Geloof en onderzoek: Schepping, intelligent design, evolutie (5) De atheïstische fundamentalist

De ‘overbodige’ God

Een opmerkelijk verschijnsel in de wetenschap is dat je zelfs daar af en toe op een duidelijke vorm van fundamentalisme kunt stuiten. Nu is dat karakteristiek voor mensen in het algemeen, dus ook voor (bepaalde) wetenschappers.

Sinds de ‘Verlichting’ is men alle vormen van godsdienst gaan zien als vormen van onderdrukking van de mens, die daarvan ‘bevrijd’ moest worden. En de nieuw verworven wetenschappelijke inzichten werden in dienst gesteld van dit streven: kennis zou de mens vrij maken.

Allerlei natuurverschijnselen, ooit toegeschreven aan ‘de hand van God’, kon men nu wetenschappelijk verklaren. En men nam optimistisch aan dat op den duur alles zo verklaard zou worden. God werd voor de verklaring van dit soort zaken dus meer en meer ‘overbodig’ en schoof daarom steeds meer naar de achtergrond. Aan het eind van dat proces zou je Hem dan zonder bezwaar kunnen ‘afschaffen’.

Ik wil er hier met nadruk op wijzen, dat voortgang in de wetenschap niet noodzakelijk leidt tot de conclusie dat God niet bestaat; de wetenschap werd alleen in dienst gesteld van een streven die conclusie te bereiken en te onderbouwen. Anders gezegd: wetenschap leidt niet tot atheïsme, maar het atheïsme begon de wetenschap te gebruiken voor haar eigen specifieke doeleinden.

Het failliet van een idee

Dat ‘overbodig maken van God’ lag echter vooral in het verklaren van de natuur. Maar er is meer, zoals bijvoorbeeld alle ethische kwesties.Daarom begon het humanisme de gedachte te ontwikkelen dat de mens van nature goed is, want als ethiek niet van de godsdienst komt, moet het ergens anders vandaan komen. Om dat aannemelijk te maken, werd erop gewezen dat oorlogen altijd werden veroorzaakt door de godsdienst. Dus:

schaf godsdienst af en je hebt geen oorlog meer.

Nu werden veel oorlogen inderdaad godsdienstig gemotiveerd, maar daarom nog niet door die godsdienst veroorzaakt. Maar vooral het marxisme heeft deze gedachte innig omhelsd. En omdat de mens nu eenmaal niet weet wat goed voor hem is, werd het atheïsme desnoods met geweld afgedwongen. Inmiddels zijn we enkele wereldoorlogen en een paar fascistische en stalinistische regimes verder, en het failliet van deze leer is de meeste mensen (niet alle!) intussen wel duidelijk.

De Bijbelse leer dat de mens van zichzelf slecht en zelfzuchtig is, en dat alleen een continue oriëntatie op God er nog iets van kan maken, is intussen naar alle maatstaven van wetenschappelijk bewijs volkomen overtuigend empirisch aangetoond. Nu zou dat juist voor evolutionisten niet vreemd moeten zijn, want een eenvoudige evolutieleer, gebaseerd op het overleven van de meest geschikte variant (‘survival of the fittest’) zou het bestaan van ethisch besef juist moeten uitsluiten.
Immers, hoe zelfzuchtiger een variant, hoe groter zijn kansen om te overleven. Het probleem is juist gelegen in het feit dat ethisch besef niet allang totaal afwezig is, weg geselecteerd door de evolutie.

Het eerste slachtoffer van een oorlog

Maar fundamentalisme laat zich nooit gemakkelijk overtuigen. Beginjaren ’70 van de vorige eeuw werd door sommige evolutionisten een aangepaste opvatting over het evolutionaire proces voorgesteld. Daaraan werd vervolgens een wetenschappelijk congres gewijd. Dat is normaal: niets is wetenschappelijker dan voor- en tegenstanders van een opvatting met elkaar te laten discussiëren. Maar toen het Amerikaanse blad ‘Science’ daar een themanummer aan wijdde, leverde dat een ingezonden brief op van een verontwaardigde lezer die het de redactie kwalijk nam aandacht te hebben besteed aan deze controverse: dit speelde ‘de vijand’ in de kaart.      Laat dit even op u inwerken.     Hier werd serieus voorgesteld een mogelijke stap voorwaarts in wetenschappelijk inzicht geheim te houden omdat ‘de vijand’ daar anders wellicht voordeel uit zou kunnen trekken. Dit is geen wetenschap meer, dit is godsdienstoorlog! En we kennen allemaal het gezegde:

het eerste slachtoffer van een oorlog is de waarheid.

