Azteekse en Romeinse tradities die ons nog steeds beïnvloeden

In zijn boek The Trouble With Christmas zette de schrijver Tom Flynn de conclusies uiteen waartoe hij na jaren van onderzoek in verband met Kerstmis was gekomen:

„Een groot aantal tradities die we nu met Kerstmis associëren zijn geworteld in voorchristelijke heidense religieuze tradities. Sommige hebben maatschappelijke, seksuele of kosmologische associaties die onderlegde, cultureel gevoelige moderne mensen ertoe zouden kunnen brengen de tradities te verwerpen zodra ze de oorsprong ervan beter zijn gaan begrijpen.” — Bladzijde 19.

Na een grote hoeveelheid ondersteunende inlichtingen verschaft te hebben, keert Flynn naar het uitgangspunt terug:

„Een van de grootste tegenstrijdigheden van Kerstmis is hoe weinig ervan werkelijk christelijk is. Wanneer we de voorchristelijke elementen eenmaal hebben verwijderd, is het merendeel van wat overblijft nachristelijk in plaats van authentiek christelijk van oorsprong.” — Bladzijde 155.

Kerstgebruiken — Zijn ze christelijk?

De kersttijd is aangebroken. Wat betekent dat voor u, uw gezin en uw vrienden? Gaat het om een geestelijk evenement of alleen maar om een feestelijke en vrolijke periode? Is het een tijd om over de geboorte van Jezus Christus na te denken of een periode waarin men zich niets van christelijke normen hoeft aan te trekken?

Houd bij een beschouwing van die vragen in gedachte dat de kersttradities in de streek waar u woont, kunnen afwijken.

In Mexico en andere Latijns-Amerikaanse landen wordt bijvoorbeeld zelfs een andere naam gebruikt. Zoals in de Grote Winkler Prins Encyclopedie wordt opgemerkt, is het woord Kerstmis „afgeleid van ’Christus-mis’”, terwijl La Navidad, zoals het kerstfeest in deze Latijns-Amerikaanse landen wordt genoemd, betrekking heeft op de geboorte van Christus.

Geboortedag en een geboortefeest op een andere dag

Vreemd is wel dat de beloofde Messias, de zoon van Jozef en Maria uit het geslacht van koning David geboren is op 17 oktober 4 VGT en dat men het volstrekt op 25 december wil vieren het geboortefeest van de god van het licht.

Als we kijken naar het weer zouden we niet de indruk krijgen dat wij het koudste seizoen van het jaar tegemoet gaan. We kunnen niet voorbijgaan aan de kortere dagen, die er ons aan herinneren dat we dichter bij de langste duisternis van het jaar komen.

Die duisternis maakt altijd angstige mensen en daarom keken ze in het verleden en nu nog steeds naar manieren om meer licht te krijgen. De duisternis was ook een tijd dat mensen dichter bij elkaar wensten te zijn, om zich veiliger te voelen, en om samen aangename dingen te doen die hun gedachten konden verzetten.

Medio december vierden de Romeinen feest, namelijk de Saturnalia welk voor vele latere generaties de basis vormde voor hun Winter feesten. Voor hen en voor vele mensen nu is het wat zij noemen ‘De tijd van het Jaar’ en ‘Christmas’ of ‘Kerstmis’. Van die viering werd bijvoorbeeld de uitgebreide feesten, het geven van geschenken, en het branden van kaarsen afgeleid.

Seizoenen, stormen, donkerte, donder en licht

LHS sunstones.jpg

De Winter zonnewende brengt meerdere heidense mensen samen om de terugkeer van het licht te vieren.

In andere culturen vinden we ook dat vele eeuwen voordat Jezus geboren werd de geboorte van het licht werd gevierd. De Rooms-Katholieke Kerk voelde zich niet verlegen veel tradities van heidense mensen die natuurelementen, zoals het licht en de de ‘keiringen’ van de stand van de maan en de zon en de verandering van het seizoen over te nemen. Zelfs de Israëlieten namen dergelijke natuurlijke elementen zoals de vier tekufot op in hun gebruiken (Teḳufat Nisan, Teḳufat Tammuz, Teḳufat Tishri en de Teḳufat Tebet), waarbij ook bijgeloof werd verbonden met die tekufot feest. Hai Gaon [Hai ben Sherira (of Hai geboren te Sherira (Gaon)], in de tiende eeuw, in antwoord op een vraag naar de prevalentie van de gewoonte in het “Westen” (dwz, ten westen van Babylon), gaf aan dat al het in het huis opgeborgen water in vaten in het eerste uur van de tekufah moest worden weggegooid in de overtuiging dat het water dan vergiftigd is, en als het gedronken werd zwelling van het lichaam, ziekte, en soms de dood zou veroorzaken, dat dit alleen volgde om dat het nieuwe seizoen kan worden begonnen met een toevoer van vers, zoet water.

Wanneer de zon Capricornus binnentreedt krijgt men het begin van de winter, of ” et ha-ḥoref “(strippen-tijd), wanneer de nacht de langste is van het jaar. Voor meerdere mensen was het de tijd dat iets moest worden gestript of onggedaan gemaakt worden. Met sommige dingen die gebeurd waren in het verleden moest komaf worden gemaakt. De slechte dingen moesten worden vergeten of afgelegd worden. Er werden dan voornemens gemaakt om het in de komende tijd het beter te doen. Die vermelding van betere voornemens zien wij in verscheidene landen nog opduiken met het voorlezen van een ‘Nieuwjaarsbrief‘. Na de invoering van de Gregoriaanse kalender in 1582 werd 1 januari aanvaard als nieuwjaarsdag in steeds meer landen in Europa en daarna in de wereld en werd het voorlezen van de nieuwjaarsbrief een Vlaamse traditie. ‘te zijn over met’ en nieuwe wegen weer kon worden genomen. Het was de tijd van een ‘draai’ of een wedergeboorte.

De Griekse oppergod Zeus (Jupiter bij de Romeinen), die heerste vanaf de berg Olympus, was in de Frygische en Thracische mythologie Sabazios de nomadische stormgod en vadergod. In de Indo-Europese talen zoals het Frygisch gaat het ‘-zios’ element in de naam terug op Dyeus, de gemeenschappelijke voorloper van ‘dios’, ‘deus’ (god) en ook van de naam Zeus.

Bij de ‘kering’ van de donkerste dagen naar terug lichter wordende dagen keek het volk uit naar de wedergeboorte van de zon en hoopte dat alles goed zou gaan. Daarom boden zij de rest van hun voedsel aan de goden van de natuur die er voor moesten zorgen dat in het komende jaar de gewassen veel vruchten zouden dragen en er goed weer zou zijn. Met hun offergaven, vuur maken (licht maken) en veel lawaai maken (vervangen door vuurwerk) wenste men de god van de donder (hemel en donder god Zeus) te verzoeken en hoopte men dat hij zich niet boos zou maken op hen. Het lawaai diende ook om de slechte geesten af te houden en zo het eigen huis te beveiligen. Voor hem werd ook een dag van verering genomen, namelijk de ‘zondag’ waarop mensen bijeenkwamen om Zeus of Jupiter (zoals zoon van Kronos ook genoemd werd) te vereren en offergaven te brengen.

Onder Constantijn (Constantinus) de Grote, die op de plaats van een tempel van Aphrodite de nieuwe Kerk van de Heilige Apostelen liet bouwen en de Heilig Grafkerk in Jeruzalem en de oude Sint-Pietersbasiliek te Rome stichtte,  gingen de kerkleiders akkoord om Jeshua‘s naam te veranderen (ter behoud van de vrede) naar ‘Issou‘ of ‘Heil Zeus‘ dat in het Nederlands eerst ‘Jesus‘ werd en  eind vorige eeuw ‘Jezus‘ werd. Zo kon de ‘leider’ van de christenen eveneens een godheid worden en samen vallen met de godenverheerlijking van de Romeinen. De Romeinse driegodheid werd gelijk gesteld met hun godheid die aldoende een Drie-eenheid werd. De beeltenis van oppergod Jupiter, gelijkgesteld met Jeshua/Yashua/Yahshuah/Yehoshuah voor יהושע die de naam Jezus kreeg ter verering van Zeus, kon nu door de marktkramers verder verkocht worden aan de Christenen die deze beeldjes dan ook in hun huizen opnamen.

