Zinloosheid of zin van leven volgens Bas Heijne

De NRC-journalist en schrijver Bas Heijne gelooft niet dat God bestaat, maar sympathie voor het geloof heeft hij wel.
Hoewel hij zelf niet gelovig is opgevoed, kreeg Heijne er in zijn gereformeerde dorp wel veel van mee. Hij begrijpt dat mensen houvast vinden in hun geloof. Zelf houdt hij liever open hoe iets zit.

Een paar jaar geleden overleden zijn ouders. Heeft dat hem iets geleerd over het leven?

‘Ik ben gaan nadenken over wat ik met de rest van mijn tijd hier op aarde ga doen. Het moet wel zinvol zijn.’

Hij snapt dat mensen hun leven willen inkleuren, maar vindt het juist spannend als je het open laat.

“dan moet je jezelf in het spel brengen.”

Hij is zich bewust van leegtes die zich kunnen voordoen als men niet gelooft.

“Als je los bent van een vast geloof en niet opgroeit in een soort bedding die houvast geeft vanaf de wieg, dan is de leegte makkelijk aanwezig. Wat heeft het leven dan voor zin? Ik vind dat ik die zin dan zelf moet geven, anders is het zinloos”

> Bekijk de uitzending van de EO: Adieu God met Bas Heijne

First ever black hole photo

Dear Kitty. Some blog

This 10 April 2019 video says about itself:

First-Ever Black Hole Image Released

The Event Horizon Telescope captured an image of the black hole at the center of the Milky Way galaxy.

From USA Today today:

It’s our first glimpse of one of the weirdest spectacles in the universe. Astronomers on Wednesday released humanity’s first-ever image of a black hole.

The picture reveals the black hole at the center of Messier 87, a massive galaxy in the nearby Virgo galaxy cluster. It looked like a flaming orange, yellow and black ring.

“We have seen what we thought was unseeable. We have seen and taken a picture of a black hole,” said Sheperd Doeleman, Event Project Horizon project director of Harvard University. “This is an extraordinary scientific feat accomplished by a team of more than 200 researchers.”

This black hole resides 55 million light-years from Earth and has…

View original post 32 more words

Sunday reflection . . . .But he who would be born again indeed,

Purplerays

‘Tis hard for man to rouse his spirit up–
It is the human creative agony,
Though but to hold the heart an empty cup,
Or tighten on the team the rigid rein.
Many will rather lie among the slain
Than creep through narrow ways the light to gain–
Than wake the will, and be born bitterly.

But he who would be born again indeed,
Must wake his soul unnumbered times a day,
And urge himself to life with holy greed;
Now ope his bosom to the Wind’s free play;
And now, with patience forceful, hard, lie still,
Submiss and ready to the making will,
Athirst and empty, for God’s breath to fill.

~ George MacDonald, Diary of an Old Soul

Art: Meg White
Text & image source: _/_Peggy @ ECUMENICUS
https://www.facebook.com/ecumenicus/

View original post

Omgaan met verschillen

Als men in de België en Nederland kijkt hoe bepaalde christenen omgaat met andere mensen kan men zich veel vragen stellen over hun christen zijn.

sommigen zouden eens moeten kijken naar Wim Wijnholds directeur van Perspectief Groep, hoe die 24 uur per dag christen probeert te zijn.

“In een bedrijf is dat iets gemakkelijker, omdat veel dingen zijn vastgelegd in afspraken en processen. De manier waarop je werkt moet goed zijn, anders kun je als bedrijf niet overleven. Ik wil graag overbrengen dat de belangrijkste bron buiten ons ligt, dat is in Christus.”

zegt hij.

Wijnholds groeide op in een christelijk gezin en koos er rond zijn 15e levensjaar bewust voor om Christus te volgen.

“Toentertijd vond ik het belangrijk om voor mijn geloof uit te komen en het geloof in mijn leven een belangrijke rol te laten spelen.”

Inmiddels is Wijnholds directeur van Perspectief Groep, een klein samenwerkingsverband van professionals die werken aan verandering van organisaties en mensen.

“Mijn belangrijkste taak is mijn collega’s en medewerkers te motiveren en stimuleren. Op die manier wil ik overbrengen hoe we onze waarden naar onze manier van werken kunnen vertalen.”

In het Christelijk geloof draait eigenlijk alles om waarden en ethiek. Mensen rondom ons zouden een verschil aan ons moeten zien tussen een ongelovige en ons als gelovige. Het is namelijk zo dat atheïsten en anders gelovigen even goed goede mensen kunnen zijn. Maar toch moet er in die goedheid en rechtvaardigheid meer schuilen bij de gelovige in Christus dan bij de anders- of niet- gelovige. Ook in de wijze van leven en in de omgang naar een geloofsgemeenschap moet er steeds de liefde voor Gods schepselen zijn, welke tot gevolg heeft dat men op een bepaalde manier zal werken en zich naar de werkenden zal gedragen.

Wijnholds zegt

“Mijn christen-zijn wil ik als ondernemer in mijn werk laten zien door in de praktijk zorgvuldig met verschillen om te gaan. We geven mensen over het algemeen langer de kans hun eigen pad te vinden. Verder zijn er in het bedrijf veel christelijke functionarissen werkzaam. We proberen ons handelen te verantwoorden voor God en elkaar. Dat helpt ons alert te blijven. “

Hij geeft wel te kennen dat vroeger er geen plaats was in zijn bedrijf voor niet-christenen en maakt het niet duidelijk waarom er dan eigenlijk wel een aantal jaar geleden er werd besloten om ook niet-christenen toe te laten.