De fundamentalist achter deze brief beschouwt zich als voorvechter van een absolute waarheid, die desnoods met behulp van leugens moet worden verdedigd. En van dergelijk fundamentalisme zijn nog andere (ook meer recente) voorbeelden te geven. En let op dat de in het geding zijnde ‘godsdienst’ niet het christendom is, maar het atheïsme.

Een voorgeprogrammeerde mens?

Veel gevaarlijker is echter het streven van bepaalde fundamentalisten uit deze hoek, die het hiervóór besproken probleem van het bestaan van ethiek proberen te omzeilen, door daar toch een ‘evolutionaire’ verklaring voor te geven.

Onzelfzuchtig gedrag zou weliswaar ongunstig zijn voor het individu, maar juist gunstig voor het voortbestaan van de soort; we zouden dat dus breder moeten zien. Het bekendste voorbeeld van deze opvatting, is het boek ‘The selfish gene’ (de zelfzuchtige genen) van Richard Dawkins. Onze genen, zo betoogt hij, zijn door het evolutieproces zo geprogrammeerd dat ze streven naar de maximale kans op het blijven voortbestaan van onze (eigenlijk hun) erfelijke eigenschappen, ook wanneer dat ten koste gaat van de individuele drager van die genen en die eigenschappen. Daarmee wordt ethiek dus niet verklaard, maar integendeel juist weggeredeneerd: uiteindelijk is (volgens Dawkins) ook schijnbaar ethisch gedrag gebaseerd op een vorm van zelfzucht, alleen op collectief in plaats van op individueel niveau. En alles wat we doen is op die manier al in onze genen voorgeprogrammeerd. Maar als we dat consequent door redeneren, komt dat er op neer dat alles wat nuttig is voor het voortbestaan van de beste erfelijke eigenschappen (ongeacht de ethische consequenties) daarmee gerechtvaardigd is, ook wanneer dat naar andere maatstaven volslagen onethisch is (ethiek is immers alleen maar een illusie). Die opvatting hebben we echter al eerder beleefd: dat heette toen ‘eugenetica’, wat inhield dat je het recht (of zelfs de plicht) had om alle ‘inferieure’ levensvormen (zowel lichamelijk als geestelijk minder goed uitgeruste soortgenoten) uit het voortplantingsproces te elimineren. Vooral de nazi’s zijn daar druk mee geweest, maar het is uiteindelijk toch niet erkend als een triomf van verlicht menselijk denken. En dat is maar goed ook, want veel verder kun je niet van God verwijderd raken. Maar atheïstische fundamentalisten hebben die hoop kennelijk nog steeds niet opgegeven. Want doorgedraaid atheïsme is ook een vorm van godsdienst en in godsdienstig fundamentalisme is, in naam van de grote ‘god’, alles geoorloofd.

R.C.R.

+

Voorgaande

Schepping, intelligent design, evolutie – Ontstaan en ontwikkeling van het leven op aarde (1)

Schepping, intelligent design, evolutie – Ontstaan en ontwikkeling van het leven op aarde (2)

Schepping, intelligent design, evolutie (3) – Godsbewijzen van heidense filosofen en horlogemakers

Schepping, intelligent design, evolutie (4) Het ontstaan van het universum

Bill Maher proves atheism does not guarantee rational thinking

[this is a sample of text from the book “Living on the edge” by Jonathan Burke]

 

Bill Maher proves atheism does not guarantee rational thinking

English: Bill Maher attending a ceremony to re...

Bill Maher attending a ceremony to receive a star on the Hollywood Walk of Fame. (Photo credit: Wikipedia)

Arch-skeptic Bill Maher, famous for his anti-religious stance, has spoken out repeatedly in opposition to Western medicine, in particular against vaccination. In his show ‘Real Time With Bill Maher’ (4 March, 2005), Maher said he did not believe in vaccination, and made the false claim that Louis Pasteur had recanted the germ theory of disease.[1]

In his comments on the Larry King Live show (15 December, 2005), Maher claimed that ‘A flu shot is the worst thing you can do’, that flu vaccinations don’t prevent flu, and that repeated flu shots increase the risk of Alzheimer’s disease.[2]In a 2008 interview on ‘Late Night With David Letterman’, Maher opposed Western medicine and dismissed medical journals.[3]