In ruil voor de aanvaarding van de driegodheid voerde Constantijn verscheidene legislatieve maatregelen in met betrekking tot de joden: het werd hen verboden christelijke slaven te hebben of hun slaven te besnijden. Bekering van christenen tot het jodendom werd verboden. Bijeenkomsten voor religieuze diensten werden beperkt, maar het werd joden toegestaan jaarlijks Jeruzalem binnen te gaan op Tisja be’Aaw, waarop de verwoesting van  de Eerste Joodse Tempel (in 587 VGT door de Babyloniërs) als de Tweede Joodse Tempel in 70 GT (aan het einde van de Joodse Oorlog) wordt herdacht. Constantijn dwong van het eerste concilie van Nicaea ook een verbod af tegen het vieren van Pasen op de dag voor het joodse Pesach op 14 Nisan, zoals de quartodecimanen deden.

De luidruchtige activiteiten ter verering van de godheden die het lieten donderen en bliksemen en instonden voor het licht werden ook na het verval van het Romeinse rijk verder in ere gehouden.

Ook in Latijns-Amerika kunnen we zulke zeer luidruchtige feesten vinden. Voor veel mensen zijn de donkere nachten een goede gelegenheid om samen de ‘goede’ dingen naar boven te halen. Alle slechtheid moest weg naar beneden. Op 24 december was het grote moment om te kijken naar de volgende dag wanneer de godin van het licht zou terugkeren in het geval ze zich al bereid toonde haar goedheid te tonen na de gebaren van de mensen. Met al het licht en lawaai moest men de goedgezindheid van de godin van het licht oproepen.

Posada feesten

In de 16de eeuw nam de in Geeraardsbergen geboren Franciskaanse broeder Pedro de Gante ook gekend onder Pedro de Mura en Pieter van der Moere, de Spaanse gewoonte van de negen daagse viering Las Posadas mee naar zuid Amerika waar in Mexico het een nog steeds gehouden traditie is die verder vermengd werd met Azteekse elementen.

Pyrotechnische verlichting door lijnen van vuurwerk in 2007 Parrandas.

Ook in Cuba brachten Spaanse broeders in de 18e eeuw, onder leiding van ‘Vader Francisco Vigil de Quiñones’, de priester van de grote kathedraal van Remedios, de Parrandas, om volk te lokken naar hun kerken. Hij liet hen samenkomen om middernacht doorheen de week voor kerst waarbij hij groepen kinderen samenstelde en hen voorzag van potten, borden en lepels, zodat ze rond het dorp konden lopen terwijl zij lawaai maakten en verzen zongen.

Kinderen in Oaxaca, Mexico vieren Las Posadas door het breken van een traditionele stervormige Piñata.

Van 16 december tot 23 december in Latijns-Amerika worden acht Posada feesten gehouden en op de 24e, Nochebuena (De Goede of bij ons gekend als Heilige Nacht of Kerstavond) wordt gevierd, en gezinnen een inspanning leveren om samen te zijn voor een speciaal diner. Ook in West-Europa is deze gewoonte van een kerst maaltijd al lang een favoriete moment.

Gun u een ogenblik om enkele details uit Mexico te beschouwen. Hierdoor kunt u worden geholpen uw eigen mening over dit feest bij te schaven.

De posadas, „de drie koningen” en de nacimiento

Latijns-Amerika, geografisch

De festiviteiten beginnen op 16 december met de posadas. In het boek Mexico’s Feasts of Life wordt opgemerkt:

„Het is de tijd van de posadas, negen magische dagen vóór kerstavond, waarin de eenzame zwerftocht van Jozef en Maria in de stad Bethlehem en het ogenblik waarop ze uiteindelijk hartelijkheid en een onderkomen vonden, worden herdacht. Familie en vrienden komen ’s avonds bijeen om de dagen vóór de geboorte van Christus na te spelen.”

File:Piñata Animation.gifTraditiegetrouw draagt een groep mensen beeldjes van Maria en Jozef naar een huis en vraagt in een lied om onderdak, oftewel posada. De personen in het huis zingen bij wijze van antwoord, totdat het de bezoekers uiteindelijk wordt toegestaan binnen te komen. Dan begint een feestelijk samenzijn, waarbij sommigen — geblinddoekt en met een stok in de hand — om de beurt proberen de piñata, een grote versierde aardewerken pot die aan een koord hangt, kapot te slaan. Is de pot eenmaal gebroken, dan wordt de inhoud (snoep, fruit en dergelijke) door de feestvierders bijeengeraapt. Hierna breekt de tijd aan voor eten, drinken, muziek en dans. Van 16 tot en met 23 december worden acht posada-feestavonden gehouden. Op de 24ste wordt nochebuena (kerstavond) gevierd en doen gezinnen extra moeite om met z’n allen een speciale maaltijd te nuttigen.

The tradition in Spain and some Latin American...

The tradition in Spain and some Latin American countries is that the Three Wise Men are who bring gifts to children at Christmas. In recent years, as an assimilation of the Anglo-Saxon tradition of Santa Claus, they often appear at gift shops and shopping malls, where children have the opportunity to take a picture sitting on their knees and deliver the letter with their demands. (Photo credit: Wikipedia)

Het Driekoningenfeest, Jan Steen

Kort daarna volgt nieuwjaarsdag, waarop zeer luidruchtig feest wordt gevierd. Op de avond van 5 januari is het gebruikelijk dat de Tres Reyes Magos („drie koningen”) de kinderen speelgoed brengen. Het hoogtepunt wordt gevormd door een feest op 6 januari, waarop er een rosca de Reyes (ringvormige koek) wordt geserveerd. Als dit gebak wordt gegeten, zal iemand in zijn stuk een poppetje aantreffen dat de baby Jezus voorstelt. De vinder is verplicht op 2 februari een laatste feest te organiseren waarop hij of zij als gastheer of gastvrouw zal optreden. (Op sommige plaatsen gebruikt men drie poppetjes, die „de drie koningen” voorstellen.) Zoals u ziet, gaan de festiviteiten in verband met Kerstmis alsmaar door.

In deze periode neemt de nacimiento [Geboorte (leven) kerststal) een behoorlijk belangrijke plaats in. Wat is hierbij betrokken? Welnu, zowel op openbare plaatsen als in kerken en huizen worden taferelen opgebouwd met figuren (groot of klein) van aardewerk, hout of klei. Ze beelden Jozef en Maria af, knielend voor een kribbe waarin een pasgeboren baby ligt. Vaak zijn er herders, alsook Los Reyes Magos („de drie koningen”). De entourage is een stal, en er kunnen ook enkele dieren in voorkomen om het tafereel compleet te maken. De centrale figuur is echter de pasgeboren baby, in het Spaans el Niño Dios (de Kindgod) genoemd. Deze sleutelfiguur wordt meestal op kerstavond in de stal geplaatst.

De kerststaltradities nader bekeken

The Encyclopedia Americana zegt over de kerstviering zoals men die in de hele wereld algemeen kent:

„De meeste gebruiken die nu met Kerstmis verband houden, waren oorspronkelijk geen kerstgebruiken maar veeleer voorchristelijke en niet-christelijke gebruiken die door de christelijke kerk werden geassimileerd. De saturnaliën, een Romeins feest dat half december werd gevierd, verschaften het model voor een groot aantal van de met Kerstmis verband houdende festiviteiten. Aan deze viering zijn bijvoorbeeld de uitgebreide feestmaaltijden, het geven van geschenken en het branden van kaarsen ontleend.”

In Latijns-Amerika worden aan die fundamentele kerstgebruiken vaak nog extra gebruiken toegevoegd. ’Uit welke bron’, vraagt u zich misschien af. Eerlijk gezegd beseffen velen die zich aan de bijbel willen houden dat sommige gebruiken puur azteekse riten zijn. El Universal, een krant die in Mexico-Stad verschijnt, merkte op:

„Fraters van verschillende orden trokken voordeel van de omstandigheid dat festiviteiten van de indiaanse rituele kalender samenvielen met de katholieke liturgische kalender, en daarom maakten ze hier gebruik van om hun evangelisatie- en zendingswerk te ondersteunen. Ze vervingen de vieringen ter ere van de pre-Columbiaanse godheden door festiviteiten ter ere van christelijke godheden, introduceerden Europese feesten en activiteiten en trokken ook voordeel van de indiaanse festiviteiten, hetgeen in een cultureel syncretisme resulteerde dat tot authentiek Mexicaanse uitingen heeft geleid.”

