Een verzameling van verscheidene schrijvers

Beste lezer,

In de toekomst zal u meermaals een publicatie kunnen vinden komende van gastsprekers of gastschrijvers onder de naam From guestwriters.

Hopelijk zal u als lezer de pogingen van de heer Marcus Ampe om meerdere gedachten samen te bundelen en een verdere kijk te geven betreft uiteenlopende meningen omtrent levenswijze, politieke en religieuze aangelegenheden.

Wij waarderen het ten zeerste dat Marcus Ampe een opening wil laten om mensen aan het denken te zetten, door ze te confronteren met verschillende soms ver uiteenlopende gedachten. Wij beseffen dat het door sommigen in de Christadelphian gemeenschap niet in dank wordt aangenomen. Meerderen vinden het ondenkbaar of onaanvaardbaar dat op een Christadelphian site ook niet Christadelphians aan het woord mogen komen. Nochtans gelooft de heer Ampe samen met ons dat reflectie hard nodig is en dat een uitwisseling van gedachten voor eenieder verrijkend kan zijn.

Evento - Anfiteatro AMPE Lages - 31/08/12

Een gastspreker op het Evento – Anfiteatro AMPE Lages – 31/08/12 (Photo credit: Raimundo Colombo)

Graag willen wij de lezer waarschuwen dat de publicaties onder de naam “Guestspeaker” van verscheidene auteurs komen die elk in hun eigen naam spreken en vanuit hun eigen levens en geloofsovertuiging schrijven. Die verscheidene schrijvers zullen meermaals ook niet-christadelphians (of ex-Christadelphians) of zelfs soms niet gelovigen kunnen zijn. Maar mits het hier om een levensstijl besprekende website gaat zal het wel verband houden met de levensstijl die mensen aannemen of die de moeite waard is om te bespreken en te bekijken vanuit verschillende visies.

From guestwriters op WordPress.com is speciaal gecreëerd om meerdere schrijvers de kans te geven op Stepping Toes teksten te plaatsen, in die mate dat de lezers hun teksten in groep zouden kunnen opzoeken. Meestal zullen zij hun teksten dus plaatsen op “Stepping Toes”, maar het kan gerust gebeuren dat zij ook soms teksten op “From guestwriters” zullen plaatsen. Het zal dan teksten betreffen die niet dadelijk hier een plaatsje verdienden of niet passen in het raamwerk van deze site. Zo zullen op het gastenblog ook blogartikelen van anderen kunnen  herplaatst worden. Graag nodigen wij u ook daarom uit, nu en dan, daar eens een kijkje te komen nemen voor andere teksten en onderwerpen, die hier in dit kader niet passen, zoals bijvoorbeeld politiek.

Wij hopen dat meerdere mensen uit ons team hier nuttige en gewaardeerde teksten zullen mogen plaatsen.

U veel leesgenot toewensend,

het Team

+++

Enhanced by Zemanta