In an interview on his own show with a heart surgeon (9 October 2009), Maher denied the efficacy of the swine flu vaccine, denied the value of vaccines, and expressed doubt that the swine flu was dangerous.[4] [5]

During the same show, Maher expressed the view that pregnant women should not receive the swine flu vaccination.[6] In a later interview with HBO, Maher insisted he does not deny the germ theory of disease, nor that vaccines can be efficacious in some circumstances, but still maintained his anti-vaccination stance and said he would not be vaccinated himself.[7]

Maher also wrote an enthusiastic endorsement of the book ‘What If Everything You Thought You Knew about AIDS Was Wrong?’ (4th rev. ed. 2006), by Christine Maggiore.[8]   Maggiore’s book denied that HIV causes AIDS, and insisted that people who appear to die from AIDS-related complications in fact die from lack of general health, and illness caused by factors unrelated to HIV or AIDS.[9] Maggiore’s claims have been dismissed by the professional medical consensus, and she was condemned by doctors for contributing to AIDS-related deaths resulting from promotion of her ideas.[10]

In 2009 the Atheist Alliance International presented Maher with the ‘Richard Dawkins Award’ (an award unrelated to Dawkins’ own ‘Richard Dawkins Foundation for Reason and Science’). The award is granted each year to ‘an outstanding atheist’ on the basis of criteria including the promotion of ‘public awareness of the nontheist life stance’, and the advocating of ‘increased scientific knowledge’.[11]

This decision was publicized and criticized widely by a number of high profile atheists and skeptics.[12] [13] [14] [15] [16] On 21 July 2009, Richard Dawkins posted a response pointing out that the award had been granted by an organization unrelated to his own, but acknowledged he had been contacted over the decision, agreed with it, and defended it.[17] Dawkins’ defense of the award has also been criticized by prominent skeptics.[18] [19] [20]

________________________

Albert Edelfelt - Louis Pasteur - 1885

Albert Edelfelt – Louis Pasteur – 1885 (Photo credit: Wikipedia)

[1] ‘I don’t believe in vaccination either. That’s a… well, that’s a… what? That’s another theory that I think is flawed, that we go by the Louis Pasteur theory, even though Louis Pasteur renounced it on his own deathbed and said that Beauchamp(s) was right: it’s not the invading germs, it’s the terrain. It’s not the mosquitoes, it’s the swamp that they are breeding in.’, transcript, ‘Real Time With Bill Maher’, 5 March, 2005.

[2] ‘MAHER: I’m not into western medicine. That to me is a complete scare tactic. It just shows you, you can…  KING: You mean you don’t get a — you don’t get a flu shot? MAHER: A flu shot is the worst thing you can do. KING: Why? MAHER: Because it’s got — it’s got mercury. KING: It prevents flu. MAHER: It doesn’t prevent. First of all, that’s… KING: I haven’t had the flu in 25 years since I’ve been taking a flu shot. MAHER: Well, I hate to tell you, Larry, but if you have a flu shot for more than five years in a row, there’s ten times the likelihood that you’ll get Alzheimer’s disease. I would stop getting your… KING: What did you say? MAHER: That went better in rehearsal but it was still good. Absolutely, no the defense against disease is to have a strong immune system. A flu shot just compromises your immune system.’, transcript, Larry King Live, 15 December, 2005.

[3] ‘Maher: You know, I do love health as an issue. This is what I read about when I have time off. Letterman: Are you interested in medical journals and that sort of thing? Maher: Not Western medicine, I think we’re being poisoned…I would love for you to investigate the possibility that your health issues might have arisen from the fact that you’re being poisoned by America.’, transcript, Late Night With David Letterman (2008).

[4] ‘Mr. Maher: Why would you let them be the ones to stick a disease into your arm? I would never get a swine flu vaccine or any vaccine. I don’t trust the government, especially with my health. Dr. Frist: On the swine flu, I know you really believe that. And let me just … Mr. Maher: (interrupting) You say that like I’m a crazy person. Dr. Frist: Well, here you are. I think here you are.’, transcript, ‘Real Time With Bill Maher’, 9 October, 2009.

[5] ‘Mr. Maher: This is not a very serious flu. Let’s be honest. There must be something more to this. I cannot believe that a perfectly healthy person died of this swine flu. That person was not perfectly healthy. Western medicine misses a lot.’, ibid.

[6] ‘Dr. Frist: I know you don’t believe this, but I’m telling you the facts. Because if you send a signal out telling pregnant women not to get this vaccine … Mr. Maher: (interrupting) I do.  Dr. Frist: Well, you’re wrong. I’m serious.’, ibid.

