.org. We do believe the end result will be a better experience for those visiting the download site and more people will benefit from the Online Bible software.

 • The cost of building www.olb-downloads.org is €2900.00.   With this amount th epeople behind the screens of Importantia, can pay the php-programmer, the copywriter, the graphic designer, the editor and the translators. The site will run in four different languages (English, German, French and Dutch)
 • Should the fund raise more than the €2900.00 mentioned, they would endeavour to add more languages, such as Italian, Spanish and Portuguese.
 • www.olb-downloads.org will auto-detect the language of the visitor and adapt to that language.
 • For all contributions making a donation of €75.00 or more we will send out a DVD-ROM containing all 1500 available Online Bible titles, including the titles we are not allowed to distribute by download. (Baptised Christadelphians also can contact their ecclesia or us to receive even more modules for free.)
 • If Importantia do not reach the basic financial goal that is needed for this project, the money that is raised will be used to set up the site in a smaller version with reduced functionality.

On Online Bible the bible Students and Christadelphians created several modules from long before internet was known but are limited working for free at our own time (we do not have paid ministers or pastors), so they might grow perhaps more slowly than the paid for modules. Though a yearly update is provided to our members, for free.

The Word Logo

The Word Logo (Photo credit: Wikipedia)

An other Bible software program provided by one of our brothers is The Word which is also not bad and in which you can tailor the software to your liking. Rearrange everything, configure every little detail to your heart’s liking. (For the free Christadelphian modules you may contact your ecclesia or the responsible brother of the software – see the CALS diary.)
A partial Japanese interface translation is also available in The Word which is portable. You can put it on a USB flash drive and carry your favourite Bibles, Books and personal notes wherever you go. For Online Bible Importantia there is an ap provided  for your portables in which you also can place our free modules. Importantia cooperates with Cross Link Services BV in the development of Bible and Biblestudy Apps. These Apps are developed by Cross Link Services BV and Importantia takes care of the content.

Different religious groups include different books within their canons, in different orders, and sometimes divide or combine books, or incorporate additional material into canonical books of the Holy Scriptures. The 24 books divided into three different parts: the five books of the Torah (the book of the Jews), the Nevi’im (prophets) and the Ketuvim (writings). Torah means “teaching” or “law” forming the Tanakh or the Hebrew Bible. Those old books have every interesting stories which call for many pictorial presentations.

Bible (Serbski)

Bible (Photo credit: Wikipedia)

As it is so easy for young children to think that the Bible is a series of stories about characters and events with God as a somewhat constant background character, they love to see some drawings or want to recognise something they can associate to.
Many kids may like some pictures to bring everything alive for them. they want to see how and why God created the world, how His people messed up and how God was positioning the world to receive somebody who would take all the problems out of the world. They would love to see a Messiah which they can relate to.

But also adult do not mind to have some pictures with the long texts from the Bible. Now you  may find 1189 chapters provided each with one picture. To provide a Bible ideal for visually-oriented people, by which they can readily increase their familiarity with the text we now offer also a pictorial Bible. Like we mentioned at the opening of the Xanga and this WordPress site we may offer once more a provocation. This time for anyone to create their own version of a Pictorial Bible.

Please do find more about it and find our free download on: Picture Bible

***

Free Bible software OnlineBible
from Importantia

Powerful, comprehensive Bible research software. Multiple translations, commentaries and more to aid you in studying the scriptures.

Short Program Overview

 • Find any scripture passage quickly by typing in the verse and selecting the translation you want.
 • 650,000 cross references that automatically display according to the verse being researched.
 • Quickly locate a word or phrase in any material using the built–in search feature.
 • Basic package for Windows is free.
 • DVD runs under Linux and iMac as well.
 • Modern Bible versions available in many languages

Basic Program Package

This Basic pack for Windows is completely free and fully functional — will not expire — no nagware or spyware. Operating system required is Windows XP, Vista, Windows 7 or Windows 8.

The Basic Program Package for Windows is available in several languages.

English | Afrikaans | Deutsch | Français | Nederlands | Other

There is more …

The download library contains extra titles for you to download as an addition to the Basic Pack for Windows.
You can freely install and use these under Windows. The Online Bible DVD of Importantia which we can recommend, contains over thousend of titles. This DVD runs under Windows, Linux and OS X
Select your language for more information:

English | Afrikaans | Deutsch | Français | Nederlands | Other

for the extra free Christadelphian and bible Students modules, please do contact your own ecclesia or the providing ecclesia in Belgium.

+

*


The Matthew Henry Study Bible app is available for iPad, iPhone and iPod Touch. You can obtain this app through iTunes Appstore.

