Geluk een innerlijke toestand


Geluk is een innerlijke toestand, beïnvloed door externe omstandigheden, maar niet afhankelijk van hen

English version / Engelse versie > Happiness an inner state

+++

Aanvullende lectuur:

In Dutch:

 1. Hoe is jouw film van je leven?
 2. Geluk is als manna
 3. Dorst naar geluk en zingeving
 4. Heb een echte gelukkige dag vandaag!
 5. Vind uw diepste geluk bij Jehovah

In English:

 1. Thirst for happiness and meaning
 2. Luck
 3. Happiness is like manna
 4. Have a real happy day today!
 5. A Small Act Of Kindness Can Bring Smile On Million Faces
 6. Make your happiness independent of circumstances and others.
 7. Show Them How..
 8. Finally Happy.
 9. How shall the film of your life be?
 10. Rest thy delight on Jehovah

+++

Nederlands: De vermogens in de bewust vereenze...

De vermogens in de bewust vereenzelvigde toestand, dikwijls het geluk in de weg staand (Photo credit: Wikipedia)