[7] ‘What I’ve read about what they think I’m saying is not what I’ve said. I’m not a germ theory denier. I believe vaccinations can work. Polio is a good example. Do I think in certain situations that inoculating Third World children against malaria or diphtheria, or whatever, is right? Of course. In a situation like that, the benefits outweigh costs. But to me living in Los Angeles? To get a flu shot? No.’, Slotek, ‘Needling Bill Maher’, Winnipeg Sun, 28 October, 2009.

[8] ‘This is a book everyone should read, and not a moment too soon! One of the most corrosive flaws in America is our tendency toward conformity; in the quest to understand AIDS, it has been stifling. Christine Maggiore prompts the kind of questioning that is the lifeblood of scientific inquiry.’, http://www.aliveandwell.org/html/top_bar_pages/whatif_eng.html.

[9] In 1992 Maggiore tested positive for HIV, but insisted she never had AIDS; a daughter subsequently born to her died on 16 May 2005 (the autopsy revealing HIV, and evidence of AIDS-related death), and Maggiore herself died on 27 December 2008 (although there was no autopsy or biopsy, Maggiore’s death certificate indicates contributing causes which are congruent with HIV infection and AIDS-relatead death).

[10] ‘AIDS researchers and public health advocates have overwhelmingly condemned her work and personal life as deadly. “They caused the death of thousands of South Africans by delaying treatment and spreading infections,” said Dr. Charlie van der Horst, a professor of medicine at the University of North Carolina in Chapel Hill. Van der Horst referred to a journal study that estimated 330,000 lives were lost to new AIDS infections during the time Mbeki blocked government funding of AZT treatment to mothers.’, Cox, ‘Death of an AIDS Skeptic’, ABC News Medical Unit, 1 January 2009.

[11] ‘The Richard Dawkins Award will be given every year to honor an outstanding atheist whose contributions raise public awareness of the nontheist life stance; who through writings, media, the arts, film, and/or the stage advocates increased scientific knowledge; who through work or by example teaches acceptance of the nontheist philosophy; and whose public posture mirrors the uncompromising nontheist life stance of Dr. Richard Dawkins.’, Atheist Alliance International, 6 May 2011.

[12] ‘Don’t you think you’d better find out about the stances he’s taken on medical questions, Professor Dawkins? After all, Bill Maher is going to be given an award with your name on it, but his level of rationality when it comes to science is more appropriate for the homeopath and alternative medicine mavens you interviewed in part 2 of Enemies of Reason than for the recipient of an award that bears your name. Heck, his level of rationality when it comes to medicine is more appropriate for Deepak Chopra (whom you also interviewed in Enemies of Reason) than it is for a recipient of the Richard Dawkins Award. No, I’m not exaggerating, either. There’s a very good reason why a number of people are ticked off at Maher’s receiving this award.’, Orac, ‘Bill Maher gets the Richard Dawkins Award? That’s like Jenny McCarthy getting an award for public health’, 23 July 2009.

[13]‘Maybe some of the people attending the Atheist Alliance International Convention can educate Professor Dawkins about just what an anti-science loon is being given an award, part of the criteria for which is to champion science and reason.’, ibid.

[14] ‘Thanks to an anti-religion movie (Religulous) and his frequent stance as a “skeptic,” many of my fellow skeptics consider him one of our own, even to the point of giving him an award named after Richard Dawkins. Yet, when it comes to medicine, nothing could be further from the truth. Maher’s own words show that he has anti-vaccine views, flirts with germ theory denialism and HIV/AIDS denialism, buys into extreme conspiracy theories about big pharma, and promotes animal rights pseudoscience. That’s not a skeptic or a supporter of science-based medicine.’, Gorski, ‘“Oh, come on, Superman!”: Bill Maher versus “Western medicine”’, 7 September, 2009.

[15] ‘Note one of the major criteria for the award: “Advocates increased scientific knowledge.” Certainly Maher earns an EPIC FAIL on that aspect, at least. Given that Richard Dawkins made an excellent two-part documentary about pseudoscience for the BBC, entitled The Enemies of Reason, the second part of which was primarily about quackery and medical pseudoscience, you’d think that he’d be unhappy about having an award bearing his name be given to a person who would not have been out of place as one of the quacks that Dawkins skewered in the second half of his documentary, The Irrational Health Service.’, ibid.

