Katholieke Kerk eist gebed op in haar instellingen

In België leiden priesters of diakens momenteel veertig procent van alle uitvaarten in crematoria. dat lijkt voor de rooms Katholieke Kerk een doorn in het oog waarbij zij ook een deel van hun inkomsten zien slinken. Vorig jaar waren er voor het eerst meer crematies (55.741) dan kerkelijke begrafenissen.

aartsbisschop Léonard

Aartsbisschop Léonard – Foto Belga

Aartsbisschop André Léonard zou zogezegd niets tegen crematoria hebben. Woordvoerder van de Katholieke Kerk van België, Jeroen Moens zegt:

‘Hij vindt alleen dat als mensen een christelijke uitvaart willen, dat ze dan maar naar de kerk moeten komen.’

Volgens hem is het geen beslissing tégen de crematoria, maar een beslissing vóór de Kerk.

“Gelovigen moeten maar naar de kerk komen als ze een priester willen voor de uitvaart van hun dierbare.”

Tommy Scholtes woordvoerder van de Belgische bisschoppen vindt dat men meer tijd moet nemen om samen te komen en te bidden.

“Helaas, onze officiële toestemming om voorgangers naar crematoria te sturen, is uit de hand gelopen. Het was nooit de bedoeling dat onze priesters en diakens er volledige uitvaartplechtigheden zouden doen. De intentie was: alleen een afscheidsgebed.
Nu wordt soms de indruk gewekt dat de priesters en diakens werknemers zijn van de crematoria.”

Volgens de Katholieke leiders in België hoort het gebed in het Kerkgebouw en niet in enig ander publiek gebouw. Men kan daarbij de vraag stellen met welk recht de Kerkgemeenschap het bidden enkel voor zich toe eigent en niet aanvaard dat gebedsdiensten worden uitgevoerd in de huiskamer of in een andere openbare plaats dan het klassieke kerkgebouw.

Het voorgaan door een priester of een diaken is niet meer toegestaan vanaf 2015 maar men wil nu al dat men er zo veel mogelijk aan doet om de mensen terug naar de ‘kerk’ (lees kerkgebouw en kerkinstelling) te krijgen. ‘De plaats voor een christelijke dienst is de kerk (lees kerkgebouw) en nergens anders.’ De Katholieke Kerk beweert dat het altijd een plaats van gebed is geweest, maar zien over het hoofd dat het eigen thuis de voornaamste dagelijkse plek was waar gebeden werd. alsook vergeten zij dat het nooit Christus bedoeling is geweest het gebed van de eigen persoonlijke omgeving van de mensen weg te trekken en het te isoleren tot een enige plaats van gebed, weze het een ‘synagoge‘ of nog minder een ‘kerk’.

Het is al een grote moeilijkheid dat sinds vorig jaar meer mensen voor een crematie gekozen hebben dan voor een traditionele begrafenis. Dat de crematoria daar bij nog eens ook de dienst verlenen om een priester te voorzien vindt de kerkleiding totaal niet kunnen.

“Dat de Kerk meer volk wil trekken begrijpen wij wel” zegt de woordvoerder van de crematoria, “maar dit is toch niet de juiste beslissing”.

Het zou gerust kunnen dat de crematoria nu eigen personeel zullen voorzien om een afscheidsdienst voor te gaan, waarbij er nog minder garantie zal zijn dat er vele juiste Bijbelse teksten zullen aangebracht worden. Ofwel zou dit ook een opening kunnen zijn dat men juist wel zich toespits op bepaalde Bijbelse teksten en deze op een waardige manier voor leest. In dat geval zullen de mensen wel degelijk het Woord van God en niet zozeer het woord van de Katholieke Kerk horen.

twee overvolle kerken voor uitvaart begrafenisondernemer

Een uitvaartplechtigheid voor een begrafenisondernemer in een Katholieke kerk

Duidelijk wil de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Regeling van de Sacramenten vroegere vrijheden in de dienstvieringen terugschroeven en de mensen weer goed laten voelen wie er baas is in de Kerk. De Romeinse Curie oogt weer naar een volledig controleerbare uitvoering van het ambt en naar de volledige controle over de wijze waarop mensen hun geloofsleven willen veruiterlijken. Die ‘Congregatio de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum’ blijkt nu door die vijfde primaat of metropoliet van België weer meer macht te krijgen en kan er dan weer zeker van zijn dat haar rol om de geldige en geoorloofde toediening van de sacramenten te bewaken kan gevrijwaard blijven.

+

Kerk bant priesters uit crematoria – VTM nieuwsvideo

+

 

Nederlands: Binnenkant kerk

Binnenkant kerk (Foto credit: Wikipedia)

Achtergrond en Aanbevolen lectuur:

Geloofsovertuiging en de kerkdienst

Het afscheid nemen

Crematie – wat is cremeren?

Uitvaart Etiquette

Uitvaart Vlaanderen gids

Stipendia, uw bijdrage voor kerkelijke diensten

3 thoughts on “Katholieke Kerk eist gebed op in haar instellingen

 1. Het is duidelijk genoeg dat we bij voorkeur kunnen bidden in onze slaapkamer, of eender waar. Bidden is spreken met God. Meditatie kan overal. Ook in de natuur alleen.
  Wij mogen ook samenkomen, maar is geen opgrlegde verplichting alleen in het kerkgebouw te bidden

  Like

  • Ja, elke plaats is goed om met God, onze Vader in communicatie te treden. Als men een relatie met iemand heeft waar van men houdt wil men zoveel mogelijk bij die persoon vertoeven en er met praten. Elk ogenblik van de dag is goed om met Hem in gesprek te treden, en waar wij ons ook maar mogen bevinden is het goed vertoeven met Hem.

   Like

 2. Pingback: Weest gezond van verstand en weest waakzaam met het oog op gebeden | Belgian Biblestudents - Belgische Bijbelstudenten

You are welcome to react - U bent welkom om een reactie te geven

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.