Met zijn werk blijft hij wel werken vanuit de christelijke basisopvattingen. Maar geeft aan dat christenen zich niet moeten afscheiden van anderen.

Afscheiden is risicovol, omdat je dan niet meer weet hoe anderen over bepaalde zaken denken,”

verklaart Wijnholds.

Volgens hem kan je geloof wel niet vertalen in leefnormen, maar wij denken juist van wel. Het geloof moet de ondersteuning zijn van een levenswijze en moet veruiterlijkt worden door je manier van doen. Aan het handelen en spreken moet men de ware Christen leren erkennen. Anderen moeten kunnen zien en horen dat jouw kern geworteld is in Christus en dat je bereid bent om je te laten leiden door Gods Geest. Dat er mensen zijn die dat scheiden kan hij ook wel moeilijk verklaren. Hij geeft aan

Door op momenten van stille tijd God te zoeken en te reflecteren hoe ik de dag doorbreng, streef ik ernaar mij door God te laten leiden. Dan zijn er op de dag momenten dat je tijdens belangrijke beslissingen ruggespraak houdt.”

Wijnholds merkt op dat de niet-christenen binnen het bedrijf in de praktijk meer open gaan staan voor het christelijk geloof.

“Velen hebben er een andere kijk op gekregen. Ik denk dat op individuele momenten mensen elkaar op weg helpen, ook christenen onderling. We hebben mensen uit allerlei soorten denominaties, waardoor er gesprekken met verschillende invalshoeken ontstaan. Harmonie is bijzonder en sfeer is uniek. Ik geloof dat mensen vanuit hun christen-zijn een groot verantwoordelijkheidsbesef hebben, wat wij weer proberen te stimuleren.”

Voor hem is het persoonlijk en gemeenschappelijk geloof belangrijker dan zich te houden aan normen, maar toch geeft hij toe dat

het gaat om wandelen met Christus en achter Hem aangaan.”

+

Voorgaande: Problemen bij vele Christenen aan de boodschap ‘God is liefde’

What Tolerance really means

In this world we can see that less and less tolerance is given by people. Lots of Christians and fundamentalist religious groups want to take the crown for not tolerating others to live with them or in their neighbourhood.

*

To remember

“Tolerance: Willingness to accept behaviour and beliefs which are different from your own.”

  • you will always see people who behave or believe differently from you => In order to coexist harmoniously with such people, you should be willing to accept such different behaviour or beliefs, if they cannot be changed.
  • changing someone’s behaviour or beliefs =  influence operating word, not force.

Victors' Corner

WHAT TOLERANCE REALLY MEANS
By Victor Uyanwanne
13/03/2015

I have always been interested in learning new words and I have usually made conscious effort towards achieving that aim. I remember way back in school when we were much younger when we used to keep “New Words and Meaning” notebooks as a deliberate strategy to enhance our knowledge of English words. Those notebooks were really helpful then in building our capacity to understanding English as a second language.

Somehow, I have carried the habit of learning new words into my adult life, but with a different strategy. Thanks to the revolution in ICT! For instance, I subscribed to an offer by my telecom service provider to send me one new English word and its meaning, every day. I have been enjoying this service for years now without fail. This service has afforded me a convenient medium of learning the meaning of…

View original post 816 more words

Above the Clouds

As I sit at the computer I can look out of the door at a dull, cloudy day with a light drizzle of rain falling. It reminds me of a number of analogies to our Christian life. They are all obvious and well known but they remain true and may be helpful for all that. How often have we been told that into every life a little rain must fall? Or perhaps the fact that above the clouds the sun is still shining and so in bad times we take strength in the knowledge that God is still present, still loving us and still eager to help if only we will talk to Him about our problems and ask Him to intervene.

The fact that these and other similar analogies are well known and often quoted does not lessen either their truth or their value. At times we all need to sit back and quietly muse on the obvious truths of God’s love for us and His willingness to help in every situation if only we will take the time to discuss it with Him and ask Him to intervene on our behalf. He is there. He loves us enormously. He fully understands our situation. He is able to help. He wants to help. Why not stop now, look through the clouds to our loving Father and bring Him into the situation. It will always help.

~ Alan Hermann

Christian growth a team event

Staying True

I was recently reading Warren Wiersbe’s commentary on Psalms when I came across this thought on Psalm 19:9,

‘The mark of a true bible student is a burning heart not a big head.’

The truth of this struck me instantly as did a sense of sadness at the many times I have got this wrong in my own experience in studying and sharing Bible truth. It is a timely reminder to me of the other old truth that we stop teaching the day after we stop learning. It also took me back to the words of Sir Isaac Newton when praised for his great learning he said,

‘I am like a small boy walking along a beach and turning over a stone here and there while the vast ocean of truth remains undiscovered before me.’

I am not discouraged by how little I know. I am in fact encouraged to grow in Christian understanding and living and to do my best to help others to grow along with me. Christian growth is a shared happening. We share the little we have discovered with each other and together we grow.

Christian growth is always a team event.

~ Alan Hermann