[16] ‘Giving the Richard Dawkins Award to Maher was the equivalent of giving a prominent advocate of creationism and intelligent design a science award because of their opposition to the 911 truther movement. I suspect that such a decision would not sit well with Richard Dawkins and some others who were perceived to be soft on AAI’s decision. The analogies to Miller and Hitchens are not apt – Maher is so far outside the scientific mainstream on medicine that it is incongruous to give him any science award.’, Novella, ‘Bill Maher Followup’, 12 October 2009.

[17] ‘The Richard Dawkins Award (RDA) has no connection with the Richard Dawkins Foundation for Reason and Science (RDFRS). The RDA was instituted by the Atheist Alliance International (AAI) several years before RDFRS was founded, or even thought of. This year, the committee of AAI took the decision to give the RDA to Bill Maher. They asked me, as an individual, if I approved, and I was delighted to do so because I find him, and especially Religulous, very funny. I know nothing of any stance he may have taken on medical questions. This year, RDFRS agreed to jointly sponsor the annual conference of AAI. The decision to do so had nothing to do with the AAI’s decision to give the RDA to Bill Maher.’, Dawkins, 21 July 2009.

[18] ‘In essence, the great Richard Dawkins, the man who is viewed as standing up for science and reason against the forces of superstition and pseudoscience, the man who made a documentary largely about medical pseudoscience (The Enemies of Reason) that contained one of the best illustrations of why homeopathy is nonsense I’ve ever seen, in essence pled ignorance. That in and of itself wouldn’t have been so bad. What was so shocking to me was that, given his history and prior stances on medical pseudoscience, Dawkins showed such an utter lack of curiosity over whether there was anything to the allegations against the person receiving an award that bears his name. In other words, he came across as simply not really caring much about whether Maher promoted anti-vaccine views and quackery or not, as long as Maher was against religion.’, Gorski, ‘“Oh, come on, Superman!”: Bill Maher versus “Western medicine”’.

[19] ‘It’s a shame that neither Bill Maher, Richard Dawkins, the Atheist Alliance International, nor a fair fraction of other self-proclaimed “skeptics” seems to “get it” with regard to this simple fact. From Maher, I don’t expect any better. Richard Dawkins and the Atheist Alliance, however, should know that actions speak louder than words, and right now their actions belie their dedication to science and the promotion of scientific knowledge.’, ibid.

[20] ‘On RichardDawkins.net Josh Timonen gave was [sic] appears to be the official defense of the decision: [“]Whilst Richard was not involved in the decision, he is nevertheless happy to go along with it. Just as he worked with Bishop Harries to protest against creationist schools in the UK, and just as he regularly recommends Kenneth Miller’s books on evolution to religious people, he understands that it is not a prerequisite to agree with a person on all issues in order to unite in support of a common objective. Richard and Christopher Hitchens don’t see eye to eye on all political matters, but that doesn’t stop them from working together against the dangers of religion. Honoring the creation of ‘Religulous’ does not imply endorsement of all of Bill Maher’s other views, and does not preclude Richard’s arguing against them on future occasions. It is simply showing proper appreciation of his brilliant film.[”] This misses the point, in my opinion. If the award were solely for Religulous, and that were clear, I don’t think anyone would have a problem with it. But the award specifically cites “science” as a necessary criterion for the award’, Novella, ‘Bill Maher Followup’, 12 October 2009.

+++

Why Think There Is a God? (3): Why Is It Wrong?

Morality Breach

Morality Breach (Photo credit: Rickydavid)

Making moral decisions is not always easy. Sometimes we get pulled in different directions; maybe our heart says one thing and our head another. But some things are crystal clear – some things are just plain wrong. The murder of an innocent person is wrong. The abuse of a child is wrong. Rape – regardless of the gender or the circumstance – is wrong. But where does this moral conviction come from? Why is it that we think that morality is important? Why is it we spend so much time worrying about whether something is right or wrong?

Atheism does not provide very satisfying answers to these questions. Some atheists say that human morality is just a happy coincidence – we could have developed differently, but luckily we happen to think that murder and rape are wrong. But this isn’t very encouraging, if our sense of right and wrong is just chance. Nor does it seem to reflect our experience of moral decisions – morality isn’t just a trick of our brains, some things are obviously bad.

