Divine service (16-10-2013): “The way to salvation/ Die weg na verlossing”

In de Nazarener Jood zijn zoenoffer hoeven niet enkel mensen uit de Lyttelton Gemeente te vinden dat God hen nadert met Zijn liefde en niet met Zijn toorn, maar eerder met Zijn Wil om ons te redden, indien wij zijn voorziening willen aanvaarden. Met dat in het vooruitzicht moeten wij er dan ook niet voor terugschrikken om al het mogelijke te doen om die Genade van de Heer te verdienen en ten einde eeuwige verlossing te verkrijgen alle obstakels als overwinbaar in Christus Jezus naam te aanzien.

Jezus Christus heeft enkel de Wil van God willen doen en ging zelfs daarin zo ver dat hij er niet tegen op zag om er voor te sterven.

Om die Genade van God te verkrijgen zijn er de vereisten van geloof in Christus, geloof in zijn Vader, liefde voor God en onze naaste, maar ook hoop op de wederkomst van Christus.

Belemmeringen zijn onverschilligheid en rigtingloosheid. We kunnen zowel deze dingen voorkomen door een innige relatie met Jezus Christus te ontwikkelen. Aan die relatie horen wij dan wel te werken, zoals wij trouwens ook in ons dagelijks leven aan de relatie tussen onze echtgenoot of echtgenote, onze kinderen en onze buren en medemensen moeten werken.

God belooft een nieuw en eeuwig verbond met de mens.
• In dit verbond schenkt God ons zijn “goedheid” door zijn verlossingsdaad, het bezorgen van een getrouw zoon, wiens offer Hij bereid was te aanvaarden.
• Laat ons met eerbied onze harten ontvankelijk maken voor zijn liefde en trouw aan Hem blijven.

+

Vindt onder meer:

 1. Christus Jezus de zoon van God
 2. Jezus moest sterven
 3. Geloof in Jezus Christus
 4. Mogelijkheid tot leven
 5. Overtuiging voor de dingen die God beloofde
 6. Het loon der zonde is de dood; maar de genadegave van God is het eeuwige leven in Christus Jesus
 7. Acht slaande op de reddende
 8. Wees trouw aan het luisterende oor
 9. De Weg tot verlossing
 10. Geroepenen ontkomen
 11. Wedergeboorte en lidmaatschap tot een kerk
 12. Geef uw zorgen aan God
 13. Hoop tot Leven Redding door Christus Jezus
 14. Enkel het rouwmoedig zelf, ziek van haar pretenties, vindt verlossing
 15. Hij heeft mijn voeten op vaste grond gezet
 16. Christus wederkomst

++

English articles:

 1. A promise given in the Garden of Eden
 2. Belief of the things that God has promised
 3. God receives us on the basis of our faith
 4. Faithful to the leastening ear
 5. Waiting for Gods Salvation
 6. God’s Special Gift
 7. Heed of the Saviour
 8. Possibility to live
 9. The wages of sin is death; but the gift of God is eternal life through Jesus Christ
 10. Called ones escape
 11. Give your worries to God
 12. Only the contrite self, sick of its pretensions, can find salvation
 13. He set my feet on solid ground
+++
 • “Solus Christus” (rlbcblog.wordpress.com)
  In a meeting of two [not so] great theological minds, Oprah Winfrey asked Joel Osteen this: “Ok, here’s the big question. Are there many paths to get to the one God?” Oprah understands that this is a crucial question, one that must be answered and answered satisfactorily. An answer to this question is demanded by the world as well as by logic. Osteen answered with this: “Well, I believe Oprah that there, I believe that Jesus is the way to the one God, but there are many paths to Jesus.  You know, you don’t know how Jesus would reveal himself to somebody.” As is often the case with heresy, he starts out well, but then quickly crashes and burns. Let’s assess his answer as we think about what Solus Christus, the second of the “Five Solas” of the Reformation, means.
 • Salvation makes us fit to live (christianmotivations.weebly.com)
  What price must you pay for the Gospel? What does Christianity cost you? The answer is that it costs nothing to receive. There is nothing owing on that which Christ did for you and me on the cross. But when you start living the Gospel, it does come with a price. The price you pay for the Gospel is not by receiving it, but for spreading it, for putting it into practice.
 • The Opening of the Way (davidwinter.wordpress.com)
  The teachings of Jesus Christ are intended for everyone, however, fear of God brought about by past religious beliefs keep the mind in Judgment and UN-Forgiveness of ‘others.
  +
  To obtain “The Kingdom of Heaven” the essential means are: simplicity of heart and mind. This is why the Nazarene Master teaches us to be as small children thinking of nothing but what is before us now.
 • Divine service (30-10-2013): “Holding fast to divine salvation/ Vas te hou aan goddelike verlossing” (lytteltonnac.wordpress.com)
  God promises a new and everlasting covenant with mankind.
  • In this covenant, God grants us His “goodness” through His deeds of salvation.
  • In reverence, let us open our hearts to His love and remain faithful to Him.
  +
  God belowe ʼn nuwe en ewige verbond met die mens.
  • In hierdie verbond skenk God aan ons sy “goedheid” deur sy verlossingsdade.
  • Laat ons met eerbied ons harte ontvanklik maak vir sy liefde en getrou aan Hom bly.
 • The True Meaning of Giving and Charity (ntexido12.wordpress.com)
  The Torah legislated that Jews give 10 percent of their earnings to the poor every third year (Deuteronomy 26:12), and an additional percentage of their income annually (Leviticus 19:9­10). Hundreds of years later, after the Temple was destroyed and the annual tithe levied upon each Jew for the support of the priests and Levites was suspended, the Talmud ordered that Jews were to give at least 10 percent of their annual net earnings to tzedaka, the poor. (Maimonides, Mishneh Torah, “Laws Concerning Gifts for the Poor,” 7:5). Everything changed after Christ. Read your Bible!
 • Christ Versus the Trinity (steppingtoes.wordpress.com)

11 thoughts on “Divine service (16-10-2013): “The way to salvation/ Die weg na verlossing”

 1. Pingback: Bijbelvorsers uitkijkend om meerdere lezers te bereiken | Bijbelvorser = Bible Researcher

 2. Pingback: Bijbelvorser looking for ways to reach others | Bijbelvorser = Bible Researcher

 3. Pingback: Bijbelvorser or Biblescholar 2012-2014 in review | Bijbelvorser = Bible Researcher

 4. Pingback: Wapens van onze oorlogsvoering | Bijbelvorser = Bible Researcher

 5. Pingback: Het belangrijkste punt om een jeshuaïst te zijn – Jeshuaist

 6. Pingback: Het Geschreven Woord: Charis – Gebruik en verklaring van een sleutelwoord in de grondtekst – Jeshuaisten / Jeshuaists

 7. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 9 De verrijzenis van de doden | Bijbelvorser = Bible Researcher

 8. Pingback: Voor ons gestorven om ons tot God te brengen – Belgische Broeders In Christus

 9. Pingback: Herfst, Leven en dood, genade, wedergeboorte en heiliging – Some View on the World

 10. Pingback: Uitkijkend naar 14-15 Nisan, Pascha of Pesach op 15 april 2022 – Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

 11. Pingback: Uitkijkend naar 14-15 Nisan, Pascha of Pesach op 15 april 2022 – Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

You are welcome to react - U bent welkom om een reactie te geven

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.