Jezus zoon van David, zoon van Abraham en zoon van God

De engel antwoordde:
‘de heilige Geest zal over je komen en de kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw bedekken. Daaom zal het kind dat geboren wordt, heilig worden genoemd en Zoon van God’ (Lucas 1:35)
  • De Bijbel spreekt duidelijke taal. God heeft zijn eigen kind verwekt in Maria.  Het verwekte dat negen maanden later geboren werd, noemt de engel “zoon van God”. Jezus is dus 2000 jaar geleden tot bestaan gekomen. God was zijn echte Vader en Maria zijn echte moeder. Matteus getuigt van dezelfde waarheid. Jezus is de “zoon van David en de zoon van Abraham” (Matteus 1:1). Bij Maria werd Jezus verwekt (vers 16). De conceptie geschiedde op wonderbaarlijke wijze onder invloed van de heilige Geest (Mateus 1:18, 20).

– Martin Rozestraten

+++

3 thoughts on “Jezus zoon van David, zoon van Abraham en zoon van God

  1. Pingback: Plaatsing van Jezus door zogenaamd Bijbelstudie webruimte | Stepping Toes

  2. Pingback: Wie bedoelde Jezus met de “andere schapen” (Johannes 10:16)? | From guestwriters

  3. Pingback: Rust vinden onder het juk van Jezus | From guestwriters

You are welcome to react - U bent welkom om een reactie te geven

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.