Some atheists say that human morality developed as a survival strategy – a society without lots of murders will work better than a society with lots of murders so evolution should select for the society without lots of murders. Whilst that’s true, it is also true that it is even better for the survival of my genes for me to feign morality when it suits me and to behave immorally when it suits me better. We would expect evolution to equip us with a survival instinct but we would not expect evolution to equip us with values of self-sacrifice, compassion and altruism. And yet, we just do think that self-sacrifice is morally good and that murder, regardless of the selfish motives, is bad.

Some atheists say that morality is a consequence of our rational faculties, that when evolved rational minds we realised that murder or rape was wrong. But morality is something different from reason. Reason is great working out how to get what you want but it cannot tell you what it is you desire. If I want to be successful and powerful then it is perfectly rational for me to commit immoral acts to further my career (if I can get away with them). Reason can help us make our moral decisions but only once we have some moral values to work with.

In contrast theism has a very straightforward explanation for why we think morality is important – God has given us this moral capacity for our benefit. God is good and God wants humans to be able to form relationships with him, so has given them this moral capacity. Our morality capacity is part of what makes us personal and relational beings.

This is not to say that atheists can’t do good things (they can). All human beings have this moral capacity and can choose to act upon it or not. The question is where does that moral capacity come from? Why do we think that morality matters? If morality is real, if some things are just plain wrong, then we cannot explain the universe in purely physical terms. Our tendency to think in moral terms indicates that there is moral being behind the universe – and that is God.

New Morality

New Morality (Photo credit: Wikipedia)

+

Preceding articles:

Why think there’s a God? (1): Something from Nothing

Why think there is a God? (2) Goldilocks Effect

++

Find also to read:

 1. A philosophical error which rejects the body as part of the human person
 2. Morality, values and Developing right choices
 3. Are religious and secular ethicists climbing the same mountain
 4. Book of books and great masterpiece
 5. Fear of God reason to return to Holy Scriptures
 6. Judeo-Christian values and liberty
 7. Built on or Belonging to Jewish tradition #4 Mozaic and Noachide laws
 8. Do we have to be an anarchist to react
 9. A risk taking society
 10. If we, in our prosperity, neglect religious instruction and authority
 11. Satan the evil within

+++

Also of interest:

 1. An Introduction to Logic
 2. Life Amidst Moral Chaos
 3. A Friendly Discussion (Morals, Ethics, and Theism)
 4. Ethics
 5. The ethics of admitting you messed up.
 6. Teaching Ethics to Greedy Bastards
 7. About My Humanist’s Perspective
 8. Are We Climbing the Same Mountain? Secular-Religious Ethical Disagreement and the Peter Singer & Charles Camosy Discussion
 9. Ethics and Answers: Leave pirating to the high seas, not your cable box
 10. Louis P. Pojman – Ethical Relativism
 11. Question Time: Absolute Morality?
 12. Morality: Objective vs Relative
 13. Objective Morality
 14. The foundations of morality
 15. Morality and Conscience: Chapter 14 Prayer Service
 16. Art and Morality
 17. American Thinker: Opinion: Trevor Thomas: Bill Maher, High Priest: Defining Morality in America
 18. Programmed To Be Moral?
 19. Moral values aren’t absolute, but aren’t arbitrary either + Moral values aren’t absolute, but aren’t arbitrary either
 20. This View of Life: Why Sam Harris is Unlikely to Change his Mind
 21. Born that way
 22. Virtue and Evil
 23. Notes on “Breaking Bad”
 24. Welfare politics
 25. Ravaging Politicism (excerpt 3)
 26. Hursthouse Reading
 27. Should Ethicists Be Held to a Higher Moral Standard?
 28. Christian ethics and Peter Singer
 29. Multicultural apocalypse: Stealth jihad has taken root in Europe and is coming to America
 30. Let’s keep America exceptional
 31. Breaking: “American Freedom Law Center”
 32. It’s out with the old as Christian values fall away
 33. “The Fear Of God Is Not In This Place”
 34. Using the Bible Against Christians: Sola Scriptura Atheism
 35. “Spiritual But Not Religious” and the Path to God
 36. There is the Law of love, and then there are the Ten Commandments
 37. Ten commandments to lose the first 4?
 38. The Ten Commandments: Are they still relevant? – Part 4
 39. He who does the commandments and teaches them shall be called great
 40. To what extent should government enforce the moral law of God? The example of divorce.
 41. The Ten Commandments and non-believers
 42. The Ten Commandments and Christian Living
 43. The Catholic Church Changed The Ten Commandments?
 44. Fully Human: Why Think Part I: The Rich Ruler and Jesus
 45. Why is islam such a dangerous foe of liberal democracies?
 46. The Gift of Connection
 47. Torrance on Natural Laws
 48. Barth on God’s Love
 49. Being a “Good Person” Part 2
 50. About Greed
 51. So Be Good for Goodness Sake
 52. Russians find homosexuality more immoral than drinking, infidelity or abortion
 53. I Have No Survival Instinct
 54. The Rules of Survival
 55. Survival Of The Fittest
 56. Chapter 3 of The Journey – My Invisible Scars
 57. Rust: A Beginners Guide (Part 2)
 58. Unpredictable Life.
 59. Survival of the Richest
 60. It doesn’t really matter What I Do…..
 61. Humble Your Life, Before Life “Face-Plants” You
 62. Leaving the Nest
 63. Things That Were Lost In Our Vaginas
 64. Article: States Where Rape is Most Common
 65. What Is Rape Culture? Why You Should Care.
 66. The Rape Epidemic in Alaska
 67. Zimbabwean Pastor imprisoned for half A century, for raping 4 members of his congregation
 68. Ignorance Means Acceptance: A Stance on Rape Culture
 69. Shut Up, Rape: Gender Politics in “Super”
 70. Functional repression
 71. Farrah Abraham Claims “Dark Times” During Her Time in the Porn Industry
 72. The beatings, and fear, and rape that permiated my life
 73. I No Longer Want Chocolate Cake for Breakfast
 74. Chapter 1, part i
 75. Chapter 1, part ii
 76. Thursday, February 6th, 2014
 77. Male on Male Prison Rape – Where is the Outrage?
 78. Is it rape if you let it happen?
 79. Men of a Nightmare
 80. Why I Rise for Justice
 81. Send to me Thy Trials so that I may Heal
 82. I Am An Abortion-Hating, Same-Sex Mongering, Marriage-Smearing Hypocrite
 83. This Is A Story About Rape. But More Importantly, This Is A Story About Survivors.
 84. The Intrinsic Links: Violence Against Women, Poverty and Impunity
 85. Call To My Childhood Rapist Teacher Charged
 86. Life decisions and getting raped
 87. Rape legal in Bush’s ‘new’ Afghanistan?
 88. Solomon vs Bullard – why it matters
 89. So You Were Saying Porn Is Not Dangerous…huh!
 90. Fighting/Self Defense: Two sides of the same coin
 91. please help me!!!!
 92. Boasting immorality…
 93. Repent or Be Judged – A Warning to the Nations