Geboorte van een kindgod

The Encyclopedia Americana legt uit:

„Kerstspelen werden al vroeg een deel van de kerstviering . . . De Heilige Franciscus is er naar verluidt mee begonnen in de kerk een kerststal in te richten.”

Deze spelen waarin de geboorte van Christus werd uitgebeeld, werden in het begin van de kolonisatie van Mexico in de kerken opgevoerd. Ze werden door franciscaner monniken georganiseerd om de indianen over het kerstgebeuren te onderwijzen. Later werden de posadas populairder. Welke oorspronkelijke bedoeling er ook achter de posadas geschuild mag hebben, de manier waarop ze in deze tijd worden gehouden, spreekt voor zichzelf. Als u in deze periode in Mexico bent, kunt u zien of ervaren wat een schrijver voor El Universal in zijn commentaar speciaal belichtte:

„De posadas, die een manier vormden om ons aan de pelgrimage van Jezus’ ouders te herinneren toen ze naar een plaats zochten waar de Kindgod geboren kon worden, zijn in deze tijd louter dagen van dronkenschap, excessen, gulzigheid, zinloosheid en toenemende misdaad.”

De gedachte van de nacimiento is tijdens de kolonisatie van Mexico uit de oorspronkelijke opvoeringen in de kerken ontstaan. Sommigen zullen het idee misschien aantrekkelijk vinden, maar geeft het correct weer wat de bijbel zegt? Dat is een goede vraag. Toen de zogenoemde drie koningen — die in werkelijkheid astrologen waren — op bezoek kwamen, verbleven Jezus en zijn ouders niet langer in een stal. Er was tijd overheen gegaan en het gezin woonde in een huis. U zult het interessant vinden dit detail in het geïnspireerde verslag in Mattheüs 2:1, 11 op te merken. U kunt ook opmerken dat de bijbel niet zegt hoeveel astrologen er waren.

Nog een detail dat niet over het hoofd gezien mag worden: In de Mexicaanse nacimiento wordt de baby „de Kindgod” genoemd, met de gedachte dat hij God zelf was die als baby naar de aarde was gekomen. In de bijbel wordt Jezus echter voorgesteld als de Zoon van God die op aarde werd geboren; hij was niet dezelfde als of gelijk aan Jehovah, de almachtige God. Beschouw eens hoe de waarheid hierover wordt uiteengezet in Lukas 1:35; Johannes 3:16; 5:37; 14:1, 6, 9, 28; 17:1, 3; 20:17.

Jezus is niet God zelf maar de gezondene van God.

35 De engel gaf haar ten antwoord: „Heilige geest+ zal over u komen en kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook zal hetgeen wordt geboren, heilig,+ Gods Zoon, worden genoemd.+ (Lukas 1:35)

16 Want God heeft de wereld* zozeer liefgehad+ dat hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven,+ opdat een ieder die geloof+ oefent in hem, niet vernietigd zou worden,+ maar eeuwig leven zou hebben.+ 17 Want God heeft zijn Zoon niet naar de wereld uitgezonden opdat hij de wereld zou oordelen,+ maar opdat de wereld door bemiddeling van hem gered zou worden.+  (Johannes 3:16-17)

36 Het getuigenis echter dat ik heb, is groter dan dat van Joha̱nnes, want het zijn juist de werken die ik in opdracht van mijn Vader moet volbrengen, de werken zelf die ik doe,+ die getuigenis over mij afleggen dat de Vader mij heeft gezonden. 37 Ook de Vader zelf, die mij heeft gezonden, heeft getuigenis over mij afgelegd.+ GIJ hebt noch zijn stem ooit gehoord, noch zijn gedaante gezien;+ 38 en zijn woord hebt GIJ niet blijvend in U, omdat GIJ juist degene die hij gezonden heeft, niet gelooft.(Johannes 5:36-37)

14 „Laat UW hart niet verontrust worden.+ Oefent geloof in God,+ oefent ook geloof in mij.+ In het huis van mijn Vader zijn vele woningen.+ ….. Jezus zei tot hem: „Ik ben de weg+ en de waarheid+ en het leven.+ Niemand komt tot de Vader dan door bemiddeling van mij.+ …. Jezus zei tot hem: „Nu ben ik al zo’n lange tijd bij ulieden, en nog hebt gij mij niet leren kennen, Fili̱ppus? Wie mij heeft gezien, heeft [ook] de Vader gezien.+ Hoe kunt gij dan zeggen: ’Toon ons de Vader’?+ 10 Gelooft gij niet dat ik in eendracht met de Vader ben en de Vader in eendracht met mij is?+ De dingen die ik tot ulieden zeg, spreek ik niet uit mijzelf; maar de Vader, die in eendracht met mij blijft, doet zijn werken.+ 11 Gelooft mij, dat ik in eendracht met de Vader ben en de Vader in eendracht met mij is; of anders, gelooft op grond van de werken zelf.+ 12 Voorwaar, voorwaar, ik zeg U: Wie geloof oefent in mij, zal ook zelf de werken doen die ik doe; en hij zal grotere+ werken dan deze doen, omdat ik heenga naar de Vader.+ 13 En wat GIJ ook vraagt in mijn naam, dat zal ik doen, opdat de Vader in verband met de Zoon verheerlijkt moge worden.+ 14 Indien GIJ iets vraagt* in mijn naam, ik zal het doen. … 28 GIJ hebt gehoord dat ik tot U heb gezegd: Ik ga heen en ik kom tot U [terug]. Indien GIJ mij liefhadt, zoudt GIJ U verheugen dat ik heenga naar de Vader, want de Vader is groter+ dan ik. (Johannes 14:1, 6, 9-14, 28)

17 Deze dingen sprak Jezus, en terwijl hij zijn ogen naar de hemel opsloeg,+ zei hij: „Vader, het uur is gekomen; verheerlijk uw zoon, opdat uw zoon u verheerlijkt,+ gelijk gij hem autoriteit over alle vlees hebt gegeven,+ opdat hij, wat het gehele [aantal] betreft [van hen] die gij hem hebt gegeven,+ hun eeuwig leven moge geven.+ Dit betekent eeuwig leven,+ dat zij voortdurend kennis+ in zich opnemen van u,* de enige ware God,+ en van hem die gij hebt uitgezonden, Jezus Christus.+ Ik heb u op de aarde verheerlijkt,+ daar ik het werk heb voleindigd dat gij mij te doen hebt gegeven.+ En nu, Vader, verheerlijk mij naast uzelf met de heerlijkheid die ik naast u had voordat de wereld was.+ (Johannes 17:1-5)

17 Jezus zei tot haar: „Klem u niet langer aan mij vast. Want ik ben nog niet naar de Vader opgestegen. Maar ga naar mijn broeders+ en zeg hun: ’Ik stijg op naar mijn Vader+ en UW Vader en naar mijn God+ en UW God.’”+ 18 (Johannes 20:17).

Viering van Jezus geboorte en de drie koningen

In Latijns-Amerika is het idee van de kerstman vervangen door de drie koningen. Maar net als in veel andere landen, verstoppen veel ouders speelgoed in huis. Op de ochtend van 6 januari gaan de kinderen er dan naar op zoek, alsof de drie koningen het hebben gebracht. Dit is een lucratieve tijd voor speelgoedwinkeliers, en sommige hebben veel geld verdiend aan wat veel eerlijke mensen als slechts een illusie beschouwen. De mythe van de drie koningen verliest onder heel wat mensen, zelfs onder kleine kinderen, aan geloofwaardigheid. Sommigen mogen het weliswaar betreuren dat steeds minder mensen deze mythe geloven, maar wat kan men verwachten van een illusie die alleen maar in stand gehouden wordt ter wille van de traditie en het commerciële voordeel?

Kerstmis, of het geboortefeest, werd niet door de vroege christenen gevierd. Een encyclopedie zegt er het volgende over:

„In de eerste eeuwen van de christelijke kerk werd het feest niet gevierd, omdat het onder christenen in het algemeen gebruikelijk was de dood van opmerkelijke personen te vieren in plaats van hun geboorte.”

De bijbel brengt de viering van verjaardagen in verband met heidenen, niet met Gods ware aanbidders. (Mattheüs 14:6-10).

Dit wil natuurlijk niet zeggen dat het niet nuttig is de werkelijke gebeurtenissen in verband met de geboorte van de Zoon van God te weten te komen en in gedachte te houden. Het bijbelse feitenrelaas verschaft belangrijke verhelderende inlichtingen en lessen voor allen die willen doen wat God van hen verlangt.