 • Logos Bible Software, SYM, & Me (six11.wordpress.com)
  I am excited that Logos Bible Software is adding some great SYM books to their library! Great books from Kurt Johnston, Joshua Griffin, Doug Fields, and twenty other authors! The set is available for pre-order and on sale at a 30% discount.If you are teaching on a regular basis, love studying from your Mac, PC, or iPad then Logos Bible Software is something to investigate. Call my friend David Kaplan at Logos and tell him Brandon Early sent you (800.875.6467).  October is pastor appreciation month… so go appreciate yourself!
 • Impressed by Catholic Logos Bible Software 4 (insightscoop.typepad.com)
  For nearly twenty years, Logos Bible Software—which was founded in 1992 in western Washington—has been recognized for producing exceptional Bible software. From humble beginnings in (where else?) a basement, the company now partners, its site states, “with more than 130 publishers to make more than 15,500 electronic Bible study resources available to customers around the world.” The company’s technology “is used in more than 180 countries in a dozen languages.”In recent years there were increased rumors that Logos, which was founded by and oriented toward Evangelical Protestants, was working on a Catholic version of Bible software. And, sure enough, Catholic Logos Bible Software 4 was released a few months ago, the result of Logos being committed to producing a Bible software that is truly Catholic (and not just Protestant + some Catholic add-ons) and the hard work of Andrew Jones, who took on the task of being the Catholic Product Manager at Logos in June 2011. Andrew is an ecclesiastical historian of the Middle Ages by training. Of his work with Logos, he states: “As the Catholic Products Manager at Logos Bible Software, my ambition is to promote the use of Logos software as a remarkable tool for integrating all aspects of the rich Christian tradition with contemporary thought and with the needs of the living Church.”
 • Tools I use to Study the Bible (calumpaton90.wordpress.com)
  If you are looking for a step up from your current bible, this is definitely worthy of your consideration. Bear in mind that it is very chunky so you would need another smaller bible to carry around with you. Alternatively, you could download the app mentioned above for free.
 • Basic Resources for the “7 Year Home Study Seminary Doctorate” (sevenyearstudy.wordpress.com)
  I would argue that the advantage of Logos as a resource for the home education endeavor is found in the extensive selection of resources available for purchase through the website. I often compare the prices with Amazon and find that resources available through Logos are simply not available for purchase. Another advantage with digital copies is the lack of shipping cost and the lack of clutter/bulk that comes with a large print library.
 • The Christadelphian Bible Truth & Prophecy Video Vault (therugbychristadelphians.wordpress.com)
  We have included a wide range of subject matter, including many videos of our prophecy days held here in Rugby annually,but most of our videos cover what we term the First Principles – i.e, that knowledge essential for salvation.
 • Wilhelmus Brakel: The Christian’s Reasonable Service (withalliamgod.wordpress.com)
  The supreme object of God’s servants’ desire and delight is living a life in accordance to the will of God. In order to do so, God’s servants must know God. Systematical knowledge of God and practical application of that knowledge in ordinary Christians’ lives is the heart of Wilhelmus à Brakel’s (1635-1711), one of the less known but most eloquent Reformed minister and theologian, masterwork The Christian’s Reasonable Service. This masterwork is 17th century’s Didache. Brakel unloaded unmatched practical and systematic theology that would not only lead its readers to delight in God but also to personally apply the biblical truth acquired in their daily conducts.
 • Church-Planting Missionaries Receive Generous Gift from Southern Baptist Convention (virtual-strategy.com)

  Church-planting missionaries who are a part of the NAMB Send Network each received a Logos Bible Software Silver base package, including nearly 700 resources worth more than $13,000 in print. The gift also includes a six-month license to Logos’ Proclaim Church Presentation Software.

  “The Logos Bible Software library will be a great blessing to our church planters,” said Micah Millican, director of church-planter relations at NAMB. “Most planters have limited resources and limited space, so a digital library like this will be useful and appreciated.”

  Aaron Linne, Logos Bible Software’s director of church products, said, “Church planters are some of the most amazing people I know. With full schedules and modest finances, dedicating resources and shelf space to a library of books and commentaries is hard for many to do.” However, Logos has been expanding its bulk-licensing options for ministries, making it possible for churches, colleges and ministry groups to make cost-effective Bible study tools available for entire organizations at once. “We’re excited to be a part of presenting an entire suite of study and collaboration tools for church planters. With the core Logos software, they get a whole library of resources and insights, with Proclaim they can build the presentation for Sunday morning and with Faithlife.com they can communicate with their church online for free,” Linne said.

 • iPads in the Pulpit (bibledesignblog.com)
  Writing for the Gospel Coalition blog, Matthew Barrett shared the concern earlier this week that the replacement of physical Bibles with iPads in the pulpit, while a “subtle shift,” comes with several potential dangers. His post –– “Dear Pastor, Bring Your Bible to Church” –– got a lot of people thinking, which is to say, it got them riled up.An iPad in the pulpit, Barrett contends, sends a different message than a physical Bible to the congregation, because people associate the iPad with media consumption. The physical book we now think of as the text, whereas we still distinguish between the e-reader, a technological device for consuming the text, and the text itself. When the pastor flashes his iPad, we see the device, not the Bible.
 • Good Free App of the Day: The Bible App for Kids (#1 on Education App Charts!) (smartappsforkids.com)
  There is a brand new app topping the Free apps in Education chart, and it’s just in time for this first Sunday in Advent. LifeChurch.tv has developed an app great for young children to learn more about the Bible, including the story of the First Christmas.The Bible App for Kids is totally free! Read on to download it today to enjoy six current animated stories, perfect for toddlers through early elementary.
 • This is the most delightful Bible – The Chronological Life Application Study Bible (christeien.com)
  I was surprised to find that this Chronological Life Application Bible was the most enjoyable and intriguing Bible for me. The full color print, charts, profiles and timelines are helpful and the Life application notes help remind me of ways the passage can be applied to peoples lives. There is a King James and a New Living Translation Second Edition (NLT is not a paraphrase) version of this Chronological Bible.