+++

 

 

 • Do atheists believe that slavery is wrong? Can atheists condemn slavery as immoral? (winteryknight.wordpress.com)
  For a Christian response to the complaint that the Bible doesn’t condemn slavery, see this article and this article for slavery in the Old Testament, and this article for slavery in the New Testament. These are all by Christian philosopher Paul Copan. You can watch a lecture with Paul Copan on the slavery challenge here, and buy a book where he answers the challenge in more detail. There is also a good debate on whether the Bible condones slavery here, featuring David Instone-Brewer and Robert Price. My post is not a formal logical essay on this issue, it is more that I am outraged that atheists, who cannot even rationally ground objective morality, insist on criticizing the morality of the Bible. I think that atheists who are serious about finding the truth about these issues should check out those links, if they are interested in getting to the truth of these matters.
 • Chad Meister: can atheists make sense of morality? (winteryknight.wordpress.com)
  Atheists often argue that they can make moral claims and live good moral lives without believing in God. Many theists agree, but the real issue is whether atheism can provide a justification for morality. A number of leading atheists currently writing on this issue are opposed to moral relativism, given its obvious and horrific ramifications, and have attempted to provide a justification for a nonrelative morality.
 • An atheist explains the real consequences of adopting an atheistic worldview (winteryknight.wordpress.com)
  All life in the Universe past and future are the results of random chance acting on itself. While we acknowledge concepts like morality, politeness, civility seem to exist, we know they do not. Our highly evolved brains imagine that these things have a cause or a use, and they have in the past, they’ve allowed life to continue on this planet for a short blip of time. But make no mistake: all our dreams, loves, opinions, and desires are figments of our primordial imagination.
 • The Problem With Atheistic Morality (crawfordgarrett.wordpress.com)
  If God is a mere delusion, I find it impossible to develop any objective moral framework.  I think most atheists and naturalists would agree with me on this statement, but most would say that it doesn’t matter.  When asked about absolute morality, atheist Richard Dawkins claimed “The absolute morality that a religious person might profess would include stoning people for adultery, death for apostasy, punishment for breaking the Sabbath… these are all things that are based on absolute morality.  I don’t think I want an absolute morality.”  First of all, there are several things wrong with this statement.  Number one, he takes into consideration only ancient religious extreme morals.  This just goes to show how incredibly ignorant Dawkins is of Christian moral values.  The second problem with Dawkins’ statement was how he didn’t give any explanation for the moral framework that everyone seems to follow.  Why are we moral creatures?  Why are all of the terrible, awful people such as Hitler, Stalin, Mao, etc. not justified in what they did?  Under an atheistic system, I will admit, you can see the evil of a situation for your own personal value, but you cannot in any way, shape, or form claim that the situation is absolutely evil or unjust.  The last part of Dawkins’ statement about not wanting an absolute morality is absurd, considering Dawkins puts so much emphasis on what is absolutely true and what is absolutely not true.  Just because you don’t want something to be true, doesn’t mean it isn’t true.
 • The morality of Atheism (siftingreality.com)
  The debate over morality between Atheists and Theists is forever ongoing. I think Atheists mistakenly believe Theists claim they can’t act in a moral manner, but this isn’t the issue.  Most Atheists, in my experience, are relatively honest, caring people with genuine concern for their fellow man.  However, I have always been puzzled by the Atheist’s claim that a godless, non-transcendent worldview can somehow produce an objective ethical code which supplies moral prescriptions to persons who share different opinions on what is and isn’t moral.