De geboorte van Jezus volgens de bijbel

In de Evangeliën van Mattheüs en Lukas zult u betrouwbare inlichtingen over de geboorte van Jezus aantreffen. Ze tonen aan dat de engel Gabriël in de Galilese stad Nazareth een jonge ongehuwde vrouw, Maria genaamd, bezocht. Welke boodschap bracht hij?

„Zie! gij zult in uw schoot ontvangen en een zoon baren, en gij moet hem de naam Jezus geven. Deze zal groot zijn en de Zoon van de Allerhoogste worden genoemd; en Jehovah God zal hem de troon van zijn vader David geven, en hij zal voor eeuwig als koning over het huis van Jakob regeren en aan zijn koninkrijk zal geen einde zijn.” (Lukas 1:31-33).

Maria was erg verbaasd over deze boodschap. Omdat ze ongehuwd was, zei ze:

„Hoe zal dit geschieden, daar ik geen gemeenschap heb met een man?”

De engel antwoordde:

„Heilige geest zal over u komen en kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook zal hetgeen wordt geboren, heilig, Gods Zoon, worden genoemd.” Maria, die besefte dat dit Gods wil was, zei: „Zie! Jehovah’s slavin! Mij geschiede naar uw verklaring.” (Lukas 1:34-38).

Een engel vertelde Jozef over de wonderbare geboorte, opdat Jozef niet van Maria zou scheiden, zoals hij van plan was toen hij op de hoogte raakte van haar zwangerschap. Jozef was daarna bereid de verantwoordelijkheid op zich te nemen om voor de Zoon van God te zorgen.

18 De geboorte van Jezus Christus nu geschiedde aldus. Terwijl zijn moeder Mari̱a aan Jo̱zef ten huwelijk beloofd was,+ bleek zij voordat zij verenigd waren, zwanger te zijn door heilige geest.+ 19 Daar Jo̱zef, haar man, echter rechtvaardig was en haar niet in het openbaar tentoon wilde stellen,+ was hij van plan in het geheim van haar te scheiden.*+ 20 Doch nadat hij deze dingen had overdacht, zie! daar verscheen hem Jehovah’s* engel in een droom en zei: „Jo̱zef, zoon van Da̱vid, wees niet bevreesd Mari̱a, uw vrouw, mee naar huis te nemen, want dat wat in haar verwekt is, is door heilige geest.+ 21 Zij zal een zoon baren, en gij moet hem de naam Jezus*+ geven, want hij zal zijn volk+ van hun zonden+ redden.”+ 22 Dit alles is in werkelijkheid geschied opdat vervuld zou worden hetgeen Jehovah*+ door bemiddeling van zijn profeet had gesproken,+ toen hij zei: 23 „Ziet! De maagd*+ zal zwanger worden en een zoon baren, en zij zullen hem de naam Imma̱nuël*+ geven”, hetgeen vertaald betekent: „Met ons is God.”+

24 Toen ontwaakte Jo̱zef uit zijn slaap en deed zoals de engel van Jehovah* hem had voorgeschreven, en hij nam zijn vrouw mee naar huis. 25 Hij had echter geen gemeenschap+ met haar* totdat zij een zoon had gebaard;+ en hij gaf hem de naam Jezus.+ (Mattheüs 1:18-25).

Vervolgens werden Jozef en Maria, wegens een verordening van caesar Augustus, gedwongen Nazareth in Galilea te verlaten en naar Bethlehem in Judea, de stad van hun voorvaders, te gaan om zich te laten inschrijven.

„Terwijl zij daar waren, werden de dagen vervuld dat zij moest baren. En zij baarde haar zoon, de eerstgeborene, en bond hem in windsels van doeken en legde hem in een kribbe, omdat er in het gastverblijf geen plaats voor hen was.”  (Lukas 2:1-7).

Lukas 2:8-14 beschrijft wat er daarna gebeurde:

„Er waren in diezelfde landstreek ook herders, die buitenshuis verbleven en ’s nachts de wacht hielden over hun kudden. En plotseling stond Jehovah’s engel bij hen, en Jehovah’s heerlijkheid omscheen hen, en zij werden zeer bevreesd. Maar de engel zei tot hen: ’Vreest niet, want ziet! ik maak u goed nieuws bekend omtrent een grote vreugde, die heel het volk ten deel zal vallen, want heden is u in Davids stad een Redder geboren, die Christus de Heer is. En dit is een teken voor u: gij zult een baby vinden in windsels van doeken gebonden en liggend in een kribbe.’ En plotseling bevond zich bij de engel een menigte van de hemelse legerschare, die God loofde en zei: ’Glorie in de hoogste hoogten aan God, en op aarde vrede onder mensen van goede wil.’”

De astrologen

In Mattheüs’ verslag wordt vermeld dat er astrologen uit het oosten naar Jeruzalem kwamen om de plaats te zoeken waar de Koning van de joden geboren was. Koning Herodes had hier veel belangstelling voor — maar niet met goede bedoelingen.

„Hij zond hen naar Bethlehem en zei: ’Gaat, stelt een nauwkeurig onderzoek in naar het jonge kind, en wanneer gij het gevonden hebt, bericht het mij dan, opdat ook ik het hulde kan gaan brengen.’”

Toen de astrologen het jonge kind vonden,

„openden zij hun schatten en boden het geschenken aan: goud en geurige hars en mirre”.

Maar ze gingen niet terug naar Herodes.

’Hun was in een droom een goddelijke waarschuwing gegeven niet naar Herodes terug te keren.’

God gebruikte een engel om Jozef voor Herodes’ bedoelingen te waarschuwen. Jozef en Maria vluchtten daarop met hun zoon naar Egypte. Daarna, in een poging de nieuwe Koning uit de weg te ruimen, gaf de wrede koning Herodes opdracht jongens in het gebied van Bethlehem te doden. Welke jongens? Jongetjes van twee jaar oud en daaronder. (Mattheüs 2:1-16).

Wat kunnen we van het verslag leren?

De op bezoek zijnde astrologen — ongeacht hoeveel het er waren — aanbaden niet de ware God. De bijbelvertaling La Nueva Biblia Latinoamérica (uitgave van 1989) verklaart in een voetnoot:

„De magiërs waren geen koningen, maar waarzeggers en priesters van een heidense religie.”

Hun komst hield verband met hun kennis van de sterren, waaraan ze waren toegewijd. Als God hen naar het jonge kind had willen leiden, zouden ze naar de precieze plaats zijn gebracht zonder eerst naar Jeruzalem en Herodes’ paleis te hoeven gaan. Later kwam God tussenbeide om hun route te veranderen en zo het kind te beschermen.

In de kersttijd wordt dit verslag vaak in een mythische en romantische sfeer gehuld waardoor het belangrijkste feit wordt verdoezeld: dat deze baby werd geboren om een luisterrijke Koning te zijn, zoals aan Maria en de herders was bekendgemaakt. Nee, Jezus Christus is niet langer een baby, of zelfs een kind. Hij is de regerende Koning van Gods koninkrijk, dat zeer binnenkort alle regeringen die tegen Gods wil gekant zijn zal verwijderen en alle problemen van de mensheid zal oplossen. Dat is het Koninkrijk waar we in het Onze Vader om bidden. (Daniël 2:44; Mattheüs 6:9, 10).

Via de bekendmaking van de engelen aan de herders vernemen we dat de gelegenheid tot redding voor allen openstaat die bereid zijn naar de boodschap van het goede nieuws te luisteren. Degenen die Gods gunst verwerven, worden „mensen van goede wil”. Er zijn schitterende vooruitzichten op vrede in de hele wereld onder het koninkrijk van Jezus Christus, maar men moet bereid zijn Gods wil te doen. Is de kersttijd hier bevorderlijk voor en wordt dat verlangen in deze periode weerspiegeld? Veel oprechte mensen die overeenkomstig de bijbel willen leven, zijn van mening dat het antwoord duidelijk is.

10 Maar de engel zei tot hen: „Vreest niet, want ziet! ik maak U goed nieuws bekend omtrent een grote vreugde, die heel het volk ten deel zal vallen,+ 11 want heden is U in Da̱vids stad+ een Redder geboren,+ die Christus [de] Heer* is.*+ : 14 „Glorie in de hoogste hoogten+ aan God, en op aarde vrede+ onder mensen van goede wil.”*+ Lukas 2:10, 11, 14.

