Tenentrappers

Image representing Xanga as depicted in CrunchBase

Image via CrunchBase

Enkele jaren geleden werden de Christadelphians geconfronteerd met het feit dat zij op verscheiden Xanga websites dingen lazen die niet in overeenstemming waren met de waarheid of zeker een reactie vereisten. Men kon echter enkel reageren op dat platform als men lid was van Xanga. Na lang twijfelen besloten wij uiteindelijk ons aan te sluiten en vervolgens ook een Xanga website te maken waarbij wij uiting gaven aan onze ‘reactionaire instelling’, bij wijze van spreken. Wij wilden niet echt tegendraads zijn, maar mits wij zo veel websites tegen kwamen waarop wij moesten reageren en misschien op hun tenen trappen, besloten wij de fotoachtergrond van stappende voeten ook in de tittel van de site op te nemen waaruit “Stepping toes” geboren werd.

Multiply ChristadelphiansNa de confrontatie van de teloorgang van Multiply en de noodzaak om de vele artikelen van Bijbelonderzoekers en Christadelphians terug op het net beschikbaar te brengen, werden wij nu nogmaals geconfronteerd meet het verliezen van enkele artikelen die geplaatst waren op Xanga.

Omdat het niet lukte die artikelen te integreren op de Blogger site Christadelphian World of een nieuw aangemaakte Bloggersite hebben wij uiteindelijk geprobeerd de teksten op een WordPress site beschikbaar te maken. Hier zijn wij dan!

Nu al dat werk moest verricht worden vroeg ik mij af of wij hier geen nieuw platform voor bevraging in opmerkingen konden waar maken. Een plek waar opvallende gebeurtenissen voor het voetlicht konden gebracht worden en waar tegenstrijdige dingen konden besproken en wie weet uitgeklaard worden.

Wij zullen de kat uit de boom zien en afwachten welk een bezoekersresultaten wij kunnen verwerven met onze apart geplaatste artikelen, die niet echt op onze Ecclesia site passen, waar eigenlijk aandacht wordt gegeven aan wat er in de gemeenschap en in de dienst wordt besproken of samen gaat met de Bijbellezingen van die periode.

Met de Multiplysites dachten wij ook eerst een Transfer website geopend te hebben op Blogger maar spoedig bleek dat die nieuwe wegzetplaats beter een eigen zelfstandig leven kon gaan leiden. Al de vele samengebrachte artikelen lokken voorlopig ook de meeste lezers per dag. Alsook geeft het ons de gelegenheid te linken naar artikelen daar zonder dat er telkens een ‘backlink’ wordt geplaatst.

This is icon for social networking website. Th...Met Stepping Toes zal het zeker wel niet zo een vaart lopen; Het betreft trouwens maar een handvol (15) overgenomen artikelen. Maar indien het de moeite waard zou zijn om hier ook reacties op het wereldgebeuren te plaatsen of liefst in de toekomst meerdere schrijvers hier aan het werk te zien, zou dat fijn zijn en het waard maken om Stepping Toes een nieuwe levensfase te laten in gaan.

Hetgeen wij hier aan het woord willen laten komen zal hoe dan ook steeds gerelateerd kunnen worden naar de wereld, de plaats waar wij vertoeven en het beste moeten trachten te maken van ons en anderen hun leven. Hier willen wij ook een halttoe roepen aan al het negativisme maar ook aan onze maatschappij die iedereen een bepaald uniform wil aanpassen en bij zovelen doet verlangen dat zij toch maar in het juiste kadertje zouden passen. De sociale netwerken helpen daar sterk aan mee om mensen te verblinden en in de luren te leggen en om werelden voor te leggen die niet zo zijn. Hoe velen doen zich op hun Facebookpagina’s niet beter voor dan dat zij werkelijk zijn en gebuirken de sociale media om te pochen en hun droomwerleldje als de ‘goede wereld’ voor te stellen?

Wij geloven er sterk in dat iedereen in de wereld zijn steentje kan bijdragen om tot een betere gemeenschap te geraken. Het zijn de hersenspinsels van de mensen die maken dat zij op bepaalde manieren gaan handelen. Dat denken en handelen kan door anderen ook gestuurd of geleid worden, tot zelfs verandert worden. Vaak beseffen mensen niet wat een macht zij in zich zelf hebben om toch veranderingen voor het goede te bewerkstelligen.
De negativiteit die wij rondom ons zien hoeft niet het geheel te verbrodden. Als wij de leugens en ongerechtigheden vrij laten gebeuren zullen die negatieve elementen verder woekeren als onkruid. In ons hebben wij de juiste middelen om er ons tegen te beschermen maar ook om er ons tegen te verweren en het te vernietigen, ook al zal het moeilijk zijn om het uit te roeien. Onkruid vergaat niet, en zo is het ook gesteld met de negativiteit in de wereld. Natuurlijk onkruid heeft echter haar naam slecht gekregen, daar deze kruiden wel voor veel goeds kunnen bezorgen in thees, oplossingen en medicamenten. Wat eerst zo negatief lijkt in de natuur kan dus ook wel eens goed voor ons zijn. Zo ook is het met wat op het eerste zicht verschrikkelijk kan lijken of ruikt naar ketterij. Meerdna eenszal men kunnen verstomd staan dat datgene waar men eerst negatief tegenover stond of zelfs eerst tegen vocht, misschien wel dat goede kan zijn. Daarom is het essentieel om alles grondig te onderzoeken en voor nader onderzoek bloot te leggen. Dat is dan ook wat wij graag op deze site willen doen.

Wij danken de lezers die de weg naar hier gevonden hebben en een kijkje willen nemen in ons artikelen aanbod op deze en andere websites. Zij zullen kunnen merken dat wij niet enkel naar artikelen van onze denominatie zullen linken , maar ook open staan om andere denkers en schrijvers aan het woord te laten.

Hopelijk zullen ook meerdere mensen hier een woordje willen mee delen met anderen.

Vindt om te lezen:

 1. Provocator on the market
 2. Stepping toes
 3. Op de tenen trappen
 4. Einde van achtjarige Multiply relatie
 5. Transfer website geopend op Blogger
 6. Vernieuwde Christadelphian Wereld
 7. Samen delen van informatie en gedachten
 8. Levenskwaliteit
 9. Xanga Toe Stepper made silent
 10. New platform for Stepping Toes
 11. Bloggers For Peace
 12. The Universe Is All of Us
 13. The Missing Peace
 14. Let There Be Peace on Earth
 15. Inner Peace and World Peace
 16. Living Life to the Fullest
 17. The “Pursuit” of Happiness

+++

One thought on “Tenentrappers

 1. Pingback: 100 berichten en vijf jaar op WordPress – Jeshuaist

You are welcome to react - U bent welkom om een reactie te geven

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.