  Inevitably, what the Atheists argues for is some form of relativism, be it individual or cultural.  Either of which have no solid immovable standard.

  Individual relativism, or personal ethics, isn’t really morality.  One’s moral convictions are limited only by the will-power and sensibilities of the individual.  There is nothing binding on the individual to keep his or her own standards.

 • 7 fatal flaws for Relativism (thecatholicdormitory.wordpress.com)
  Relativism makes it impossible to criticize the behavior of others, because relativism ultimately denies such a thing a ‘wrongdoing’. If one believes that morality is a matter of personal definition, then you surrender the possibility of making objective moral judgments about the actions of others, no matter how offensive they are to your intuitive sense of right or wrong. This means that a relativist cannot rationally object to murder, rape, child abuse, racism, sexism or environmental destruction if those actions are consistent with the perpetrator’s personal moral understanding of what is right and good. When right and wrong are a matter of personal choice, we surrender the privilege of making moral judgments about the actions of others. However if we are certain that some things must be wrong and that some judgments against another’s conduct are justified – then relativism is false.
 • The Moral Of The Story (edwardhotspur.wordpress.com)
  One aspect of morality comes from within. Just the simple viewpoint that you don’t wish someone else harm, as long as they haven’t harmed you or someone you know. But sometimes you trick yourself into believing that something someone else has would be better served in your possession. So you just take it. But in time, you’re not 2  years old anymore, and you learn societal morals such as The Prisoner’s Dilemma.
 • How can Atheists be ethical? (angelamaldita.wordpress.com)
  most atheists agree that there is wisdom and morality in the Scripture. How can this be? Well, we, atheists, think that values, including morality, come from people like themselves; the values and morality are the same whether one believes in a god or not. The morality found in scriptures of various religions is remarkably similar, even if the theology is very different. The common thread of morality in these different theologies is the people who wrote them. Atheists, just like any of those people, share the same sense of morality.
 • Did God Make These Babies Moral? (newrepublic.com)
  People can be selfish and amoral and appallingly cruel, but we are also capable of transcendent kindness, of great sacrifice and deep moral insight. Isn’t this evidence for God? This version of “intelligent design” is convincing to many people—including scientists who are otherwise unsympathetic to creationism—and it’s worth taking seriously. Like other intelligent design arguments, it doesn’t work, but its failure is an interesting one, touching on findings about evolution, moral psychology, and the minds of babies and young children.
 • Moral Law (totellthenations.wordpress.com)
  if the law emanated from Someone outside the created order, and indeed, were a reflection of that One, two points become clear. That the Law came from a Supreme and immutable Law-giver and that as such the Law very much is and must be immutable.These are points that must be reflected upon both by the atheist, the agnostic and one who places trust in a Higher Power. If I am not responsible to a Higher Power and this Moral Law stuff is all made up, then murder and torture are indeed no different from acts of kindness and altruism for there is no Immutable Standard. If the Moral Law (however difficult to define) exists, than we humans are held to that standard and are responsible for upholding it.

   

Enhanced by Zemanta