+

Voorgaande

Engelstalige versie / English version: Roman, Aztec and other rites still influencing us today

++

Aanvullende lectuur

 1. Atheïsme en feestdagen
 2. Kerstmis, Saturnalia en de geboorte van Jezus
 3. Voorspellingen van de Eniggeboren zoon
 4. Het begin van Jezus #1 Menselijke aspecten
 5. Het begin van Jezus #6 Beloften van innerlijke zegeningen
 6. Het begin van Jezus #11 Goddelijk verwezenlijkt en niet geïncarneerd
 7. Jezus van Nazareth #1 Jezus Geboorte
 8. Naamsverandering voor het behoud van vrede
 9. Voorwerpen rond de geboorte en dood van Jezus
 10. Kerstmis, Katholicisme en heidense feesten
 11. Kerst en wenslampions
 12. Kerstbomen
 13. Wees niet bang, er is goed nieuws want een redder is geboren
 14. Op zoek naar het kostbaarste kerstgeschenk
 15. Het grootste geschenk ons gegeven
 16. Een Groots Geschenk om te herinneren
 17. Rel om donkere Jezus
 18. Religieus aspect overslaand in Amerika
 19. Wat betreft Korte inhoud van lezingen: Bijgeloof en feesten
 20. December 2011 Nederlandstalige artikelen
 21. Zondag, zonnegodsdag en zonnepartnersdag
 22. Niet gebonden door labels maar vrij in Christus
 23. Politiek en macht eerste prioriteit #2 Arianisme, Nestorianisme en Monofysitisme
 24. Politiek en macht eerste prioriteit # 3 Verhoging van Maria en de Heilige Geest
 25. Een Naam voor een God #7 Jahwe(h) niet Hebreeuws
 26. Een Konijn dat Paaseiren legt
 27. Eieren leggende klokken en eieren verstoppende paashazen niets vandoen met Jezus opstanding
 28. Rond het Paasmaal
 29. 14 Nisan, de avond om Christus Zijn predikingswerk te herinneren
 30. Vrijdag 3 april 2015 een dag voor verenigde samenkomst ter herinnering
 31. Middeleeuws insigne Drie Koningen opgegraven
 32. Een man die de geschiedenis van het mensdom veranderde
 33. Lezen wat er staat geschreven
 34. Ongelovige Thomassen, Jezus en zijn God
 35. Onze Vader

+++

Verder interessante aanverwante lectuur

 1. Bijna wintertijd: lichtjes voor donkere dagen
 2. Winter is coming
 3. Is het al Kerstmis?
 4. adventskalenders
 5. Winter/Kerst Tag
 6. Baby & Feestdagen
 7. Over grotten, feest en tandengeklapper
 8. Kerstvakantie, Youtube | Positive Colourful❤
 9. Kerst wordt goud! vanNienke®
 10. Kerstinspiratie: Droomjurken
 11. Kerstkinderen
 12. Kerst spirit
 13. Een reisdag, Kerstmis én… de zoutvlakte-tour!
 14. Over opa’s ballen
 15. Kinderverhaal: Kerstontbijt
 16. De gehele wapenrusting van God (2015/12/15) African American Christmas?
 17. GML #4: Sinterkerst, marshmallows en Scrabble
 18. Dag 90 : Roodborstje met kerstmuts
 19. Dag 104 – Kerstmuis
 20. Mijn kerstmis
 21. Kerst met een glimlach
 22. De perfecte Kerstrui
 23. De Friezen zijn er klaar voor
 24. Gouda bij Kaarslicht
 25. Schilde Carolt
 26. ‘Een ongelofelijk verhaal’ als Kerstcadeau
 27. Sjezus!
 28. OOTD
 29. KW: Snowflakes on Silver Cove – Holly Martin – Een hartverwarmende kerstromance
 30. De vrouw die zich bij het zingen verschool achter de trompettist
 31. Muzieklijst der muzieklijsten,December style
 32. Relipop Christmas Top 50
 33. Christmas Countdown: de perfecte Kersttrui.
 34. Tweede Kerstdag.
 35. Fijne kerstplaatjes
 36. fotokes
 37. kerstkaarten!
 38. Brazilië inBeelden 091: Kerstsurprises in Guarulhos, SP (2006)
 39. Brazilië inBeelden 098: Tropische Kerstman in Rio de Janeiro, RJ (2006)
 40. DIY: superhysterische glitterkerstkrans
 41. Kerst en Nieuw jaar in India
 42. Sint Maarten of Drie Koningen
 43. Twelfth-night Pie (Driekoningentaart)
 44. Driekoningen en recept galette des rois
 45. Weemoed
 46. It’s beginning to look alot like christmas
 47. we’ve got a tree !!!!
 48. Nep of echt? That’s the question
 49. drukst
 50. De kerstman en zijn elfjes komen er aan!
 51. Nu kan jij ook jouw goede voornemens volhouden
 52. The Messiah
 53. The Messiah, een moderne Kerstvertelling
 54. December Daily 2015: geshopt!
 55. Video | Days during the Christmas season
 56. Happy Holidays!
 57. Christmas
 58. Christmas in da House
 59. The origin of…Christmas
 60. Let us adore (Adoremos).
 61. John Lewis Christmas Advert
 62. It’s beginning to look alot like christmas
 63. My Christmas wishlist 2015
 64. Three Kings’ Day
 65. Deutschunterricht: Weihnachtsteller

+++

Roman, Aztec and other rites still influencing us today

Days shortening and darkness coming over us

When we look at the weather we would not have the impression we are coming to the coldest season of the year. We can not ignore the shorter days, which remind us that we are coming closer to the longest darkness of the year.

That darkness has always frightened people and therefore they looked for ways to get more light again.

Saturnalia, a Roman feast celebrated in mid-December, provided the model for many of the merry-making customs we know now as ‘The time of the Year‘ or ‘Christmas‘. From this celebration, for example, were derived the elaborate feasting, the giving of gifts, and the burning of candles.

Seasons, storms, thunder, darkness and light

In other cultures we also find that many centuries before Jesus was born they celebrated the ‘birth of light‘. The Roman Catholic Church was not shy to take over many traditions from heathen people who celebrated such elements as the ‘turn’ of the position of moon and sun and the change of season. Even the Israelites came to feast such natural elements as the four teḳufot (Teḳufat Nisan, Teḳufat Tammuz, Teḳufat Tishri and the Teḳufat Ṭebet) by which also superstition became connected with the teḳufot. Hai Gaon, in the tenth century, in reply to a question as to the prevalence of the custom in the “West” (i.e., west of Babylon) that all water that may be in the house or stored away in vessels in the first hour of the teḳufah had to be thrown away in the belief that the water is then poisoned, and if drunk would cause swelling of the body, sickness, and sometimes death, said it was followed only in order that the new season might be begun with a supply of fresh, sweet water.

Jupiter Smyrna Louvre Ma13.jpg

Zeus, god of the sky, lightning, thunder, law, order, justice – The Jupiter de Smyrne, discovered in Smyrna in 1680

When the sun enters Capricornus; this is the beginning of winter, or “‘et ha-ḥoref”(stripping-time), when the night is the longest during the year.For several people it was the time something had to be stripped down or some things that happened in the past had to be done with. The bad things had to be forgotten or to ‘be over with’ and new paths could be taken again. It was the time of a ‘turn over’ or a rebirth. People looked forward to the rebirth of the sun and hoped that everything would go well. For that reason they offered the rest of their food to the gods of nature which had to bear them fruits and good weather, not making the god of thunder (sky and thunder god Zeus) angry by forgetting him or to have bad spirits around, lots of noise was made to get them away from the own house.

Also in Latin America we can find such very noisy parties. For many people the darker nights were there for getting the ‘good’ and ‘goods’ together. All badness had to be down away. On the 24th of December it was the big moment to look for the next day when the goddess of light would return in case they all showed the goodness and willingness to her.

From December 16 through December 23 in Latin America eight posada parties are held and on the 24th, Nochebuena (The Good Night)(Christmas Eve) is celebrated, and families make an effort to be together for a special dinner. Also in West Europe this custom of a Christmas meal has been long a favourite moment.

Roman influences

Statue of three figures, seated side by side

Capitoline Triad – the three godheads side by side transposed in the Roman catholic church and shims of that church to the Trinity, being a God the Father, god the son, and a god the holy spirit.

Constantine the Great had managed to got the church leaders to agree to many of his demands so that the Christians would not any more be persecuted. For that reason they had to agree to the three-headed Roman god and Jeshua could become the ‘counterpart’ or ‘alias’ for Zeus with his name calling ‘hail Zeus‘ or ‘Issou‘ ‘Jesus‘. And they had to keep to the Roman festivals and as such should place their Christian Zeus (Jesus) his birth on the same major feast for the ‘light’ in the Roman world. As such rabbi Jeshua became Jesus , and his birth day became the 25th of December instead of October 17. Constantine insisted that the mighty king of the gods (Jupiter) or the Roman god of the sky, thunderstorms, lightning, weather and air got honoured on his day (December 25).

But it were not only Roman customs which entered Christendom.

Aztec influences

Latin Americans should come to see that American Christmas customs are nothing but Aztec rites. El Universal, a newspaper in Mexico City, commented:

“Friars from different orders took advantage of the fact that festivities of the Indian ritual calendar coincided with the Catholic liturgical calendar, so they used this to support their evangelizing and missionary work. They replaced the commemorations to the pre-Hispanic divinities with festivities to Christian divinities, introduced European festivities and activities, and also took advantage of the Indian festivities, which resulted in a cultural syncretism from which authentically Mexican expressions have arisen.”

The Encyclopedia Americana explains:

Nativity plays early became a part of the Christmas celebration . . . The representation in church of the crèche [the manger scene] is said to have been begun by Saint Francis.”

These plays featuring the birth of Christ were performed in the churches during the beginning of the colonization of Mexico. They were organized by Franciscan monks in order to teach the Indians about the Nativity. Later the posadas became more popular. Whatever the original intention behind them, the way the posadas are held today speaks for itself. If you are in Mexico during this season, you can see or sense something that a writer for El Universal highlighted in his comment:

“The posadas, which were a way to remind us of the pilgrimage of Jesus’ parents looking for a shelter where the Child God could be born, are today only days of drunkenness, excesses, gluttony, vanities, and more and more crime.”

Traditional Nativity scenes

The idea of the nacimiento emerged during Colonial times from the original live representations in churches. While some find it attractive, does it correctly represent what the Bible says?
That is a valid question.

When the so-called three wise men — who in fact were astrologers — visited, Jesus and his family were no longer living in a stable. Time had passed, and the family was living in a house. You will find it interesting to note this detail in the inspired record at Matthew 2:1, 11. You can also note that the Bible does not say how many astrologers there were.

After Jesus had been born in Bethʹle·hem+ of Ju·deʹa in the days of Herod*+ the king, look! astrologers* from the East came to Jerusalem, saying: “Where is the one born king of the Jews?+ For we saw his star when we were in the East, and we have come to do obeisance* to him.” …  10 On seeing the star, they rejoiced with great joy. 11 And when they went into the house, they saw the young child with Mary his mother, and falling down, they did obeisance* to him. They also opened their treasures and presented him with gifts—gold and frankincense and myrrh. (Matthew 2:1-2,10-11)

Another detail should not be ignored: In the Mexican nacimiento, the baby is referred to as “the Child God” with the idea that it was God himself who came to earth as a baby. However, the Bible presents Jesus as being the Son of God who was born on earth; he was not the same as or equal to Jehovah, the Almighty God. Consider the truth about this, presented at Luke 1:35; John 3:16; 5:37; 14:1, 6, 9, 28; 17:1, 3; 20:17.

35 In answer the angel said to her: “Holy spirit will come upon you,+ and power of the Most High will overshadow you. And for that reason the one who is born will be called holy,+ God’s Son.+ (Luke 1:35)

16 “For God loved the world so much that he gave his only-begotten Son,+ so that everyone exercising faith in him might not be destroyed but have everlasting life.+ 17 For God did not send his Son into the world for him to judge the world, but for the world to be saved through him.+ 18 Whoever exercises faith in him is not to be judged.+ Whoever does not exercise faith has been judged already, because he has not exercised faith in the name of the only-begotten Son of God.+ (John 3:16-18)

Three wise men, Santa and birthday celebrations

In Latin America, the three wise men replace the idea of Santa Claus. Still, as is done in other lands, many parents hide toys in the home. Then on the morning of January 6, the children look for them, as if the three wise men brought them. This is a money-making time for toy sellers, and some have made a fortune on what many honesthearted people recognize is just a fantasy. The myth of the three wise men is losing credibility among a goodly number, even among little children. Though some are displeased that this myth is losing believers, what can anyone expect of a fantasy maintained only for the sake of tradition and for commercial convenience?

Christmas, or the Nativity, was not celebrated by early Christians. One encyclopedia says about this:

“The celebration was not observed in the first centuries of the Christian church, since the Christian usage in general was to celebrate the death of remarkable persons rather than their birth.”

The Bible links the celebration of birthdays with pagans, not with God’s true worshippers.

But when Herod’s birthday+ was being celebrated, the daughter of He·roʹdi·as danced for the occasion and pleased Herod so much+ that he promised with an oath to give her whatever she asked. Then she, at her mother’s prompting, said: “Give me here on a platter the head of John the Baptist.”+ Grieved though he was, the king, out of regard for his oaths and for those dining* with him, commanded it to be given. 10 So he sent and had John beheaded in the prison. (Matthew 14:6-10).

This does not, of course, mean that it is not beneficial to learn and remember the actual events involved in the birth of the Son of God. The factual Bible account provides important insights and lessons for all those who want to do God’s will.

Birth of Jesus According to the Bible

You will find reliable information about Jesus’ birth in the Gospels of Matthew and Luke. They show that the angel Gabriel visited a young unmarried woman by the name of Mary in the Galilean town of Nazareth. What message did he deliver?

“Look! you will conceive in your womb and give birth to a son, and you are to call his name Jesus. This one will be great and will be called Son of the Most High; and Jehovah God will give him the throne of David his father, and he will rule as king over the house of Jacob forever, and there will be no end of his kingdom.” (Luke 1:31-33.)

Mary was very surprised by this message. Not being married, she said:

“How is this to be, since I am having no intercourse with a man?” The angel answered: “Holy spirit will come upon you, and power of the Most High will overshadow you. For that reason also what is born will be called holy, God’s Son.” Mary, recognizing that this was the will of God, said: “Look! Jehovah’s slave girl! May it take place with me according to your declaration.” (Luke 1:34-38).

An angel told Joseph about the miraculous birth so that he would not divorce Mary, which he was planning to do after he learned of her pregnancy. He was then willing to assume the responsibility of taking care of the Son of God. (Matthew 1:18-25).

Then a decree from Caesar Augustus forced Joseph and Mary to travel from Nazareth in Galilee to Bethlehem in Judea, the city of their forefathers, to be registered.

“While they were there, the days came to the full for her to give birth. And she gave birth to her son, the firstborn, and she bound him with cloth bands and laid him in a manger, because there was no place for them in the lodging room.” (Luke 2:1-7).

Luke 2:8-14 describes what followed:

“There were also in that same country shepherds living out of doors and keeping watches in the night over their flocks. And suddenly Jehovah’s angel stood by them, and Jehovah’s glory gleamed around them, and they became very fearful. But the angel said to them: ‘Have no fear, for, look! I am declaring to you good news of a great joy that all the people will have, because there was born to you today a Saviour, who is Christ the Lord, in David’s city. And this is a sign for you: you will find an infant bound in cloth bands and lying in a manger.’ And suddenly there came to be with the angel a multitude of the heavenly army, praising God and saying: ‘Glory in the heights above to God, and upon earth peace among men of goodwill.’”

The Astrologers

Matthew’s account mentions that astrologers from the East came to Jerusalem looking for the place where the King of the Jews was born. King Herod was very interested in this — but not with good intentions.

“Sending them to Bethlehem,

he said:

‘Go make a careful search for the young child, and when you have found it report back to me, that I too may go and do it obeisance.’”

The astrologers found the young child and

“opened their treasures and presented it with gifts, gold and frankincense and myrrh.”

But they did not go back to Herod.

“They were given divine warning in a dream not to return to Herod.”

God used an angel to warn Joseph of Herod’s intentions. Joseph and Mary then fled to Egypt with their son. Next, in an effort to eliminate the new King, cruel King Herod ordered the killing of boys in the Bethlehem area. Which boys? Those two years of age and under. (Matthew 2:1-16).

What Can We Learn From the Account?

The visiting astrologers — however many of them there were — did not worship the true God. The Bible version La Nueva Biblia Latinoamérica (1989 Edition) states in a footnote:

“The Magi were not kings, but fortune-tellers and priests of a pagan religion.”

They came in line with their knowledge of the stars to which they were devoted. Had God wanted to guide them to the young child, they would have been led to the exact place without needing to go first to Jerusalem and to Herod’s palace. Later on, God did intervene to alter their course to protect the child.

At Christmastime this account is often surrounded by a mythical and romantic atmosphere that obscures the most important thing: that this baby was born to be a magnificent King, as was announced to Mary and to the shepherds. No, Jesus Christ is not a baby anymore, or even a child. He is the ruling King of God’s Kingdom, which very soon will eliminate all rulerships opposed to God’s will, and he will solve all problems of mankind. That is the Kingdom we ask for in the Lord’s Prayer.

44 “In the days of those kings the God of heaven will set up a kingdom+ that will never be destroyed.+ And this kingdom will not be passed on to any other people.+ It will crush and put an end to all these kingdoms,+ and it alone will stand forever,+ (Daniel 2:44)

“You must pray, then, this way:+

“‘Our Father in the heavens, let your name+ be sanctified.*+ 10 Let your Kingdom+ come. Let your will+ take place, as in heaven, also on earth.+ (Matthew 6:9, 10).

Through the angels’ declaration to the shepherds, we learn that the opportunity for salvation is open to all who are willing to hear the message of the good news. Those who gain the favour of God become “men of goodwill.”
There are marvellous prospects for peace in all the world under the Kingdom of Jesus Christ, but people must be willing to do God’s will. Is the Christmas season conducive to this, and does it reflect that desire?
Many sincere people who want to follow the Bible feel that the answer is obvious.

10 But the angel said to them: “Do not be afraid, for look! I am declaring to you good news of a great joy that all the people will have. 11 For today there was born to you in David’s city+ a savior,+ who is Christ the Lord.+ 12 And this is a sign for you: You will find an infant wrapped in strips of cloth and lying in a manger.” 13 Suddenly there was with the angel a multitude of the heavenly army,+ praising God and saying: 14 “Glory in the heights above to God, and on earth peace among men of goodwill.”* (Luke 2:10, 11, 14).

+

Preceding articles:

Irminsul, dies natalis solis invicti, birthday of light, Christmas and Saturnalia

Winter Solstice 2015: Shortest Day Of The Year Celebrated As Pagan Yule

Holidays, holy days and traditions

Focus on outward appearances

Autumn traditions for 2014 – 1: Sinterklaas and Zwarte Piet

Traditionalists Vow to Fight Charges of Racism in Netherlands

The imaginational war against Christmas

++

Additional reading

 1. Altered to fit a Trinity
 2. Americans really thinking the Messiah Christ had an English name
 3. Spelling Yahshuah (יהשע) vs Hebrew using Yehoshuah (יהושע)
 4. First month of the year and predictions
 5. Hosea Say What?
 6. Matthew 1:18-25 – Genesis of Jesus Christ
 7. Matthew 2:1-6 – Astrologers and Priests in a Satanic Plot
 8. Matthew 2:7-12 – Pawns of Herod, the Magi Find the ‘Child’
 9. Matthew 2:13-15 – Escaping the Slaughter by a Flight to Egypt
 10. Matthew 2:16-18 – Slaughter of the Innocents
 11. Matthew 2:19-23 – Out of Egypt to Nazareth
 12. Nazarene Commentary Luke 1:26-38 – Gabriel’s Appearance to Mary
 13. Nazarene Commentary Luke 2:39-40 – The Young Child Grows
 14. Nazarene Commentary Luke 2:41-50 – Twelve Year Old Jesus in the Temple
 15. Truth, doubt or blindness
 16. Getting out of the dark corners of this world
 17. The place where Jesus was brought up
 18. A Living Faith #7 Prayer

+++

Further reading

 1. Is Santa Real, Or Is He Really You, Dad?
 2. “Islam may have bad stuff. But …” – What of the other Bronze Age Invented Gods?
 3. Did Electricity kill Religion?
 4. Should we forgo happiness here for the sake of happiness hereafter?
 5. Life Comes in Threes
 6. The three gifts
 7. Wassail Ancient holiday tradition that involves drinking, singing, and making introverts nervous.
 8. A Christmas Wish
 9. America’s First “War on Christmas”
 10. A Breath of Fresh Air
 11. Lapland baby #blogmas day 19
 12. Snowflake Tea Light Cozy
 13. Christmas: The Giver’s Feast
 14. O Christmas Tree!
 15. Christmas Music Matters: I Heard the Bells on Christmas Day
 16. Preparing for Christmas
 17. Living in the Moment
 18. Jesus is the True and Better David (6/12)
 19. Last Minute Gift Idea
 20. Christmas Tree Farm
 21. A Christmas round up
 22. Mr. Santa’s Boogie
 23. 7 Events Which Turned Our Christmas Upside Down
 24. Jane Austen and old friends to the rescue
 25. 7th and 6th day of Christmas! !
 26. Once Upon a Holiday

+++

First month of the year and predictions

Nisan, the first month of the ecclesiastical year and for the Jews the seventh month (eighth, in leap year) of the civil year, it is the month were renewal is at the tip of the tongues. In the Torah it is called the month of the Aviv, referring to the month in which barley was ripe. But in the Book of Esther in the Tanakh and in the Christian Bible it is referred to as Nisan.

Jesus, being a Jew commemorated also the salvation of the Israelite firstborns during the Plague of the Firstborn.

According to standard biblical chronology, the Jewish people got its freedom after that tenth plague wrought upon Ancient Egypt. Jehovah had spoken to Moses and Aaron in the land of Egypt requiring them to remember the moment He was going to give them as part of the month which had to be the beginning of months. Being the first month of the year to the people of God.

Exo 12:1-2 The Scriptures 1998+  (1)  And יהוה  {Jehovah} spoke to Mosheh and to Aharon in the land of Mitsrayim, saying,  (2)  “This month is the beginning of months for you, it is the first month of the year for you.

For those who followed the orders of God there was no problem but for the others who did not listen to the Most High every firstborn in the Land of Mitzrayim (Ancient Egypt) got struck.

Exo 12:23-30 The Scriptures 1998+  (23)  “And  יהוה  {Jehovah} shall pass on to smite the Mitsrites, and shall see the blood on the lintel and on the two doorposts, and  יהוה  {Jehovah} shall pass over the door and not allow the destroyer to come into your houses to smite you.  (24)  “And you shall guard this word as a law for you and your sons, forever.  (25)  “And it shall be, when you come to the land which  יהוה  {Jehovah} gives you, as He promised, that you shall guard this service.  (26)  “And it shall be, when your children say to you, ‘What does this service mean to you?’  (27)  then you shall say, ‘It is the Passover slaughtering of יהוה  {Jehovah} , who passed over the houses of the children of Yisra’ĕl in Mitsrayim when He smote the Mitsrites and delivered our households.’ ” And the people bowed their heads and did obeisance.  (28)  And the children of Yisra’ĕl went away and did so – as  יהוה  {Jehovah} had commanded Mosheh and Aharon, so they did.  (29)  And it came to be at midnight that  יהוה  {Jehovah} smote all the first-born in the land of Mitsrayim, from the first-born of Pharaoh who sat on his throne to the first-born of the captive who was in the dungeon, and all the first-born of livestock.  (30)  And Pharaoh rose up in the night, he and all his servants, and all the Mitsrites. And there was a great cry in Mitsrayim, for there was not a house where there was not a dead one.

The Old Moore’s Almanac which has been published in Ireland since the year 1764 makes every year predictions. You need only look back on the monthly predictions it projects to realise just how inaccurate it is – just a bit of a ‘break’ here and there. but it was very popular and still today people are fascinated with predictions. Strangely enough they may find a book full of predictions, but which is not so popular because it gives predictions but also a lot of warnings which seem to be frightening, because they demand an honouring of Somebody Who cannot be seen. Though that Book of books may present lots of predictions we can verify with what happened in the past and see that they came true.

The Bible not only makes predictions, its batting average is 100%. Usually when we read the prophecies from elsewhere we end up knowing that they really haven’t got a clue – just a good calculated guess here and there. Prophecy for us humans with a consistency and without generalisation, well, our track record is not good. We can travel in space but not into the future.

Today people got more frightened with ISIS and other fundamental groups terrorising whole populations and killing people like it are just flees to be done with. Lots of people wonder if there is hope in what is increasingly being seen as a hopeless world. They should come to see that the future is plain to God as is the past and that gives us security.

With the first month of the religious year of the People of God, not only the Israelites got liberated, but also for the gentiles was given hope by the one who was also called the son of David and son of Abraham. this time it was not just a year old male taken from the sheep or from the goats.

Exo 12:5-6 The Scriptures 1998+  (5)  ‘Let the lamb be a perfect one, a year old male. Take it from the sheep or from the goats.  (6)  ‘And you shall keep it until the fourteenth day of the same month. Then all the assembly of the congregation of Yisra’ĕl shall kill it between the evenings.

The world got offered a new spotless lamb. That perfect one was born as the only begotten son of God and anointed by his heavenly Father. Not having spot or wrinkle or any of this sort, but that it might be set-apart and blameless, the 33 year old one gave himself for the sins of many. Herein we do have our hope. Isaiah had forecasted that a baby will be born who will be a sign in the world. Beyond any short term fulfilment of that sign it pointed to someone coming who will really fulfil the sign and in their coming to the world, start a train of events that will make a difference both in time and eternity.

The baby born in Bethlehem, grown up in Nazareth had walked up to Jerusalem, God’s city and was now ready to have him taken prisoner, flogged and killed. Nobody can do God anything, but man can do a lot of awful things to another man. So Jesus had all the reason to be afraid and even to go sweating blood and water, at one moment even doubting the future and crying to his heavenly Father why He the God of gods had left him, now when he was in his hour of death.

Isaiah and others had made predictions about that sign which would come. Predictions in Old Testament days often had a short range fulfilment which prepares our minds to accept a long-range and far more significant fulfilment of what has been promised. The predictions are often fulfilled a couple of times. There’s an immediate fulfilment, and there’s also a long-term fulfilment.

500 years after the time of Isaiah, and about 250 years before the time of Jesus Christ, 70 scholars met in Egypt with the aim of getting the Old Testament from the Hebrew into the Greek language. Coming to the verse about a young woman they saw more in this event than a child back then. They saw that a child would be ‘God with us’. Lots of people came to understand that God could only be with us when He would be here on earth. They forget that God is everywhere and always is present all over. Having the ‘Immanuel‘ or God with us does not mean that the child would be The God. Throughout times many were called ‘Immanuel‘ or ‘Emmanuel,’ also today, but for sure they are not God here on earth..
What got fulfilled at Bethlehem was that the promise first made in the Garden of Eden came into fulfilment. Jesus of Nazareth was the personification of that Word given by God (John 1:1). He was going to present God’s Word in the world and let enough people see Who the heavenly Father really is. He also wanted to have people to understand how important it is not to do our own will but to try to come to do God His Will, like Jesus all his lifetime tried to do God His will and not his.

It was God His will that there would come a saviour to bring an end to the curse of the fall, the sin of man. Now the time had come in the first month of the year. Spring was near, but now had to come a more important Spring. He had to be the Spring of life, the Source of life for many. That is what we are commemorating soon. The liberation of God’s people is the first thing we do have to remember, but secondly we do have to commemorate the evening that Jesus gathered in the upper room with his close disciples and dearest friends.

The coming days we should prepare for that holy moment when wine became a symbol for blood and bread the symbol for the life giving flesh of the promised one.

++

Find also:

 1. No prophecy of the scripture is of any private interpretation
 2. The radiance of God’s glory and the counsellor
 3. Challenging claim 2 Inspired by God 1 Simple words
 4. Challenging claim 4 Inspired by God 3 Self-consistent Word of God
 5. Many Books, yet One
 6. Eternal Word that tells everything
 7. Bible in the first place #1/3
 8. Why think that (5) … the Bible is the word of God
 9. Creator and Blogger God 8 A Blog of a Book 2 Holy One making Scriptures Holy
 10. Creator and Blogger God 9 A Blog of a Book 3 Blog about Prophecy
 11. Creator and Blogger God 11 Old and New Blog 1 Aimed at one man
 12. Miracles of revelation and of providence 1 Golden Thread and Revelation
 13. Isaiah’s Book of the Messenger of Glad Tidings
 14. Date Setting
 15. Exodus 9: Liar Liar
 16. Commemorating the escape from slavery
 17. 1 -15 Nisan
 18. A Holy week in remembrance of the Blood of life
 19. High Holidays not only for Israel
 20. OT prophesies and the NT fulfilment of them
 21. About a man who changed history of humankind
 22. How is it that Christ pleased God so perfectly?
 23. A new exodus and offering of a Lamb
 24. Ransom for all
 25. Thoughts on Passover
 26. Shabbat Pesach service reading 1/2
 27. Shabbat Pesach service reading 2/2
 28. This Passover maybe we can liberate ourselves
 29. 14 Nisan a day to remember #1 Inception
 30. 14 Nisan a day to remember #2 Time of Jesus
 31. 14 Nisan a day to remember #3 Before the Passover-feast
 32. 14 Nisan a day to remember #4 A Lamb slain
 33. 14 Nisan a day to remember #5 The Day to celebrate
 34. The Evolution Of Passover–Past To Present
 35. Passover and Liberation Theology
 36. Deliverance and establishment of a theocracy
 37. The redemption of man by Christ Jesus
 38. The day Jesus died
 39. Impaled until death overtook him
 40. Jesus is risen
 41. Christ has indeed been raised from the dead
 42. Risen With Him
 43. To whom do we want to be enslaved

+++

 • Jews Around The World Recognize Strength, Pride With Purim Celebrations (newyork.cbslocal.com)
  Jews around the world are celebrating Purim, a joyous holiday that teaches lessons about strength and pride in your identity.
  +
  “The good part is hidden and wrapped up. You have to know that in all of nature we don’t see God, but he’s hidden somewhere,” Yosef Rapoport said.
 • Netanyahu and Queen Esther of Persia (rehmat1.com)
  Tomorrow night, on the Jewish holiday of Purim, we’ll read the Book of Esther. We’ll read of a powerful Persian viceroy named Haman, who plotted to destroy the Jewish people some 2,500 years ago. But a courageous Jewish woman, Queen Esther, exposed the plot and gave for the Jewish people the right to defend themselves against their enemies. The plot was foiled. Our people were saved,” Netanyahu said.
 • Netanyahu, Persia, Purim and Esther (stream.org)
  Netanyahu specifically mentioned Esther, Persia, Haman and the Feast of Purim. Here is what happened in the story. Haman, a wealthy high official, had tricked the king of Persia, Ahasuerus (many scholars think this was Artaxerxes II) into issuing a special order. According to Persian law, once such an order was issued, it could not be rescinded. The order required that all the scattered Jews throughout the empire (including Canaan, the location of modern Israel) be attacked and wiped out on a certain day.
 • No Mask Needed When Defending Israel (blogs.timesofisrael.com)
  Since the original decree calling for a “day of rage” could not be overturned, the king permitted the Jews to fight back in self defense. Instead of what was to be a “final solution” for the Jews, 75,800 men were killed. No Jewish casualties are recorded, although the Book of Esther does mention that no spoils of war were taken, indicating that the Jews were only fighting because they were being attacked.

  The story of Purim has repeated itself more than a few times in our history. Just over 70 years ago, the Holocaust, and shortly thereafter, Israel’s War of Independence was launched with the intended goal of our total decimation.

 • Netanyahu and Queen Esther of Persia (mooglemeow.blogspot.com)
  ‘Benjamin Netanyahu while addressing the American Knesset in Washington DC invoked Persians’ hatred toward country’s Jewish community over 2500 years ago.
 • Residents of Moldaw Enjoy a Purim Art Project and Time of Reflection with Local Students (ireport.cnn.com)
  our students spent time reflecting upon what they discovered about themselves, others and how they may make a difference in the world.
  +
  “Everyone feels uplifted when the children visit and they can exchanges stories and discuss their lives and particular holidays, like Purim,” said Thia Tran, lifestyles director at Moldaw Residences. “The intergenerational interaction is beneficial for everyone involved and always brings such joy to our residents. We’re happy to welcome the students and their families any time they want to visit.”
 • Seeking Esther (susanlapin.typepad.com)
  There is much that humans need to do and, tragically, too many people today, both Jewish and non-Jewish, are not standing up to the challenges of our time. However, no matter what we do, no matter how strong our military, no matter how advanced our technology, we need to deeply believe and modify our behavior in accordance with, the additional words, “God willing,” iin order to act as descendants of Moses and Esther. May God deliver us from evil today as He did long ago in Persia, reaffirming the blessing we say before reading the Book of Esther, “in those days as at this time.”